Byla 2A-234-436/2019
Dėl prašymo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Edvardo Palioko, Albinos Rimdeikaitės ir Arūno Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5399-587/2018 pagal ieškovo G. J. patikslintą ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui D. V. dėl prašymo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ginčas kilęs dėl įstatymų nustatyta tvarka neveiksniu pripažinto asmens sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu.

82.

9Ieškovas G. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė G. K. 2000 m. spalio 3 d. prašymą dėl nuosavybės atkūrimo, pateiktą Kauno rajono žemėtvarkos skyriui gauti kompensaciją pinigais, pripažinti negaliojančiu.

103.

11Nurodė, kad J. V. (miręs) ir O. V. (M.) (mirusi ( - ) ( - ) iki žemės nacionalizacijos Kauno apskrities ( - ) valsčiaus ( - ) kaime – pagal dabartinį administracinį-teritorinį suskirstymą – Kauno apskrities, Kauno rajono, ( - ) nuosavybės teise valdė 10,45 ha žemės. Santuokoje jie turėjo tris vaikus – V. V., gimusį ( - ) ( - ) bei mirusį ( - ), A. V.-J., mirusią ( - ) bei G. G. V. (K.), gimusią ( - ). ir mirusią ( - ). 1991 m. prasidėjus nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui į Kauno apskrities viršininko administraciją dėl nuosavybės teisės lygiomis dalimis kreipėsi šie įstatyminiai įpėdiniai: duktė A. V.-J., ir vaikaitis A. V. ( - ) A. V.-J. mirė. Po jos mirties liko vienintelis įstatyminis įpėdinis – sūnus G. J., kuris paveldėjimo teisės liudijimą į motinos palikimą, t. y. 3,48 ha žemės, esančios Kauno apskrities Kauno rajono, ( - ) kaime gavo 2005 m. gegužės 21 d. A. V. taip pat yra atkurtos nuosavybės teisės į senelio J. V. 3,48 ha žemės dalį. G. V.-K. (J. V. dukra) mirė ( - ) Kauno apskrities viršininko sprendimu 2005 m. gegužės 26 d. Nr. 52/13938 jos vardu atstatyta nuosavybės teisė į 3,48 ha žemės, išmokant jai kompensaciją pinigais. Dabartiniu metu yra likęs gyvas įstatyminis įpėdinis, pretenduojantis į palikimą – G. J. (antros eilės įpėdinis). Kadangi nėra ankstesnės eilės įpėdinių, G. J. yra vienintelis įstatyminis pretendentas į mirusios G. K. turtą.

124.

13Ieškovui 2008 m. kovo 27 d. yra išduotas notarinis liudijimas, patvirtintas Vilkaviškio raj. 1-ojo notaro biuro notarės R. V., registro Nr. 1646, kuriuo yra liudijama, kad G. J. yra priėmęs ( - ) mirusios G. K. palikimą. Šis liudijimas suteikia teisę įpėdiniui tvarkyti paveldėjimo reikalus Valstybės įmonės registrų Centre, Lietuvos bankuose ir kitose įstaigose, gauti reikiamus dokumentus bei pažymas, reikalingus pateikti paveldėjimo teisės liudijimo gavimui. Paveldėjimo teisės liudijimas kol kas neišduotas dėl tos priežasties, kad ieškovas iš esmės nesutiko su siūlymu G. K. palikimą priimti 2005 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 52/19398 pagrindu gaunant išmokamą kompensaciją pinigais, nes K. valia buvo su trūkumais, todėl toks valios išreiškimas negali sukelti jokių pagrįstų teisinių pasekmių.

145.

15Kauno apskrities viršininko įsakymas buvo priimtas gavus G. K. 2000 m. spalio 3 d. prašymą, kuriame buvo nurodyta, jog už paveldimą žemę Kauno apskrities Kauno rajono ( - ) kaime prašoma kompensacijos pinigais. Prašymas pasirašytas G. K. vardu bei patvirtintas jos parašu. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimu 2000 m. birželio 2 d. civ. byloje Nr. 2-285/2000 G. K. buvo pripažinta neveiksnia, nes sirgo lėtine protine liga – paranoidine šizofrenija, dėl kurios negalėjo suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Globa paskirta nebuvo. G. K. prašymas sumokėti kompensaciją pinigais už paveldimą žemę yra rašytas jau įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ji buvo pripažinta neveiksnia. Akivaizdu, kad G. K. negalėjo suvokti savo veiksmų vardu prašydama kompensacijos pinigais.

166.

17Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Kauno apskrities viršininko administracija 2000 m. spalio 3 d. gavo G. K. prašymą, pageidaujant už paveldimą žemę gauti kompensaciją pinigais, prie prašymo buvo pridėti dokumentai: invalido pažymėjimas, indėlio knygelės sąskaitos numeris, pensininko pažymėjimas, Lietuvos TSR Socialinio aprūpinimo ministerijos pažymėjimas, kuriame nurodoma invalidumo priežastis – „bendras susirgimas“. Kauno apskrities viršininko administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 52/19398 G. K. atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko J. V. nuosavybe valdytą turtą, išmokant kompensaciją pinigais. Ieškinį dėl neveiksnaus fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti neveiksnaus asmens atstovai pagal įstatymą ir prokuroras, tuo tarpu ieškovas nepateikė dokumentų, kurie įrodytų, kad jis buvo paskirtas G. K. globėju ar rūpintoju, t. y. atstovu pagal įstatymą. Be to, G. K. nuosavybės teisės į buvusio savininko J. V. nuosavybe valdytą turtą yra atkurtos išmokant kompensaciją pinigais ir šis sprendimas nėra nuginčytas o jam nuginčyti yra suėjęs senaties terminas. Atsižvelgiant į tai, net ir pripažinus G. K. 2000 m. spalio 3 d. prašymą negaliojančiu, šis sprendimas nesukels ieškovui norimų pasekmių.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

197.

20Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendimą grindė šiais motyvais:

217.1.

22Ieškovas, pripažinus G. K. 2000 m. spalio 3 d. prašymą negaliojančiu, siekia atkurti nuosavybės teises perduodant nuosavybėn neatlygintinai lygiavertį žemės sklypą, tačiau Kauno apskrities viršininko administracijos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 52/19398, G. K. nuosavybės teisės į buvusio savininko J. V. nuosavybe valdytą turtą, atkurtos išmokant kompensaciją pinigais ir šis sprendimas nėra nuginčytas ar ginčijamas.

237.2.

24Net ir patenkinus ieškovo ieškinį jis būtų tik aplinkybė, kuri gali tapti pagrindu kitai bylai užvesti. Iš esmės toks sprendimas, kaip pats savaime ieškovui jokių teisnių padarinių nesukurs.

257.3.

26G. K. valia atitiko jos interesus rašant prašymą už grąžinamą žemę išmokėti kompensaciją pinigais. Ši valia buvo labiausiai atitinkanti jos teisėtus interesus. Kaip matyti iš pateiktų byloje įrodymų, G. K. buvo vieniša, ją realiai globojo ir ja rūpinosi tik Didvydžių pensionatas, jokių artimų asmenų, kurie atstovautų jos interesus, pagelbėtų ar kitaip ja rūpintųsi nebuvo. Kad ja būtų rūpinęsis neteigia ir pats ieškovas, priešingai nurodo, kad net nežinojo turintis tokią tetą, su ja nebendravo nei jis, nei jo tėvai. G. K. pensionatui už išlaikymą mokėjo 80 procentų gaunamos šalpos pensijos. Taigi tikėtina, kad kompensacija pinigais tuo metu labiausiai atitiko jos interesus, nes tai buvo papildomos lėšos, už kurias ji būtų galėjusi tenkinti daugiau savo poreikių nei tik suteikiamas pensionato paslaugas. Be to, žemę grąžinus natūra, ja reikėtų papildomai, atitinkamai pagal jos paskirtį rūpintis, mokėti mokesčius ir kt.

277.4.

28Pats faktas, kad G. K. rašant prašymą išmokėti kompensaciją pinigais už grąžintiną žemę jau buvo pripažinta neveiksnia, jos interesų nepažeidė (tai nebuvo savo nuosavybės teisės atsisakymas), tai buvo vienas iš kompensavimo būdų atkuriant nuosavybę į turėtą turtą, kuris buvo numatytas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, taigi, įstatymas ir G. K. teisės pažeisti nebuvo.

297.5.

30F. G. K. buvo globojama Didvydžių pensionato, nors ji turėjo sveikatos sutrikimų, suvokimo patologijos nebuvo, gerai orientavosi savyje, laike ir vietoje, turėjo neblogą atmintį, gerai fiksavo dėmesį. Atsižvelgiant į pastarojo meto įstatymų pasikeitimus neveiksnumo srityje, tikėtina, kad šiuo metu ji neveiksnia būtų pripažinta tik iš dalies, kadangi buvo pakankamai orientuota, gebanti iš dalies savimi pasirūpinti.

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

328.

33Ieškovas G. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 3 d. sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo, arba priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

348.1.

35Priešingai, negu konstatavo teismas, tenkinus ieškinį ir G. K. 2000 m. spalio 3 d. prašymą dėl nuosavybės atkūrimo, pateiktą Kauno apskrities viršininko administracijai gauti kompensaciją pinigais, pripažinus negaliojančiu, sprendimas sukeltų ieškovui teisinius padarinius.

368.2.

37Teismui pripažinus, kad prašymas, kurį G. K. pateikė būdama neveiksni ir negalėdama suprasti savo veiksmų, yra negaliojantis, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos turėtų vertinti, kad procedūra dėl nuosavybės teisių atkūrimo negalėjo būti užbaigta tokio prašymo pagrindu.

388.3.

39Sprendimu teismas neišsamiai pasisakė dėl ieškovo pažeistos teisės, kurią jis gina šioje civilinėje byloje, teismas apsiribojo bendru aplinkybių išdėstymu, tačiau neatliko šių aplinkybių vertinimo, nepasisakė dėl taikytinos teisės ginčo kontekste.

409.

41Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė šiuos esminius argumentus:

429.1.

43Apylinkės teismas nepadarė jokio esminio proceso pažeidimo, dėl kurio atsirastų pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, taip pat atskleidė bylos esmę.

449.2.

45Duomenų, kurie įrodytų, kad G. K. prašymo padavimo metu ieškovas buvo G. K. globėjas, byloje nėra, todėl teismas pagrįstai padarė išvadą, kad faktinis G. K. globėjas buvo Didvydžių pensionatas ir 2000 m. spalio 3 d. G. K. valia labiausiai atitiko jos teisėtus interesus.

469.3.

47Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimas gali būti keičiamas administracine tvarka. Atsižvelgiant į turimus dokumentus administracine tvarka sprendimas negali būti keičiamas.

489.4.

49G. K. mirė ( - ) Piliečiai, pateikę prašymą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, pakeisti valią dėl būdo kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės turėjo teisę iki 2003 m. balandžio 1 d. (išskyrus piliečius, pateikusius prašymą atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atlyginant už jį vertybiniai popieriais), todėl ieškovo argumentai, kad panaikinus G. K. prašymą ieškovas įgis teisę išreikšti valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo G. K. būdo yra nepagrįsti. Be to, kaip teisingai pažymėjo teismas, valia gali būti keičiama dar nuosavybės teisių neatkūrus, o vykdant nuosavybės teisių atkūrimo procedūras.

50Teismas

konstatuoja:

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5210.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas ir absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

5411.

55Nustatyta, jog ieškovas ieškiniu siekė pripažinti palikėjos G. K. prašymą dėl nuosavybės atkūrimo būdo negaliojančiu nurodydamas, kad pašymo surašymo metu G. K. įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo pripažinta neveiksnia, todėl toks prašymas negalėjo sukelti jokių teisinių pasekmių. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinio reikalavimus nurodydamas, kad ieškovas neįrodė, jog prašymas buvo nenaudingas palikėjai, ieškovas kartu neginčija sprendimo atkurti nuosavybės teises, senaties terminas ginčyti šį sprendimą yra suėjęs, todėl ieškinio patenkinimas apskritai ieškovui negali sukelti jokių teisinių pasekmių. Ieškovas (apeliantas) nesutinka su teismo sprendimu apeliacinį skundą grįsdamas iš esmės netinkamu materialinės teisės normų taikymu.

5612.

57Ieškovas prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo pasirinkimo negaliojimą grindžia vienintele aplinkybe – šio prašymo pasirašymo metu G. K. buvo pripažinta neveiksnia. Apelianto teigimu toks sandoris laikytinas niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, kadangi G. K. negalėjo suprasti savo veiksmų esmės dėl jai diagnozuotos psichinės ligos – paranoidinės šizofrenijos.

5813.

59Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 47 straipsnio 1 dalyje, kaip ir dabar galiojančio CK 1.80 straipsnyje numatyta, kad įstatymo reikalavimų neatitinkantis sandoris negalioja (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis). Iki 2001 m. liepos 1 d, galiojęs teisinis reguliavimas numatė, kad negalioja sandoris, sudarytas fizinio asmens, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės (senojo CK 50 straipsnio 2 dalis). Taip pat ir šiuo metu galiojančio CK 1.84 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens, kuris įstatymo nustatyta tvarka yra pripažintas neveiksniu dėl psichinės ligos ar silpnaprotystės, sudarytas sandoris negalioja. Iš nurodytų nuostatų matyti, kad įstatymo leidėjo valia nuo sandorio sudarymo metu galiojusių nuostatų iki šiuo metu galiojančių nuostatų, iš esmės nepasikeitė. Aptariamas sandorio negaliojimo pagrindas buvo patikslintas tik galimybe sandorį patvirtinti ir nurodant subjektus, galinčius tokį sandorį ginčyti.

6014.

61Kaip nurodyta, iki 2001 m. buvęs teisinis reguliavimas nesukonkretino asmenų ieškiniui dėl neveiksnaus asmens sudaryto sandorio nuginčijimo pareikšti, rato. Tuo tarpu šiuo metu galiojančio CK 1.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ieškinį dėl neveiksniu pripažinto asmens sandorio pripažinimo negaliojančiu gali pareikšti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens atstovai pagal įstatymą ir prokuroras. Tačiau, teismų praktikoje vertinama, kad ši aplinkybė nereiškia, jog ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nurodytu pagrindu gali pareikšti tik atstovas pagal įstatymą ir prokuroras, nes CPK 5 straipsnio 1 dalis garantuoja, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą, jog būtų apginta ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (mutatis mutandis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221-916/2018). Įvertinus sandorio metu buvusį reguliavimą, kai nebuvo įvardyti konkretūs sandorį ginčyti galintys asmenys, taip pat ir pastarojo laiko teisminę praktiką, darytina išvada, kad ieškovas, kaip suinteresuotas ginčijamo sandorio galiojimu, turėjo teisę kreiptis su ieškiniu į teismą.

6215.

63Nurodytina, kad nors sandorio sudarymo metu buvęs teisinis reguliavimas nebuvo apibrėžęs galimybės patvirtinti negaliojančio sandorio nei reikalavimo vertinti sandorio naudingumą (žalingumą), atsižvelgiant į tai, kad byloje aktualus sandorio negaliojimo pagrindas nuo jo sudarymo metu buvusio reguliavimo iki šiuo metu esančio reguliavimo iš esmės nesikeitė (šis sandoris išliko nuginčijamas), tik buvo detalizuotas, apeliacinės instancijos teismas mano esą protinga ir teisinga atsižvelgti į šiuo metu nustatytą teisinį reguliavimą, kurį įtakojo ir plėtojama teismų praktika, sakanti, jog nagrinėjant ieškinį dėl neveiksnaus asmens sudaryto sandorio teisėtumo, turi būti atsižvelgiama į sandorio naudingumą neveiksniam asmeniui (CK 1.84 straipsnio 4 dalis). Įvertinus įstatymų leidėjo ir doktrinos pozicijas, kad neveiksnaus asmens sudarytas sandoris nėra niekinis pats savaime, tačiau gali būti nuginčytas, kartu vertintini ir duomenys apie sandorį sudariusio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.) (žr. mutatis mutandis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

6416.

65Ginčo byloje buvo nustatytos šios teisiškai reikšmingos aplinkybės: G. K. buvo pripažinta neveiksnia 2000 m. birželio 2 d. (Vilkaviškio rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-285/2000). Sprendžiant jos neveiksnumo klausimą teismo paskirta psichiatrinė ekspertizė nustatė, kad suvokimo patologijos nėra, gerai orientuojasi savyje, laike ir vietoj, atmintis nebloga, dėmesį fiksuoja gerai, tačiau nėra kritiška savo ligos atžvilgiu, emociškai neadekvati, patirianti persekiojimo kliedesius. Pagal iki 2001 metų galiojusią tvarką neveiksniems asmenims nebuvo skiriamas globėjas, globėją neveiksniam asmeniui tuo metu skirdavo miesto valdyba sprendimu, kai gaudavo globėju norinčio tapti asmens prašymą. Taigi, niekam nesikreipus, globėjas G. K. paskirtas nebuvo. G. K. nuo 1986 metų gyveno Didvydžių pensionate, kuris ir kreipėsi į teismą dėl neveiksnumo nustatymo, todėl, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, ši įstaiga laikytina faktiniu palikėjos globėju. G. K. mirė ( - ). Pirmos, antros, trečios ir ketvirtos eilės įpėdinių ji neturėjo (ieškovas yra palikėjos sūnėnas, - penktos eilės įpėdinis). Ginčijamu 2000 m. spalio 3 d. prašymu ji nuosavybės teisių atkūrimo procese pasirinko atkūrimo būdą – ne natūra, o pinigais, kuris yra numatytas teisės aktų, taigi teisėtas pasirinkimas. Toks prašymas negali būti laikomas pažeidžiančiu G. K. interesus ir žalingas, priešingai – sergančiai ir pensionate daugelį metų gyvenančiai G. K., neturinčiai artimųjų, buvo naudingiau atkurti nuosavybės teises ne natūra, o pinigais, kadangi įgytu nekilnojamuoju turtu tektų rūpintis ar jį perleisti, o pinigines lėšas ji galėtų naudoti iškart savo poreikiams tenkinti, kartu įvertinus ir tai, kad ji 80 proc. gaunamų lėšų skirdavo pensionatui savo išlaikymui.

6617.

67Kartu nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ieškovo interesų pažeidimą. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, kad ieškovo interesai nurodytu sandoriu nebuvo pažeisti. Pažymėtina, kad tam tikras ieškovo interesas į nuosavybės atkūrimo būdo pasirinkimą atsirado ne sandorio sudarymo metu, o tik po 2008 metų, kai ieškovas paveldėjo savo tetos turtą, kurį iš esmės sudarė 2005 m. gegužės 26 d. Kauno apskrities sprendimu dėl nuosavybės teisių atkūrimo nustatyta nepageidaujamo natūra susigrąžinti nekilnojamojo turto vertė. Atitinkamai ši aplinkybė, vertinant sandorio galiojimą, nėra reikšminga.

6818.

69Nustačius, kad nėra pagrindo ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu, apeliacinio skundo argumentai dėl teisinių padarinių, kuriuos galėtų sukelti ieškinio patenkinimas, nėra reikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

7019.

71Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

72Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

73Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ginčas kilęs dėl įstatymų nustatyta tvarka neveiksniu pripažinto asmens... 8. 2.... 9. Ieškovas G. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė... 10. 3.... 11. Nurodė, kad J. V. (miręs) ir O. V. (M.) (mirusi ( - ) ( - ) iki žemės... 12. 4.... 13. Ieškovui 2008 m. kovo 27 d. yra išduotas notarinis liudijimas, patvirtintas... 14. 5.... 15. Kauno apskrities viršininko įsakymas buvo priimtas gavus G. K. 2000 m. spalio... 16. 6.... 17. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos su... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. 7.... 20. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 3 d. sprendimu ieškinį... 21. 7.1.... 22. Ieškovas, pripažinus G. K. 2000 m. spalio 3 d. prašymą negaliojančiu,... 23. 7.2.... 24. Net ir patenkinus ieškovo ieškinį jis būtų tik aplinkybė, kuri gali tapti... 25. 7.3.... 26. G. K. valia atitiko jos interesus rašant prašymą už grąžinamą žemę... 27. 7.4.... 28. Pats faktas, kad G. K. rašant prašymą išmokėti kompensaciją pinigais už... 29. 7.5.... 30. F. G. K. buvo globojama Didvydžių pensionato, nors ji turėjo sveikatos... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 32. 8.... 33. Ieškovas G. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 34. 8.1.... 35. Priešingai, negu konstatavo teismas, tenkinus ieškinį ir G. K. 2000 m.... 36. 8.2.... 37. Teismui pripažinus, kad prašymas, kurį G. K. pateikė būdama neveiksni ir... 38. 8.3.... 39. Sprendimu teismas neišsamiai pasisakė dėl ieškovo pažeistos teisės,... 40. 9.... 41. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 42. 9.1.... 43. Apylinkės teismas nepadarė jokio esminio proceso pažeidimo, dėl kurio... 44. 9.2.... 45. Duomenų, kurie įrodytų, kad G. K. prašymo padavimo metu ieškovas buvo G.... 46. 9.3.... 47. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Kauno apskrities viršininko administracijos... 48. 9.4.... 49. G. K. mirė ( - ) Piliečiai, pateikę prašymą atkurti nuosavybės teises į... 50. Teismas... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 10.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 54. 11.... 55. Nustatyta, jog ieškovas ieškiniu siekė pripažinti palikėjos G. K.... 56. 12.... 57. Ieškovas prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo pasirinkimo... 58. 13.... 59. Iki 2001 m. liepos 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 47... 60. 14.... 61. Kaip nurodyta, iki 2001 m. buvęs teisinis reguliavimas nesukonkretino asmenų... 62. 15.... 63. Nurodytina, kad nors sandorio sudarymo metu buvęs teisinis reguliavimas nebuvo... 64. 16.... 65. Ginčo byloje buvo nustatytos šios teisiškai reikšmingos aplinkybės: G. K.... 66. 17.... 67. Kartu nesutiktina su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos... 68. 18.... 69. Nustačius, kad nėra pagrindo ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu,... 70. 19.... 71. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinis skundas atmetamas, o teismo... 72. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 73. Kauno apylinkės teismo 2018 m. spalio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 74. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....