Byla 2S-1087-115/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtu pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje ginčas kilo dėl antstolio veiksmų.

4Atskiruoju skundu ginčijamas teismo procesinis sprendimas palikti pareiškėjo skundą nenagrinėtą pastarajam neatvykus į teismo posėdį.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi pareiškėjui M. K. neatvykus į teismo posėdį jo skundą dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtu. Teismas konstatavo, kad apie teismo posėdžio laiką ir vietą pareiškėjui pranešta tinkamai ir laiku (siųstas šaukimas pareiškėjui skunde nurodytu adresu ir nors neįteiktas, tačiau nepranešus kito adreso laikomas įteiktu pagal CPK 121 str.). Teismas sprendė, kad pareiškėjui neatvykus į teismo posėdį, suinteresuotam asmeniui neprašant bylą nagrinėti iš esmės ar teismo posėdį atidėti, yra pagrindas pareiškėjo skundą palikti nenagrinėtą.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas M. K. prašo jo skundą nagrinėti ir paskirti laiką, kada jam reikia atvykti. Paaiškina, kad teismo siųsto kvietimo atvykti į teismo posėdį negavo.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojmo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Pagal CPK 246 str. 1 d. tais atvejais, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jis nėra pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų, bei nesant atsakovo prašymo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. Procesinių dokumentų įteikimo tvarka byloje dalyvaujantiems asmenims yra detaliai sureguliuota CPK XI skyriaus II skirsnyje įtvirtintomis normomis (CPK 117-132 str.). Pagrindinis tokios tvarkos tikslas – užtikrinti, kad byloje dalyvaujantys asmenys bus tinkamai informuoti apie teisminio proceso eigą, kas yra viena pagrindinių sąlygų asmens teisei į teisminę gynybą realizavimą. Sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007). Bylos išnagrinėjimas, ieškinio ar skundo palikimas nenagrinėtu nedalyvaujant teismo posėdyje asmeniui, kuris pareiškė ieškinį ar padavė skundą, kai jam nėra tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ar laiką, yra teisės būti išklausytam ir kitų proceso principų pažeidimas.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėjas padavė skundą dėl antstolės I. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0011/11/00323. Šaukimas atvykti į teismo posėdį pareiškėjui išsiųstas 2012 m. vasario 7 d., tačiau neįteiktas kurjeriui padarius žymą, jog „žmogaus neradau, į pranešimus neatsakė“ (b. l. 4). Iš teismo pažymos aišku, jog skundžiamos teismo nutarties kopija pareiškėjui įteikta jo gyvenamosios vietos adresu, kuriuo buvo siųstas šaukimas atvykti į teismo posėdį (b. l. 10).

13Pagal CPK 123 str. 1 d. byloje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui procesiniai dokumentai turi būti įteikti jam asmeniškai. Pagal to paties straipsnio 3 d. kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas visuose teismui pateiktuose dokumentuose nurodo tą patį gyvenamosios vietos adresą, juo buvo įteikta ir skundžiamos teismo nutarties kopija. Iš kurjerio padarytos žymos nėra aišku, būtent dėl kokios priežasties adresatas nebuvo rastas jo gyvenamojoje vietoje, todėl nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti CPK 121 str. 2 d., tuo labiau, kad teismo šaukimas pareiškėjui buvo siunčiamas pirmą kartą. Pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas elgėsi nerūpestingai ar nevykdė jam priskirtų procesinių pareigų, nėra. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė skundą palikti nenagrinėtą, neatidėjęs bylos nagrinėjimo bei nepasirūpinęs tinkamu pareiškėjo informavimu apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Esant akivaizdžiam pareiškėjo neinformavimo apie teismo posėdį faktui, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartis naikintina ir pareiškėjo skundas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo M. K. skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Ryšiai