Byla 2-353/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Eidea“, I. G. , M. P. ir A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-1632-39/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fima“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Eidea“, I. G. , M. P. ir A. G. dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Eidea“, I. G. , M. P. bei A. G. dėl žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo. Ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 310 305,19 Lt žalai atlyginti bei 6 procentų dydžio metines palūkanas; priteisti iš atsakovo I. G. 2 496,45 Lt baudą, iš atsakovo M. P. - 66 362,57 Lt baudą, o iš atsakovo A. G. – 39 888,84 Lt baudą dėl nekonkuravimo pareigos pažeidimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas iš visų šių atsakovų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovas prašė įpareigoti atsakovą UAB „Eidea“ nutraukti ieškovui UAB „Fima“ žalą darančius bei gresiančius jai kilti veiksmus, kuriais šio atsakovo veikloje naudojamos konfidencialios žinios ir informacija, neteisėtai gauta iš ieškovo, tai yra uždrausti UAB „Eidea“ siūlyti ir/ar sudaryti paslaugų sutartis su ieškovo nurodytais ūkio subjektais, perkančiais paslaugas iš UAB „Fima“; uždrausti šiam atsakovui savo veikloje naudoti ieškovo konfidencialią informaciją (komercines paslaptis), uždrausti siūlyti ieškovo darbuotojams nutraukti darbo sutartis ir pereiti dirbti į UAB „Eidea“.

5Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Eidea“ nekilnojamojo turto ar kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą 1 310 305,19 Lt sumai; M. P. nekilnojamojo turto ar kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą 66 362,57 Lt sumai; A. G. nekilnojamojo turto ar kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių areštą 39 888,84 Lt sumai. Nurodė, kad didelė ieškinio suma savaime preziumuoja būtinumą taikyti minėtas priemones.

6Atsakovai su minėtu prašymu nesutiko. Nurodė, kad ieškinį pasirašė neįgaliotas asmuo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ieškinys būtų neleistinai išnagrinėtas iš esmės, kad prašomų priemonių taikymas pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus, be to, atsakovų nuomone, prašymas nepagrįstas jokiais įrodymais.

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 21 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino bei pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovo UAB ,,Eidea“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas, 1 310 305,19 Lt sumai, leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas; areštavo atsakovo M. P. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas, 66 362,57 Lt sumai, bei atsakovo A. G. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, o jo nesant ar nepakankant – pinigines lėšas, 39 888,84 Lt sumai. Taip pat teismas įpareigojo ieškovą UAB „Fima“ iki 2008 m. balandžio 4 d. įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 100 000 Lt arba pateikti banko garantiją nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atlyginimo užtikrinimą. Tokį sprendimą teismas grindė, nurodydamas, jog tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, ieškinio suma yra didelė. Taip pat teismas teigė, jog iš atsakovų M. P. ir A. G. prašomos priteisti sumos fiziniams asmenims yra pakankamai didelės, todėl areštuotinas šių atsakovų turtas ginčo sumoms.

8Teismas nurodė, kad prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių suma yra žymiai didesnė už atsakovo UAB „Eidea“ 2008 m. sausio 1 d. balanse nurodytą turimą turtą – 79 446,50 Lt, todėl, įvertinęs tai, jog areštavus turtą, o jo nepakankant ir pinigines lėšas, atsakovo ūkinė veikla gali būti sutrikdyta, teismas įpareigojo ieškovą pateikti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atsakovai nepateikė teismui paskaičiavimo ir įrodymų, kokio dydžio žalą patirtų dėl minėtų priemonių taikymo, todėl teismas sprendė, kad tikslinga ieškovą įpareigoti pateikti 100 000 Lt dydžio minėtų nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

9Taip pat teismas atmetė atsakovų argumentus, jog ieškinį padavė neįgaliotas asmuo, nurodydamas, jog nors ieškinį pasirašė įgaliotas asmuo J. M. , o pateiktame įgaliojime jam nėra suteikta teisė pasirašyti ir pateikti ieškinio pareiškimą teismui, tačiau iš teismui pateikto 2008 m. vasario 1 d. Įsakymo Nr. 02-17-K08-194 matyti, kad ieškovo administracijos direktorius J. M. paskirtas pavaduojančiu generalinį direktorių Generalinio direktoriaus komandiruotės metu (2008-02-24 – 2008-03-02). Ieškinys pasirašytas 2008 m. vasario 28 d., tai yra Generalinio direktoriaus komandiruotės metu, todėl teismas sprendė, kad administracijos direktorius J. M. 2008 m. vasario 28 d. buvo įgaliotas pasirašyti pateiktą ieškinį.

10Atskiruoju skundu atsakovai UAB ,,Eidea“, I. G. , M. P. ir A. G. prašo panaikinti minėtą teismo nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Prašymą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

111. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinį su jame esančiu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo. Teismui pateiktame 2007 m. rugpjūčio 29 d. įgaliojime detaliai išdėstyti J. M. įgalinimai, tačiau jame nėra numatyta teisė pateikti ieškinį. Tai, kad ieškovas pateikė šį įgaliojimą, rodo, jog ieškovo atstovas savo įgalinimus kildina iš šio įgaliojimo, o ne iš teismo minėto įsakymo. Be to, įsakymas negali būti laikomas tinkamu įgaliojimų patvirtinimu, nes jame nėra numatyta teisė pateikti ieškinį, privalanti būti nurodyta atskirai (CPK 59 str. 2 d.). J. M. nėra išrinktas ieškovo administracijos valdovu Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, todėl be atskiro įgaliojimo neturi teisės atlikti tuos procesinius veiksmus, kuriuos turi teisę atlikti tik bendrovės vadovas arba kuriems atlikti per atstovą įstatymas numato privalomą papildomą reikalavimą.

122. Teismas neleistinai išsprendė ginčą iš esmės. Ieškovo suformuluoti reikalavimai savo esme yra nukreipti į atsakovo UAB ,,Eidea“ vykdomos įprastinės komercinės veiklos apribojimą (uždraudimą). Klausimas dėl šios veiklos teisėtumo nėra ir negalėjo būti sprendžiamas skundžiamoje nutartyje. Teismo pritaikyto dydžio turto areštas padarys įmonės veiklą neįmanoma, ir įmonė bus priversta bankrutuoti. Dėl to pačiu turto areštu bus pasiektas rezultatas, kurio ieškovas reikalauja ieškinyje.

133. Teismo pritaikytos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Teismo nurodyta formuluotė, jog piniginės lėšos areštuojamos tik nesant bendrovės turto, yra tik formalumas, nes teismui buvo pateikti duomenys, jog bendrovės turto vertė yra tik 79 446,50 Lt, todėl pinigų areštas yra neišvengiamas. Teismas nepalieka atsakovui jokių šansų bylinėjimosi eigoje vykdyti įprastinę komercinę veiklą.

144. Teismas nepasisakė dėl visų atsakovų prieštaravimuose nurodytų argumentų, tai yra teismas nepasisakė dėl atsakovų argumentų, jog su prašymu ieškovas nepateikėjo jokių įrodymų, kad atsakovas turtą slėps, perleis ar kitaip vengs vykdyti priimtą sprendimą, kad nėra aišku, kodėl iš atsakovų M. P. ir A. G. prašomos priteisti sumos jiems yra didelės, o didelė ieškinio suma grindžiama tik ieškovo paties išrašyta pažyma.

155. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškinio suma nėra pagrįsta įrodymais. Teismas, motyvuodamas, jog didelė ieškinio suma savaime lemia atsakovo turto arešto poreikį, privalo bent preliminariai pasisakyti dėl ginčo sumos realumo. Draudimas teismui vertinti ginčo sumos dydį laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo metu gali sąlygoti ieškovo piktnaudžiavimą procesu. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad didelė ieškinio suma grindžiama tik ieškovo nuomone.

16Ieškovas UAB ,,Fima“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, pasirašytu bendrovės generalinio direktoriaus, prašo skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

19Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindu taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog nesiėmus tokių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.), tai yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką grėsmė realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes akivaizdu, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Dėl to atmestini apeliantų argumentai, jog teismas nepasisakė dėl jų prieštaravimuose nurodytų argumentų, tai yra dėl to, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovas turtą slėps, perleis ir pan. Kaip minėta, vien didelė reikalavimo suma yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog yra reali grėsmė, kad būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas iš atsakovo UAB ,,Eidea“ ieškiniu prašo priteisti 1 310 305,19 Lt žalai atlyginti; iš atsakovo M. P. - 66 362,57 Lt baudą, o iš atsakovo A. G. – 39 888,84 Lt baudą bei metines palūkanas iš visų šių atsakovų. Teisėjų kolegija sprendžia, jog atsižvelgiant į bendrą pragyvenimo lygį, nurodytos ieškinio sumos yra pakankamai didelės, todėl teismas turėjo pagrindą išvadai, kad ieškinio patenkinimo atveju palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ir todėl reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144, 185 str.). Be to, byloje nėra duomenų, jog atsakovų finansinė padėtis būtų tokia gera, jog nurodyta ieškinio suma galėtų būti laikoma maža ir nekeliančia jokios grėsmės būsimam galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui (CPK 185, 178 str.). Dėl to atmestini kaip neįrodyti apeliantų argumentai, jog nurodytos sumos fiziniams asmenims nėra didelės – byloje nėra jokių duomenų apie atsakovų fizinių asmenų turtinę padėtį. Tuo tarpu byloje esantys duomenys apie atsakovo UAB ,,Eidea“ finansinę padėtį patvirtina teismo padarytą išvadą, jog būtina taikyti ieškinio užtikrinimo priemones, nes pagal bendrovės turimą turtą, reikalavimo suma šiai bendrovei laikytina labai didele ir dėl to yra realus pavojus, jog ieškinio patenkinimo šioje dalyje atveju teismo sprendimo įvykdymas gali būti sunkus ar neįmanomas. Šią išvadą patvirtina ir paties apelianto UAB ,,Eidea“ teiginiai apie jo turtinę padėtį.

21Atmestini apeliantų argumentai, jog teismas išsprendė ginčą iš esmės. Kaip matyti iš ieškinio reikalavimo, ieškovas prašo atlyginti žalą, padarytą nesąžiningos konkurencijos veiksmais, bei įpareigoti nutraukti nesąžiningos konkurencijos veiksmus. Tuo tarpu skundžiama teismo nutartimi pritaikant laikinąsias apsaugos priemones nebuvo uždrausta atsakovams vykdyti veiklos, o tik areštuota turto ginčo sumai. Taigi ieškinio reikalavimai nei išspręsti, nei, juo labiau, patenkinti, nebuvo.

22Atmestini apeliantų argumentai, jog buvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai. Kaip minėta, atsakovų turtas buvo areštuotas tiksliai ginčo sumai. Be to, kaip matyti iš teismo nutarties, teismas įpareigojo ieškovą pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

23Teisėjų kolegija šioje nutartyje nepasisako dėl apeliantų argumentų, jog ieškinio suma yra grindžiama tik ieškovo pažyma, jog ši suma nėra pagrįsta įrodymais ir pan. Tokie motyvai iš esmės yra susiję su ieškinio reikalavimo dydžio pagrįstumu, tuo tarpu CPK nereikalauja, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas ieškinio ar jo dydžio pagrįstumas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas (šiuo atveju, ieškinio dydžio pagrįstumas), o kitos aplinkybės - kaip minėta, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Ieškinio pagrįstumas vertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 320 str. 1 d., 334 str. 1 d.).

24Pažymėtina, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikyta laikinoji apsaugos priemonė (CPK 147 str. 3 d.).

25Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentus, susijusius su ieškinį pasirašiusio asmens įgaliojimais. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, iš teismui pateikto 2008 m. vasario 1 d. Įsakymo Nr. 02-17-K08-194 matyti, kad ieškovo administracijos direktorius J. M. paskirtas pavaduojančiu generalinį direktorių Generalinio direktoriaus komandiruotės metu, tai yra nuo 2008 m. vasario 24 d. iki 2008 m. kovo 2 d. (b. l. 13). Taigi šiuo laikotarpiu administracijos direktorius laikinai ėjo generalinio direktoriaus pareigas, todėl galėjo atlikti visus veiksmus, kuriuos gali atlikti generalinis direktorius. Ieškinys pasirašytas 2008 m. vasario 28 d., tai yra generalinio direktoriaus komandiruotės metu, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad administracijos direktorius J. M. 2008 m. vasario 28 d. buvo įgaliotas pasirašyti pateiktą ieškinį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, kaip jau buvo minėta, ieškovo UAB ,,Fima“ atsiliepimą į atskirąjį skundą pasirašė bendrovės generalinis direktorius. Taigi ši aplinkybė leidžia konstatuoti, jog apie ieškinio padavimą bendrovei yra žinoma ir tai atitinka jos valią. Dėl to argumentai, susiję su ieškinį padavusio asmens įgaliojimais, netenka teisinės reikšmės.

26Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. Atsakovai su minėtu prašymu nesutiko. Nurodė, kad ieškinį pasirašė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 21 d. nutartimi minėtą prašymą... 8. Teismas nurodė, kad prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių suma... 9. Taip pat teismas atmetė atsakovų argumentus, jog ieškinį padavė... 10. Atskiruoju skundu atsakovai UAB ,,Eidea“, I. G. , M. P. ir A. G. prašo... 11. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinį su jame esančiu prašymu... 12. 2. Teismas neleistinai išsprendė ginčą iš esmės. Ieškovo suformuluoti... 13. 3. Teismo pritaikytos priemonės pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo... 14. 4. Teismas nepasisakė dėl visų atsakovų prieštaravimuose nurodytų... 15. 5. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškinio suma nėra pagrįsta... 16. Ieškovas UAB ,,Fima“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, pasirašytu... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 19. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas iš atsakovo UAB ,,Eidea“ ieškiniu prašo... 21. Atmestini apeliantų argumentai, jog teismas išsprendė ginčą iš esmės.... 22. Atmestini apeliantų argumentai, jog buvo pažeisti ekonomiškumo ir... 23. Teisėjų kolegija šioje nutartyje nepasisako dėl apeliantų argumentų, jog... 24. Pažymėtina, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas,... 25. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentus, susijusius su ieškinį... 26. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 28. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....