Byla 2-561-278/2016
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „State port group“ ieškinį atsakovui K. A., trečiajam asmeniui žemės ūkio bendrovei (toliau – ŽŪB) „Kraštovaizdis“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „State port group“ nurodo, kad atsakovas K. A., kaip laiduotojas, įsipareigojo ieškovei solidariai atsakyti, jeigu vekselio davėjas ŽŪB „Kraštovaizdis“ neįvykdys įsipareigojimų pagal 2013-12-02 ir 2014-02-14 išduotus paprastuosius neprotestuotinus vekselius. Teigia, jog vekselio davėjas ŽŪB „Kraštovaizdis“ nustatytais terminais vekselių neapmokėjo. Prašo teismą priteisti iš atsakovo K. A. 289 620,02 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nustatytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas K. A. bei tretysis asmuo ŽŪB „Kraštovaizdis“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas.

5Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir jeigu yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškinys ir jo priedai atsakovui K. A. buvo įteikti 2016-08-26, trečiajam asmeniui – 2016-08-08, tačiau nei atsakovas, nei tretysis asmuo atsiliepimo į ieškinį, per pranešime nustatytą 24 d. terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus, nepateikė be pateisinamos priežasties, pratęsti terminą atsiliepimui pateikti neprašė, todėl, esant ieškinyje UAB „State port group“ prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 3 str. 6 d., 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., b. l. 21-25, 43-45).

6Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), įsitikinta, kad, jeigu pasitvirtintų civilinėje byloje surinktų įrodymų turinys, yra pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš bylos duomenų matyti, kad 2013-12-02 ir 2014-02-14 atsakovas K. A., būdamas trečiojo asmens ŽŪB „Kraštovaizdis“ pirmininku, UAB „State port group“ išdavė du paprastus neprotestuotinus vekselius bendrai 289 620,02 Eur (1 000 000 Lt) sumai bei asmeniškai laidavo už šių vekselių savalaikį įvykdymą (b. l. 30-31). Ieškovės teigimu, ŽŪB „Kraštovaizdis“ minėtų vekselių nustatytu terminu (2014-02-25 bei 2014-04-25) neapmokėjo.

8Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas reglamentuoja, jog tuo atveju, jeigu prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str. 1 d.). CK 6.6 straipsnio 4 dalis nustato, jog esant solidariai skolininkų pareigai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Be to, kreditorius, kuriam solidariosios prievolės visiškai neįvykdė vienas iš skolininkų, turi teisę reikalauti, kad likusią prievolės dalį įvykdytų bet kuris iš kitų skolininkų arba visi jie bendrai (CK 6.6 str. 5 d.). Vieno iš solidarių skolininkų nemokumas taip pat nedaro įtakos prievolei, nes už nemokų bendraskolį visą prievolę privalo įvykdyti mokus solidarusis bendraskolis (CK 6.8 str.). Kaip minėta aukščiau, ieškovė teigia, kad ŽŪB „Kraštovaizdis“ savo įsipareigojimų, šalių nustatytu terminu, nevykdė ir sutartu terminu negrąžino 289 620,02 Eur (1 000 000 Lt) skolos. Iš byloje esančių įrašų paprastuose neprotestuotinuose vekseliuose matyti, jog atsakovas K. A. įsipareigojo solidariai atsakyti už ŽŪB „Kraštovaizdis“ (b. l. 30-31). Minėti paprastieji neprotestuotini vekseliai ar atskiros jų dalys nėra nuginčytos, todėl trečiajam asmeniui ŽŪB „Kraštovaizdis“ ieškovei UAB „State port group“ negrąžinus skolos, ieškovė turi teisę reikalauti įvykdyti prievolę tiek iš lėšų gavėjos, tiek ir laiduotojo K. A.. Dėl paminėto, ieškinys tenkintinas.

9Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.), todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš K. A. 5 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas (CK 6.210 str. 2 d.).

10Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, ieškovei iš atsakovo priteisiamas sumokėtas 4 054 Eur žyminis mokestis bei 550 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, nes jų dydis atitinka 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus dydžius (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 98 str., b. l. 10-12, 26, 29, 33-36).

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 - 286 straipsniais teismas

Nutarė

12uždarosios akcinės bendrovės „State port group“ (į. k. 302533815) ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo K. A. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 289 620,02 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt eurų 2 euro centų) skolą, 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2016-08-03) iki visiško sprendimo įvykdymo, 4 054 Eur žyminį mokestį bei 550 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 4 594 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „State port group“ (į. k. 302533815) naudai.

14Atsakovas K. A., dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę dėl jo peržiūrėjimo Panevėžio apygardos teismui paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

15Šis teismo sprendimas už akių kitų dalyvaujančių byloje asmenų gali būti apskųstas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per šį teismą.

Proceso dalyviai