Byla 2-515-630/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotaisiais asmenimis byloje esant VSDFV Marijampolės skyriui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Lina Antanaitienė, sekretoriaujant Zitai Gauzienei, dalyvaujant pareiškėjai J.A. M., jos atstovei advokatei I.Haase, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. A. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotaisiais asmenimis byloje esant VSDFV Marijampolės skyriui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, ir

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad įrašas „M. A., g. ( - ).“ teisę nustatančiame dokumente Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjime Nr. ( - ), išduotame ( - ), priklauso J. A. M., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), ir paaiškino, kad 1949 m. jų šeima buvo įtraukta į sąrašus asmenų, numatytų ištremti iš Lietuvos, 1949-03-27 jos mama A. N. M. ir brolis P. M. buvo ištremti į Jakutijos sritį, tėvui V. M., broliui J., seserims Č., V. ir jai pavyko pasislėpti nuo tremties ir taip išvengti išvežimo. Archyviniame dokumente neteisingai įvardinta jos šeimos narių ir pačios pareiškėjos pavardė, kadangi kaime juos vadindavo M., be to nurodytas jos tik vienas vardas – A., nors pareiškėja turi du vardus J. A.. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukurs teisines pasekmes, kadangi pareiškėjai bus suteiktas tremtinio statusas.

3Suinteresuotieji asmenys neprieštaravo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

4Pareiškimas tenkintinas visiškai.

5Kadangi fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes ir kita tvarka pareiškėja negali būti suteiktas tremtinio statusas, todėl juridinis faktas nustatytinas teismo keliu (Lietuvos Respublikos CPK 445 str. 2 d. 8 p.).

6Iš pareiškėjos paaiškinimų ir liudytojų parodymų bei kitų byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog įrašas „M. A., g. ( - )“ teisę nustatančiame dokumente Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjime Nr. ( - ), išduotame ( - ), priklauso J. A. M., gim. ( - )., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ). Tai patvirtina aplinkybės, jog pareiškėjos gimimo vieta, kuri nurodyta jos gimimo liudijime ir archyviniame dokumente, yra ta pati – ( - ) be to sutampa pareiškėjos vienas vardas – A. ir gimimo data – ( - ) Pagal šeimos narių vardus taip pat galima nustatyti, jog į sąrašus asmenų, numatytų ištremti už Lietuvos ribų, buvo įtraukta V. ir A. M. šeima, kurioje buvo penki vaikai – P., J., Č., V. ir pareiškėja. Pareiškėjos seseriai Č. ir broliui J.suteiktas tremtinio statusas.

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 str. 5 d., 444-448 str., teismas

Nutarė

8pareiškimą tenkinti visiškai.

9Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad „M. A., g. ( - )“ teisę nustatančiame dokumente Lietuvos ypatingojo archyvo pažymėjime Nr. ( - ), išduotame ( - )., priklauso J. A. M., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - )

10Faktas nustatytas dėl tremtinio statuso suteikimo.

11Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai