Byla 2-77-328/2015
Dėl įsiskolinimo už pateiktą šilumos energiją ir delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant atsakovei R. D., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ieškinį atsakovei R. D. dėl įsiskolinimo už pateiktą šilumos energiją ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 561,38 Lt (162,59 Eur) įsiskolinimą už šilumos energiją, 7,30 Lt (2,11 Eur) delspinigių, 72,00 Lt (20,85 Eur) žyminį mokestį. Nurodė, jog UAB ,,Šilalės Šilumos tinklai“ sutartiniais pagrindais nuolat tiekė atsakovei šildymo paslaugas, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, už paslaugas mokėjo praleisdama nustatytus terminus ir tokiu būdu nuo 2013-06-01 iki 2014-04-30 įsiskolino ieškovui 561,38 Lt (162,59 Eur) už patiektą šilumos energiją.

3Atsakovė R. D. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodė, jog 30/100 buto, adresu ( - ), įgijo 2001-05-04, tačiau bute niekada negyveno. Gyvenamasis plotas buvo pirktas buvusiam sutuoktiniui. Pastaruoju metu tapo žinoma, jog jai priklausantį gyvenamąjį plotą yra savavališkai užėmę ir jame gyvena kaimynai. Papildomai nurodo, jog su ieškovu sutarties sudariusi nebuvo, ieškovo pateiktoje sutartyje yra ne jos parašas, sutartis pasirašyta ne jos ranka. Kadangi su ieškovu sutarties sudariusi nebuvo, paslaugų iš jo negavo ir jomis nesinaudojo, mano, jog ieškinys jos atžvilgiu atmestinas.

4Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes, palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti. Nurodė, jog tarybos sprendimu ieškovė perėmė UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ įsipareigojimus. Paaiškino, jog komunalinės paslaugos atsakovei skaičiuojamos proporcingai pagal jai nuosavybės teise priklausančią buto dalį. Iki ieškinio pateikimo buvę įsiskolinimai yra iš atsakovės priteisti. Prašo ieškinį tenkinti. Vėlesniuose posėdžiuose ieškovo atstovas nedalyvavo.

5Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka, iš esmės pakartojo atsiliepime nurodytus argumentus. Papildomai nurodė, jog buto dalį savavališkai užvaldė kaimynė, ji šiuo metu negali ten patekti. Nurodė, jog yra teismui pateikusi ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Ieškovė įsiskolinimą skaičiuoja visam butui, o jai priklauso tik 1/3 dalis, todėl laiko, kad ieškovė netinkamai skaičiuoja išlaidas už suteikiamas paslaugas. Prašo ieškinio netenkinti.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovei R. D. nuosavybės teise priklauso 30/100 dalys Buto/Patalpos – Buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ) (b.l. 19-20). 2009-05-07 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl UAB ,,Kvėdarnos komunalinio ūkio reorganizavimo“ buvo pritarta UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ reorganizavimui išdalijimo būdu, balanse esantį su šilumos tiekimo veikla susijusį turtą, ir kitą turtą, šilumos tiekėjo ir daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administratoriaus teises ir pareigas perduodant UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ (b.l. 76). 2001-01-01 UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ ir atsakovė sudarė komunalinių paslaugų tiekimo sutartį (b.l. 6). Ieškovė tiekė atsakovės butui šilumos energiją, tačiau atsakovė už suteiktas paslaugas nesumokėjo, dėl ko susidarė 561,38 Lt (162,59 Eur) įsiskolinimas, ieškovė priskaičiavo 7,30 Lt (2,11 Eur) delspinigių (b.l. 5). Ieškovė į bylą pateikė pažymą, kurioje matyti, jog laikotarpiu nuo 2013-06-01 iki 2014-04-30 atsakovė nemokėjo už patalpų šildymą, vandens pašildymą ir šildymo sistemos priežiūrą (b.l. 5). Ieškovė į bylą taip pat pateikė duomenis, iš kurių matyti, jog 2013-06-25 Šilalės rajono apylinkės teismas priėmė teismo įsakymą Nr. L2-503-761/2013 dėl 695,51 Lt skolos, 31,98 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės R. D. kreditoriaus UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ naudai (b.l. 59), 2012-11-16 Šilalės rajono apylinkės teisme yra išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-541-799/2012 dėl 646,55 Lt skolos, 37,48 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės R. D. kreditoriaus UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ naudai (b.l. 78), 2011-10-27 Šilalės rajono apylinkės teisme yra išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-496-761/2011 dėl 683,30 Lt skolos, 633,64 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės R. D. kreditoriaus UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ naudai (b.l. 62, 79), Šilalės rajono apylinkės teisme yra išduotas vykdomasis raštas Nr.2-588-799/2008 dėl 2080,41 Lt skolos, 142,00 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės R. D. kreditoriaus UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ naudai (b.l. 80), 2005-02-21 Šilalės rajono apylinkės teisme išduotas teismo įsakymas dėl 1951,52 Lt skolos, 261,18 Lt delspinigių išieškojimo iš skolininkės R. D. kreditoriaus UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ naudai (b.l. 81).

8Atsakovė teismo posėdžio metu ginčijo sutarties sudarymo faktą, nurodė, jog su ieškovu sutarties sudariusi nebuvo, taip pat nurodė, jog paslaugos tiekėju sutartyje nurodyta UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“, o įsiskolinimą prašo priteisti ieškovė. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovė perėmė UAB ,,Kvėdarnos komunalinis ūkis“ teises ir pareigas, susijusias su šilumos tiekimo ir daugiabučių administravimo veikla, taip pat ir įsipareigojimus tiekti šilumą butui adresu ( - ), bei teisę gauti atlyginimą už suteiktas paslaugas, dėl ko atsakovės argumentai dėl netinkamos šalies, atmestini kaip nepagrįsti.

9Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal Civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

10Byloje taip pat nustatyta, jog komunalinių paslaugų sutartis sudaryta 2001-01-01 (b. l. 6), atsakovė butą, kuriam buvo tiekiama šiluma įsigijo 2001-05-04 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu (b. l. 19). Atsakovė byloje įrodinėja, jog sutarties su ieškove nesudarė, paslaugų negavo, jos butą savavališkai yra užėmusi kaimynė (b.l. 14), tačiau nepateikia tai patvirtinančių įrodymų. Atskirai pažymėtina, jog teismas nepasisako dėl sudarytos komunalinių paslaugų sutarties galiojimo, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tačiau aplinkybė, jog atsakovė nebuvo sudariusi sutarties su ieškove nepaneigia atsakovės pareigos sumokėti už ieškovės suteiktas šildymo paslaugas.

11Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (Civilinio kodekso 6.383 straipsnio 1 dalis). Jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita (Civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalis). Atsakovė 30/100 dalis buto įgijo 2001-05-04, bute įrengtas centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų (b.l. 19), ieškovė teikė šilumos energijos paslaugas butui adresu ( - ), dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra, todėl yra pagrindas konstatuoti, jog šilumos energijos sutartis tarp šalių buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais, atsakovei įgijus nuosavybės teisę į dalį buto (Civilinio kodekso 1.71 straipsnis, 6.2 straipsnis). Tarp šalių yra susiklostę šilumos energijos tiekimo – vartojimo santykiai, nes ieškovė tiekia šilumos energiją į atsakovei priklausantį butą, todėl atsakovė privalo vykdyti prievolę – mokėti už suvartotą šilumos energiją (Civilinio kodekso 6.388 straipsnis, Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnis).

12Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovė pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įgijo 30/100 dalių buto, butas atsakovei priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis (Civilinio kodekso 4.73 straipsnis). Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (Civilinio kodekso 4.76 straipsnio 1 dalis). Atsakovė, kaip nekilnojamojo turto – buto savininkė privalo išlaikyti turtą, mokėti mokesčius ir kitus mokėjimus, proporcingai savo turimai daliai dengti bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar ji pati faktiškai naudojosi turtu ar leido juo naudotis kitiems asmenims.

13Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su įsiskolinimo dydžiu, teigė, jog ieškovas galimai jai teikia sąskaitas už visame bute suvartotą šilumos energiją. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog atsakovei priklauso 30/100 dalių buto, esančio adresu ( - ), bendras buto plotas sudaro 68,41 kv.m. (b.l. 19). Iš ieškovės į bylą pateikto mokėjimo už šilumą pranešimo matyti, jog atsakovei išlaidos už suteiktas šildymo paslaugas apskaičiuojamos už 20,52 kv. m. (b.l. 85), taigi proporcingai atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto daliai, o ne visam butui, todėl šis atsakovės argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl 561,38 Lt (162,59 Eur) įsiskolinimo už šilumos energiją, 7,30 Lt (2,11 Eur) delspinigių priteisimo, kaip pagrįstas, tenkintinas.

15Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis 1 dalis). Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinos ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Ieškovė byloje pateikė duomenis, jog ji sumokėjo 20,85 Eur (72,00 Lt) žyminį mokestį (b. l. 4), todėl iš atsakovės priteistina ieškovei 20,85 Eur bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnis 1 dalis 9 punktas, 93 straipsnis).

16Atsakovė civilinėje byloje pateikė priešieškinį ieškovei UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ dėl 2001-01-01 komunalinių paslaugų teikimo sutarties pripažinimo, už pareikštą ieškinį sumokėtas 41,00 Eur žyminis mokestis (b.l. 68). 2015-02-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi atsisakė priimti atsakovės priešieškinį, priešieškinis grąžintas jį pateikusiam asmeniui (b.l. 71). Atsakovei grąžintinas už priešieškinį sumokėtas žyminis mokestis (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės R. D., a. k. ( - ) 162,59 Eur (561,38 Lt) (vienas šimtas šešiasdešimt du eurai, 59 ct) įsiskolinimą už šilumos energiją, 2,11 Eur (7,30 Lt) (du Eur, 11 ct) delspinigių, 20,85 Eur (72,00 Lt) (dvidešimt Eur, 85 ct) žyminio mokesčio ieškovo UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ naudai.

20Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti atsakovei R. D. 41,00 Eur žyminį mokestį atsisakius priimti atsakovės priešieškinį.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Atsakovė R. D. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su pareikštu ieškiniu... 4. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino ieškinyje išdėstytas... 5. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad atsakovei R. D. nuosavybės... 8. Atsakovė teismo posėdžio metu ginčijo sutarties sudarymo faktą, nurodė,... 9. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Civilinio proceso kodekso... 10. Byloje taip pat nustatyta, jog komunalinių paslaugų sutartis sudaryta... 11. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį... 12. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovė pirkimo – pardavimo sutarties... 13. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su įsiskolinimo... 14. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 15. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios... 16. Atsakovė civilinėje byloje pateikė priešieškinį ieškovei UAB ,,Šilalės... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės R. D., a. k. ( - ) 162,59 Eur (561,38 Lt) (vienas... 20. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti atsakovei R. D. 41,00 Eur... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...