Byla I-8951-208/2007
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir privalomojo nurodymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. T. skundu dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir privalomojo nurodymo panaikinimo,

Nustatė

3teisme 2007-11-26 gautas A. T. skundas, kuriuo prašoma panaikinti LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūros nutarimą Nr. VR-9.1-155 ir privalomąjį nurodymą Nr. VR-9.2-12.

4Administracinių bylų teisenos įstatymas įtvirtina skirtingą administracinių ginčų ir administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarką, todėl skundo reikalavimas panaikinti 2007-11-16 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-9.1-155 išskirtinas į atskirą bylą ir perduotinas priėmimo klausimui spręsti.

5Pareiškėjos skundą dėl reikalavimo panaikinti privalomąjį nurodymą Nr. VR-9.2-12 atsisakytina priimti.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d. prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

7LR Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 str. numatyta, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas vadovui regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio kontroliuojamoje teritorijoje juridinis ar fizinis asmuo vykdo veiklą ir privalomojo nurodymo dėl šios veiklos pagrindu privalo atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Jei privalomąjį nurodymą davė regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas, privalomasis nurodymas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai. Regiono aplinkos apsaugos departamento vadovo (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

8Pareiškėjas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jis laikėsi minėtos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jo skundą dėl reikalavimo panaikinti privalomąjį nurodymą Nr. VR-9.2-12 atsisakytina priimti.

9A. T. grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 42 str. 1 d. 3 p. teisėjas

Nutarė

12A. T. reikalavimą panaikinti 2007-11-16 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-9.1-155 išskirti į atskirą bylą ir perduoti priėmimo klausimui spręsti.

13Atsisakyti priimti A. T. skundą dėl reikalavimo panaikinti privalomąjį nurodymą Nr. VR-9.2-12.

14Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti A. T., 2007-11-26 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, esančią AB banke „Hansabankas“, sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti O. T..

15Išaiškinti, kad pasinaudojus įstatymo nustatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, skundą bus galima paduoti teismui.

16Nutarties dalis dėl atsisakymo priimti skundą dėl reikalavimo panaikinti privalomąjį nurodymą Nr. VR-9.2-12, per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai