Byla I-271-320/2013
Dėl sprendimo panaikinimo bei neišmokėtos pensijos dalies priteisimo

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Irenos Varžinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Čekanauskienės ir Dalytės Zlatkuvienės,

2sekretoriaujant Irenai Žemaitienei,

3dalyvaujant atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus atstovei I. S.,

4viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos A.L. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo bei neišmokėtos pensijos dalies priteisimo,

Nustatė

5teismui paduotu skundu pareiškėja prašo:

6panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Anykščių skyriaus 2012-12-20 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ,,Dėl neišmokėtos pensijos dirbusiems pensijų gavėjams ir pažymos išdavimo apie 2010-2011 m. neišmokėtos pensijos sumą”;

7panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-04-25 sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) ,,Dėl praleisto termino skundui paduoti”;

8priteisti pareiškėjai iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Anykščių skyriaus neišmokėtą pensijos dalį už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011- 12-31, kuri susidarė kaip dirbančiai pensininkei.

9Pareiškėja ir atsakovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- Fondo valdyba) atstovas į teismo posėdį neatvyko, jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką tinkamai pranešta, prašo bylą nagrinėti, jiems nedalyvaujant.

10Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus atstovė paaiškino, kad pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 str. (redakcija, galiojusi iki 2013-01-01) buvo nustatyta, kad Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, gali būti skundžiami Fondo valdybai. Nuo 2013-01-01 nustatytas trumpesnis – 6 mėnesių- terminas Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimams apskųsti. Pareiškėja praleido senaties terminą, nes pirmoji sumažinta pensija A. L. buvo išmokėta 2010 metų sausio mėnesį, o į Fondo valdybą skundu ji kreipėsi tik 2013 m. balandžio mėnesį. Prašo taikyti ieškinio senatį ir skundą atmesti.

11Pareiškėja teismui skundžia tiek Fondo valdybos Utenos skyriaus sprendimą, kuriuo atsisakyta jai išmokėti neišmokėtos pensijos dalį, tiek Fondo valdybos sprendimą, kuriuo atsisakyta nagrinėti jos skundą, praleidus terminą skundui paduoti. Vertinant ginčijamą Fondo valdybos sprendimą, pažymėtina, kad šiuo sprendimu Fondo valdyba netikrino teritorinio skyriaus sprendimo, t.y. nepasisakė dėl jo teisėtumo bei pagrįstumo. Todėl kolegija konstatuoja, kad Fondo valdyba nagrinėjamu atveju nenagrinėjo ginčo, kilusio tarp Fondo valdybos Utenos skyriaus ir pareiškėjos, ne teismo tvarka, o priėmė sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą. Toks Fondo valdybos sprendimas pareiškėjai sukelia tiesiogines teisines pasekmes ir turi būti skundžiamas teismui kaip savarankiškas aktas.

12Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 19 straipsnio 1 dalį, Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Todėl reikalavimas dėl Fondo valdybos 2013-04-25 sprendimo panaikinimo nagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. ABTĮ 17 straipsnio 3 dalis nustato, kad tuo atveju, kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kiti- kitų apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

13ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion, pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles. Pagal aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, ši administracinė byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme, todėl ji perduotina nagrinėti šiam teismui.

14Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 70 str.1 d.2 p.,

Nutarė

15administracinę bylą pagal pareiškėjos A. L. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo bei neišmokėtos pensijos dalies priteisimo perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai