Byla 2A-67-112/2015
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rimvidos Zubernienės, kolegijos teisėjų Jolantos Gailevičienės, Raimondos Andrulienės, rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo A. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-08-01 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Rodena“ patikslintą ieškinį atsakovui A. G. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė atidalyti UAB „Rodena“ ½ dalį iš 0,1280 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), ( - ). pagal UAB „Geoplanai“ 2013-01-08 parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Nr.2, patikslintą 2014 m., tokiu būdu:

31. priteisti natūra UAB „Rodena“ naujai suformuotą 0,0640 ha ploto žemės sklypą, projekto Nr. 263-1, kurio kampų koordinatės: 2 (6168963.52 321503.93), 3 (6168974.02 321500.18), 4 (6168981,41 321556.47), 5 (6168970.98 321562.76);

42. priteisti natūra A. G. naujai suformuotą 0,0640 ha ploto žemės sklypą, projekto Nr. 263-2, kurio kampų koordinatės: 1 (6168953.85 321507.41), 2 (6168963.52 321503.93), 5 (6168970.98 321562.76), 6 (6168960.55 321569.05).

5Priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-08-01 sprendimu ieškovės UAB „Rodena“ patikslintą ieškinį atsakovui A. G. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tenkinto. Atidalijo UAB „Rodena“ ½ dalį iš 0,1280 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ( - ) pagal UAB „Geoplanai“ 2013-01-08 parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 2, patikslintą 2014 m., tokiu būdu:

71. priteisė natūra UAB „Rodena“ naujai suformuotą 0,0640 ha ploto žemės sklypą, projekto Nr. 263-1, kurio kampų koordinatės: 2 (6168963.52 321503.93), 3 (6168974.02 321500.18), 4 (6168981,41 321556.47), 5 (6168970.98 321562.76);

82. priteisė natūra A. G. naujai suformuotą 0,0640 ha ploto žemės sklypą, projekto Nr. 263-2, kurio kampų koordinatės: 1 (6168953.85 321507.41), 2 (6168963.52 321503.93), 5 (6168970.98 321562.76), 6 (6168960.55 321569.05).

9Nurodė, kad UAB „Geoplanai“ 2013-01-08 parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Nr. 2, patikslintas 2014 m, skirtas teisminiam ginčui spręsti, yra neatskiriama šio sprendimo dalis. Priteisė iš atsakovo A. G. 1 644 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai yra 144 Lt žyminį mokestį, 1 500 Lt už advokato paslaugas ieškovės UAB „Rodena“ naudai. Priteisė iš atsakovo A. G. valstybės naudai 68,43 išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas atidalijo žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal ieškovės pateiktą Projektą. Nurodė, kad atsakovas neginčijo ieškovės pasiūlyto atidalijimo būdo. Atsakovas nesutiko su žemės sklype numatytu antruoju servitutu. Teismas nurodė, kad reikalavimai nėra susiję su servituto nustatymu, todėl neperžengdamas reikalavimo ribų, dėl šio nesutikimo nepasisakė. Kadangi ieškinį tenkino, teismas iš atsakovo priteisė ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo

122014-08-01 sprendimą ir priimti naują – patikslintą ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, neatskleidė ginčo esmės, todėl priėmė neteisingą teismo sprendimą, be to, neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai rėmėsi byloje pateiktu plano projektu, kuris nėra suderintas nei su viena institucija ir neteiktas derinimui Nacionalinei žemės tarnybai, nėra šios institucijos išvados apie projekto atitikimą teisės aktams (2012-06-29 LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2012-06-29 įsakymu Nr. 3D-551/D1-557 patvirtinta 2004-10-04 įsakymo Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ redakcija, 70 p.). Bendraturtis, parengęs projektą, privalėjo su juo supažindinti bendraturtį ir tik tuo atveju, jei bendraturtis nesutiko su parengtu projektu, kreiptis į teismą, nes kilo ginčas. Pasak apelianto, šiuo atveju teismas išnagrinėjo ginčą, kurio nebuvo. Taip pat teigia, jog teismas nepagrįstai patvirtino projektą su patikslintu projektu, kuriame apeliantui tenkančioje sklypo dalyje numatytas naujas 44 kv. m. ploto. kelio servitutas. Kadangi teismo sprendime yra nurodyta, kad UAB „Geoplanai“ parengtas projektas su jo patikslinimu 2014 metais yra neatsiejama 2014-08-01 sprendimo dalis, todėl teigia, kad sprendimu yra nustatyti servitutai, tačiau motyvuojamoje dalyje apie servitutą nėra jokių motyvų ir argumentų, kuo remiantis servitutas nustatomas, taip pažiestos CPK 270 str. 4 d. nuostatos. Taip pat teigia, jog teismas, rezoliucinėje dalyje nustatydamas servitutą, peržengė ieškinio ribas, nes ieškovas nebuvo pareiškęs reikalavimo dėl servituto nustatymo jo sklypo dalyje. Be to, nurodė, kad nebuvo jokio nei teisinio nei faktinio pagrindo jo sklype nustatyti naują kelio servitutą. Realiai jokio kelio ir/ar tako nėra, jo nėra ir greta esančiame M. S. sklype. Todėl, net jei ir būtų nustatytas Projekte nurodytas servitutas, jis neatliktų savo paskirties, nes per M. S. sklypą jis nesusisiekia su keliu į Klaipėdą ar palei vandens telkinį einančiu servitutiniu keliu. Be to, jei toks servitutas būtų paliktas, jis turėtų esminės įtakos M. S. pareigoms, nes faktiškai būtų nulemta, kad per jo sklypą iki apelianto sklypo naujai nustatyto servituto reikėtų nustatyti kitą kelio servitutą.

13Apeliantas nesutinka ir su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Mano, kad jos negali būti priteistos, nes ieškovė ginčą dėl sklypo atidalijimo sukėlė dirbtinai, iš apelianto pusės nesant jokiam ginčui. Pati ieškovė, rengdama projektą, nesilaikė nustatytų Taisyklių reikalavimų, todėl pareiškė nesąžiningą ieškinį.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo palikti skundžiamą sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nesutinka su tuo, jog ieškinį pareiškė nesant ginčui. Nurodė, kad į teismą kreipėsi po metų, kai nesulaukė atsakovo atsakymo dėl padalijimo. Be to, bylą nagrinėjant teisme atsakovas nenurodė sutinkantis su patikslintu ieškiniu. Nesutinka su apeliantu, jog nėra pagrindo nustatyti servitutą S3, nes į žemės sklypą galima pateikti jau esančiais kelio servitutais (Projekto plane pažymėta S1 ir S2). Nurodo, kad servitutas S3 (tokia žyma nurodyta teismo patvirtintame projekte) turi būti numatomas kaip teisė naudotis pėsčiųjų taku. Taip nurodyta Projekto aiškinamajame rašte dėl sprendinių. Be to, nurodė, kad kelio servitutas palei Kuršių marias yra nustatytas ir M. S. priklausančiame žemės sklype. Taigi žemės sklype jau esančio kelio servituto – teisė naudotis pėsčiųjų taku paskirtis yra leisti kitiems asmenims prieiti prie Kuršių marių, o servituto S3 paskirtis – leisti kitiems prieiti prie naujai suformuoto žemės sklypo nuo transporto priemonėms skirto kelio. Kadangi M. S. sklype yra nustatytas servitutas, todėl jokio naujo servituto nustatyti jam nereikia, todėl sprendimas neturi jokios įtakos jo teisėms ir pareigoms. Nesutinka ir su tuo, jog rengiant projektą buvo pažeisti teisės aktai ir nurodo, kad šiuo atveju aktualios Taisyklių redakcijos 66 punktas, o ne 70 punktas ir ieškovas nepažeidė jokių teisės aktų rengdamas Projektą. Nurodė, kad įvykdyti Taisyklių 62 punktą, 65-66 punktus, galės tik tuomet, kai bus gauti visi privalomi asmenų raštiški pritarimai arba kai teismo sprendimu bus nustatyta, kad pagal tokį projektą turi būti vykdomas žemės sklypo formavimas ar pertvarkymas.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

17Iš esmės ginčas yra dėl apelianto sklype nustatyto antrojo servituto, kurį teismas patvirtino nurodydamas, jog byloje pateiktas Projektas yra neatsiejama sprendimo dalis.

18Apeliantas teigia, jog teismas visiškai nenagrinėjo klausimo dėl servituto nustatymo, nors patvirtino Projektą, kuriame jis yra nustatytas.

19Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė patikslintu ieškiniu prašė atidalyti UAB „Rodena“ ½ dalį iš 0,1280 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ( - ) pagal UAB „Geoplanai“ 2013-01-08 parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Nr. 2, patikslintą 2014 m., jos nurodytu būdu. Reikalavimo nustatyti servitutą atsakovui priklausančioje žemės sklypo dalyje nepareiškė.

20Iš teismo patvirtinto Projekto nustatyta, kad atsakovui priklausančiame sklype yra nustatyti du servitutai S2 ir S3. Apeliantas nesutinka su nustatytu nauju servitutu, pažymėtu S3. Teismas sprendime nurodė, kad ieškovės reikalavimai nėra susiję su servituto nustatymu, todėl teismas neturi teisės peržengti ieškinio ribų ir dėl ginčijamo servituto nepasisakė, t. y. nesprendė ginčo dėl antrojo atsakovo žemės sklype nustatyto servituto. Tačiau teismas 2014-08-01 sprendime nurodė, kad UAB „Geoplanai“ 2013-01-08 parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas Nr. 2, patikslintas 2014 m., skirtas teisminiam ginčui spręsti, yra neatskiriama šio sprendimo dalis (b. l. 139–141). Teismas faktiškai patvirtino žemės sklypų padalijimo projektą, kuriame ne tik atidalytos žemės sklypų dalys, bet ir nustatytas servitutas. Kadangi būtent projekte, kuris yra neatsiejama sprendimo dalis yra nustatytas antrasis servitutas (S3), todėl kolegija konstatuoja, kad teismas iš esmės išsprendė klausimą dėl servituto nustatymo, su kuriuo atsakovas nesutinka, tačiau motyvuojamoje dalyje apie tai visiškai nepasisakė.

21Ieškovė prašė atidalyti sklypą iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal Projektą, kuriame nustatytas naujas servitutas S3. Toks ieškovo prašymas suponuoja išvadą, kad buvo siekiama ne tik atidalyti žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, tačiau ir nustatyti servitutą.

22Iš atsakovo pateiktų brėžinių, kuriame ginčijamas servitutas pažymėtas S2 (teismo patvirtintame plane pažymėtas S3) (b. l. 193), matyti, kad atsakovo sklype yra nustatytas servitutas S4, o ieškovės sklype – S5, S1. Ieškovė nurodė, kad servitutas S2 reikalingas tam, kad ji galėtų tinkamai naudotis naujai suformuotu savo žemės sklypu. Teismas, faktiškai teismo sprendimu nustatydamas ginčijamą servitutą S2 (teismo patvirtintame Projekte pažymėtas S3), neįsigilino, ar jis yra būtinas. Servituto būtinybei pagrįsti nereikšmingas jo naudingumas ar patogumas – esminę reikšmę turi tai, kad nėra kito tinkamo nuosavybės teisės naudojimo būdo kaip tik apriboti kito asmens nuosavybės teisę. Be to, toks apribojimas turi sukelti kuo mažesnius nepatogumus tarnaujančiojo (to, kurį apriboja) daikto savininkui (CK 4.111 str. 1 d., 4.113 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, kad Servitutas S2 ribojasi su kito asmens sklypu – M. S.. Duomenų, kad M. S. žemės sklypo dalyje, kuri ribojasi su atsakovo sklype nustatytu servitutu, pažymėti S2, būtų nustatytas servitutas, nepateikta. Nesant tokių duomenų, negalima nustatyti kokiu būdu ieškovė pateks ir naudosis servitutu, pažymėtu S2. Visų šių aplinkybių teismas nesiaiškino, nors akivaizdu, kad ieškovas, prašydamas patvirtinti jo pateiktą Projektą su nustatytais servitutais, prašė ne tik atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės, bet ir nustatyti servitutą. Teismas, neišsiaiškino visų bylos aplinkybių, neįsigilino į šalių ginčo esmę, todėl iš esmės priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

23Šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas, nes tokiu atveju apeliacinės instancijos teismui iš esmės (naujai) tektų analizuoti ir vertinti byloje esančius įrodymus, rinkti naujus įrodymus. Kadangi atsakovas nesutinka su ieškovės pateiktu projektu ir atsakovui, neįrodžius, jog projekte nustatytas ginčijamas servitutas yra pagrįstai, būtų reikalinga parengti naują projektą, kuris atitiktų abiejų šalių valią (atlikti pirmosios instancijos teismo veiksmus). Juolab, kad tokiu atveju būtų atimta šalių teisė į apeliaciją, todėl byla iš naujo grąžinama nagrinėti pirmosios instancijos teismui (LR CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

24Pažymėtina, kad iš naujo grąžinus nagrinėti bylą pirmosios instancijos teismui, dėl kitų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes tai yra nereikšminga nagrinėjamoje byloje šios nutarties priėmimo metu.

25Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas, kadangi pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės proporcingai atmestų ir patenkintų reikalavimų daliai turės paskirstyti bylinėjimosi išlaidas (LR CPK 93 str. 1 d., 4 d.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. ieškovė kreipėsi į teismą ir prašė atidalyti UAB „Rodena“ ½ dalį... 3. 1. priteisti natūra UAB „Rodena“ naujai suformuotą 0,0640 ha ploto... 4. 2. priteisti natūra A. G. naujai suformuotą 0,0640 ha ploto žemės sklypą,... 5. Priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 6. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-08-01 sprendimu ieškovės UAB... 7. 1. priteisė natūra UAB „Rodena“ naujai suformuotą 0,0640 ha ploto... 8. 2. priteisė natūra A. G. naujai suformuotą 0,0640 ha ploto žemės sklypą,... 9. Nurodė, kad UAB „Geoplanai“ 2013-01-08 parengtas žemės sklypo formavimo... 10. Teismas atidalijo žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės... 12. 2014-08-01 sprendimą ir priimti naują – patikslintą ieškinį atmesti bei... 13. Apeliantas nesutinka ir su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Mano, kad... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo palikti skundžiamą... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Iš esmės ginčas yra dėl apelianto sklype nustatyto antrojo servituto, kurį... 18. Apeliantas teigia, jog teismas visiškai nenagrinėjo klausimo dėl servituto... 19. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė patikslintu ieškiniu prašė... 20. Iš teismo patvirtinto Projekto nustatyta, kad atsakovui priklausančiame... 21. Ieškovė prašė atidalyti sklypą iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal... 22. Iš atsakovo pateiktų brėžinių, kuriame ginčijamas servitutas pažymėtas... 23. Šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas, nes tokiu... 24. Pažymėtina, kad iš naujo grąžinus nagrinėti bylą pirmosios instancijos... 25. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas nespręstinas, kadangi pirmosios... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330... 27. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą...