Byla 2-40-847/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams S. O. ir R. O

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, nedalyvaujant ieškovo AB DNB banko atstovui, dalyvaujant atsakovams S. O. ir R. O., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams S. O. ir R. O. ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (b.l. 19-20) prašė priteisti solidariai iš atsakovų 13767,40 Lt skolos, 341,59 Lt delspinigių, 1914,72 Lt palūkanų, 15% metinių palūkanų nuo 13767,40 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis iš atsakovų visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 481 Lt žyminio mokesčio ir advokato pagalbos išlaidas. Ieškinyje nurodo, jog 2009-07-21 tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. ( - ) dėl 2006-03-30 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų pakeitimo, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 14914,68 Lt vartojimo kreditą, nustatant galutinį jo grąžinimo terminą 2012-01-26. Šis kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis, kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi kreditu kiekvieną mėnesį. Tačiau savo įsipareigojimų atsakovai nesilaikė ir nuo 2010-04-30 d. 13767,40 Lt vartojimo kredito ir 1914,72 Lt palūkanų ieškovui nemoka. Už laiku nesumokėtas palūkanas, atsakovai įsipareigojo ieškovui mokėti 0,08% delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos, kurie yra paskaičiuoti už 223 dienas, t.y. laikotarpį nuo 2012-03-07 iki 2012-10-16 ir sudaro 341,59 Lt

3Atsakovė S. O. 2012-11-06 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. 2010-05-25 Biržų rajono apylinkės teismo sprendimu atsakovų santuoka buvo nutraukta ir ieškovas AB DNB bankas neleido atsakovui perimti minėto kredito mokėjimo, todėl jie sudarė 2010-02-05 sutartį dėl kredito mokėjimo, kurioje atsakovas R. O. įsipareigojo sumokėti paskolą ieškovui pagal mokėjimo grafiką. Būtent atsakovas savo nesąžiningu elgesiu sudarė pagrindą ieškovui kreiptis į teismą, todėl būtent iš jo vieno ir prašo priteisti visas sumas (b.l. 38-39).

4Atsakovas R. O. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nors procesiniai dokumentai jam buvo įteikti tinkamai, asmeniškai (b.l. 36).

5Atsakovai S. O. ir R. O. 2012-11-12 atsiliepime į ieškinį (kuris laikomas rašytiniu paaiškinimu, nes atsiliepimo pateikimo laikas jau buvo pasibaigęs, b.l. 68) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymi, kad pasirašė iš anksto kreditoriaus paruoštą sutartį ir neturėjo galimybių keisti sutarties sąlygų, todėl mano, kad atsižvelgiant į tai, kad tai yra vartojimo sutartis, į sutarties šalis, skolos dydį, metinę palūkanų normą, sutarties dokumentų pasirašymo mokesčius, numatyti 0,08% delspinigiai pažeidžia Civiliniame kodekse įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir sudaro pagrindą kreditoriui nepagrįstai praturtėti, todėl prašo delspinigius sumažinti iki 0,02% ir taikyti ieškinio dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo šešių mėnesių sutrumpintą senaties terminą. Dėl šių motyvų prašo priteisti tik 68,93 Lt delspinigių. Taip pat prašo išdėstyti teismo sprendimu priteistas sumas 24 mėnesių laikotarpiui dėl sunkios padėties: atsakovė turi du vaikus, o dirbdama gauna mažą atlyginimą, atsakovas nedirba, turi keturis vaikus ir kitų kreditorinių įsipareigojimų (b.l. 66-67).

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jį jam pranešta laiku ir tinkamai.

7Atsakovė S. O. teismo posėdyje parodė, kad su ieškiniu nesutinka. Įsipareigojimus turįs vykdyti vyras, jos sunki materialinė padėtis, turi du nepilnamečius vaikus. Įmokų ir įplaukų į banką nėra. Nesutinka, kad skola būtų išieškota iš jos vienos. Ieškinį pripažįsta, jei ir atsakovas sutiks solidariai mokėti bankui skolą.

8Atsakovas R. O. parengiamajame teismo posėdyje parodė, kad su ieškiniu sutinka pilnai. Tačiau vienas prisiimti įsipareigojimų negali, prašo atidėti (išdėstyti) mokėjimus 24 mėnesiams, nes jo materialinė padėtis šiuo metu labai bloga: yra bedarbis, pajamų neturi, jo sąskaitos areštuotos, augina tris vaikus. Nesutinka su advokatų paslaugų kainomis ir mano, kad jos mažesnės. Savo rašytiniu paaiškinimu papildo S. O. atsiliepimą. Numato, kad per du metus pajamų turės. 2013-01-09 d. į teismo posėdį neatvyko, apie jį jam pranešta laiku ir tinkamai, pasirašytinai (b.l. 70). Todėl byla išnagrinėta ieškovo atstovui ir atsakovui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovų 2009-07-21 d. buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. ( - ) dėl 2006-03-30 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygų pakeitimo, pagal kurią ieškovas buvo suteikęs atsakovams vartojimo kreditą, kurio negrąžinta suma 2009-07-21 yra 14914,68 Lt, nustatant galutinį vartojimo kredito grąžinimo terminą 2012-02-26 d. (po sutarties sąlygų pakeitimo), tarpinius kredito grąžinimo terminus ir sumas numatant kredito grąžinimo grafike (b.l. 21-27).

11Tarp šalių ginčo dėl to, kad buvo sudaryta Kreditavimo sutartis, nėra. Atsakovai pripažįsta, jog iš tiesų nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovui. Nors atsakovė S. O. savo atsiliepime į ieškinį pateikė abiejų atsakovų su AB DNB banku sudarytą sutartį dėl kredito mokėjimo, kurioje atsakovas R. O. įsipareigojo sumokėti paskolą ieškovui pagal mokėjimo grafiką (b.l. 41), tačiau 2010-05-25 Biržų rajono apylinkės teismo sprendimo, kuriuo S. O. ir R. O. santuoka buvo nutraukta, santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 6 punkte nurodyta, jog 40000 Lt paskolą abu sutuoktiniai įsipareigoja padengti solidariai (b.l. 42-43). Todėl atmestinas atsakovės S. O. prašymas skolą priteisti tik iš atsakovo R. O., o jos teiginiai, kad kitomis aplinkybėmis santuokos ji nebūtų nutraukusi bendru sutikimu, kad atsakovas nesąžiningu elgesiu sudarė prielaidas ieškovui kreiptis į teismą, šioje byloje yra teisiškai nereikšmingi. Taip pat teisiškai nereikšmingi yra ir atsakovo R. O. teiginiai, kad jis turi kitų kreditorinių įsiskolinimų, nes atsakovo turimi skoliniai įsipareigojimai kitiems kreditoriams, neatleidžia jo nuo pareigos grąžinti ieškovui kreditą Kreditavimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Pažymėtina, kad teismo sprendimu, kuriuo buvo nutraukta atsakovų santuoka, jie patys prisiėmė tokią prievolę ir šios prievolės vykdymo sąlygų keisti nėra jokio teisinio pagrindo. Taip nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti atsakovų prašymą delspinigius sumažinti iki 0,02% ir taikyti ieškinio dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo šešių mėnesių sutrumpintą senaties terminą. Iš tikrųjų civilinis įstatymas reglamentuoja, jog sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tačiau šiuo atveju įvertintina tai, kad ieškovas delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos, pirmiausia paskaičiavo už laikotarpį nuo 2012-03-07 iki 2012-08-28, t.y. iki to momento, kol kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo (b.l. 3). Šio laikotarpio trukmė yra penki mėnesiai ir dvidešimt viena diena. Taigi šešių mėnesių nėra. Šis šešių mėnesių terminas suėjo dėl pačių atsakovų veiksmų, t.y. reiškiamų prieštaravimų dėl priimto teismo įsakymo, dėl ko ieškovas turėjo kreiptis į teismą jau ginčo teisenos tvarka. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad prievolę įvykdyti yra gerokai uždelsta. Sutarties laisvės principas suponuoja laisvą šalių valią sudaryti sutartį jų suderintomis sąlygomis. Atsakovai savo parašais patvirtino, kad juos tenkina Kreditavimo sutarties sąlygos, įskaitant ir sąlygą mokėti 0,08% delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos. Tokio dydžio delspinigiai šiuo konkrečiu atveju neprieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams ir nėra aiškiai per dideli. Delspinigių sumažinimas iki atsakovų prašomo dydžio pažeistų vienos iš sutarties šalių – ieškovo – interesus.

12Atsakovai už suteiktą vartojimo kreditą nuo 2010-04-30 d. mėnesinių įmokų nesumokėjo, t.y. negrąžino kredito ir nesumokėjo palūkanų, todėl įsipareigojo mokėti 0,08 procentų delspinigių nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos (Susitarimo Nr. 06/083/1 bendrosios dalies 23 p.). Tokiu būdu atsakovai 2012-10-08 d. yra solidariai įsiskolinę 13767,40 Lt skolos, 341,59 Lt delspinigių, 1914,72 Lt palūkanų (b.l. 19-20). Atsakovai teismui nepateikė jokių įrodymų apie įsiskolinimo padengimą, todėl darytina išvada, kad atsakovai savo solidarios prievolės neįvykdė iki šiol. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 13767,40 Lt skolos, 341,59 Lt delspinigių, 1914,72 Lt palūkanų priteisimo tenkintinas (LR CK 6.1 str., 6.6 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.71 str., 6.881 str. 1 d., Susitarimo Nr. ( - ) bendrosios dalies 33.3 p.).

13LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., Susitarimo Nr. ( - ) bendrosios dalies 15 p. ir specialiosios dalies 5.1 p. nustato, kad atsakovai privalo mokėti ieškovui 15% metines palūkanas už priteistą 13767,40 Lt sumą nuo 2012-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl jos priteistinos solidariai iš atsakovų ir šis ieškovo reikalavimas tenkintinas.

14Atsakovai prašo atidėti (išdėstyti) teismo sprendimo vykdymą. Civilinio proceso įstatymas nustato, kad atidėti (išdėstyti) teismo sprendimo vykdymą netenkintinas.

15Kadangi teismas ieškovo ieškinio reikalavimus patenkino visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 481 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., b.l. 4, 32) ir 2420 Lt už advokato teisinę pagalbą (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., b.l. 45, 46-49). Advokato teisinės pagalbos išlaidos yra pagrįstos bylos duomenimis, protingos ir realios, teismo procesas užtruko palyginti ilgą laiką, buvo ruošiamas nemažas procesinių dokumentų skaičius, teikiami rašytiniai paaiškinimai, todėl nėra mažintinos.

16Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 96 str., b.l. 2).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti solidariai iš atsakovų S. O., a.k. ( - ), gyvenančios ( - ), Biržuose ir R. O., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), Rokiškio r., 13767,40 Lt (trylika tūkstančių septynis šimtus šešiasdešimt septynis litus keturiasdešimt centų) skolos, 341,59 Lt (tris šimtus keturiasdešimt vieną litą penkiasdešimt devynis centus) delspinigių, 1914,72 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus keturiolika litų septyniasdešimt du centus) palūkanų, 15% metinių palūkanų už priteistą 13767,40 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei po 240,50 (du šimtus keturiasdešimt litų penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio ir po 1210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) advokato pagalbai apmokėti ieškovui AB DNB bankui, esančiam J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, įmonės kodas 1120 29270.

20Priteisti iš atsakovų S. O., a.k. ( - ) ir R. O., a.k. ( - ) po 24,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė,... 2. Ieškovas ieškiniu (b.l. 19-20) prašė priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Atsakovė S. O. 2012-11-06 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 4. Atsakovas R. O. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nors... 5. Atsakovai S. O. ir R. O. 2012-11-12 atsiliepime į ieškinį (kuris laikomas... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie jį jam pranešta laiku ir... 7. Atsakovė S. O. teismo posėdyje parodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 8. Atsakovas R. O. parengiamajame teismo posėdyje parodė, kad su ieškiniu... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovų... 11. Tarp šalių ginčo dėl to, kad buvo sudaryta Kreditavimo sutartis, nėra.... 12. Atsakovai už suteiktą vartojimo kreditą nuo 2010-04-30 d. mėnesinių... 13. LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., Susitarimo Nr. ( - ) bendrosios dalies... 14. Atsakovai prašo atidėti (išdėstyti) teismo sprendimo vykdymą. Civilinio... 15. Kadangi teismas ieškovo ieškinio reikalavimus patenkino visiškai, iš... 16. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti solidariai iš atsakovų S. O., a.k. ( - ), gyvenančios ( - ),... 20. Priteisti iš atsakovų S. O., a.k. ( - ) ir R. O., a.k. ( - ) po 24,95 Lt... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...