Byla B2-549-278/2009
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Anciškio žemės ūkio bendrovei (toliau Anciškio ŽŪB)

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, susipažinusi su uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Kemp ir partneriai“ ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui Anciškio žemės ūkio bendrovei (toliau Anciškio ŽŪB),

Nustatė

2UAB „Kemp ir partneriai“ nurodo, kad Anciškio ŽŪB yra skolinga įmonei, tačiau savo įsipareigojimų nevykdo. Prašo teismą iškelti Anciškio ŽŪB bankroto bylą, administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto administravimas“.

3Priimti ieškinį atsisakytina.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Dėl paminėto, teismui paduodamas ieškinys privalo atitikti CPK 111 ir 135 straipsniuose nustatus procesinių dokumentų formos ir turinio bei specialius ĮBĮ keliamus reikalavimus. ĮBĮ 6 str. 2 d. nustato, kad apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorius turi pranešti įmonei raštu ir tik pasibaigus nustatytam terminui atsiskaityti, kreditorius gali pateikti ieškinį teismui. UAB „Kemp ir partneriai“ teismui minėto pranešimo Anciškio ŽŪB nepateikė, o bendrovės teiginys, kad teisme nagrinėjant kito asmens pareikštą ieškinį dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo teikti įspėjimą atsakovui netikslinga, nes jam jau yra žinoma apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, vertintinas kritiškai. Įspėjimas apie ketinimą kreiptis į teismą netaikomas tik tuo atveju kai dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorius į teismą kreipiasi ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vykdomųjų dokumentų grąžinimo dienos, antstoliui neįvykdžius išieškotojo reikalavimo. Apie vykdomųjų dokumentų grąžinimą jų neįvykdžius dėl to, kad bendrovė neturi turto ar pajamų, duomenų teismui nepateikta, o kitų išimčių, kreiptis į teismą neįspėjus atsakovo, įstatymas nenumato (ĮBĮ 6 str. 3 d.). UAB „Kemp ir partneriai“ į nagrinėjamą bylą prašo ją įtraukti trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais. CPK 46 str. 2 d. nustato, kad tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas, todėl, prašydama bendrovei iškelti bankroto bylą, UAB „Kemp ir partneriai“ turi vykdyti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Ši išvada darytina įvertinus ir tą aplinkybę, kad nagrinėjamoje byloje pagal ieškovo VSDFV Kėdainių skyriaus ieškinį gali būti sudaryta taikos sutartis, be to, skolininkas gali ir bylos nagrinėjimo metu atsiskaityti su jį tinkamai įspėjusiu kreditoriumi, dėl ko kelti bankroto bylą teismas turi atsisakyti. Esant minėtoms aplinkybėms, byloje esant trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais, nesilaikiusio išankstinės bylos sprendimo tvarkos, prašymui, byla turėtų būti palikta nenagrinėta (CPK 296 str. 1 d. 1 p., ĮBĮ 10 str. 3d.1p.).

5Kadangi UAB „Kemp ir partneriai“ nesilaikė Įmonių bankroto įstatymo nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, priimti ieškinį atsisakytina.

6Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p.,

Nutarė

7atsisakyti priimti UAB „Kemp ir partneriai“ ieškinį atsakovui Anciškio žemės ūkio bendrovei dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismą per šį teismą.

Proceso dalyviai