Byla 2-4781-613/2013
Dėl globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo neveiksniai K. A. G., suinteresuoti asmenys A. G., Karolina A. G., institucija teikianti išvadą byloje VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Sandrai Žiobakaitei, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims A. G., VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovei D. M., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo neveiksniai K. A. G., suinteresuoti asmenys A. G., Karolina A. G., institucija teikianti išvadą byloje VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal pareiškėjos A. G. pareiškimą dėl K. A. G. pripažinimo neveiksnia. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-990-613/2013 K. A. G. pripažinta neveiksnia.

32013-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi teismas inicijavo bylą dėl globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo neveiksniai K. A. G., suinteresuotas asmuo A. G., institucija teikianti išvadą VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras.

4Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo A. G. prašė skirti ją K. A. G. globėja ir jos turto administratore.

5VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovė D. Martinkutė teismo posėdžio metu su pareikštu prašymu sutiko, pritarė, kad A. G. būtų paskirta neveiksnios K. G. globėja ir turto administratore.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pripažintam neveiksniu asmeniui yra nustatoma globa (CK 2.10 str. 1 d.). Globa yra nustatoma, siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus (CK 3.238 str. 1 d.). CK 3.242 str.3 d. numatyta, kad globėju ar rūpintoju gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis asmuo ir tik tuo atveju, kai yra jo rašytinis sutikimas. Skiriant asmenį globėju ar rūpintoju, turi būti atsižvelgiama į jo moralines ir kitokias savybes, jo galimybę įgyvendinti globėjo ar rūpintojo funkcijas, jo santykius su asmeniu, kuriam nustatoma globa ar rūpyba, į globėjo ar rūpintojo pageidavimą bei kitas turinčias reikšmės aplinkybes.

8Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2013-03-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu (civilinė byla Nr. 2-990-613/2013) K. A. G. pripažinta neveiksnia. Byloje pateiktas UAB „Mano šeimos gydytojas“ medicininis pažymėjimas apie tai, kad A. G. yra sveika, gali būti globėja (b.l. 10). Pati A. G. sutinka būti savo dukters K. A. G. globėja (b.l. 11). Byloje duomenų apie A. G. padarytus administracinius teisės pažeidimus ir jos atžvilgiu priimtus nuosprendžius, nėra (b.l. 7, 12). Klaipėdos psichikos sveikatos centro pateiktoje išvadoje nurodoma, kad A. G. yra rūpestinga, gali tinkamai įgyvendinti globėjos pareigas, K. A. G. tėvas A. G. sutinka, kad žmona būtų paskirta neveiksnios dukros globėja (b.l. 9).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad K. A. G. nustatytas 20 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės priežiūros poreikis. Dėl psichikos sutrikimo ji negali suprasti savo veiksmų ir už juos atsakyti - negali asmeniškai tvarkyti asmeninių reikalų, t.y. sudaryti sandorių, rūpintis savo sveikata, tvarkytis buityje, todėl jai reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra. Atsižvelgus į visas aplinkybes, nustatyta, kad dėl savo sveikatos būklės K. A. G. negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, todėl jai nustatytina globa. Nustačius globą yra pagrindas paskirti globėją. Atsižvelgus į globos ir rūpybos institucijos išvadą, asmenines A. G. savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti globėja, santykius su K. A. G. (CK 3.268 str. 1 d.), siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir interesus A. G. skirtina K. A. G. globėja (CK 3.242 str. 1, 3 d.).

10Tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas (CK 3.245 str.). Pripažinta neveiksnia K. A. G. gauna pajamų, todėl būtina paskirti jos turto administratorių. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei bylos aplinkybėms, K. A. G. turto administratoriumi skirtina jos globėja A. G..

11Globėjai ir turto administratorei A. G. išaiškintinos jos teisės ir pareigos. Globėjas yra globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, turi teisę sudaryti neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius (CK 3.240 str. 1 d., 2 d.). Globėjų veiklą prižiūri globos institucijos (CK 3.241 str. 1 d.). Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių (CK 3.246 str. 2 d.). Jeigu globėjas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, jis gali būti teismo nutartimi nušalintas nuo globėjo pareigų. Jeigu šiais globėjo veiksmais buvo padaryta žala neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui, globėjas privalo ją atlyginti. Kreiptis į teismą dėl globėjo nušalinimo turi teisę globos (rūpybos) institucijos arba prokuroras (CK 3.246 str. 3 d.). Globėjas privalo informuoti globos instituciją apie gyvenamosios vietos pasikeitimą (CK 3.243 str. 5 d.). Neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė kaip 5000,00 Lt, sudaryti yra būtinas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Globėjas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jei tai atitinka globotinio interesus (CK 3.244 str.). Neveiksnaus asmens globėjui draudžiama dovanoti neveiksnaus asmens turtą pastarojo vardu, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos. Neveiksniam asmeniui skirtas dovanas turi teisę priimti tik jo globėjas, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos (CK 6.470 str. 1 d., 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 493, 494, 496 ir 507 straipsniais, teismas

Nutarė

13nustatyti neveiksniai K. A. G., a. k. ( - ) globą.

14Neveiksnios K. A. G., a. k. ( - ) globėja ir turto administratore paskirti A. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ).

15Nutartį vykdyti skubiai.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

17Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai