Byla 1-156-786/2012
Dėl jis manė, jog jie yra beverčiai. Nupjautus medžius supjovė malkoms ir sukūreno. Nukentėjusiojo atsiprašė ir susitaikė

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Miečiui, nukentėjusiajam A. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. Š., gim. 1960-10-26 Anykščių r., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyv. Anykščių r., Kurklių sen., Dragaudžių k., turintis vidurinį išsilavinimą, vedęs, bedarbis, teistas 1982-09-21 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 104 straipsnį laisvės atėmimu 8 m., teistumas išnykęs, 2006-07-26 atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaip susitaikęs su nukentėjusiu asmeniu, kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį,

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis A. Š. 2011 m. rudenį, dienos metu, tikslesnė data ir laikas nenustatyti, nuvykęs į A. S. priklausantį žemės sklypą, esantį Anykščių r., Kurklių sen., Dragaudžių k., nupjovė ir pagrobė svetimą turtą – A. S. priklausančius 1 uosį ir 7 beržus, iš viso – 6,6776 kietmetrius medienos, kurios 1 kietmetrio vertė 100 Lt, o bendra vertė 677,60 Lt, šiais savo veiksmais padarė nukentėjusiajam A. S. bendrą 677,60 Lt turtinę žalą.

4Kaltinamasis A. Š. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011 m. rudens pabaigoje, tikslios datos neprisimena, A. S. priklausančiame žemės sklype nupjovė jame augusius 7 beržus ir 1 uosį. Medžių buvo nulūžusios viršūnės ir todėl jis manė, jog jie yra beverčiai. Nupjautus medžius supjovė malkoms ir sukūreno. Nukentėjusiojo atsiprašė ir susitaikė.

5Be kaltinamojo prisipažinimo, nusikaltimais įrodytas tokiais įrodymais:

6Nukentėjusysis A. S. parodė, kad jam priklausančiame žemės sklype kaltinamasis A. Š. nupjovė ir pagrobė 7 beržus ir 1 uosį. Jam padaryta 677,60 Lt žala. Byloje civilinio ieškinio nereiškia, nes A. Š. žadėjo sutvarkyti jo mišką ir taip atlyginti padarytą žalą. Paaiškino, kad su kaltinamuoju jis susitaikė jam dovanoja ir prašo baudžiamąją bylą nutraukti.

7Iš 2012-02-06 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta – žemės sklypas Nr. 3466/0003:415, esantis Anykščių r., Kurklių sen., Dragaudžių k. ir rasti nupjauti 1 uosio ir 7 beržų kelmai (b. l. 8-9).

8Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad žemės sklypas, esantis Anykščių r., Kurklių sen., Dragaudžių k. (Unikalus Nr. 4400-2217-0190), priklauso A. S. (b. l. 13-14).

9Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio pažymoje nurodyta, kad A. S. priklausančiame žemės sklype, esančiame Anykščių r., Kurklių sen., Dragaudžių k., nupjautas 1 žalias uosis ir 7 žali beržai, augantys ne miško žemėje. Nupjautų žalių medžių atkuriamoji vertė yra 6194 Lt (b. l. 18).

10Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamojo A. Š. kaltė, jog jis pagrobė svetimą A. S. priklausantį turtą, visiškai įrodyta, jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 178 straipsnio 1dalį.

11Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi, susitaikė su nukentėjusiais ir sutarė dėl žalos atlyginimo, teistas, tačiau teistumas išnykęs, administracine tvarka nebaustas, nuo ankstesnio susitaikymo praėjo daugiau nei keturi metai, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Nėra pagrindo manyti, jog darys naujus nusikaltimus.

12Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis nustato, jog asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

13BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos visų pirma yra susijusios su nukentėjusiu asmeniu. Nukentėjęs asmuo šioje byloje yra A. S.. Byloje yra pareikštas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinys 6194 Lt ir padaryta žala neatlyginta. Tačiau Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas laikytinas ne nukentėjusiuoju, o civiliniu ieškovu, todėl ši aplinkybė nėra pagrindu netaikyti BK 38 straipsnio nuostatų.

14Teismas mano, jog visos šios LR BK 38 str. nustatytos sąlygos A. Š. atžvilgiu yra. Esant tokiomis aplinkybėmis A. Š. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, o baudžiamoji byla nutrauktina (BK 38 str.). Pagal BK 67 str. 2 d. pilnamečiam asmeniui atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės, gali būti skiriamos baudžiamosios poveikio priemonės. Atsižvelgiant į tai A. Š. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – nemokami darbai, (BK 67 str. 2 d. 5p, BK 70 str.).

15Kadangi kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui tampa nebereikalinga, ji panaikintina ( BPK 139 str. 1 d. ).

16Nukentėjusiojo ir kaltinamojo sudarytas susitarimas neprieštarauja įstatymams ir šalių teisėtiems interesams.

17Byloje yra pareikštas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinys sumai dėl padarytos žalos atlyginimo sumoje 6194 Lt ( b.l.55-56). Ieškovo atstovas posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Teismas mano, kad ieškinys pagrįstas, pažyma patvirtina nupjautų žalių medžių vertę (b.l.16) LR CK 6.246 str. 1d. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, t.y. esant neteisėtam veikimui. Civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje gali pareikšti asmuo, kuris dėl nusikalstamos veikos patyrė turtinės žalos (LR BPK 109 str.). Nustatyta, kad A. Š. žalą padarė nusikalstamais veiksmais, todėl civilinis ieškinys tenkintinas visiškai

18Teismas, vadovaudamasis LR BK 38, str. 1 d., BPK 297 str., 301 – 303 str.,

Nutarė

19A. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, jam susitaikius su nukentėjusiuoju ir baudžiamąją bylą nutraukti.

20Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 5 p., 70 str. paskirti A. Š. baudžiamojo poveikio priemonę - įpareigoti iki 2013 m. sausio 26 d. atlikti 20 (dvidešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

21Kardomąją priemonę A. Š.- rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įsiteisėjus nuosprendžiui panaikinti.

22Patvirtinti nukentėjusiojo A. S. ir kaltinamojo A. Š. 2012 m. rugsėjo 26 d. susitarimą, pagal kurį A. Š. įsipareigojo iki 2012 m. gruodžio 31d. atlyginti A. S. žalą, t.y. sutvarkyti mišką.

23Civilinio ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį patenkinti ir priteisti iš A. Š. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui 6194(šešis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt keturis) litus žalai atlyginti

24Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą, o nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Kaltinamasis A. Š. 2011 m. rudenį, dienos metu, tikslesnė data ir laikas... 4. Kaltinamasis A. Š. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2011 m. rudens... 5. Be kaltinamojo prisipažinimo, nusikaltimais įrodytas tokiais įrodymais:... 6. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad jam priklausančiame žemės sklype... 7. Iš 2012-02-06 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 8. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad... 9. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio... 10. Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 11. Kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, prisipažino kaltu ir nuoširdžiai... 12. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnis nustato, jog asmuo,... 13. BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos visų pirma yra susijusios su... 14. Teismas mano, jog visos šios LR BK 38 str. nustatytos sąlygos A. Š.... 15. Kadangi kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 16. Nukentėjusiojo ir kaltinamojo sudarytas susitarimas neprieštarauja... 17. Byloje yra pareikštas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir... 18. Teismas, vadovaudamasis LR BK 38, str. 1 d., BPK 297 str., 301 – 303 str.,... 19. A. Š. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos... 20. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 str. 2 d. 5 p., 70 str.... 21. Kardomąją priemonę A. Š.- rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 22. Patvirtinti nukentėjusiojo A. S. ir kaltinamojo A. Š. 2012 m. rugsėjo 26 d.... 23. Civilinio ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio... 24. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui...