Byla 2S-1787-123/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės B. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės B. T. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. L. (D. L.), Klaipėdos apskrities VPK KPB, dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3pareiškėja pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš suinteresuoto asmens

4D. L. 163,39 Lt vykdymo išlaidų. Antstolė užvedė vykdomąją bylą pagal Klaipėdos apskrities VPK KPB nutarimą Nr. 30N-765226-11 dėl 140 Lt išieškojimo iš suinteresuoto asmens. 2011-06-10 skola sumokėta, vykdomasis dokumentas visiškai įvykdytas. 2011-06-13 patvarkymu vykdomoji byla užbaigta. 2011-06-14 suinteresuotam asmeniui išsiųstas siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo. Iš apskaičiuotų 312 Lt vykdymo išlaidų suinteresuotas asmuo gera valia sumokėjo 148,61 Lt vykdymo išlaidų. Liko skolingas 163,39 Lt.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-08-08 nutartimi antstolės pareiškimą tenkino iš dalies, priteisė antstolei B. T. iš suinteresuoto asmens D. L. 118,39 Lt vykdymo išlaidų. Teismas konstatavo, kad antstolė apskaičiuodama vykdymo išlaidas netinkamai pritaikė indeksaciją. Vartotojų kainų indeksas vykdymo išlaidoms indeksuoti lyginamas su 2005 metų lapkričio infliacijos pokyčiu, o ne su 2003 metų sausio mėnesio infliacijos pokyčiu, kai įsigaliojo LR CPK. Antstolė, apskaičiuodama vykdymo išlaidas, taikė 136,8 indeksą. Tačiau statistikos departamento pateikiamais duomenimis, sprendimų vykdymo išlaidas koreguojantis vartotojų kainų indeksas nuo gegužės 1 d. yra 130,90. Vadovaudamasis Sprendimų vykdymo instrukcijos 32 punktu, apskaičiuotas vykdymo išlaidos teismas sumažino 11,80 Lt suma. Teismas taip pat nurodė, kad vykdymo išlaidų apskaičiavime bei siūlyme sumokėti vykdymo išlaidas nepagrįstai priskaičiuota 37,90 Lt kitų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidų, t. y. banko paslaugų bei pašto išlaidų. Teismas nustatė, kad antstolė siuntė tik vieną siuntą su įteikimo pranešimu, todėl priteisė 5 Lt kitų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidų, iš viso 118,39 Lt vykdymo išlaidų.

6Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė B. T. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-08 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš skolininko 163,39 Lt vykdymo išlaidų. Vartotojų kainų indeksas 2011 m. kovo mėn. palyginti su 2003 m. sausio mėn. sudarė 136,8, antstolė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas skolininkui išsiuntė 2011-06-14, t. y. jau galiojant paskelbtam vartotojų kainų indeksui, todėl vykdymo išlaidoms apskaičiuoti turėjo būti taikomas 136,8 vartotojų kainų indeksas. Nurodo, kad byloje banko išlaidos sudaro 11,90 Lt (7 x 1,70 Lt), vykdant vykdomąją bylą buvo/bus išsiųsti septyni registruoti laiškai (3 Lt/ vnt.) ir vienas registruotas laiškas su įteikimu (5 Lt/ vnt.), iš viso 26 Lt pašto išlaidų.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/11/00833 nustatyta, kad antstolė vykdė išieškojimą pagal Klaipėdos apskrities VPK KPB nutarimą Nr. 30N-765226-11 dėl 140 Lt išieškojimo iš suinteresuoto asmens D. L., bauda sumokėta praėjus įstatymo nustatytam terminui sumokėti baudą, vykdomoji byla užbaigta, skolininkui tinkamai įteiktas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas.

10Dėl vykdymo išlaidų indeksavimo

11CPK 82 straipsnio 1 dalis nustato, kad žyminį mokestį, sprendimo vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio VKI, jeigu jis didesnis negu 110. Taigi VKI yra pagrindinis instrumentas baudoms, mokesčiams, žalos ir nuostolių atlyginimo tarifams indeksuoti, kompensuojant kainų padidėjimą. Sistemiškai aiškinant CPK 82 straipsnio normas vykdymo išlaidoms taikytinas indeksas skaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo (ar kito teisės akto), kuriame yra nustatytas mokėtinas dydis, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios. Indeksas pradedamas taikyti nuo atitinkamo ketvirčio antrojo mėnesio 1 dienos (CPK 82 str. 2, 4 d., 3 str. 6 d.). Sprendimų vykdymo instrukcijos 32.2. punkte (galiojanti nuo 2011-01-19) reglamentuojama, kad skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartojimo kainų indeksu, koks galioja antstoliui parengiant siūlymą skolininkui dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo – parengiant siūlymą skolininkui sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas arba siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų nesumoka per siūlyme sumokėti vykdymo išlaidas nurodytą terminą, taikomos ketvirčio vartojimo kainų indeksas, galiojantis skirstant išieškotas lėšas ar kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

12Antstolė B. T. su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko D. L. į Klaipėdos miesto apylinkės teismą kreipėsi 2011-07-11, vadinasi apskaičiuojant vykdymo išlaidas turėjo būti taikomas 136,8 indeksas visoms vykdymo išlaidoms (Statistikos departamento 2011-04-12 Nr. 9 informacinis pranešimas „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“). Todėl atmestini pirmosios instancijos teismo motyvai, kad vykdymo išlaidos turi būti paskaičiuojamos taikant 130,90 indeksą, kuris galiojo vykdymo išlaidų paskaičiavimo metu.

13Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo precedentą, kaip teisės šaltinį. Teismų precedentų privalomumas yra vertikalus ir horizontalus. Tai reiškia, kad teismai taikydami ir aiškindami įstatymus privalo atsižvelgti ne tik į aukštesnės instancijos teismų priimtus sprendimus (vertikalus precedentas), bet ir savo sukurtus vėliausius precedentus analogiškose bylose (horizontalus precedentas), t. y. turi atsižvelgti taip pat į savo paties teisės taikymo praktiką. Šiame nutarime akcentuota, kad šis teisės šaltinis turėtų būti naudojamas itin preciziškai, t. y. teismui sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kai faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, aplinkybes. Tais atvejais, kai susiduriama su precedento konkurencija, turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos teismo sukurtu precedentu, taip pat atsižvelgiama į precedento sukūrimo laiką ir kitas reikšmės turinčias aplinkybes. Šios bylos atveju aukštesnės instancijos teismai nėra sukūrę precedento, tačiau Klaipėdos apygardos teismas vėliausiai išnagrinėtose analogiškose bylose sukūrė precedentą, jog taikomas indeksas, kuris skaičiuojamas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informaciniu pranešimu dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso (pvz., 2011-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr.

142S-1153-513/2011; 2011-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1095-622/2011; 2011-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-984-538/2011; 2011-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr.

152S-1050-524/2011; 2011-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-979-513/2011).

16Dėl banko ir pašto išlaidų

17Vykdymo išlaidos skolininkui skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija, kurios 34 p. nurodo, kad vykdymo išlaidos skirstomos į: 1) vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos ir papildomos išlaidos; 2) atlygį antstoliui. Pagal šios instrukcijos 34.1 p. išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 50 iki 200 litų papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti

1850 litų, tačiau šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) išlaidas (nurodyto punkto redakcija dėl pašto išlaidų skaičiavimo galioja nuo 2009-04-01). Todėl antstoliui, nepriklausomai nuo išieškomos sumos, turi būti atlygintinos turėtos pašto (kurjerių) išlaidos, tačiau ši išlyga netaikytina banko išlaidų apmokėjimui. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė paskaičiavo 50 Lt papildomų vykdymo išlaidų už patvarkymų ir užklausų parengimą ir ši 50 Lt suma už papildomas vykdymo išlaidas negali būti viršyta, išskyrus pašto išlaidas, 11,90 Lt išlaidų už banko paslaugas nepriteistinos. Be to, vykdomojoje byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių banko operacijų įkainius.

19Pažymėtina, kad antstolis negali reikalauti vykdymo išlaidų už dar neatliktus veiksmus, todėl antstolės reikalavimas priteisti būsimas pašto išlaidas atmestinas. Todėl įvertinus vykdomosios bylos duomenis ir atskirajame skunde išdėstytus paaiškinimus antstolei iš skolininko priteistina 23 Lt pašto išlaidų (šeši registruoti laiškai – 3 Lt/ vnt., vienas registruotas laiškas su įteikimu – 5 Lt/ vnt.).

20Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-08 nutartis pakeistina ir priteistas vykdymo išlaidų dydis padidintinas iki 147,99 Lt (68,40 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų + 68,40 Lt papildomų vykdymo išlaidų + 23 Lt pašto išlaidų + 136,80 Lt atlygio antstoliui, iš kurių 148,61 Lt skolininkas yra sumokėjęs) (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

21Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teismas

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį pakeisti – padidinti priteistą iš suinteresuoto asmens D. L. (D. L.) vykdymo išlaidų sumą antstolei B. T. iki 147,99 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. pareiškėja pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 4. D. L. 163,39 Lt vykdymo išlaidų. Antstolė užvedė vykdomąją bylą pagal... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-08-08 nutartimi antstolės... 6. Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė B. T. prašo panaikinti Klaipėdos... 7. Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0005/11/00833 nustatyta, kad antstolė vykdė... 10. Dėl vykdymo išlaidų indeksavimo... 11. CPK 82 straipsnio 1 dalis nustato, kad žyminį mokestį, sprendimo vykdymo... 12. Antstolė B. T. su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko... 13. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo... 14. 2S-1153-513/2011; 2011-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1095-622/2011;... 15. 2S-1050-524/2011; 2011-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-979-513/2011).... 16. Dėl banko ir pašto išlaidų... 17. Vykdymo išlaidos skolininkui skaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 18. 50 litų, tačiau šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant... 19. Pažymėtina, kad antstolis negali reikalauti vykdymo išlaidų už dar... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-08-08... 21. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teismas... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį pakeisti...