Byla 2SA-230-345/2013
Dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuotas asmuo – UAB „Megatomas“, antstolė N. Š

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dėl antstolio veiksmų pagal pareiškėjo G. K. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuotas asmuo – UAB „Megatomas“, antstolė N. Š..

2Teismas

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas G. K. kreipėsi į teismą su skundu ir , jį patikslinęs, prašė: 1) panaikinti antstolės 2012 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą Nr. 2-2985-619/09 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuo nutarta iš pareiškėjo G. K. išieškoti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0033/12/00767 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. išduotą vykdomąjį raštą išieškotojui UAB „Megatomas“, taip pat panaikinti prie patvarkymo pridedamą skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą; 2) panaikinti antstolės N. Š. 2012 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą Nr. 2-2985-619/09 areštuoti lėšas, kuriuo areštuotos G. K. lėšos 219 Lt sumai (56,04 Lt skolos ir 162,96 Lt vykdymo išlaidų), esančios AB „Ūkio bankas“ sąskaitose Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. ( - ); 3) panaikinti antstolės N. Š. 2012 m. rugsėjo 7 d. patvarkymą Nr. 2-2985-619/09 areštuoti lėšas, kuriuo areštuotos G. K. lėšos 219 Lt sumai (56,04 Lt skolos ir 162,96 Lt vykdymo išlaidų), esančios AB Swedbank sąskaitose Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) bei ( - ); 4) antstolei N. Š. už vykdymo proceso pažeidimus skirti baudą.

5Nurodė, kad antstolė 2012 m. rugsėjo 7 d. priėmė patvarkymą Nr. 2-2985-619/09 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo su prie patvarkymo pridedamu skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimu, kuriuo nutarė iš pareiškėjo išieškoti vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0033/12/00767 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. išduotą vykdomąjį raštą išieškotojui UAB „Megatomas“. Taip pat 2012 m. rugsėjo 7 d. patvarkymais areštavo pareiškėjo lėšas 219 Lt sumai. Antstolės priimti patvarkymai bei skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas yra neteisėti, priimti pažeidžiant CPK normas, nes patvarkyme dėl vykdymo išlaidų išieškojimo nenurodyta konkreti išieškotina vykdymo išlaidų suma, tik pažymėta, kad vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti vykdymo išlaidų apskaičiavime. Iš antstolės pridėto skolos ir vykdymo išlaidų paskaičiavimo neįmanoma suprasti, kiek vykdymo išlaidų ir skolos paskaičiuota ir už kokius vykdymo veiksmus paskaičiuotos išlaidos, neįmanoma suprasti ar nuspėti, ką reiškia apskaičiavime nurodyti antstolės naudojami terminai „Kiek./nuor.“, „rag./kop.“ ir pan., nesuprantami naudojamų skaitmenų reikšmės, iš įrašo „Areštas banke, nuorašai/kopijos“ negalima suprasti, už kokį dokumentą paskaičiuotas mokestis – už nuorašą, kopiją ar kitą dokumentą, nesupranta apskaičiavimo turinio esmės. Antstolės pateiktas apskaičiavimas neatitinka CPK 611 str. 2 d. nustatytų „detalių vykdymo išlaidų skaičiavimų“ sąvokos. Pareiškėjas nurodė, kad neaiškaus ir nesuprantamo turinio dokumentas nelaikytinas detaliu išlaidų skaičiavimu, todėl nesant detalaus skaičiavimo, antstolės patvarkymas yra neteisėtas. Nepriėmus teisėto patvarkymo dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, negalimas ir patvarkymas dėl šių lėšų arešto. Taip pat antstolė pateikė 2012 m. rugpjūčio 3 d. raginimą Nr. 2-2985-619/09, kuriuo pasiūlė per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą 962 Lt skolą ir 141,87 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 1103,87 Lt. Susipažinęs su antstolės pateiktu vykdymo išlaidų apskaičiavimu, pareiškėjas iš dalies nesutiko su vykdymo išlaidų dydžiu, sutiko tik su 85,83 Lt suma. Nepraleisdamas nustatyto 10 dienų termino, 2012 m. rugpjūčio 30 d. į antstolės depozitinę sąskaitą pareiškėjas sumokėjo vykdomajame dokumente nurodytą skolą – 962 Lt – ir neginčijamą vykdymo išlaidų dalį – 85,83 Lt, – iš viso 1047,83 Lt. Nesutikdamas su likusia 56,04 vykdymo išlaidų dalimi, CPK 510 str. tvarka pareiškėjas apskundė vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Antstolė, nelaukdama, kol bus išnagrinėtas skundas, 2012 m. rugsėjo 7 d. priėmė ginčijamus patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir patvarkymus areštuoti lėšas. Šie patvarkymai nepagrįsti ir neteisėti dėl to, kad nėra išspręstas ginčas dėl ankstesnio 2012 m. rugpjūčio 3 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimo. Kadangi skola raginime nustatytu terminu sumokėta visiškai, tai antstolei nereikia atlikti jokių papildomų skolos išieškojimo veiksmų, ji neturi teisės į antstolio atlyginimą, todėl padidinti vykdymo išlaidas antstolė neturi jokio pagrindo. Tuo tarpu pagal antstolės 2012 m. rugsėjo 7 d. skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą vykdymo išlaidos padidėjo nuo anksčiau jos paskaičiuotų 141,87 Lt iki 304,83 Lt. Antstolė CPK 753 straipsnyje nustatyta gautų sumų paskirstymo tvarka negalėjo vadovautis, nes ši tvarka taikoma tais atvejais, kai išieškotos sumos neužtenka vykdymo išlaidoms ir reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti. Sumos nebuvo išieškotos priverstine tvarka, pareiškėjas pats sumokėjo raginime nustatytu terminu ir patikslintu skundu motyvuotai paaiškino, kurių išlaidų (dalies vykdymo išlaidų) nesutinka apmokėti.

6Antstolė N. Š. patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundą persiuntė teismui, nurodė, kad skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas. Nurodė, kad nurodyti trumpiniai yra plačiai naudojami rašomojoje lietuvių kalboje ir visiems yra suprantami, kitų vykdomųjų bylų šalims bei jų atstovams nebuvo iškilę neaiškumų dėl žodžių trumpinių naudojimo. Jeigu tokie trumpiniai skolininkui ar jo advokatui nėra aiškūs, tiek pareiškėjas, tiek jo advokatas galėjo kreiptis į antstolių kontorą su prašymu išsamiai paaiškinti sutrumpinimų reikšmę. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas ar jo advokatas kreipėsi į antstolių kontorą su prašymu suteikti tokio pobūdžio informaciją bei kad antstolis būtų atsisakęs ją pateikti, todėl šioje dalyje skundą laikė pagrįstu. Vykdomojoje byloje pateiktas vykdymo išlaidų paskaičiavimas yra labai detalus ir išsamus, nurodyti atlikti visi vykdymo veiksmai, išvardytos šių veiksmų atlikimo datos. Antstolė pažymėjo, kad pareiškėjas jau skundė antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir skundas 2012 m. lapkričio 5 d. buvo išnagrinėtas Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme bei atmestas. Nurodo, kad, pareiškėjas per 10 dienų nuo raginimo įteikimo geruoju savo nuožiūra sumokėjo 962,00 Lt skolą bei 85,83 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 1047,83 Lt, nors buvo raginamas sumokėti viso 1103,87 Lt (962,00 Lt skolos bei 141,87 Lt vykdymo išlaidų). 2012 m. rugpjūčio 31 d. antstolio patvarkymu skolininko įmokėtos lėšos buvo paskirstytos, t.y. iš jų 59,97 Lt atiteko išieškotojo sumokėtoms vykdymo išlaidoms padengti (grąžinta išieškotojui). Šios piniginės lėšos buvo paskirstytos vadovaujantis CPK 753 straipsniu. Paskirsčius pinigines lėšas, liko nepadengta 56,04 Lt skolos bei susidarė papildomos išlaidos, susijusios su šios 56,04 Lt skolos išieškojimu.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Megatomas“ atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir pakeitė antstolė 2012-09-07 skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą vykdomojoje byloje, nustatant, kad vykdymo išlaidos iš viso sudaro 286 Lt, nesumokėta vykdymo išlaidų suma sudaro 144,13 Lt, nesumokėta skolos ir vykdymo išlaidų suma sudaro 200,17 Lt. Likusioje dalyje skundą atmetė.

10Atsižvelgęs į tai, kad skundo padavimas antstolio veiksmų nesustabdo (CPK 510 str. 3 d.), į tai, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-15719-803/2012 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė teismas, teismas konstatavo, jog antstolė turėjo pareigą toliau atlikti vykdymo veiksmus, nepaisant to, kad pareiškėjo skundas dar nebuvo išnagrinėtas. Įvertinęs vykdomojoje byloje atliktus antstolio vykdymo išlaidų paskaičiavimus, teismas laikė, jog pagrindas iš dalies tenkinti pareiškėjo skundą ir pakeisti antstolės skolos ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą. Vertindamas pareiškėjo argumentus dėl antstolio panaudotų žodžių trumpinimo, teismas konstatavo, kad skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavime naudojami trumpiniai sutrumpinti pagal Valstybinės kalbos komisijos parengtas taisykles. Teismas laikė, kad pareiškėjas jam, kaip skolininkui, nustatytų pareigų tinkamai nevykdė, skundė bet kokį antstolės veiksmą, nuolat ir dėl to paties dalyko, nesiėmė jokių pozityvių veiksmų išieškojimo procese, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau įvykdytas – nebendradarbiavo su antstole, nepateikė paklausimo išsamiai paaiškinti skolos vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytų duomenų bei sutrumpinimų reikšmę, ar pan. Teismas taip pat laikė, kad nenustačius papildomų antstolės padarytų procesinių pažeidimų apskaičiuojant vykdymo išlaidas, nėra pagrindo antstolei skirti baudą CPK 611 straipsnio 5 dalies pagrindu.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas G. K. prašo nutartį panaikinti ir tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų. Nurodo, kad teismas antstolės veiksmų pagrįstumą ir teisėtumą vertino formaliai, atsižvelgdamas tik į CPK 510 str. 3 d. nuostatas. Antstolė turėjo numatyti, kad apskųstas 2012-08-03 vykdymo išlaidų paskaičiavimas gali būti nuginčytas teisme ir atsižvelgiant į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, turėjo susilaikyti nuo bet kokių vykdymo veiksmų, kurių teisėtumui gali turėti įtakos šio vykdymo išlaidų apskaičiavimo pripažinimas neteisėtu ar iš dalies teisėtu. Tuo tarpu Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas pareiškėjo patikslintą skundą, pasielgė priešingai nei antstolė ir atidėjo bylos nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos teismas išnagrinės pareiškėjo skundą dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo, kad neatsirastų pagrindas peržiūrėti bylą. Pareiškėjo teigimu, antstolė suvokdama apie galimybę, jog pareiškėjo skundas gali būti patenkintas, turėjo visiškai, iš dalies ar atidėti vykdymo veiksmus. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo turinys nesuprantamas, neatitinka formos, apskaitos ir raštvedybos reikalavimų, kadangi su apskaitos reikalavimais nesiderina panaudotas vykdymo išlaidų apskaičiavimo būdas, neįmanoma suprasti, kurie iš vienoje eilutėje nurodytų keleto dokumentų buvo parengti ir už kuriuos iš tų dokumentų paskaičiuotos vykdymo išlaidos, apskaičiavime ne visais atvejais nurodytos antstolio procesinių veiksmų atlikimo datos. Teismas nevertino antstolės 2012-09-07 skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo atitikimo teisės normų reikalavimams, o apsiribojo skaičiavime naudojamų žodžių sutrumpinimu atitikimo lietuvių kalbos raštvedybos taisyklių reikalavimams. Pareiškėjo manymu, antstolės skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas neturi procesinio dokumento galios, kadangi jis nepasirašytas. Pareiškėjas skųsdamas 2012-09-07 skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą nurodė išsamius motyvus dėl dokumento turinio neaiškumo ir pateikė konkrečius pavyzdžius, tuo tarpu antstolė atmesdama pareiškėjo skundą, nenurodė argumentų paaiškinančių skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Teismas neturėjo pagrindo remiantis tik tuo, jog pareiškėjas nesikreipė į antstolę dėl išsamaus paaiškinimo, pareiškėjo skundo argumentus laikyti nepagrįstais, kadangi jokių privalomų aiškinimosi įpareigojimų įstatymas nenumato. Pareiškėjas skunde nurodė motyvuotus argumentus, kad vykdymo procese sumokėta suma skirta skolai padengti, ir jei jos nepakanka, tai pirmiausiai turi būti nukreipiama skolai padengti ir tokiais atvejais netaikytina CPK 753 str. nustatyta sumų paskirstymo tvarka. Pareiškėjas ginčijo vykdymo išlaidas dalyje dėl 56,04 Lt ir dėl šios sumos pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjo teigimu, pagal CPK 656 str. raginimu skolininkui nustatomas terminas sumokėti tik teismo ar kitos institucijos sprendimo pagrindo išieškotina suma, o ne vykdymo išlaidas. Kai skolininkas sumoka teismo ar kitos institucijos sprendimo pagrindu išieškotiną sumą raginime nustatytu terminu, tai sumokėta suma pirmiausiai turi būti nukreipiama sprendimu išieškomai sumai padengti, bet ne vykdymo išlaidoms padengti. Nesant patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, pareiškėjas nebuvo privalomai įpareigotas jas apmokėti, antstolė neturėjo pirmumo tvarka padengti vykdymo išlaidas. Antstolė neturėjo teisės vadovautis CPK 753 str., kadangi pareiškėjo atveju sumos nebuvo išieškotos priverstine tvarka, nebuvo praleistas raginime nustatytas apmokėjimo terminas, pats pareiškėjas sumokėjo raginime nurodytu terminu. Pareiškėjas negalėjo savo skunde pareikšti reikalavimo dėl 2012-08-31 patvarkymo paskirstyti išieškotas sumas apskundimo ar pakeitimo, nes pareiškėjui nebuvo žinoma apie tokį antstolės priimtą patvarkymą. Pareiškėjas taip pat nesutinka teismo paskirstytų skolos ir vykdymo išlaidų dydžiu, nurodydamas, kad teismas neturėjo naujai nustatinėti būtinų vykdymo išlaidų dydžio, kuris neatitinka įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartimi nustatytam būtinų vykdymo išlaidų dydžiui. Teismas nutartimi pripažinęs pareiškėjo skundą iš dalies pagrįstu ir sumažinęs skolos ir vykdymo išlaidų sumą, paliko nepakeistas patvarkymais areštuotas 219 Lt dydžio sumas, dėl ko pažeidė CPK 265 str. 2 d. ir 698 str. 1 d. reikalavimus. Taip pat pareiškėjas mano, jog teismas nepagrįstai atsisakė skirti antstolei baudą, nes antstolės taikytas apskaičiavimas buvo akivaizdžiai nepagrįstas.

13Pareiškėjas taip pat teismui pateikė prašymą dėl kreipimosi į LR Konstitucinį Teismą, prašydamas teismą kreiptis į Konstitucinį Teismą tikslu ištirti, ar CPK 611 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 753 straipsnio 1 dalis neprieštarauja LR Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 23 straipsnio, 29 straipsnio nuostatoms.

14Kartu su atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui persiųstas pareiškėjo pareiškimas dėl nušalinimo, kuriuo pareiškėjas reiškia nušalinimą teisėjai J. R., nurodydamas, kad pareiškėjui kyla abejonių dėl teisėjos nešališkumo byloje.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymu antstolės N. Š. kontoroje buvo priimtas vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-2985-619/2009 dėl 962 Lt skolos išieškojimo iš skolininko G. K. išieškotojo UAB „Megatomas“ naudai (vykd. b. l. 4). Skolininkui vykdomajame dokumente nurodytu adresu buvo išsiųstas 2012 m. rugpjūčio 3 d. raginimas Nr. 2-2985-619/09 per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas (vykd. b. l. 6), kuris 2012 m. rugpjūčio 22 d. buvo įteiktas skolininkui asmeniškai (vykd. b. l. 7). Pareiškėjas 2012 m. rugpjūčio 30 d. įmokėjo į antstolės depozitinę sąskaitą 1047,83 Lt (vykd. b. l. 15). Iš skolininko 2012 m. rugpjūčio 30 d. patvarkymu dėl išieškotų sumų paskirstymo buvo išieškota 905,96 Lt skola, 81,90 Lt vykdymo išlaidų bei 59,97 Lt išieškotojo sumokėtoms vykdymo išlaidoms padengti, iš viso 987,86 Lt (b.l. 14). Liko neišieškota 56,04 Lt skolos, todėl antstolė 2012 m. rugsėjo 7 d. patvarkymu Nr. 2-2985-619/09 areštuoti lėšas informavo skolininką dėl 56,04 Lt skolos ir 162,96 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo pagal Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 23 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2985-619/09 (vykd. b.l. 16) ir areštavo G. K. lėšas 219 Lt sumai (56,04 Lt skolos ir 162,96 Lt vykdymo išlaidų), esančias AB „Ūkio bankas“ sąskaitose (vykd. b.l. 17,23) bei esančias AB Swedbank sąskaitose. Likusi 56,04 Lt skola ir 162,96 Lt vykdymo išlaidos liko neapmokėtos iki šiol. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-16115-809/2012 buvo atmestas pareiškėjo G. K. skundas, kuriuo jis prašė panaikinti 2012 m. rugpjūčio 3 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SA-117-781/2013 pakeitė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartį ir nustatė, kad vykdymo išlaidos sudaro 123 Lt (b.l. 36-40).

19Apeliantas nurodo, kad antstolė suvokdama apie galimybę, jog pareiškėjo skundas gali būti patenkintas, turėjo visiškai, iš dalies ar atidėti vykdymo veiksmus kaip tai padarė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėdamas pareiškėjo 2012-11-09 skundą. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka. Lietuvos Respublikos CPK 625 straipsnio 1 dalis, reglamentuoja antstolio teisę atidėti vykdymo veiksmus ar vykdomąją bylą sustabdyti. Ši procesinė teisės norma turi būti aiškinama kartu su CPK 627 straipsniu, nustatančiu vykdomosios bylos sustabdymo ar vykdymo veiksmų atidėjimo pagrindus. Iš šioje normoje nurodytų pagrindų matyti, kad iš esmės vykdymo veiksmai atidedami tada, kai egzistuoja tam tikros objektyvios aplinkybės, nepriklausančios nuo vykdymo proceso dalyvių ir antstolio valios, dėl kurių vykdymo veiksmų atlikimas nėra galimas (sunki skolininko liga; skolininko paieška ir pan.). Kitokiais atvejais vykdymo veiksmai gali būti atidedami tik išieškotojo prašymu (CPK 627 straipsnio 1 punktas). Taigi antstoliui nenustatyta įstatymo pareiga imtis vykdymo veiksmų atidėjimo ir vykdomosios bylos sustabdymo, taip pat tokių veiksmų neįpareigoja imtis ir teismo atlikti veiksmai kitoje byloje. Nagrinėjamu atveju antstolė priimdama 2012-09-07 turto arešto aktą nors pareiškėjas ir buvo apskundęs antstolės 2012-08-03 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, nepažeidė įstatymo nuostatų reglamentuojančių vykdymo veiksmų atidėjimą ar sustabdymą, kadangi, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis CPK 510 str. 3 d. skundo padavimas antstolio veiksmų nesustabdo.

20Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo turinys nesuprantamas, neatitinka formos, apskaitos ir raštvedybos reikalavimų, kadangi su apskaitos reikalavimais nesiderina panaudotas vykdymo išlaidų apskaičiavimo būdas, neįmanoma suprasti, kurie iš vienoje eilutėje nurodytų keleto dokumentų buvo parengti ir už kuriuos iš tų dokumentų paskaičiuotos vykdymo išlaidos, apskaičiavime ne visais atvejais nurodytos antstolio procesinių veiksmų atlikimo datos. Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtina Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau - Instrukcija), kuri numato vykdymo veiksmų antstoliui privalomų naudoti procesinių dokumentų formas, įskaitant ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo formą (Instrukcijos 2.4. p.p.). Nagrinėjamu atveju antstolė šios nuostatos nepažeidė ir vykdomojoje byloje skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas atliktas panaudojant Instrukcijoje nurodytą formą, skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavime aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas atliktų vykdymo išlaidų pobūdis sutrumpintai, dydis, kiekis, galutinė apskaičiuota suma.

21Apeliantas nurodo, kad skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas negali būti laikomas tinkamu įrodymu, kadangi jis nėra pasirašytas antstolės, tačiau vien antstolės parašo nebuvimas neleidžia konstatuoti, jog antstolio apskaičiavime nurodytos sumos yra nepagrįstos. Be to, atliktų vykdymo veiksmų kiekis ir pobūdis, nurodytas skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavime, atitinka vykdomojoje byloje atliktus veiksmus.

22Apeliantas taip pat nepagrįstai nurodo, kad teismas vertindamas skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą nepagrįstai apsiribojo apskaičiavime naudojamų žodžių sutrumpinimų atitikimu lietuvių kalbos raštvedybos taisyklių aiškinimui, kadangi antstolio rengiami dokumentai turi atitikti Valstybinės kalbos komisijos parengtas taisykles, dėl ko pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog antstolio skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodyti sutrumpinimai atitinka Valstybinės kalbos komisijos parengtose taisyklėse nurodytų žodžių trumpinimų reikalavimus.

23Apeliantas savo skundą grindžia ir tuo, kad antstolis neteisingai paskirstė pareiškėjo sumokėtą sumą, pirmiausia iš sumokėtos sumos padengdamas vykdymo išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad antstolė pareiškėjo 2012-08-30 sumas paskirstė 2012-08-31 patvarkymu, kurio pareiškėjas neprašė panaikinti ar pakeisti, dėl ko teismas neturėjo pagrindo plačiau dėl jo pasisakyti. Pažymėtina, kad išieškotų lėšų paskirstymas yra baigiamoji vykdymo proceso stadija, kurios metu paskirstomos iš skolininko išieškotos lėšos. Paskirstant šias lėšas būtina laikytis CPK, Instrukcijos, reglamentuojančios išieškotų lėšų paskirstymą, reikalavimų. Vertinant 2012-0831 antstolės patvarkymą konstatuotina, kad jis atitinka paminėtų teisės aktų nuostatas, nurodytas CPK 753, 756, 758 straipsniuose ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 66, 67 ir 69 punktuose, patvarkyme nurodyti visi reikiami duomenys (patvarkymo esmė, data, antstolis, šalys, išieškotos sumos paskirstymas, patvarkymo apskundimo tvarka), lėšos paskirstytos nepažeidžiant paminėtų teisės normų reikalavimų (išieškotina suma išieškotojui, būtinosios vykdymo išlaidos). CPK 753 str. 1 d. numato bendrą taisyklę, jog iš išieškotų iš skolininko sumų pirmiausiai dengiamos vykdymo išlaidos, o likusi skiriama išieškotojų reikalavimams tenkinti. Įstatymas nenumato atvejų, kai pirmiausiai yra padengiama skolininko nurodoma skola, o iš likusių lėšų, vykdymo išlaidos, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog antstolis pažeidė šią įstatymo nuostatą.

24Nors apeliantas nurodo, kad įstatymas neįpareigoja jo kreiptis į antstolį su prašymu išaiškinti paskaičiavimus ir kitus neaiškumus, kadangi antstolio dokumentai turi būti aiškūs ir suprantami, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas nesilaikė 644 straipsnio reikalavimų. Vykdymo procese skolininkas turi ne tik teises, bet ir pareigas. CPK 644 straipsnio 4 punkte yra nustatyta viena iš skolininko vykdymo procese pareigų – domėtis vykdymo eiga. Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis CPK 643 straipsnyje ir kitose šio Kodekso teisės normose nustatytomis teisėmis. Nagrinėjamu atveju, apeliantui kilus neaiškumų dėl skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavime naudojamų sutrumpinimų jis turėjo teisę kreiptis į antstolį su prašymu dėl minėtų neaiškumų išaiškinimo (?PK 643 str. 6 p.), kuo šiuo atveju apeliantas nepasinaudojo. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais CPK 632 straipsnyje nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti.

25Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentu, jog teismo atliktas vykdymo išlaidų ir skolos paskaičiavimas yra nepagrįstas, kadangi įvertinęs vykdomojoje byloje antstolės atliktų vykdomųjų veiksmų kiekį, pobūdį bei skundžiamojoje nutartyje atliktą vykdymo išlaidų perskaičiavimą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo vykdymo išlaidos apskaičiuotos vadovaujantis CPK, Instrukcijoje nurodytu vykdymo išlaidų dydžiais, o atliktas vykdymo išlaidų perskaičiavimas teisingas ir pagrįstas.

26Pažymėtina, kad antstolis turi teisę areštuoti skolininko lėšas kredito įstaigoje tiek, kiek reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, bet vykdymo išlaidos turi būti išieškomos tik CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 689 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkindamas iš dalies ir pakeisdamas 2012-09-07 skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, nustatė, kad nesumokėta skolos ir vykdymo išlaidų suma sudaro 200,17 Lt. Kitoje dalyje pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, nurodydamas kitų reikalavimų netenkino argumentus. Taigi pirmosios instancijos teismui sumažinus skolos ir vykdymo išlaidų dydį, antstoliui kyla pareiga patikslinti arešto apimtį.

27Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė skirti antstolei baudą. CPK 611 straipsnio 5 dalis numato teismui teisę antstoliui skirti baudą, jeigu nustato, kad antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos yra akivaizdžiai nepagrįstos. Įstatymų leidėjas šia norma siekė, kad būtų pakankamai užtikrinta antstolių veiklos, išieškant vykdymo išlaidas, teisėtumo kontrolė. Nagrinėjamu atveju nustačius, jog iš esmės pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino vykdymo išlaidas tik dalyje atsižvelgęs į Vilniaus apygardos teismo 2013-02-15 nutartį, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog teismui nebuvo pagrindo vadovaujantis CPK 611 straipsnio 5 dalimi skirti antstolei baudą.

28Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikint, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl nutartis paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

30Pareiškėjas taip pat teismui pateikė prašymą, kuriuo prašo kreiptis į LR Konstitucinį Teismą ištirti, ar CPK 611 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 753 straipsnio 1 dalis neprieštarauja LR Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, 23 straipsnio, 29 straipsnio nuostatoms. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 straipsnyje nustatyta, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, prieštaraujančio Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir CPK 3 straipsnio 3 dalyje bei Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje. Taigi pagal esamą teisinį reglamentavimą pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui (teisėjui) kilusios abejonės dėl nagrinėjamoje byloje taikytino akto atitikties Konstitucijai. Tai reiškia, kad bylą nagrinėjantis teismas savarankiškai sprendžia, ar yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą. Ši teismo diskrecija nepriklauso nuo to, pateikė šalys prašymą ir argumentus dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar ne. Nei Konstitucijoje, nei CPK, nei Konstitucinio Teismo įstatyme nenustatyta, kad, byloje dalyvaujančiam asmeniui pateikus prašymą, kuriuo prašoma teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą, bylą nagrinėjantis teismas privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Be to, įvertinęs pareiškėjo prašyme nurodytus motyvus, teismas konstatuoja, kad prašyme nesuformuluota išsamių teisinių argumentų ir neiškelta konstitucingumo problema, o teismui nekyla abejonių dėl nurodytų CPK nuostatų atitikties Konstitucijai, todėl nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl pareiškėjo prašymo išsprendimo.

31Kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui persiųstas ir pareiškėjo pareiškimas dėl bylą pirmosios instancijos teisme nagrinėjusios teisėjos nušalinimo, tačiau apeliacinės instancijos teismas laiko, jog vadovaujantis CPK 69 straipsnio 1 dalimi klausimas dėl teisėjos nušalinimo nagrinėtinas pirmosios instancijos teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo, Civilinių bylų skyriaus pirmininko arba jų paskirto teisėjo, todėl dėl pareiškime nurodytų nušalinimo pagrindų teismas nepasisako ir jų plačiau nenagrinėja. Pažymėtina, jog teisėja J. R., po jai pareikšto nušalinimo, procesinių veiksmų byloje neatliko.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas G. K. kreipėsi į teismą su skundu ir , jį patikslinęs,... 5. Nurodė, kad antstolė 2012 m. rugsėjo 7 d. priėmė patvarkymą Nr.... 6. Antstolė N. Š. patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundą persiuntė teismui,... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Megatomas“ atsiliepimo per teismo nustatytą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Atsižvelgęs į tai, kad skundo padavimas antstolio veiksmų nesustabdo (CPK... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas G. K. prašo nutartį panaikinti ir tenkinti... 13. Pareiškėjas taip pat teismui pateikė prašymą dėl kreipimosi į LR... 14. Kartu su atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui persiųstas pareiškėjo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymu antstolės... 19. Apeliantas nurodo, kad antstolė suvokdama apie galimybę, jog pareiškėjo... 20. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimo... 21. Apeliantas nurodo, kad skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas negali būti... 22. Apeliantas taip pat nepagrįstai nurodo, kad teismas vertindamas skolos ir... 23. Apeliantas savo skundą grindžia ir tuo, kad antstolis neteisingai paskirstė... 24. Nors apeliantas nurodo, kad įstatymas neįpareigoja jo kreiptis į antstolį... 25. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apelianto argumentu, jog... 26. Pažymėtina, kad antstolis turi teisę areštuoti skolininko lėšas kredito... 27. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantu, jog pirmosios... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 30. Pareiškėjas taip pat teismui pateikė prašymą, kuriuo prašo kreiptis į LR... 31. Kartu su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui persiųstas ir... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti...