Byla 2A-1481-254/2011
Dėl avanso grąžinimo, nuostolių atlyginimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalės Burdulienės, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės ir Dmitrijaus Korsakovo, sekretoriaujant Ernestai Zigmantavičiūtei, Indrei Jonauskytei, dalyvaujant ieškovo atstovams L. M. ir advokatui Mindaugui Kukaičiui viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dujų sfera“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-520-848/2011 pagal ieškovo E. G. individualios įmonės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dujų sfera“ dėl avanso grąžinimo, nuostolių atlyginimo, delspinigių ir palūkanų priteisimo

Nustatė

2Ieškovas E. G. individuali įmonė 2010 m. lapkričio 12 d. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teimą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino (b. l. 3-6, 42-46), prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 19 479, 50 Lt sumokėto avanso, 9 086 Lt nuostolių, 1 288, 56 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2008-02-08 šalys sudarė projektavimo paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo per 10 mėnesių parengti ~3 ha teritorijos, esančios ( - ) detalųjį planą. Ieškovas sumokėjo atsakovui 19 479,50 Lt avansą, tačiau atsakovas sutarto darbo neatliko. Be to, ieškovas sumokėjo už atsakovo reikalautą toponuotrauką, kuri nebus panaudota jokiai kitai paskirčiai, išskyrus detaliojo plano parengimą, todėl patyrė 9 086 Lt nuostolių. Sutarties 10.2 p. šalys sulygo, jog už kiekvieną uždelstą dieną atsakovas mokės ieškovui po 0,02 proc. delspinigių nuo sutarties kainos, todėl delspinigiai sudaro 1 288,56 Lt (b.l. 42).

32010 m. rugsėjo 7 d. preliminariu sprendimu Kauno miesto apylinkės teismas ieškovo ieškinį patenkino visiškai (b. l. 46-47).

42011 m. balandžio 7 d. galutiniu sprendimu (b.l. 136-144) Kauno apylinkes teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą ir ieškovo ieškinį tenkino visiškai, priteisdamas ieškovui 19 479,50 Lt skolos, 9 086 Lt nuostolių, 1 288, 56 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2010-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 447,81 Lt žyminio mokesčio. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo valstybės naudai 55,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei bylinėjimosi išlaidas – 483,91 Lt žyminio mokesčio, o ieškovui - 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad ieškovas visus sutartimi prisiimtus įpareigojimus įvykdė – pateikė vykdytojui visus reikalingus duomenis sutartiniam darbui atlikti bei sumokėjo avansą. Tuo tarpu atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė, todėl sutartis buvo pagrįstai ieškovo nutraukta laikantis teisės normų reikalavimus nuo 2010-04-16, apie tai įspėjus atsakovą. Teismas atmetė atsakovo argumentus vadovaudamasis tokiais motyvais:

 1. Teismas atsakovo argumentą, jog atsakovas iki ieškovui nutraukiant sutartį sutartimi prisiimtus įsipareigojimus buvo įvykdęs pilnai, detalusis planas buvo parengtas, tačiau ieškovo nepriimtas, vertino kritiškai. Šalys sutartyje (4 p.) numatė, kad prievolės atsakovui pasibaigs parengtą detalųjį planą suderinus su atsakingomis institucijomis. Sutartyje nurodoma, kad užsakovas turi sumokėti 50 proc. avansinį mokėjimą (4.1 p.), o likusi 50 proc. suma turi būti apmokėta gavus teigiamą išvadą iš Alytaus apskrities viršininko administracijos. Sutarties paslaugos perdavimo-priėmimo tvarka buvo numatyta sutarties 6 p. Teismo manymu šie teiginiai prieštarauja ir Teritorijų planavimo įstatymui, kadangi prieš teikiant detalųjį planą tvirtinti turi būti gauta valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teigiama išvada dėl bendrojo teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo, šiuo atveju Alytaus apskrities viršininko administracijos išvadą. Šalys dėl minėtos išvados buvo susitarę (4.2 p.). Todėl teismas atmetė atsakovo argumentas, kad dėl plano derinimo bei teigiamų išvadų su ieškovu tartasi nebuvo. Teismas pažymėjo, kad ir atsakovo atlikti veiksmai taip pat patvirtino tą aplinkybę, jog šalys buvo susitarę dėl plano svarstymo bei derinimo. Tai patvirtina byloje pateiktas 2010-03-23 atsakovo raštas dėl detaliojo plano derinimo (b. l. 62). Kadangi atsakovas yra projektavimo paslaugas teikianti įmonė (b. l. 120), todėl reikalavimai, keliami projektavimo darbų atlikimui, techninės dokumentacijos parengimui, kuriuos numato įstatymai, jam turėjo būti žinomi. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad užbaigtas darbas buvo perduotas užsakovui pateikiant 2 egzempliorius techninio projekto, 2 egz. kompiuterinėje laikmenoje AutoCAD dwg formate, įrodymų, kad pasirašytas užbaigto sutarties paslaugos perdavimo ir priėmimo aktas, atsakovas teismui taip pat nepateikė. Taip pat atsakovas teismui nepateikė ir įrodymų, jog užsakovas atsisakė atliktą darbą priimti.
 2. Teismas atmetė atsakovo atsikirtimus, kad dalis sutartimi įvykdytų darbų ieškovui buvo perduoti dar 2009-01-23 šalims pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą. Teismas nustatė, kad 17 700 Lt atsakovui buvo pervesti 2008-03-14 (b. l. 10), t. y. praėjus tik truputį daugiau kaip mėnesiui po sutarties tarp šalių pasirašymo, o darbų priėmimo-perdavimo aktas surašytas praėjus beveik metams nuo sutarties pasirašymo (b. l. 65), pervesta suma atitinka sutartimi numatytą 50 proc. dydžio avansą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei į tai, kad sutartimi apmokėjimas už 2009-01-23 akte nurodytus darbus numatytas nebuvo, remiantis ieškovo paaiškinimais teismas darė išvadą, kad ieškovas pasirašydamas minėtą aktą buvo atsakovo suklaidintas ir įmoką galėjo suprasti kaip avansinį mokėjimą. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas nei pats, nei teismui pasiūlius pateikti papildomus įrodymus, jog perduoti darbai buvo realiai atlikti, teismui nepateikė.
 3. Teismas atmetė atsakovo atsikirtimus, jog sutartimi numatytas detalusis planas pavėluotai buvo parengtas ne dėl atsakovo kaltės – ieškovas pateikė netinkamus dokumentus darbui atlikti, dėl ko darbai buvo atlikti pavėluotai, be to ir tretysis asmuo paruošto detalaus plano neteikė derinimui Nuolatinei statybos komisijai. Remdamasis CK 6.659 str. 1 d. 1p., teismas konstatavo, kad rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai gauta iš užsakovo medžiaga ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės. Tokių įrodymų atsakovas teismui nepateikė. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriumi buvo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Ieškovas trečiojo asmens parengtas planavimo sąlygas ir pateikė atsakovui. Atsakovas dėl netinkamai parengtų sąlygų kreipėsi būtent į Alytaus miesto savivaldybę (b.l. 62-63). Atsakovas sudarytoje sutartyje numatytus darbus įsipareigojo atlikti per 10 mėnesių, t. y. sutartimi numatytus darbus įsipareigojo atlikti savo rizika (CK 6.644 str. 1 d.). Be to, teismas pažymėjo, kad netinkamai atlikus darbus, atsakovas buvo įsipareigojęs juos ištaisyti (Sutarties 8 p.). Teismas nustatė, kad 2010-03-15 pranešimu ieškovas informavo atsakovą, kad neįvykdžius sutarties reikalavimų per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos bus laikoma, kad sutartis nutraukta pasibaigus 30 dienai nuo pranešimo gavimo (b. l. 28-29). Per suteiktą papildomą mėnesį sutartis įvykdyta nebuvo, todėl sutartis nutrūko nuo 2010-04-16. Teismo manymu, sutartis nutraukta nepažeidžiant CK 6.217 str. 2 d. 1 ir 4 p. reikalavimų, nes dėl projektavimo sutarties nutraukimo yra visos sąlygos įvykdytos.

5Atsakovas UAB „Dujų sfera“ apeliaciniu skundu (b. l. 148-155) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 17 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį, priteisti atsakovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas. Savo skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

 1. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo teigimu, kad atsakovas buvo įsipareigojęs ne tik parengti teritorijos, esančios Statybininkų g. ir Naujosios g. sankirtoje, Alytuje, detalųjį planą, bet ir jį suderinti su atitinkamomis institucijomis, teigdamas, kad toks sutarties sąlygų aiškinimas nėra teisingas. Atsakovo teigimu, kai sutarties sąlygų lingvistinė konstrukcija aiški ir nėra pagrindo lingvistiniu požiūriu įžvelgti galimo keleriopo prievolinių santykių turinio suvokimo, turi būti vadovaujamasi sutarties lingvistiniu aiškinimu. Sutarties 2 punkte „Sutarties objektas“ yra vienareikšmiškai nurodyta, kad atsakovas parengia teritorijos, esančios ( - ), detalųjį planą. Todėl, atsakovo teigimu, akivaizdu, kad atsakovo sutartinio įsipareigojimo parengti detalųjį planą, kuris lingvistiškai suformuluotas labai aiškiai, aiškinti plečiamai, t. y. kad jis įsipareigojo ne tik parengtą detalųjį planą, bet jį ir suderinti su kompetentingomis institucijomis, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo. Be to, ir sutarties 4 ir 6 punktuose, kuriais remdamasis ir taikydamas sisteminį sutarties aiškinimo metodą teismas sprendė, kad atsakovas įsipareigojo suderinti parengtą detalųjį planą su kompetentingomis institucijomis, nėra numatyta tokios atsakovo pareigos. Sutarties 4 punkte numatyta atsiskaitymo pagal sutartį tvarka. Sąlyga, jog ieškovas įsipareigojo 50 procentų sutarties kainos sumokėti atsakovui, po to, kai gaunama teigiama išvada iš Alytaus apskrities viršininko administracijos dėl detaliojo plano, reiškia tik tai, kad negavus teigiamos išvados iš Alytaus apskrities viršininko administracijos, ieškovas neturi pareigos atsakovui sumokėti 50 procentų sutartyje nurodytos kainos, bet ne atsakovo įsipareigojimą suderinti detalųjį planą su kompetentingomis institucijomis. Atsakovo teigimu, sutarties 6 punktas reglamentuoja projektavimo darbų perdavimo ir priėmimo tvarką. Jame taip pat nėra jokių nuorodų apie atsakovo įsipareigojimą suderinti detalųjį planą su kompetentingomis institucijomis. Atsakovo teigimu, faktas, jog atsakovas dalyvavo viešame parengto detaliojo plano svarstymo ir derinimo procedūroje reiškia tik tai, kad jis buvo suinteresuotas teigiama Alytaus apskrities viršininko administracijos išvada dėl detaliojo plano, nes nuo to priklausė ar jis gaus likusią 50 procentų sutartyje nurodytos kainos dalį.
 2. Atsakovas nesutinka su teismo išvadomis, kad 2009 m. sausio 23 d. perdavimo-priėmimo aktu atsakovas ieškovui jokių atliktų darbų neperdavė, nes akte nurodytų darbų vertė atitinka 17 700 Lt avanso sumą kuri atsakovui buvo pervesta dar 2008 m. kovo 14 d. Projektavimo sutartyje nebuvo numatytas apmokėjimas už 2009 m. sausio 23 d. perdavimo-priėmimo akte nurodytus darbus. Atsakovas nesutinka su teismo konstatavimu, kad ieškovas pasirašydamas minėtą aktą buvo atsakovo suklaidintas ir aktą galėjo suprasti kaip avansinį mokėjimą. Remdamasis CK normomis bei teismų praktika, atsakovas teigia, kad abiejų šalių 2009 m. sausio 23 d. buvo pasirašytas atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas, kuriame nurodyta, jog nuo darbų pradžios atlikta darbų už 17 700 Lt, be to, akte konkrečiai nurodyti ir atlikti darbai: esamos būklės analizė ir koncepcijos nustatymo studija. Nurodytas aktas atitinka perdavimo-priėmimo aktui įstatymo keliamus reikalavimus, todėl, atsakovo teigimu, akivaizdu, kad atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė iki 2009 m. sausio 23 d. atliktus projektavimo darbus be jokių pastabų ar trūkumų konstatavimo. Atsakovo teigimu, sutarties šalių pasirašytas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Ieškovas byloje reikalavimo dėl šio nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu nereiškė, todėl dėl jo teisėtumo teismas, nepažeisdamas dispozityvumo principo (CPK 13 str.), savo iniciatyva pasisakyti negalėjo. Todėl, atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas dispozityvumo principą, peržengė pareikšto ieškinio ribas ir nepagrįstai konstatavo, kad darbai, nurodyti 2009 m. sausio 23 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo akte Nr.2009/01, realiai nebuvo atlikti. Be to, kol nėra nuginčytas 2009 m. sausio 23 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas Nr. 2009/01 teismas neturėjo jokio pagrindo įpareigoti atsakovą pateikti įrodymus, kad jame nurodyti darbai buvo atlikti. Todėl ir dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškovo reikalavimas dėl 17 700 Lt skolos priteisimo, turi būti panaikinta.
 3. Ieškovo E. G. individualios įmonės savininkas E. G. 2008 m. gruodžio 17 d. ant teritorijos, esančios ( - ), detaliojo plano padarė įrašą „Sutinku su koncepciniu brėžiniu“ ir pasirašė. Todėl, atsakovo teigimu, nėra jokio pagrindo teismo išvadai, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog šalims 2009 m. sausio 23 d. pasirašant atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą Nr. 2009/01, jame nurodyti darbai: esamos būklės analizė ir koncepcijos nustatymo studija - tikrai buvo atlikti.
 4. Pirminį detalųjį planą atsakovas parengė pagal ieškovo pateiktas 2007 m. rugsėjo 7 d. Nr. 001113000728 planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti ir prie šių sąlygų pridėtus priedus. Atsakovas vadovavosi ieškovo paaiškinimais apie teritorijos, kurios detalusis planas rengiamas, buvimo vietą. Atsakovas teigė, kad būtent ieškovas nurodė teritoriją, kurios pirminį detalųjį planą parengė atsakovas, ką patvirtina ieškovo E. G. individualios įmonės savininko E. G. 2008 m. gruodžio 17 d. ant teritorijos, esančios ( - ), pirminio detaliojo plano varianto padarytas įrašas „Sutinku su koncepciniu brėžiniu“ ir parašas. Atsakovo teigimu, kad nurodytos aplinkybės įrodo, kad būtent dėl ieškovo, kuris siekė, jog būtų rengiamas detalusis planas teritorijos, nevisiškai sutampančios su situacijos schema, veiksmų detaliojo plano rengimas užsitęsė ilgiau nei sutartyje nurodytas terminas. Net ir pripažinus, kad atsakovas sutartimi įsipareigojo per 10 mėnesių ne tik parengti, bet ir suderinti detalųjį planą, atsakovui negali būti taikoma civilinė atsakomybė dėl šio termino praleidimo, nes parengto detaliojo plano nepatvirtinimą lėmė ne atsakovo, o trečiojo asmens (Alytaus miesto savivaldybės administracijos) veiksmai, už kuriuos nei ieškovas, nei atsakovas neatsako (CK 6.253 str. 4 d.).
 5. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš atsakovo ieškovui priteisė nuostolių atlyginimą ir delspinigius. Tačiau, atsakovo nuomone, tiek CK 6.73 straipsnio 1 dalis, tiek CK6.258 straipsnio 2 dalis numato, kad kai pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius. Pirmosios instancijos teismas ieškovui priteisė 9 086 Lt nuostolių atlyginimo, todėl priteisti 1288,56 Lt delspinigių nebegalėjo, nes jie turėjo būti įskaityti į nuostolius.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas E. G. IĮ prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 7 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais motyvais:

 1. Ieškovo teigimu, atsakovas nepagrįstai aiškina, kad <...> „šalys susitarė tik dėl detaliojo plano parengimo, tuo tarpu prievolės atsakovui parengtą detalųjį planą suderinti su atsakingomis institucijomis nenumatė“. Atsakovas yra profesionalas detaliųjų planų rengime, todėl į jį ir buvo kreiptasi dėl tokio darbo atlikimo. Ieškovas pats negali ir neturi kompetencijos ir kvalifikacijos nutarti ir nuspręsti koks turi būti detalus planas ar jis yra parengtas tinkamai ar netinkamai, nes detalaus plano svarstyme ir tvirtinime ieškovas jokios įtakos, todėl akivaizdu, jog projektavimo paslaugų sutartis negali pasibaigti tik bet kokio detalaus plano parengimu, nes tuomet bet kokio detalaus plano parengimas, o ne to, kuris atitinka keliamus įstatyminius reikalavimus ir išduotas sąlygas bus patvirtintas, ir rangovo reikalavimas už tai sumokėti - būtų akivaizdus sukčiavimas užsakovo atžvilgiu, nes užsakovas būtų verčiamas apmokėti ne už užsakytą rezultatą (t.y. už tinkamai atliktą darbą), o už nenuspėjamą brėžinį, kurį be atsakomybės parengs atsakovas. Atsižvelgiant į tai, kad prievolės atsakovui parengus detalųjį planą pasibaigs tik jį suderinus su atsakingomis institucijomis yra numatyta Sutartyje (4 p.), nes Sutartyje nurodyta, kad iš pradžių užsakovas turi sumokėti 50 proc. avansinį mokėjimą (4.1 punktas), o prievolė priimti darbą ir už visą darbą sumokėti atsiras gavus teigiamą išvadą iš Alytaus apskrities viršininko administracijos (4.2 punktas). Todėl aiškinti ir taikyti Sutartį taip, kad atsakovo darbas baigiasi plano parengimu, o ne suderinimu nėra teisinio pagrindo, neatitinka teisinės logikos ir prieštarautų sąžiningumo ir teisingumo principams. Ieškovas užsakė detaliojo plano parengimą tokį, kuriam būtų duota teigiama išvada iš Alytaus apskrities viršininko administracijos (4.2 punktas), todėl joks kitoks Sutarties aiškinimas pagal jos turinį ir esmę yra neteisingas, nes rangos sutartis yra realinis sandoris, kuris turi pasibaigti tik užsakyto produkto gavimu. Todėl, ieškovo teigimu, pirmos instancijos teismas tinkamai išaiškino ir nustatė šalių sandorio esmę.
 2. Ieškovas nurodė, kad detaliojo teritorijų planavimo procesą reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas. Atsakovas turėjo išlaikyti visas jame numatytas procedūras bei stadijas. Ieškovui pareiga apmokėti už atliktus darbu atsiranda tada, kai darbai yra užbaigti, perduoti ir gauta teigiama valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo. Vykdytojas turi suderinti detalųjį planą su Alytaus m. savivaldybe ir įrodyti, kad jo parengtas planas atitinka projektavimo sąlygas; jeigu parengtas planas atitinka projektavimo sąlygas, tai Vykdytojas turi gauti AAVA teigiamą išvadą dėl detaliojo plano, tačiau nė vienas iš šių atsakovo įsipareigojimus nurodančių punktų nėra įvykdytas, todėl atsakovas neturi teisinio pagrindo reikalauti ir negali savo faktiškai atliktų darbų laikyti atliktais ir už juos gauti atlygį. Ieškovas atsakovui mokėjo tik avansą, o ne atlygį už darbą, nes tarp šalių sudarytas sandoris yra realinis, t. y. pareiga apmokėti ieškovui atsiranda tik atlikus ir perdavus tinkamo darbo produktą (rezultatą). Už darbo procesą be rezultato ieškovas apmokėti neturi pagrindo.
 3. Ieškovo teigimu, projektavimo sąlygų sąvadą rengia savivaldybė, todėl visos pastabos ar pretenzijos dėl sąlygų sąvado sudedamosios dalies - planuojamos teritorijos ribų schemos, yra nepagrįstai adresuojamos ieškovui. Atsakovas, kaip savo srities profesionalas, visuomet galėjo ir privalėjo tiesiogiai aiškintis su sąlygas išduodančia institucija dėl planuojamos teritorijos ribų schemos. Tai, kad atsakovas netinkamoje vietoje projektavo detalųjį planą ir po to jį rengė jau tinkamoje vietoje patvirtina aukščiau mūsų pateikiamą sutartinių įsipareigojimų aiškinimą, kad detalaus plano rengimas nesibaigia bet kokio plano padarymu, o turi baigtis tik tinkamo darbo atlikimu ir jo įvertinimu (gavus AAVA teigiamą išvadą dėl jo tinkamo parengimo). Atsakovas nepagrįstai nori išvengti savo atsakomybės prieš ieškovą nurodydamas, kad savivaldybė yra kalta dėl plano neperdavimo Nuolatinės statybos komisijos svarstymui. Jeigu tarp rengėjo (atsakovo) ir organizatoriaus (savivaldybės) kilo ginčas, tai atsakovas tokį ginčą turėjo ir išspręsti per 10 mėnesių laikotarpį. Jeigu savivaldybė yra neteisi, tai po šios bylos atsakovas turės regreso teisę visus savo nuostolius išieškoti iš kaltų asmenų ar institucijų. Visa tai įrodo, kad atsakovas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės grąžinti visa tai, ką įgijo ir atlyginti visus ieškovo nuostolius, nes jis Sutartimi sulygto savo darbo neatliko iki galo, t. y. neparengė ir neperdavė detaliojo plano tokio, kuriam būtų gauta teigiama išvada.
 4. Sudaryta sutartimi šalys sulygo, jog už kiekvieną uždelstą dieną Vykdytojas mokės Užsakovui po 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties kainos (3 ha x 11.800 Lt = 35.400 Lt). Kadangi vėliausiai Vykdytojas savo įsipareigojimus turėjo atliki iki 2008-12-08 (per 10 mėnesių), tai už uždelstus įsipareigojimus iki Sutarties nutraukimo dienos susidaro 16 mėnesių, bet taikant šešių mėnesių senaties terminą (182 dienas) susidaro 1288,56 Lt delspinigių suma (35.400 Lt x 0,02 proc. x 182 d.)). Teismas be minėtų delspinigių priteisė 9 086 Lt iš atsakovo. Ši suma yra ieškovo išlaidos už sumokėtą atsakovo reikalautą toponuotrauką, kuri nebus panaudota jokiai kitai paskirčiai, išskyrus detaliojo plano parengimą, t. y. šios išlaidos yra sudėtinė Sutarties vykdymo dalis, o kadangi Sutarties neįvykdė atsakovas, tai jis ir privalo tai kompensuoti ieškovui, todėl 1288,56 Lt delspinigiai neturi būti įskaitomi į 9 086 Lt išlaidų, susijusių su sutarties vykdymu kompensavimą.

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008-02-08 šalys sudarė projektavimo paslaugų sutartį Nr. DS/08/003PR, pagal kurią atsakovas įsipareigojo per 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos parengti ~3 ha teritorijos, esančios ( - ) detalųjį planą. Sutartį ieškovas E. G. individuali įmonė nutraukė 2010-04-16, pareikalaudama grąžinti sumokėtą 19 479,50 Lt avansą, 1 288,56 Lt delspinigių pagal sutarties 10.1 punktą bei atlyginti 9 086 Lt išlaidų (nuostolių), turėtų užsakant ir pateikiant sutarties vykdytojui UAB „Dujų sfera“ toponuotrauką.

10Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad atsakovas pagal sutartį buvo įsipareigojęs ne tik parengti teritorijos detalųjį planą, bet ir jį suderinti su atitinkamomis institucijomis. Apeliantas taip pat nesutinka, kad sutarties terminas buvo pažeistas dėl atsakovo kaltės, kadangi būtent ieškovas siekė, jog būtų rengiamas detalusis planas teritorijos, nevisiškai sutampančios su situacijos schema. Be to nurodo, kad 2009 m. sausio 23 d. perdavimo - priėmimo aktu atsakovas perdavė, o ieškovas priėmė darbus 17 700 Lt sumai, dėl jų kokybės pretenzijų nepareiškė, todėl šio akto nenuginčijus, teismas negalėjo konstatuoti, kad darbai nebuvo atlikti. Taip pat apeliantas laiko, kad pirmosios instancijos teismas netesybas nepagrįstai neįskaitė į nuostolius ir tuo pažeidė materialines teisės normas bei priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė sutarčių turinio aiškinimo taisykles bei vertino byloje surinktus įrodymus, todėl apeliacinio skundo argumentai tik iš dalies sudaro pagrindą skundžiamą galutinį sprendimą pakeisti.

11CK 6.193 straipsnis reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo precedentuose konkrečiose bylose suformuotą praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Turto bankas“ v. UAB „Vaidluvė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-406/2000; 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sauliuta“ v. AB „Lytagra“, bylos Nr. 3K-3-813/2003; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. B. firma „( - )“, bylos Nr. 3K-3-406/2005, ir kt.). Pagal Teritorijų planavimo įstatymą, detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos) (2 straipsnio 3 dalis). Kolegija nekartoja galutiniame sprendime nuosekliai nurodyto teritorijų planavimo proceso, kurį reglamentuota LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnis, tik pažymi, kad baigiamąjį etapą sudaro teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas bei jų tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre. Šiuo aspektu pažymėtina, kad atsakovo sutarties aiškinimas, kad ji neapima detalaus plano rengimo baigiamosios stadijos, yra nesąžiningas, neatitinkantis tikrųjų sutarties dalyvių ketinimų, kurie buvo aiškiai išreikšti sutarties 2 ir 4.2 punktuose susitariant parengti detalųjį planą ir gauti likusią dalį – 50% sutarties kainos gavus teigiamą išvadą iš Alytaus apskrities viršininko administracijos. Pažymėtina, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Pažymėtina, kad sutarties sąlygas rengė būtent atsakovas, atestuotas teikti projektavimo paslaugas profesionalas, verslininkas (b.l. 117).

122008-02-08 projektavimo paslaugų sutartis Nr. DS/08/003PR nutraukta remiantis esminiu sutarties pažeidimu, kai sutarties įvykdymo 10 mėn. terminas buvo praleistas 14 mėn. ir ieškovas negavo to, ko pagal ją tikėjosi (CK 6.217 straipsnis). Ginčo dėl sutarties nutraukimo pagrįstumo byloje nėra. Kolegija pažymi, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, kaip detalaus planavimo organizatorius, dar 2009-06-16 raštu atsakovei nurodė, kad keli sprendiniai nepatenka į nustatytą ~3,000 ha planavimo teritoriją (b.l. 27). 2009-08-10 rašte ieškovui nurodyta, kad detalusis planas yra rengiamas pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2007-09-07 Nr. 001113000728 išduotas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti. Šiose sąlygose pridėta schema, kurioje nurodyta planuojamos teritorijos ribos, pagal kurią vadovaujamasi rengiant šį detalųjį planą. Rašte pažymėta, kad UAB “Dujų sfera” šią schemą gavo iš Architektūros ir urbanistikos skyriaus po pirmojo viešojo svarstymo su visuomene procedūrų (2009-06-08), nors jas atsakovui turėjo pateikti ieškovas (b.l. 61). Atsakovas laiko, kad ieškovas pažeidė sutarties 7.2 punktą, nes nepateikė visų detaliajam planavimui reikalingų dokumentų, todėl sutarties terminas buvo praleistas dėl ieškovo kaltės. Šiuo aspektu kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl rangovo pareigos įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, jeigu jis pateikė netinkamus dokumentus užduočiai atlikti (CK 6.659 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakovas neįspėjo ieškovo dėl šių aplinkybių ir tęsė darbą, todėl dėl jo trūkumų negali remtis aplinkybėmis, dėl kurių ieškovo neįspėjo bei pats atsako už darbo trūkumą (CK 6.659 straipsnio 2 dalis). Kolegija laiko, kad atsakovas nepagrįstai mano, kad jis atleistinas nuo atsakomybės dėl trečiojo asmnes veiklos, neteikiant Nuolatinei statybos komisijai derinti jo parengtą teritorijų planavimo dokumentą. Planavimo organizatorius 2010-04-16 raštu Nr.SD-2852 (5.18) informavo atsakovą, kad pateiktas derinimui planavimo dokumentas neatitinka Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2007-09-07 Nr. 001113000728 išduotų planavimo sąlygų. Šio sprendimo atsakovas įstatymų nustatyta tvarka neskundė (b.l. 63), todėl apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovo atleidimo nuo atsakomybės dėl trečiųjų asmenų veiklos ar paties užsakovo veiksmų yra nepagrįsti.

13Pagal CK 6.222 straipsnio 1 dalį, kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Faktinių bylos aplinkybių nustatymas ir jų teisinė kvalifikacija yra teismui tenkanti pareiga, taigi būtent jis privalo tinkamai teisiškai kvalifikuoti ieškovo nurodytas faktines aplinkybes dėl apelianto ginčijamos 17 700 Lt sumos, sumokėtos ieškovo kaip avanso pagal sutarties 4.1 punktą. Šalys sutarties 6 punkte numatė, kad tam, jog užduotis būtų įvykdyta, turi būti perduota užsakovui du egzemplioriai techninio projekto, du egzemplioriai kompiuterinėje laikmenoje AutoCAD dwg formate ir pasirašytas užbaigtos sutarties paslaugos perdavimo-priėmimo aktas. Taigi, jokio tarpinio atliktų darbų perdavimo ar tokių darbų kainos šalys nenumatė. Sutarties 4 punkte buvo numatyta tik sutarties kainos apmokėjimo tvarka, numatant sumokėti 50 % avansą ir likusią dalį – gavus teigiamą išvadą. Avanso sumokėjimas įtvirtintas 2009 m. sausio 23 d. perdavimo - priėmimo aktu, kuriame nurodyta, kad aktuojamas 17 700 Lt avansas, sumokėtas 2008 m. kovo 14 d. mokėjimo pavedimu Nr. 204. Sutartį nutraukus, ieškovas kėlė klausimą dėl restitucijos taikymo pagal CK 6.222 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl teisiškai reikšminga yra ne šio akto teisėtumas, o tai, kad restitucijos prašanti šalis yra sumokėjusi avansą bei kitas sumas (1779,50 Lt), kurias nutraukus sutartį prašoma grąžinti. Prie apeliacinio skundo pridėti dokumentai nepaneigė ieškovo atsikirtimo, jog apelianto minimi dokumentai su ieškovo parašais apie sutikimą su koncepciniu brėžiniu yra pas rangovą, o ne pas užsakovą ir bylos duomenys nepatvirtina, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl dokumentų grąžinimo, nutraukus sutartį. Kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, kad užsakovas sumokėjo 17 700 Lt avansą, nusprendė dėl 2009 m. sausio 23 d. perdavimo - priėmimo akto pagrįstumo ir teisėtumo bei tuo peržengė ieškinio ribas.

14Dėl nuostolių ir netęsybų įskaitymo. Dėl netesybų paskirties, jų, santykio su nuostoliais, dydžio ir jo pakeitimo ir teismų formuojamos praktikos išsamiai pasisakė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dėl prievolės pažeidimo ir nuostolių, ir netesybų, pastarosios yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybų įskaitymo esmė yra ta, kad kai kreditorius reikalauja ir netesybų, ir nuostolių bei pagrindžia savo reikalavimą, jam priteisiama didesnioji priklausanti suma, kuri apima mažesniąją. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalyje ir 6.258 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas netesybų įskaitymo į nuostolius principas nesudaro teisinio pagrindo sumažinti sutartines netesybas iki įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo ir 1288,56 Lt delspinigių pagal sutarties 10.1 punktą, ir 9 086,00 Lt nuostolių, kuriuos ieškovas patyrė užsakęs ir pateikęs atsakovui toponuotrauką (b.l. 12,13). Kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad ieškovui pareiškus reikalavimą ir dėl netesybų, ir dėl nuostolių, jam priteistina didesnioji suma, į kurią įskaitytinos netesybos. Šioje dalyje apeliacinis skundas tenkintinas, o skundžiamas sprendimas pakeistinas, priteisą nuostolių sumą sumažinant iki 9 086,00 Lt, atitinkamai pakeičiant sprendimą ir bylinėjimosi išlaidų dalyje (CPK 336 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kolegija pažymi, kad pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktą žyminis mokestis dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose – pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip dvidešimt litų. Ieškovas ieškinį, išnagrinėtą dokumentinio proceso tvarka, apmokėjo 447,81 Lt., nors turėjo jį apmokėti 448 Lt. (Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 10 punktas, 66 straipsnio 4 dalis), kadangi mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami nacionaline valiuta, o kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito. Ieškovo ieškinį galutiniu sprendimu tenkinant 28 565,50 Lt sumoje, iš atsakovo ieškovui priteistas žyminis mokestis sumažintinas iki 428 Lt. Pažymėtina, kad teismo sprendimu iš atsakovo dar priteistas 483,91 Lt žyminis mokestis valstybei, kai tam nebuvo jokio teisnio pagrindo, todėl sprendimas šioje dalyje panaikintinas. Ieškovo ieškinį galutiniu sprendimu patenkinus 95,68 %, išlaidos advokato pagalbai apmokėti sumažintinos iki 4784 Lt. Atsakovas pirmosios instancijos teisme patyrė 2420 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, jis turi teisę į proporcingą dalį šių išlaidų atlyginimo (105 Lt). Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, jos sumažintinos iki 4679 Lt.

15Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, iš ieškovo apeliantui priteistinas žyminis mokestis ir šalims išlaidos advokato pagalbai apmokėti proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dalyje (CPK 93 straipsnio 2, 3 dalys). Apeliacinį skundą tenkinant iš dalies (4,32%), atsakovas turi teisę į 20 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą išlaidų atlyginimą. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išlaidų dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią šios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 ir 8.18 punktus, už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1.5 koeficientas (1200 Lt.), o už 1 valandos atstovavimą teisme - 0,15 (120 Lt). Ieškovas už atsiliepimą į apeliacinį skundą ir atstovavimą teisme advokatui sumokėjo 3500 Lt., tačiau maksimali išlaidų suma šioje byloje už atsiliepimą į apeliacinį skundą bei 1 valandos atstovavimą teisme yra 1320 Lt. Apelianto apeliacinis skundas tenkintinas 4,32%, todėl dar atlikus 20 Lt žyminio mokesčio atsakovui įskaitymą, iš atsakovo ieškovui priteistina 1243 Lt. bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

16Pagal 80 straipsnio 4 dalį už apeliacinius ir kasacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose). Turtiniuose ginčuose už apeliacinius ir kasacinius skundus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. Taigi, apeliantas apeliacinį skundą turėjo apmokėti 448 Lt žyminiu mokesčiu, kai ginčijama suma 29 854,06 Lt. Kadangi apeliantas jį apmokėjo dvigubai didesniu žyminiu mokesčiu, tai permokėtoji suma – 448 Lt grąžintina (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

18Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 7 d. galutinį sprendimą pakeisti.

20Panaikinti galutinio sprendimo dalis, kuriomis iš atsakovo UAB “Dujų sfera” ieškovui E. G. IĮ priteista 1 288,56 Lt delspinigių bei valstybei 483,91 Lt žyminio mokesčio.

21Pakeisti galutinio sprendimo dalis, kuriomis nurodyta 6 % metinių palūkanų už priteistą sumą skaičiuoti nuo 29854,06 Lt ir šią sumą sumažinti iki 28 565,50 Lt., iš atsakovo ieškovui priteistą 447,81 Lt žyminį mokestį sumažinti iki 428 Lt. bei priteistas 5000 Lt bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 4679 Lt.

22Galutinį sprendimą kitoje dalyje palikti nepakeistą.

23Priteisti iš apelianto UAB “Dujų sfera” ieškovui E. G. IĮ 1243 Lt bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

24Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM grąžinti apeliantui UAB “Dujų sfera” 448 (keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis) litus žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, (įmokėta 2011-05-05 mokėjimo nurodymu Nr. 232).

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas E. G. individuali įmonė 2010 m. lapkričio 12 d. kreipėsi į Kauno... 3. 2010 m. rugsėjo 7 d. preliminariu sprendimu Kauno miesto apylinkės teismas... 4. 2011 m. balandžio 7 d. galutiniu sprendimu (b.l. 136-144) Kauno apylinkes... 5. Atsakovas UAB „Dujų sfera“ apeliaciniu skundu (b. l. 148-155) prašo Kauno... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas E. G. IĮ prašo atmesti atsakovo... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008-02-08 šalys sudarė projektavimo... 10. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad atsakovas... 11. CK 6.193 straipsnis reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal... 12. 2008-02-08 projektavimo paslaugų sutartis Nr. DS/08/003PR nutraukta remiantis... 13. Pagal CK 6.222 straipsnio 1 dalį, kai sutartis nutraukta, šalis gali... 14. Dėl nuostolių ir netęsybų įskaitymo. Dėl netesybų paskirties, jų,... 15. Patenkinus apeliacinį skundą iš dalies, iš ieškovo apeliantui priteistinas... 16. Pagal 80 straipsnio 4 dalį už apeliacinius ir kasacinius skundus mokamas... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 19. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. balandžio 7 d. galutinį sprendimą... 20. Panaikinti galutinio sprendimo dalis, kuriomis iš atsakovo UAB “Dujų... 21. Pakeisti galutinio sprendimo dalis, kuriomis nurodyta 6 % metinių palūkanų... 22. Galutinį sprendimą kitoje dalyje palikti nepakeistą.... 23. Priteisti iš apelianto UAB “Dujų sfera” ieškovui E. G. IĮ 1243 Lt... 24. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM grąžinti apeliantui UAB...