Byla 2-957/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „L.“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, civilinėje byloje Nr. 2-587-267/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „L.“ ieškinį atsakovui Š.r.s.a., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „A. L. “ dėl sprendimo įvertinti pasiūlymų techninius duomenis panaikinimo viešajame pirkime,

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „L.“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Š.r.s.a. sprendimą, kuriuo konkurso pirmos pirkimo objekto dalies dalyvių pasiūlymų techniniai duomenys buvo įvertinti ekonominio naudingumo balais ir apie kurį ieškovas buvo informuotas 2010 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. S-2733(8.49) ir įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti dalyvių pasiūlymų techninių duomenų vertinimą. Be to, ieškovas prašė taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą ir draudimą sudaryti pirkimo sutartį. Nurodė, kad siekia pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią teisių ir teisėtų interesų gynybą. Pažymėjo, kad visos perkančiosios organizacijos privalo vykdyti viešųjų pirkimų procedūras vadovaujantis VPĮ reikalavimais. Ieškovo vertinimu, pritaikius minėtas laikinąsias apsaugos priemones, viešas interesas nebūtų pažeistas, kadangi atsakovo perkamas objektas yra išimtinai susijęs su įstaigos (įstaigų) vidinės veiklos tobulinimu bei vidaus administravimo gerinimu ir vėlesnis perkamos sistemos įdiegimas nepažeis visuomenės interesų. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismas, taikydamas CPK numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Mano, kad nebus kliūčių įsisavinti ES lėšas, kadangi terminas projektui įgyvendinti yra 2012 m. kovo 26 d. Atsakovas prašė netenkinti ieškovo reikalavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašė taikyti atsakovo nuostolių dėl galimų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo užtikrinimą ir įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitai įmokėti

5950 000 Lt arba pateikti tokio dydžio banko garantiją.

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad Š.r.s.a. vykdomas atvirasis konkursas ( - ) yra susijęs su viešuoju interesu – Š.r.s. gyventojų suinteresuotumu, nes programos įdiegimas užtikrina didesnį skaidrumą S. biudžeto ir valstybinių asignavimų valdyme. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus galimybės laiku įdiegti programos, bus sutrikdytas atsakovo darbas, nebus galimybės pateikti konsoliduotos ataskaitos laiku, nes tai galima atlikti tik įdiegus programą ir apmokius asmenis ja dirbti. Padaręs išvadą, kad taip bus pažeistas viešasis interesas teismas laikinųjų apsaugos priemonių netaikė. Teismas netenkino ir atsakovo prašymo dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nes tam nebuvo teisinio pagrindo.

7Atskiruoju skundu UAB „L.“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutartį panaikinti.

8Atsiliepimais į atskirąjį skundą Š.r.s.a. ir tretysis asmuo UAB „A. L. “ prašo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą ir ieškovo atskirtąjį skundą atmesti.

9Lietuvos apeliaciniame teisme gautas ieškovo UAB „L.“ atsisakymas nuo atskirojo skundo, kuriuo ieškovas prašo priimti apelianto atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutarties ir apeliacinį procesą nutraukti. Be to, apeliantas pažymi, kad jam yra žinomos atskirojo skundo atsisakymo pasekmės (CPK 308 str. 3 d., 294 str.).

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Vadovaujantis CPK 308 straipsnio 1 dalimi ir 338 straipsniu, atskirąjį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki jo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Ieškovo atsisakyme nuo atskirojo skundo nurodyta, kad jam yra žinomos tokio veiksmo pasekmės, t. y. kad atskirojo skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d., 294 str.). Atitinkamai teigti, kad nagrinėjamu atveju ieškovo atsisakymas nuo atskirojo skundo prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 str. 2 d., 338 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio 2 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

14nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo UAB „L.“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, civilinėje byloje Nr. 2-587-267/2011.

Proceso dalyviai