Byla B2-2121-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Constraktus“, bendraatsakovis – V. O., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – UAB „Regrista“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Decor Centras“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Constraktus“, bendraatsakovis – V. O., trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – UAB „Regrista“,

Nustatė

2ieškovas UAB ,,Decor Centras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Constraktus“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 2 933,50 Lt. Ieškovo nuomone, neatsiskaitydamas su kreditoriumi atsakovas patvirtina savo nemokumą. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti Rimvydą Norkų.

3Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Regrista“ atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Verslo nota“.

4Atsakovas IĮ „Constraktus“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų nepateikė.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Kadangi atsakovas nepateikė teismui jokių įmonės finansinę būklę atspindinčių dokumentų, teismas, spręsdamas apie atsakovo mokumą, remiasi savo iniciatyva surinktais duomenimis. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, IĮ „Constraktus“ nekilnojamojo turto neturi, įmonės savininkui V. O. nuosavybės teise priklauso butas su rūsiu, esantis ( - ) kurio 1/7 ir 1/73 dalys yra areštuotos. Valstybės įmonės „Regitra“ tvarkomo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenimis, IĮ „Constraktus“ nuosavybės teise priklauso viena kelių transporto priemonė – automobilis Mitsubishi Outlander (( - )), kuris yra areštuotas, tuo tarpu įmonės savininko V. O. vardu įregistruotos penkios kelių transporto priemonės – AUDI 100 AVANT (( - )), AUDI 80 (( - )), VW PASSAT (( - )), DAEWOO LANOS (( - )) ir VW GOLF (( - )), kurios taip pat areštuotos. IĮ „Constraktus“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. kovo 29 d. buvo 4 953,94 Lt (iš jų 4 636,12 Lt – valstybinio socialinio draudimo įmokos, 216 Lt – privalomojo sveikatos draudimo įmokos, 101,82 Lt – delspinigiai). Valstybinė mokesčių inspekcija informavo teismą, kad pagal pateiktus mokestinės atskaitomybės dokumentus IĮ „Constraktus“ 2012 m. balandžio 10 d. biudžetui ir fondams buvo skolinga 491,06 Lt. Iš VMI pateiktos metinės pelno mokesčio deklaracijos matyti, kad 2010 metais IĮ „Constraktus“ dirbo nuostolingai ir patyrė 32 923 Lt nuostolių.

8Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir jo finansinė padėtis yra bloga. Pats atsakovas nepasinaudojo galimybe įrodyti priešingai, nes atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, IĮ „Constraktus“ laikytina nemokia ir jai iškeliama bankroto byla.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas atsakovo administratoriumi prašo skirti Rimvydą Norkų, o trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Regrista“ – UAB „Verslo nota“. Siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė siūlomiems kandidatams administruoti IĮ „Constraktus“. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie Rimvydo Norkaus ir UAB „Verslo nota“ darbuotojų užimtumą, tiek kaip juridinių asmenų darbuotojų, tiek kaip bankroto administratorių – fizinių asmenų, teismas sprendžia, kad operatyvų bankroto procedūrų atlikimą užtikrintų administratorius Rimvydas Norkus.

10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kadangi nagrinėjamu atveju bankroto byla iškeliama individualiai įmonei, t. y. neribotos civilinės atsakomybės privačiam juridiniam asmeniui, turto areštas taip pat taikomas byloje bendraatsakoviu patraukto įmonės savininko V. O. nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiajam turtui, nes pagal Civilinio kodekso 2.50 straipsnio 4 dalį, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

12iškelti IĮ „Constraktus“ (į. k. 300631972, Smolensko g. 17-55, Vilnius) bankroto bylą.

13Įmonės administratoriumi paskirti Rimvydą Norkų (bankroto administratoriaus pažymėjimo Nr. 834).

14Uždėti bankrutuojančios IĮ „Constraktus“, V. O. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios IĮ „Constraktus“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

16Pavesti bankrutuojančios IĮ „Constraktus“ administratoriui Rimvydui Norkui:

171) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

182) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

193) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

20Įpareigoti įmonės administratorių Rimvydą Norkų, sužinojus apie iškeltas bylas IĮ „Constraktus“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš IĮ „Constraktus“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

21Įpareigoti bankrutuojančios IĮ „Constraktus“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui Rimvydui Norkui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovas UAB ,,Decor Centras“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 3. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 4. Atsakovas IĮ „Constraktus“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 7. Kadangi atsakovas nepateikė teismui jokių įmonės finansinę būklę... 8. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 10. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktą, priėmęs... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 12. iškelti IĮ „Constraktus“ (į. k. 300631972, Smolensko g. 17-55, Vilnius)... 13. Įmonės administratoriumi paskirti Rimvydą Norkų (bankroto administratoriaus... 14. Uždėti bankrutuojančios IĮ „Constraktus“, V. O. (a. k. ( - ) gyv. ( - )... 15. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 16. Pavesti bankrutuojančios IĮ „Constraktus“ administratoriui Rimvydui... 17. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 18. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 19. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 20. Įpareigoti įmonės administratorių Rimvydą Norkų, sužinojus apie... 21. Įpareigoti bankrutuojančios IĮ „Constraktus“ valdymo organus per 15... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...