Byla 2-24-277/2011
Dėl E. R. 2005 m. balandžio 5 d. testamento pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų L. A., D. Š., V. R. ir D. R

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Algirdas Baliulis, sekretoriaujant Ingai Sivickienei, dalyvaujant ieškovei E. B., ieškovės atstovei advokatei R. Ž., atsakovui J. R., atsakovo atstovui advokatui R. B., viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal E. B. ieškinį J. R. dėl E. R. 2005 m. balandžio 5 d. testamento pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų L. A., D. Š., V. R. ir D. R.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu 2010 m. birželio 20 d. mirusios motinos E. R. 2005 m. balandžio 5 d. testamentą, kuriuo ji savo mirties atveju padarė tokį patvarkymą - nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Ginučių kaime, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės, ir gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius Ginučių kaime, paliko sūnui J. R. Ieškovė mananti, kad testamentas turi būti panaikintas remiantis Civilinio kodekso 1.89 straipsniu, nes E. R., sudarydama testamentą, buvo tokios būsenos (sirgo demencija), kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti ir Civilinio kodekso 5.16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nes testamento turinys nesuprantamas. Ieškovė pažymėjo, kad dar 2000 metais E. R. atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė nustatė organinį asmenybės ir elgesio sutrikimą dėl galvos smegenų disfunkcijos, nesiekiantį demencijos lygio. Vilniaus apygardos teismas 2001 m. kovo 26 d. sprendimu konstatavo, kad 1999 m. lapkričio 3 d. E. R. dovanojimo sutartį, kuria savo turtą padovanojo dukrai E. B., sudarė suklydimo įtakoje, nes jos tikroji valia buvo palikti savo turtą visiems vaikams lygiomis dalimis, bet 2005 m. balandžio 5 d. testamentu ji visą turtą paliko vienam sūnui. Laikytina, kad E. R. taip pasielgė todėl, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. E. R. sveikatos būklė dėl lėtinės galvos smegenų išemijos blogėjo ir 2001 metais jai buvo diagnozuota vaskulinė demencija. Abi ligos yra progresuojančios, todėl 2005 metais E. R. jau buvo tokios būklės, kad, sudarydama ginčijamą testamentą, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti ir tai patvirtina E. R. pomirtinė psichiatrijos ekspertizė. Testamento turinys nesuprantamas, nes testamente nurodyta, kad testatorė palieka jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, bet pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis testamento sudarymo metu ji neturėjo nuosavybės teisės į žemės sklypą. Nesuprantamas ir įrašas, jog palieka žemės sklypą, į kurį bus atkurta nuosavybės teisė, nes nuosavybės teisė atkurta į kelis žemės sklypus, todėl neaišku, kuris sklypas paliekamas testamentu. Testamente kalbama apie paliekamą gyvenamąjį namą, bet pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis E. R. nuosavybės teise priklausė tik pusė namo.

4Atsakovas ieškinio nepripažįsta. Nurodo, kad ieškovė nuo 2001 metų su E. R. nebendravo, todėl apie jos sveikatos būklę testamento sudarymo metu žinių neturėjo ir klaidina teismą, aiškindama, kad E. R. tuo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės. Testamentas buvo sudarytas motinos iniciatyva, ji supratusi savo veiksmų reikšmę ir testamentą atsakovo naudai sudarė sąmoningai, nes manė, kad turtą turi paveldėti tas, kas ją prižiūri. Tvirtindamas testamentą notaras įsitikino E. R. veiksnumu ir sugebėjimu suprasti savo veiksmų reikšmę. Apie E. R. sugebėjimą suprasti savo veiksmų reikšmę patvirtino ir tuo laikotarpiu su ja bendravę liudytojai.

5Trečiasis asmuo D. Š. į teismo posėdį neatvyko. Gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Pateiktame atsiliepime nurodė, kad dėl praėjusio ilgo laikotarpio negali prisiminti aplinkybių, kaip buvo tvirtinamas E. R. 2005 m. balandžio 5 d. testamentas, bet pažymi, kad visada prieš tvirtindama testamentą bendrauja su testatoriumi ir tik įsitikinusi, kad žmogus supranta savo veiksmus ir tokia jo valia, bei patikrinusi, ar asmuo neįtrauktas į pripažintų neveiksniais asmenų registrą, tvirtina testamentą.

6Trečiasis asmuo L. A. į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Trečiasis asmuo V. R. į teismo posėdį neatvyko. 2011 m. kovo 16 d. vykusiame teismo posėdyje pareiškė, kad palaiko atsakovo poziciją. Pažymėjo, kad bendraudavęs su močiute E. R. ir bendravimas būdavęs sklandus, ji viską suprasdavusi.

8Trečiasis asmuo D. R. į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

9Ieškinys tenkinamas.

10Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Pagal Civilinio kodekso 5.15 straipsnio 2 dalį testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes. Testamento negali sudaryti pilnamečiai asmenys, kurie negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, nors jie ir nėra teismo pripažinti neveiksniais arba jų veiksnumas neapribotas. Sudarytas testamentas gali būti nuginčijamas (Civilinio kodekso 5.17 straipsnis). Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu Civilinio kodekso 1.89 straipsnio pagrindu (Civilinio kodekso 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis). Pagal Civilinio kodekso 1.89 straipsnio 1 dalį fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu. Pasisakydamas dėl Civilinio kodekso 1.89 straipsnio aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009). Kiekvieno sandorio būtini elementai yra subjektai, jų valia ir valios išreiškimas, sandorio turinys ir forma. Kad sandoris galiotų, įstatymo reikalavimus turi atitikti visi jo elementai. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar testatorius suprato savo veiksmų reikšmę.

11Teismas atmeta ieškovės teiginį, kad E. R. 2005 m. balandžio 5 d. sudaryto testamento turinys nesuprantamas ir todėl testamentas turi būti pripažintas negaliojančiu. Testatorės patvarkymas, kad jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį Ginučių kaime, į kurį bus atkurtos nuosavybės teisės, ir gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius Ginučių kaime, palieka sūnui J. R. yra suprantamas. Aplinkybė, kad testamente įvardintas turtas tiksliai nesutampa su turtu, į kurį Nekilnojamojo turto registre įregistruota E. R. nuosavybės teisė, nedaro testamento negaliojančiu, o turėtų būti įvertinta sprendžiant paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo klausimą.

12E. R. pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė nustatė ( 2011 m. rugpjūčio 25 d. – spalio 3 d. Teismo psichiatrijos ekspertizės aktas Nr. ( - ), b.l.157-159), kad ginčijamo testamento sudarymo metu 2005 m. balandžio 5 d. E. R. sirgo lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu – įgyta silpnaprotyste – kraujagysline demencija, todėl negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, negalėjo suprasti sudaromo sandorio esmės ir jo pasekmių. Teismas remiasi šia ekspertizės išvada, nes nėra duomenų apie išvados nepagrįstumą, nepatikimumą ar kitokį ydingumą. Išvada pagrįsta E. R. medicininių dokumentų nuo 1992 metų, tarp jų ir teismo psichiatrijos ekspertizės, atliktos E. R. 2000 m. rugsėjo 6-26 d., duomenų analize. 2000 m. rugsėjo 6-26 d. E. R. atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė konstatavo jai organinį asmenybės ir elgesio sutrikimą dėl galvos smegenų disfunkcijos nesiekiantį demencijos lygio (Civilinė byla Nr.2-812-03/2000,b.l.52-53), o nuo 2000 m. gruodžio mėnesio E. R. diagnozuojama vaskulinė demencija. Jau nagrinėjant bylą pagal E. R. ieškinį E. B. dėl 1999 m. lapkričio 3 d. dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia E. R. aiškinusi, jog nesuprato, kokį sandorį sudarė (Civilinė byla Nr.2-812-03-2000, b.l.27,42), norėjusi, kad turtas atitektų visiems vaikams. Atsakovas J. R. nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-812-03-2000 taip pat pažymėjo (b.l. 30), kad „Motina jau nusišneka, mintys klajoja“. Vilniaus apygardos teismas 2001 m. kovo 26 d. sprendimu konstatavo, kad E. R. 1999 m. lapkričio 3 d. sudarydama dovanojimo sutartį nebuvo tinkamai suvokusi sudaromo sandorio esmės, teisinių pasekmių. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis ir E. R. aiškinimu, jog ji visus savo vaikus myli, jais rūpinasi visais ir nori, kad visi vaikai, anūkai atvažiuotų, visi eitų žvejoti, grybauti, nori, kad turtas jos atitektų lygiomis dalimis visiems vaikams. Iš liudytojų A. Ž. ir R. J. M. parodymų (b.l. 145-146) seka, kad E. R. labai pergyveno dėl to, kad visą savo turtą padovanojo vienai dukrai. Ši aplinkybė leidžia pagrįstai manyti, kad E. R. 2005 m. balandžio 5 d., sudarydama testamentą vieno sūnaus J. R. naudai, nesuvokė savo veiksmų reikšmės ir pasekmių, nes tokie veiksmai prieštaravo jos ne kartą išsakytam norui turtą lygiomis dalimis palikti visiems vaikams. Atsakovas J. R., jo sutuoktinė liudytoja E. R., trečiasis asmuo V. R., liudytojos A. Ž. ir R. J. M. aiškina, kad E. R. psichinės sveikatos sutrikimų nepastebėję, bet liudytojas A. B. paaiškino, kad jau nuo 2002-2003 metų būdavo atvejų, kai močiutė E. R. jo nepažindavusi ir net po aiškinimų, kad esąs jos anūkas, nesuprasdavusi su kuo kalbanti. J. R., E. R., V. R., A. Ž. ir R. J. M. parodymai apie tai, kad nepastebėjo E. R. psichinės sveikatos sutrikimų, nepaneigia medicininėje dokumentacijoje esančių duomenų apie E. R. psichinės sveikatos sutrikimus, nes šiuos sutrikimus stebėjo ir užfiksavo specialistai. Pasiremiant atsakovo, trečiojo asmens ir paminėtų liudytojų parodymais apie normalią E. R. psichinės sveikatos būklę galima daryti tik prielaidą dėl E. R. gebėjimo suformuluoti savo valią ir ją išreikšti, bet teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis, o nurodytų asmenų parodymai, atsižvelgiant į kategorišką ekspertizės išvadą apie tai, kad testamento sudarymo metu 2005 m. balandžio 5 dieną E. R. sirgo lėtiniu progresuojančiu psichikos sutrikimu – įgyta silpnaprotyste – kraujagysline demencija, todėl negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, negalėjo suprasti sudaromo sandorio esmės ir jo pasekmių, nėra pakankami konstatuoti, kad ginčijamame testamente išreikšta tikroji E. R. valia, todėl, remiantis Civiliniuos kodekso 1.89 straipsniu, testamentas pripažįstamas negaliojančiu.

13Ieškinys patenkintas, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiamos turėtos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, sumos, išmokėtos ekspertinei įstaigai už E. R. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę, ir išlaidos advokato pagalbai apmokėti (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktai, 93 straipsnio 1 dalis) ir į valstybės biudžetą priteisiamos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 132 Lt žyminį mokestį (b.l.2). Už E. R. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę ieškovė sumokėjo 1335 Lt (b.l.150,160-161). Ieškovės atstovė advokatė R. Ž. pateikė įrodymus (b.l.184), kad ieškovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra 2100 Lt. Nustatydamas priteistinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos). Ieškovės advokatė R. Ž. parengė ieškinį ir dalyvavo keturiuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė 7 valandos. Pagal Rekomendacijų 7, 8.2 ir 8.18 punktus maksimalus priteistinas užmokestis už ieškinio parengimą yra 3 minimalių mėnesinių algų dydžio, t.y. 2400 Lt (3×800=2400). Už vieną atstovavimo valandą teisme - 0,15 minimalios mėnesinės algos, t.y. 120 Lt, o už septynias atstovavimo valandas teisme 840 Lt. Ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteisiamos visos jos turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

14Bylos nagrinėjimo metu teismas patyrė 102,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo į valstybės biudžetą.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Pripažinti negaliojančiu E. R., asmens kodas ( - ), 2005 m. balandžio 5 d. testamentą, patvirtiną Vilniaus miesto 6-to notarų biuro notarės D. Š., notarinio registro Nr.( - ).

18Išieškoti iš J. R. E. B. naudai 3567,00 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų (132 Lt žyminis mokestis, 1335 Lt sumokėti ekspertinei įstaigai už E. R. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę, 2100 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti).

19Išieškoti iš J. R. į valstybės biudžetą 102,50 Lt (vieną šimtą du litus 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai