Byla T-134-2013
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų Ž. S., A. A., A. A.-Š., D. H., S. M., I. B., A. D., J. V. M., V. N., T. S., G. Ž.-K., L. Č., A. A., E. B., D. L., I. M., N. L., V. Ž., A. K., E. Š., A. D., M. Ž., A. B., E. J., S. K. B., Ž. S., V. R., I. D., K. B., E. J., L. A., I. J., Z. K., A. S., G. V., M. M., K. P., O. M.-T., D. L., J. K., S. K. ir R. P. skundą atsakovams Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami 1) priteisti iš atsakovų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, pareiškėjų naudai laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, atitinkančią skirtumą tarp faktiškai išmokėto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kuris būtų apskaičiuotas ir išmokėtas taikant iki 2009 m. gegužės 1 d. galiojusius pareiginės algos koeficientų ir priedų už valstybės tarnautojų kvalifikacines klases dydžius; 2) teismui atsisakius tenkinti pirmame punkte nurodytą reikalavimą – priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, pareiškėjų naudai laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d. neišmokėtos darbo užmokesčio dalies (skirtumą tarp faktiškai išmokėto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kuris būtų apskaičiuotas ir išmokėtas taikant iki 2009 m. gegužės 1 d. galiojusius pareiginės algos koeficientų ir priedų už valstybės tarnautojų kvalifikacines klases dydžius) dydį atitinkančios turtinės žalos atlyginimą.

4Pareiškėjai paaiškino, kad yra karjeros valstybės tarnautojai, einantys pareigas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. 2013 m. liepos 1 d. nutarimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad dėl Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui prieštaraujančio teisinio reglamentavimo, įtvirtinto Valstybės tarnybos įstatyme, ginčo laikotarpiu 11–20 kategorijas ir kvalifikacines klases turėjusiems valstybės tarnautojams mokėtas darbo užmokestis (mokėtino darbo užmokesčio dydis) nebuvo teisingas ir atitinkantis Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tokiu būdu buvo pažeista pareiškėjų Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalimi garantuojama ir ginama teisė į teisingą apmokėjimą už atliktą darbą, dėl ko iš atsakovų priteistina neišmokėta darbo užmokesčio dalis, atitinkanti skirtumą tarp minėtu laikotarpiu faktiškai išmokėto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kuris būtų buvęs apskaičiuotas pagal iki 2009 m. gegužės 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 14 d. nutartimi pareiškėjų skundą priimti atsisakė kaip nenagrinėtiną administracinių teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

6Pareiškėjai dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutarties padavė atskiruosius skundus.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų atskiruosius skundu priėmė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartį panaikino bei kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjams apskundus Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 14 d. nutartį, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 150 straipsnio 1 dalies 2 punktą, atskirąjį skundą privalėtų nagrinėti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, t. y. atsakovas šioje byloje. Todėl, teismo manymu, tai būtų nesuderinama su teismo nešališkumo ir nepriklausomumo principais, dėl ko pareiškėjų atskirajame skunde keliamas ginčas gali būti išspręstas tik teismui pasinaikinus 2013 m. spalio 14 d. nutartį ir pasikreipus į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.

8Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

9Byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

10Tarnybiniai ginčai ir bylos dėl valstybės tarnautojams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo pagal bendrą taisyklę yra teismingi administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Tačiau šiuo atveju vienu iš atsakovų ir kito atsakovo atstovu byloje yra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra apeliacinė instancija byloms, išnagrinėtoms administraciniuose teismuose kaip pirmosios instancijos teismuose. Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje yra ir proceso šalis, ir apeliacinės instancijos teismas. Todėl, siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principus įgyvendinant teisingumą šioje byloje, ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

11Specialioji teisėjų kolegija taip pat pažymi, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 3 ir 4 dalis, administracinis teismas motyvuotą nutartį dėl bylos rūšinio teismingumo klausimo sprendimo paduoda tuo atveju, kai administraciniam teismui kyla abejonių, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos, ar administraciniam teismui. Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas išspręsti ginčo rūšinio teismingumo klausimą nėra motyvuotas, teismas tik deklaratyviai nurodo, jog ginčas gali būti išspręstas tik teismui kreipiantis į Specialiąją teisėjų kolegiją, jokių argumentų, patvirtinančių teismo abejonę dėl ginčo rūšinio teismingumo, nepateikiama.

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme.

14Bylą pagal pareiškėjų Ž. S., A. A., A. A.-Š., D. H., S. M., I. B., A. D., J. V. M., V. N., T. S., G. Ž.-K., L. Č., A. A., E. B., D. L., I. M., N. L., V. Ž., A. K., E. Š., A. D., M. Ž., A. B., E. J., S. K. B., Ž. S., V. R., I. D., K. B., E. J., L. A., I. J., Z. K., A. S., G. V., M. M., K. P., O. M.-T., D. L., J. K., S. K. ir R. P. skundą atsakovams Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai