Byla 2-119-717/2015
Dėl 394,23 Lt priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant L. L.,

2dalyvaujant: atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei R. B., atstovaujančiai pagal nuolatinį įgaliojimą b.l. 49, 60,

3nedalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui bei tretiesiems asmenims: UAB „Liprama Vilnius“ ir A. B.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybei ir tretiesiems asmenims: UAB „Liprama Vilnius“ ir A. B. dėl 394,23 Lt priteisimo

Nustatė

5Ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 60-63) prašė priteisti iš atsakovo 394,23 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas savo patikslintame pareiškime nurodė, kad 2011-09-05 transporto priemonė ( - ) Ausi A8, v.n. ( - ), važiuodama ( - ), ties pastatu ( - ) įvažiavo į kelio važiuojamoje dalyje buvusią duobę. Policijos pareigūnai nustatė, kad vairuotojas iš anksto negalėjo pastebėti kelyje esančios duobės ir jos apvažiuoti, nes duobė nebuvo pažymėta įspėjamaisiais kelio ženklais ar kitais aitvarais. Autoįvykio metu buvo apgadintas priekinis dešinės pusės ratas. Administracinė byla buvo nutraukta, nes nebuvo nustatytas KET pažeidėjas. Apgadinta transporto priemonė nuo 2011-03-22 iki 2012-03-21 buvo apdrausta Kasko draudimu. Įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Apžiūrėjus transporto priemonę, buvo nustatyta, o vėliau draudėjui išmokėta 394,23 Lt žala. Išmokėjus nukentėjusiajam eismo įvykyje žalą, ieškovui atsirado teisė šią žalą išsieškoti iš kaltojo asmens – kelių prižiūrėtojo ir valdytojo šios bylos atsakovo. Atsakovei buvo pasiūlyta gera valia atlyginti žalą, tačiau ji to nepadarė.

7Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti jų pradiniame atsiliepime ir vėlesniame atsiliepime į patikslintą ieškinį.

8Pradiniame atsiliepime į ieškinį (b.l. 31-40) atsakovas nurodė, kad ieškovas nepateikė patikimų įrodymų apie žalos dydį. Ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų apie tai ar draudėjui buvo galimybė išvengti kliūties, dėl to mano, jog nėra esminės sąlygos žalos atlyginimui – atsakovo kaltės dėl kelių nepriežiūros. Tuo pačiu keliu juda daug transporto priemonių, o analogiškų autoįvykių nebuvo įregistruota, kas rodo, kad nukentėjusysis buvo nepakankamai atidus kelio sąlygoms. Kita vertus, Kauno miestui iš Kelių direkcijos skiriamas nepakankamas finansavimas, kas laikytina objektyvia aplinkybe dėl prastos kelių būklės Kauno mieste. Vertinant šias aplinkybes, darytina išvada, kad nėra priežastinio ryšio tarp autoįvykio ir atsakovo kaltės dėl kelio būklės. Atsakovo atstovai nebuvo pakviesti apžiūrint kelia po autoįvykio, todėl negalėjo pareikšti savo pastabų dėl apžiūros protokolo.

9Analogiškus motyvus atsakovas nurodė ir kitame savo atsiliepime (b.l. 68-77).

10Atsakovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad tuo atveju, jeigu būtų tenkinamas atsakovo ieškinys, teismas turėtų nepriteisti 21 proc. PVM, kadangi trečiasis asmuo „Liprama Vilnius“ turi galimybę po automobilio remonto atgauti 21 procentą PVM mokesčio.

11Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Trečiasis asmuo A. B. pranešime (b.l. 78) nurodė, kad su bylos medžiaga yra susipažinęs, teismo posėdyje nedalyvaus.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Byloje nustatyta, kad ieškovui 2011-09-08 buvo pateiktas UAB „Liprama Vilnius“ prašymas išmokėti draudimo sumą už ( - ) įvykusio autoįvykio metu apgadintą automobilį ( - ), v.n. ( - ) (b.l. 6). Prašyme nurodyta, kad važiuojant ( - ) gatve buvo įvažiuota į kelio ženklais nepaženklintą dubę, kurios išvengti nebuvo galimybės. Apgadinta transporto priemonė buvo apdrausta Kasko draudimu, kurio galiojimo terminas nuo 2011-03-22 iki 2012-03-21 (b.l. 7). Kauno apskrities VPK Kalių policijos valdybos 2011-09-05 nutarimu (b.l. 9) administracinės teisės pažeidimo bylos teisena buvo nutraukta, nenustačius administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Eismo įvykio schemoje (b.l. 10) duobė kelio važiuojamoje dalyje nurodyta praktiškai kelio viduryje, nėra duomenų, kad ji būtų pažymėta kokiais nors įspėjamaisiais kelio ženklais. Papildomuose duomenyse apie eismo įvykį (b.l. 11) nurodyta, kad autoįvykio metu buvo apgadintas automobilio priekinis dešinysis ratas. Analogiški duomenys buvo užfiksuoti ir policijos pareigūno tarnybiniame pranešime (b.l. 12) bei nukentėjusio automobilio vairuotojo paaiškinime (b.l. 13). Automobilis buvo apžiūrėtas draudiko atstovo ir nustatyta bendra keistinų detalių ir darbų vertė (b.l. 14, 15-17, 18), kurią sudarė 394,23 Lt. Nurodyta draudimo išmoka buvo sumokėta draudėjui (b.l. 19, 20), o atsakovui pareikšta pretenzija atlyginti žalą (b.l. 21).

14Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 200 Lt už advokato suteiktą teisinę pagalbą (b.l. 22, 23, 24), 54 Lt žyminio mokesčio (b.l. 25).

15Ieškovas teisėtai ir pagrįstai apmokėjo autoįvykyje nukentėjusiajam draudėjui draudimo išmoką, nes įvykis buvo pripažintas draudiminiu, autoįvykio metu nukentėjusi transporto priemonė buvo apdrausta galiojančiu Kasko draudimu. Atsakovas nenuginčijo ieškovo pateiktų įrodymų apie patį autoįvykio faktą ir draudimo išmokos dydį, todėl laikytina, kad draudimo išmoka už apgadintą automobilį yra teisinga, teisėta ir pagrįsta.

16Draudėjas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis). Ieškovas ikiteisminio ginčo tvarka pareiškė atsakovui pretenziją dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas gera valia žalos neatlygino.

17CK 6.266 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodyta, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės. Atsakovas neįrodė, kad autoįvykio metu buvo CK 6.270 straipsnyje numatytos aplinkybės. Vadovaujantis LR kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 7 dalies 1-3 punktais, LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktu, LRV 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtinto Kelių priežiūros tvarkos aprašo 12.1 punktu Kauno mieste esantys viešieji keliai nuosavybės teise priklauso atsakovei, todėl prižiūrėti, taisyti, tiesti ir organizuoti saugų eismą priklauso atsakovei. Atsakovė šios pareigos nevykdė, t.y. savalaikiai nesuremontavo kelio dalies Jonavos g. ties namu Nr. 43B, dėl ko įvyko autoįvykis ir buvo apgadinta draudėjui priklausanti transporto priemonė. Kaltas asmuo privalo atlyginti žalą, dėl to ieškinys tenkintinas visiškai.

18Netenkintinas atsakovo atstovės prašymas sumažinti priteisiamą žalos dydį 21 procentu, nes tokią žalos dalį draudėjas galėtų susigrąžinti iš valstybės per PVM mokesčius. Susigrąžinti 21 procentą PVM mokesčio yra draudiko teisė, o ne pareiga, todėl teismas negali jo įpareigoti susigrąžinti PVM mokestį. Be to, žalos atlyginimas sprendžiamas ne draudėjo, o draudiko atžvilgiu, nes jis atlygino draudėjui 394,23 Lt žalą ir tokio dydžio žalos atlyginimą turi teisę gauti iš kaltojo asmens.

19Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.210 straipsnio nuostatas ieškovas turėjo reikalauti priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas, tačiau jis paprašė 5 procentų dydžio metinių palūkanų, todėl teismas savo iniciatyva negali taikyti didesnių palūkanų, negu jų prašo ieškovas.

20Iš atsakovo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes jos neviršija CPK 96 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio. Tačiau iš jo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui, kurias sudaro 54 Lt žyminio mokesčio ir 200 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )270 straipsniais,

Nutarė

22ieškinį patenkinti visiškai. Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, a.s. Nr. LT77 7300 0100 0054 3713 „Swedbank“, AB iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės, į.k. 111106319, a.s. Nr. LT44 4010 0425 0001 0078 AB DNB bankas 114,27 EUR (arba 394,23 Lt) žalos atlyginimo, 57,97 EUR advokato atstovavimo išlaidų (arba 200,00 Lt) ir 15,65 EUR žyminio mokesčio išlaidų (arba 54,00 Lt), viso 187,89 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni EUR 89 ct).

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Ona Valentukevičiūtė, sekretoriaujant L.... 2. dalyvaujant: atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei R. B.,... 3. nedalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui bei tretiesiems... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas patikslintu ieškiniu (b.l. 60-63) prašė priteisti iš atsakovo... 6. Ieškovas savo patikslintame pareiškime nurodė, kad 2011-09-05 transporto... 7. Atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti jų pradiniame atsiliepime ir... 8. Pradiniame atsiliepime į ieškinį (b.l. 31-40) atsakovas nurodė, kad... 9. Analogiškus motyvus atsakovas nurodė ir kitame savo atsiliepime (b.l. 68-77).... 10. Atsakovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad tuo atveju, jeigu būtų... 11. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Trečiasis asmuo A. B.... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Byloje nustatyta, kad ieškovui 2011-09-08 buvo pateiktas UAB „Liprama... 14. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 200 Lt už advokato suteiktą teisinę... 15. Ieškovas teisėtai ir pagrįstai apmokėjo autoįvykyje nukentėjusiajam... 16. Draudėjas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja teisę reikalauti... 17. CK 6.266 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų,... 18. Netenkintinas atsakovo atstovės prašymas sumažinti priteisiamą žalos dydį... 19. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio... 20. Iš atsakovo nepriteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - )270 straipsniais,... 22. ieškinį patenkinti visiškai. Priteisti ieškovui AB „Lietuvos... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...