Byla 1-532-922/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje J. B., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyv. (duomenys neskelbtini), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, dirbantis UAB „Miško švara“ vairuotoju, neteistas

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamąją bylą, kurioje J. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ten pat, dirbantis UAB „Miško švara“ vairuotoju, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 259 straipsnio 2 dalį.

4Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5J. B. 2018 m. kovo 17 d. vakare, tikslus laikas nenustatytas, Vilniaus mieste iš tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo plastikinį maišelį su narkotine medžiaga - kanapėmis (antžeminėmis dalimis), kurios masė yra 0,345 g, ? 9- tetrahidrokanabinolio kiekis jose - 12,3 % ir šias medžiagas, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti neteisėtai laikė prie savęs piniginėje, kol 2018-03-18 apie 00.00 val. Alytaus g. Varėnos m. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

6J. B., kai jam buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje bei apklaustas kaip įtariamasis, savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2018-03-17 vakare buvo Vilniuje vakarėlyje pas mažai pažįstamą asmenį, kurio nei vardo, nei pavardės nežino. Vakarėlio metu nepažįstamas vyras jam padavė plastikinį maišelį su "žole". Suprato, kad tai "žolė", nes anksčiau yra matęs kaip ji atrodo. Žino, kad "žolė" yra narkotinė medžiaga ir už tai yra baudžiamoji atsakomybė. Tas nepažįstamas vyras pinigų už narkotinę medžiagą neėmė, jis įsidėjo į piniginę ir pamiršo apie tą maišelį su "žole". Nežino, ką su ta "žole" būtų daręs. Jis nevartoja narkotinių medžiagų. 2018-03-18 po vidurnakčio važiavo Alytaus gatve Varėnos m. Kartu važiavo draugas K. C.. Norėdamas atlikti gamtinius reikalus, pasuko į miško keliuką link Varėnos tvenkinio. Priešais pamatė tarnybinį policijos automobilį. Pamatę jo automobilį policijos pareigūnai įjungė švyturėlius. Jis sustabdė automobilį. Priėjęs policijos pareigūnas paprašė jo ir automobilio dokumentų. Vienas pareigūnas kalbėjosi su K. C., liepė jam išlipti, parodyti, ką turi su savimi. J. B. taip pat iš kišenių išėmė daiktus. Išėmė ir piniginę. Kai atvertė piniginę, policijos pareigūnas pastebėjo maišelį su "žole". Pasakė, kad tai jo "žolė" ir savo noru atidavė maišelį su "žole" pareigūnams (b. l. 71-72).

7Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas Dalius Soraka parodė, kad dirba Varėnos rajono policijos komisariate reagavimo skyriaus tyrėju. 2018 m. kovo 17 d. vakare 20 val. pradėjo darbą, dirbo kartu su Reagavimo skyriaus vyr. patruliu Mantu Danevičiumi. Patruliavo tarnybiniu automobiliu. Apie 00.00 val. patruliuodami važiavo Varėnos m. Alytaus gatve. Pasuko į miško keliuką link UAB "Varėnos šilumos tinklai" vilos, esančios prie Varėnos tvenkinio. Nuvažiavę prie vilos aikštelėje apsisuko ir vėl važiavo link Alytaus gatvės. Pastebėjo priešprieša važiuojantį automobilį. Tai buvo automobilis "Audi A6", v/n ( - ) Jis žino, kad šiuo automobiliu važinėja J. B., gyv. Mantas Danevičius. J. B. jis pažįsta iš matymo. Nusprendė automobilį patikrinti. Vyr. patrulis M. Danevičius liko tarnybiniame automobilyje, o jis nuėjo prie automobilio "Audi A6". Priėjo prie vairuotojo pusės durelių, už vairo sėdėjo J. B., priekinėje keleivio sėdynėje sėdėjo dar vienas jaunuolis. Jis prisistatė, vairuotojo J. B. paprašė pateikti savo ir automobilio dokumentus. J. B. kažkodėl labai susijaudino, buvo pasimetęs, blaškėsi. Automobilio "Audi A6" vairuotojo langas buvo pravertas, stovėdamas prie pat praverto lango automobilio salone jis pajuto labai keistą kvapą. Tuo momentu prie jo priėjo vyr. patrulis M. Danevičius, kuriam jis perdavė J. B. paduotus dokumentus tikrinti, o pats nuėjo prie keleivio, paprašė išlipti. Tai buvo K. C.. Paklausus, ką tokiu metu čia veikia, K. C. atsakė, kad šeštadienio vakaras, todėl tiesiog važinėjasi. Paklausus K. C., ar neturi draudžiamų daiktų, paprašė parodyti, ką turi kišenėse. K. C. išėmė piniginę, tabako popieriaus dėžutę, žiebtuvėlį, cigarečių pakelį su lietuviška banderole. Vyr. patrulis M. Danevičius kalbėjo su J. B., paprašė J. B. išlipti iš automobilio. Jis irgi priėjo prie vairuotojo durelių. J. B. buvo labai susijaudinęs, prašė leisti nueiti į miškelį atlikti gamtinius reikalus. Jis pasakė, kad tuoj viską pabaigs ir J. B. galės daryti, ką nori. J. B. ant automobilio kapoto padėjo iš savo kišenių piniginę, mažą mobilųjį telefoną, mažą tabako popieriaus dėžutę, joje buvo tik tabako popierius. Darant dalinę apžiūrą jis uždėjo delną ant J. B. striukės kišenės, ten kažkas sušiugždėjo, todėl paprašė išimti. J. B. išėmė kažkiek popierinių pinigų. Jis pasakė J. B., kad šis pinigus įsidėtų į piniginę. J. B. delsė pinigus dėti į piniginę. Susidarė įspūdis, kad J. B. nenori atidaryti savo piniginės. Pats J. B. iš savo piniginės išėmė ir padavė savo vairuotojo pažymėjimą, o piniginę padėjo ant automobilio kapoto. Vyr. patrulis M. Danevičius atvertė piniginę, joje matėsi nuolaidų kortelės, banko kortelės, o viename piniginės skyrelyje už skaidrios permatomos dalies jis pamatė polietileninį maišelį, kuriame matėsi medžiaga, labai panaši į taip vadinamą "žolę". J. B. prisipažino, kad "žolė" yra jo, kad ją davė draugas, bet draugo vardo ir pavardės J. B. nenurodė, sakė, kad buvo Vilniuje kažkokiame vakarėlyje ir draugas davė. J. B. sakė, kad tas maišelis tiesiog užsilikęs nuo vakarėlio. Jis paklausė J. B., ar šis rūko "žolę". Atsakė, kad yra bandęs, rūko, bet labai retai. Jis pareikalavo J. B. pateikti maišelį su medžiaga ir šis laisvanoriškai pateikė, jis surašė reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą (b. l. 38-39).

8Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas Mantas Danevičius parodė, kad dirba Varėnos rajono policijos komisariate reagavimo skyriuje vyriausiuoju patruliu. 2018 m. kovo 17 d. vakare 20 val. pradėjo darbą, dirbo su Reagavimo skyriaus tyrėju D. Soraka. Dirbo tarnybiniu automobiliu. Automobilyje yra vaizdo registratorius. Tarnybinį automobilį vairavo jis. Buvo vidurnaktis, apie 00.00 val., kai patruliavo Varėnos m., važiavo Alytaus gatve. Pasuko į keliuką, vedantį link UAB "Varėnos šilumos tinklai" vilos, kuri yra prie Varėnos tvenkinio. Nuvažiavo prie vilos ir aikštelėje apsisuko, vėl važiavo link Alytaus gatvės. Pastebėjo priešprieša važiuojantį automobilį. Tai buvo automobilis "Audi A6", v/nr. ( - ) Jis įjungė švyturėlius ir tas automobilis sustojo. J. B. jis žino tik iš matymo. Nusprendė automobilį patikrinti. Tyrėjas D. Soraka nuėjo prie automobilio, o jis liko tarnybiniame automobilyje. Matė, kaip tyrėjas D. Soraka priėjo prie vairuotojo pusės durelių. Matė, kad už automobilio "Audi A6" vairo sėdi J. B., o šalia ant priekinės keleivio sėdynės sėdėjo K. C., kurį pažįsta irgi tik iš matymo. Matė, kaip pro pravertą vairuotojo durelių langą D. Soraka kalbasi su vairuotoju. Jis irgi priėjo prie automobilio "Audi A6" vairuotojo durelių. D. Soraka padavė jam J. B. vairuotojo pažymėjimą, o pats nuėjo prie keleivio. J. B. tuo metu sėdėjo savo automobilyje ir ieškojo automobilio dokumentų. Kadangi J. B. sėdėjo pasisukęs link keleivio, jis nematė, ką jis ten daro, todėl paprašė J. B. išlipti iš automobilio, paklausė, ar turi kokių draudžiamų daiktų su savimi ar automobilyje. J. B. norėjo eiti į mišką, kaip pats sakė, nusišlapinti. Jis pasakė, kad ateitų prie automobilio kapoto, kad paskui galės eiti. Tuo momentu priėjo ir tyrėjas D. Soraka. Paaiškino J. B., kad bus atlikta paviršutinė apžiūra, paprašė išimti iš kišenių visus daiktus. Matėsi, kad J. B. susijaudinęs, blaškėsi, mindžikavo vietoje, vis prašėsi leisti jį miškelį atlikti gamtinių reikalų. Toks J. B. elgesys atrodė įtartinai. J. B. ant automobilio "Audi A6" kapoto padėjo raktus, vazeliną, mobilų telefoną, piniginę, mažą tabako popieriaus dėžutę, kurioje buvo tabako popierius, piniginę. Šiuos daiktus J. B. išėmė iš savo striukės kišenių. Iš kišenės striukės viršutinėje dalyje J. B. išėmė saują popierinių banknotų, tyrėjas D. Soraka pasakė J. B. pinigus įsidėti į piniginę. J. B. neskubėjo pinigų dėti į piniginę. Atrodė, kad J. B. nenori atidaryti savo piniginės. Jis pasakė J. B. atverti piniginę. Piniginė buvo vyriška, atlenkiama, tamsios spalvos, piniginėje buvo įvairios kortelės. Viename skyrelyje pamatė polietileninį maišelį, kuriame matėsi medžiaga, labai panaši į vadinamą "žolę". Tyrėjas D. Soraka tuo momentu buvo prie pat jo ir taip pat matė, kas buvo J. B. piniginėje. J. B. iš karto pradėjo aiškinti, kad tai "žolė", kad ją davė draugas, bet draugo vardo ir pavardės nenurodė. Sakė, kad buvo Vilniuje vakarėlyje ir tas maišelis su "žole" tiesiog užsiliko piniginėje nuo to vakarėlio. Girdėjo, kaip J. B. sakė, kad parūko "žolės", bet labai retai. Tyrėjas D. Soraka surašė protokolą apie polietileninio maišelio su medžiaga pateikimą (b. l. 43-44).

9Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas K. C. parodė, kad 2018 m. kovo 17 d. vakare jis buvo kartu su J. B. automobilyje Audi A6. Vėlai vakare pravažiavo per Varėną, o tada Alytaus gatve važiavo link jo namų. Jonas sugalvojo sustoti miškelyje atlikti gamtinių reikalų. Įsukus į miško keliuką, priešais pamatė tarnybinį policijos automobilį, kuris įjungė švyturėlius, kai pamatė J. automobilį. Policijos automobilyje buvo du pareigūnai. Prie jų automobilio priėjo iš pradžių vienas pareigūnas, kuris priėjo prie J., prašė dokumentų. Kai priėjo antras pareigūnas, tai pirmasis priėjo prie jo pusės, paprašė išlipti ir parodyti daiktus, kuriuos turi su savimi. Jis taip ir padarė. Antrasis pareigūnas buvo prie J., kuriam irgi liepė išlipti, parodyti savo daiktus. J. irgi iškraustė savo daiktus ir J. piniginėje buvo rastas maišelis su "žole". Jis nieko nežino apie tai, ar J. vartoja kokias narkotines medžiagas, nieko apie tai niekada nepasakojo. Jam J. niekada neatrodė ir dabar neatrodo, kad būtų vartojantis narkotikus. Apie tai, kad J. savo piniginėje turi maišelį su "žole", jis nieko nežinojo. Tai sužinojo tada, kai pareigūnas J. piniginėje rado tą maišelį. Jis nėra anksčiau matęs "žolės", nežino kaip ji atrodo, jis narkotinių medžiagų nevartoja (b. l. 48-49).

102018-03-22 specialisto išvadoje Nr. 140-(1437)-IS1-1635 nurodyta, kad žalios spalvos sausa dalinai susmulkinta augalinės kilmės medžiaga iš plastikinio maišelio, 2018-03-18 rasta ir paimta pas J. B., gim. ( - ), yra narkotinė medžiaga - kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,345 g, ? 9-tetrahidrokanabinolio kiekis jose - 12,3 % (b. l. 29-31).

112018-04-10 specialisto išvadoje Nr. T-N 722/2018 (01) nurodyta, kad J. B. šlapime amfetaminų, benzodiazepinų, etilo alkoholio nerasta. Imuninės analizės duomenimis šlapime opiatų, tetrahidrokanabinolio karboksi rūgšties, kokaino ir jo metabolitų nerasta (b. l. 53).

12Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, teismas nustatė, kad įrodymų visuma pakankama kaltinamojo padarytai nusikalstamai veikai atskleisti ir jo kaltei įrodyti. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje, įrodo ne tik kaltinamojo prisipažinimas, bet ir kiti byloje surinkti įrodymai: liudytojų apklausos protokoluose užfiksuoti duomenys, specialisto išvados bei kita bylos medžiaga.

13Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 str. numatyta, kad dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas taikomas tik tais atvejais, kai kaltininkas atlygina ar pašalina padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią žalą atlyginti ar pašalinti.

14Vadovaujantis BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad J. B. prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

15Jonui B. A. apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato 2018-03-30 nutarimu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 73-74).

16Prokuroras siūlo pripažinti J. B. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam 36 MGL baudą, remiantis BK 641 straipsniu skirti galutinę bausmę – 24 MGL baudą. J. B. neprieštarauja dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir sutinka su prokuroro siūloma bausmės rūšimi, prašo baudą sumažinti ir leisti baudą sumokėti dalimis (b. l. 76-78).

17Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į kaltinamojo padaryto nusikaltimo pavojingumo pobūdį ir laipsnį, į tai, kad padarė nusikaltimą, kuris priskiriamas prie nesunkių tyčinių nusikaltimų kategorijos. Teismas atsižvelgė į nustatytą kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei į sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Taip pat į tai, kad kaltinamasis neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirbantis, nevedęs, pakankamai jauno amžiaus, psichikos sveikatos centro narkologinėje ir psichikos ligų įskaitoje neįrašytas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti skiriant J. B. mažesnę nei prokuroro siūlomą baudą.

18Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki baudžiamojo teismo įsakymo įsiteisėjimo.

19Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vokas su objektais, kuriame yra plastikinis maišelis, perduotas saugoti Alytaus AVPK pagal kvitą B, serija AVPK Nr. 002604 (Alytus, Jotvingių g. 6) (b. l. 33), sunaikintini.

20Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centras nurodė, kad tyrimo kaina yra 255,04 EUR (b. l. 28). Baudžiamojo proceso kodekso 103 straipsnio 3 dalis numato, kad proceso išlaidas sudaro ekspertams, specialistams, vertėjams išmokami pinigai, skirti atlyginti už jų darbą, išskyrus tuos atvejus, kai jie šias pareigas atlieka kaip tarnybinę užduotį. Kadangi specialistai išvadą pateikė atlikdami tarnybinę užduotį, todėl šios išlaidos nepripažintinos proceso išlaidomis ir nepriteistinos iš kaltinamojo.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 421 straipsniu teismas

Nutarė

22pripažinti J. B., asmens kodas ( - ) kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam bausmę – 30 (trisdešimties) MGL baudą.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, J. B. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti – 20 (dvidešimties) MGL (1000,00 EUR) baudą.

24Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti J. B. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

25Nepriteisti iš J. B. išlaidų dėl tyrimo atlikimo.

26Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – voką su objektais, kuriame yra plastikinis maišelis, perduotus saugoti Alytaus AVPK, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.

27Išaiškinti J. B., kad paskirtą baudą jis privalo sumokėti per 4 (keturis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ir pateikti teismui duomenis apie sumokėjimą.

28Nustatytu laiku nesumokėjus baudos ji bus išieškoma priverstinai.

29Išaiškinti, kad jeigu nuteistasis neturi lėšų sumokėti teismo paskirtą baudą, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatytomis taisyklėmis, nuteistojo sutikimu šią bausmę gali pakeisti viešaisiais darbais.

30Jeigu nuteistasis vengia savu noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali pakeisti baudą areštu.

31Išaiškinti, kad kaltinamasis nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, priėmusiam baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja.

32Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Loreta Janiulytė,... 2. rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo prokuroro pareiškimą dėl proceso... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 259... 4. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 5. J. B. 2018 m. kovo 17 d. vakare, tikslus laikas nenustatytas, Vilniaus mieste... 6. J. B., kai jam buvo pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką,... 7. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas Dalius Soraka parodė, kad dirba... 8. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas Mantas Danevičius parodė, kad... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas K. C. parodė, kad 2018 m. kovo... 10. 2018-03-22 specialisto išvadoje Nr. 140-(1437)-IS1-1635 nurodyta, kad žalios... 11. 2018-04-10 specialisto išvadoje Nr. T-N 722/2018 (01) nurodyta, kad J. B.... 12. Vertindamas baudžiamojoje byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus pagal... 13. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 str.... 14. Vadovaujantis BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu atsakomybę lengvinančia... 15. Jonui B. A. apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono... 16. Prokuroras siūlo pripažinti J. B. kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 17. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į kaltinamojo padaryto nusikaltimo... 18. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 19. Daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vokas... 20. Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centras nurodė, kad tyrimo kaina... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 22. pripažinti J. B., asmens kodas ( - ) kaltu padarius nusikalstamą veiką,... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, J. B.... 24. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus panaikinti J. B. paskirtą kardomąją... 25. Nepriteisti iš J. B. išlaidų dėl tyrimo atlikimo.... 26. Daiktus turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 27. Išaiškinti J. B., kad paskirtą baudą jis privalo sumokėti per 4 (keturis)... 28. Nustatytu laiku nesumokėjus baudos ji bus išieškoma priverstinai.... 29. Išaiškinti, kad jeigu nuteistasis neturi lėšų sumokėti teismo paskirtą... 30. Jeigu nuteistasis vengia savu noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją... 31. Išaiškinti, kad kaltinamasis nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo... 32. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....