Byla e2-1573-264/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei UAB „Listeka“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Listeka“ 499 914,56 Eur skolą už neteisėtai gautas išmokas; 5 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas vadovaujantis Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13–14.1 punktais nuo 2015 m. kovo 2 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos, įpareigojant atsakovą priteistas grąžintinas lėšas ir palūkanas pervesti į Agentūros sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, langelyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant paraiškos numerį – ( - ).

3Ieškovė nurodo, kad 2010 m. spalio 28 d. pareiškėja UAB „Listeka“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (reg. Nr. ( - )). 2011 m. gegužės 24 d. ieškovė ir atsakovė sudarė paramos sutartį ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „Inovatyvios gamybos bazės kaimiškose vietovėse steigimas ir plėtra“, nepažeisdama paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų.

42013 m. balandžio 15 d. atsakovė ieškovei pateikė pirmąjį mokėjimo prašymą, pagal kurį 2013 m. birželio 7 d. buvo išmokėta 1 223,64 Eur paramos suma. 2013 m. liepos 15 d. atsakovė pateikė antrąjį mokėjimo prašymą, pagal kurį atsakovei 2013 m. rugpjūčio 29 d. buvo išmokėta 15 538,98 Eur paramos suma. 2013 m. spalio 30 d. atsakovė pateikė trečiąjį mokėjimo prašymą, 2013 m. lapkričio 14 d. pateikė ketvirtąjį mokėjimo prašymą, pagal kuriuos atsakovei 2014 m. kovo 27 d. buvo išmokėta 483 151,93 Eur paramos suma. Iš viso atsakovei buvo išmokėta 499 914,56 Eur dydžio paramos suma.

5Atsakovė, įgyvendindama projektą, padarė pažeidimus, t. y.:

  1. Viršyta įsigytos įrangos vidutinės rinkos vertė (duomenys pagal 2014 m. spalio 7 d. ekspertinio konsultavimo ataskaitą Nr. C-21‘):

6- medžio anglies gamybos krosnių įsigijimo vertė viršija vidutinę rinkos kainą 296 351,75 Eur (1 023 243,33 Lt);

7- malkų skaldymo staklių su hidrauliniu rąstų padavimo stalu, medžio anglies fasavimo linijos įsigijimo vertė viršija vidutinę rinkos kainą 1 607,10 Eur (5 549,00 Lt);

8- medžio anglies fasavimo linijos įsigijimo vertė viršija vidutinę rinkos kainą 104 438,14 Eur (360 604,00 Lt).

92.

10Neužtikrintas projekte numatytų tikslų ir rodiklių pasiekiamumas:

11Atsakovė su 2010 m. spalio 28 d. paramos paraiška Nr. ( - )pateikė verslo planą, kuriame nurodė tokius medžio anglies gamybinius pajėgumus – 1 555 tonų medžio anglies per metus, kas vidutiniškai sudaro 129 tonas anglies per mėnesį, kad būtų pasiekti Projekto įgyvendinimo rodikliai. Remiantis UAB „Costum“ pateiktu sertifikatu, įsigytos medžio anglies gamybos linijos maksimalus pajėgumas yra 120 tonų per mėnesį. Tokiu atveju Atsakovė negali užtikrinti Projekto įgyvendinimo rodiklių. Laikytina, jog Atsakovė pažeidžia Paramos sutarties 17.1 papunktį, įpareigojantį jį Projektą įgyvendinti taip, kaip numatyta paraiškoje ir verslo plane, bei nesilaiko Paramos sutarties 17.13 papunkčio, įpareigojančio Atsakovę įvykdyti paraiškoje numatytus įsipareigojimus, susijusius su veiklos rezultatais.

123. Pakeista projekto įgyvendinimo vieta ir sąlygos:

13- 2014 m. rugpjūčio 20 d. ekspertizės metu atsakovei priklausančioje žemės sklypo dalyje įrengimų ar statinių nebuvo rasta:

  • medžio anglies gamybos krosnys stovėjo UAB „Difera“ priklausančioje žemės sklypo dalyje, kuri išnuomota UAB „Dainesa“;
  • malkų pjovimo ir skaldymo staklės stovėjo UAB „Difera“ priklausančioje žemės sklypo dalyje ir UAB „Regnus“ priklausančioje žemės sklypo dalyje, kurios išnuomotos UAB „Dainesa“;
  • medžio anglies fasavimo linija stovėjo UAB „Regnus“ priklausančiame angare, kuris sumontuotas UAB „Difera“ priklausančioje žemės sklypo dalyje, kuri išnuomota UAB „Dainesa“, ir UAB „Dainesa“ priklausančioje žemės sklypo dalyje;

14- kita, nestacionari įranga, t. y. ratinis krautuvas be svarstyklių, ratinis krautuvas su svarstyklėmis, ekspertizės vykdymo metu buvo UAB „Difera“ priklausančioje žemės sklypo dalyje, kuri išnuomota UAB „Dainesa“.

154. Sukurtos dirbtinės sąlygos gauti paramą:

16Sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendina Atsakovė, UAB „Regnus“, UAB „Difera“, UAB „Atiltas“, UAB „Listas“, kuriuose numatyta veikla – medžio anglies gamyba. Situacija, kai penkios įmonės planuoja vykdyti tą pačią (medžio anglies gamybos) veiklą tame pačiame sklype Ignalinos rajone, nesukuria konkurencijos tarp vidaus gamintojų, tai reiškia, kad Europos Sąjungos paramos kaimui tikslai nebus pasiekti (konkurencijos tarp ūkių tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos mastu didinimas). Tokia situacija prieštarauja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje nustatytiems tikslams „užtikrinti ekonomikos augimą, didinant žemės ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybių kaimo ekonominei veiklai įvairinti ir gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti“. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 10.2 papunktį didžiausia paramos suma vienam projektui „iki 2010 m. gruodžio 31 d. – iki 1 726 400 Lt (vieno milijono septynių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių keturių šimtų litų) (šiuo atveju, vadovaujantis Valstybės pagalbos schema SA.32575 (2011/N), sprendimas dėl paramos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d.).<...>“. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 14 punktą „pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti kitose investicinėse Programos priemonėse. <...>“.

17Ieškovė atsižvelgdama į nurodytus pažeidimus bei pritarus Ministerijai, nutraukė paramos sutartį su atsakove ir nutarė susigrąžinti 499 914,56 Eur išmokėtas paramos lėšas. Apie priimtą Sprendimą atsakovė informuota 2015 m. sausio 30 d. raštu Nr. BRK-833 (3.144) „Dėl susidariusios skolos grąžinimo“, pranešimas buvo išsiųstas paraiškoje nurodytu adresu. Minėtame rašte taip pat nurodyta, kad, negrąžinus skolos per 30 kalendorinių dienų nuo rašto išsiuntimo datos, atsakovei bus pradėtos skaičiuoti 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos lėšų dalies už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Ieškovė, vadovaudamasi Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13–14.1 punktais, nuo 2015 m. kovo 2 d. pradės skaičiuoti 5 proc. palūkanas nuo atsakovės negrąžintos 499 914,56 Eur sumos. Grąžintinų lėšų administravimo taisyklių 13 punkte nurodyta, kad palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas dydis yra 5 procentai, jeigu Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

18Ieškovė nurodė, kad CPK nustatytais atvejais atsakovės UAB „Listeka“ atžvilgiu būtų priimtas sprendimas už akių.

19Ieškovės ieškinys buvo priimtas ir nustatytas 14 d. terminas atsiliepimui pateikti. Ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo procesiniai dokumentai atsakovei buvo išsiųsti du kartus atsakovės registruotos buveinės adresu - ( - ). (2015-02-11, 2015-03-16) bei 2015-02-24 - atsakovo vadovui P. N. jo gyvenamosios vietos adresu, tačiau teismui grįžo neįteikti. Vadovaujantis CPK 123 str. 4 d. procesiniai dokumentai laikomi įteiktais 2015 m. kovo 26 d., t.y. praėjus 10 dienų nuo jų išsiuntimo.

20Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (turėjo pateikti iki 2015 m. balandžio 10 d.).

21Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

22Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys tenkintinas visiškai.

23Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal atsakovės 2010 m. spalio 28 d. pateiktą paraišką (reg. Nr. ( - )), 2011 m. gegužės 24 d. ieškovė ir atsakovė sudarė paramos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo įgyvendinti projektą „Inovatyvios gamybos bazės kaimiškose vietovėse steigimas ir plėtra “, nepažeisdama paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų. Iš viso atsakovei buvo išmokėta 499 914,56 Eur dydžio paramos suma. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 20 d. atlikus Ekspertizę vietoje nustatyta, kad techniniame projekte numatyti statiniai nebuvo sumontuoti, įranga stovėjo ne techniniame projekte numatytose vietose, todėl atsakovė negalėjo nepriklausomai ir savarankiškai atlikti visų numatytų anglies gamybos technologinių procesų. Atsakovė, įgyvendindama projektą, padarė pažeidimus, t. y. buvo viršyta įsigytos įrangos vidutinės rinkos vertė; neužtikrintas projekte numatytų tikslų ir rodiklių pasiekiamumas; pakeista projekto įgyvendinimo vieta ir sąlygos; sukurtos dirbtinės sąlygos gauti paramą. Ieškovė 2015 m. sausio 26 d. priėmė sprendimą Nr. SKP 11 (toliau – Sprendimas), kuriuo atsakovei taikoma sankcija – paramos sutarties nutraukimas ir išmokėtos 499 914,56 Eur paramos sumos susigrąžinimas. Taip pat apie tai informavo UAB „Listeka“. Byloje nėra duomenų, kad paminėtus sprendimus atsakovė skundė įstatymo nustatyta tvarka.

25Atsakovės paraiška vertinama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3D-882 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo“. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 20.10 papunktį, nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti projektą, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais numatytais 20.10.1; 20.10.2; 20.10.3; 20.10.4 punktuose. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 20.12 papunktį pareiškėja įsipareigoja be rašytinio Agentūros sutikimo mažiausiai penkerius arba, projektą įtraukus į rizikingų projektų sąrašą, septynerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos nekeisti remiamos veiklos pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti ir kitaip neperduoti kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekto veiklos, nekeisti projekto įgyvendinimo vietos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Už paramos lėšas įsigytas turtas negali būti įkeistas kitiems paskolas projektui įgyvendinti suteikusiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 14 punktą Pareiškėja, paramos gavėja projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti kitose investicinėse Programos priemonėse. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 10.2 papunktį didžiausia paramos suma vienam projektui „iki 2010 m. gruodžio 31 d. – iki 1 726 400 Lt (vieno milijono septynių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių keturių šimtų litų) (šiuo atveju, vadovaujantis Valstybės pagalbos schema SA.32575 (2011/N), sprendimas dėl paramos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d.).<...>“. Kaip ieškovė nurodė visų penkių bendrovių: UAB „Regnus“, UAB „Difera“, UAB „Atiltas“, UAB „Listas“, UAB „Listeka“, paraiškos Agentūrai pateiktos iki 2011 m. gruodžio 31 d., tai rodo, kad investicijas išdalijus skirtingiems juridiniams asmenims galima gauti iki 500 000 Eur (1 726 400 Lt) kiekvienam projektui ir, kad dirbtinai buvo siekiama gauti didesnę paramos sumą projektams įgyvendinti vienoje vietoje. Paramos sutarties 17.1 punkte nustatyta, kad Paramos gavėjas siekdamas numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Paraiškoje, verslo plane. Sutarties 17.13 punkte numatyta, kad Paramos gavėjas privalo įvykdyti Paraiškoje (Verslo plane) numatytus įsipareigojimus, susijusius su Projekto rezultatais ir pasiekimais. 17.24 punkte nustatyta, kad Paramos gavėjas privalo nekilnojamąjį turtą, į kurį investuojama ir (arba) kuriame numatyta įgyvendinti Projektą, valdyti teisėtais pagrindais 17.24.1, 17.24.2 punktuose nustatyta tvarka. Pagal Paramos sutarties 19.1 punktą Agentūra turi teisę sumažinti Paramą, neskirti Paramos, susigrąžinti Paramą ar jos dalį ir (arba) nutraukti Sutartį Paramos gavėjui, paaiškėjus aplinkybėms, išvardytoms Paramos sutarties 18.2–18.4 bei 25 punktuose. Paramos sutarties 31 punktu Agentūra raštu nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, keičiantys remiamos veiklos pobūdį, Projekto įgyvendinimo reikalavimus ir (arba) vietą, nuosavybės formas ar kitaip keičiantys Projektą ar Sutartyje ir (arba) Paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus Paramos gavėjo įsipareigojimus, Paramos gavėjui neleidžiami mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo Sutarties pasirašymo dienos. Paramos gavėjas privalo raštu informuoti PAS apie visus numatomus pakeitimus, susijusius su Sutartimi, Projekto įgyvendinimu, ir pranešti aplinkybes, dėl kurių kinta Projekto įgyvendinimo sąlygos ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą. Įgyvendinimo taisyklių 64 punkte nustatyta, kad Paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir (arba) pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, ir (arba) nesilaikant Taisyklėse, paramos paraiškoje ir paramos sutartyje numatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, taikomos sankcijos, numatytos Administravimo taisyklėse. Administravimo taisyklių 5.9 papunkčiu, kuriame nustatyta, jog Agentūra atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose, kasmetiniuose prašymuose arba paramos paraiškose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas, tikrina paramos gavėjų atitiktį projekto priežiūros rodikliams, esant poreikiui taiko priemones, skirtas paramos gavėjų atitikčiai projekto priežiūros rodikliams gerinti, prižiūri ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimo eigą, užtikrina, kad visi patikrinimai, nustatyti Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose, būtų atlikti ir tinkamai dokumentuoti (šioms funkcijoms atlikti Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus). Agentūra turi teisę ankstesniais ir (arba) einamaisiais metais pateiktas paramos paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Pagal 197.3 papunktį parama ar jos dalis susigrąžinama, kai Paramos gavėjas: vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu (197.3.1.); nustojo vykdyti projektą, negali pasiekti paramos sutartyje ir (arba) paramos paraiškoje nustatytų projekto uždavinių, tikslų (197.3.2.); pažeidžia pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus (197.3.14.).

26Taigi 2011 m. gegužės 24 d. atsakovė su ieškove sudarydama paramos sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais jos pakeitimais) įsipareigojo įgyvendinti projektą „Inovatyvios gamybos bazės kaimiškose vietovėse steigimas ir plėtra“ (toliau – Projektas), nepažeisdama Paramos sutarties sąlygų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su Projekto įgyvendinimu, reikalavimų.

27Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6. 158, 6.200, 6.256 str.).

28Teismas daro išvadą, jog ieškinys pagrįstas ieškovės į bylą pateiktais įrodymais, todėl pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, jog atsakovė laiku ir tinkamai neįvykdė Paramos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su iš ieškovės gautų išmokų panaudojimu, tai būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.). Kadangi atsakovė nepasinaudojo teise ir per teismo nustatytą terminą (14 dienų) nepateikė atsiliepimo į ieškinį, atsiliepimo pateikimo termino pratęsti neprašė, nepateikė prieštaravimų, įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovės įsipareigojimai ieškovei vykdomi tinkamai, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių. Ieškinys laikytinas pagrįstu ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, ieškovės reikalavimai laikytini pagrįsti, įrodyti ir tenkintini, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 499 914,56 Eur skola už neteisėtai gautas išmokas (CK 6.2-6.4, 6.38, 6.189, 6.200, 6.205, 6.256, CPK 177, 185 str.).

29CK 6.37 str. numatyta atsakovo pareiga mokėti palūkanas pagal prievoles, kurias gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 7.1.1 papunktyje nurodyta, kad „vykdomoji institucija priima sprendimą dėl grąžintinų lėšų susidarymo: jeigu fizinis arba juridinis asmuo nesilaikė ES ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose ir (arba) paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti“. Vadovaujantis taisyklių 13 punktu, už pavėluotas grąžinti lėšas yra mokama 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Pagal taisyklių 9 punktą administruojančioji institucija per 10 darbo dienų nuo privalomų grąžinti lėšų, kurios neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, taip pat lėšų, kurias būtina sumokėti į ES žemės ūkio fondus ir (arba) į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą už teisės aktų nuostatų pažeidimą, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje registruotu laišku informuoja skolininką apie šių lėšų sumą, jų susidarymo priežastis, lėšų grąžinimo terminą ir palūkanų, kurias privalo mokėti skolininkas už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną ir kurios skaičiuojamos tuo atveju, jeigu taip nustato ES ir (arba) nacionaliniai teisės aktai, dydį. Taisyklių 10 punkte grąžintinų lėšų grąžinimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo laiško, minėto šių taisyklių 9 punkte, užregistravimo administruojančiojoje institucijoje. Jeigu skolininkas per administruojančiosios institucijos laiške nustatytą terminą lėšų negrąžina ir nesikreipia į administruojančiąją instituciją su prašymu leisti grąžinti lėšas dalimis, administruojančioji institucija turi imtis visų administracinių ir teisminių priemonių šioms lėšoms susigrąžinti. Administruojančioji institucija grąžintinas lėšas susigrąžina pagal jos parengtus ir patvirtintus detaliuosius darbo procedūrų aprašus. Pagal 14 punktą bei 14.1 papunktį palūkanos skolininkui pradedamos skaičiuoti nuo kalendorinės dienos, kuri eina po grąžintinų lėšų grąžinimo termino (jeigu ES teisės aktai nenustato kitaip), (šiuo konkrečiu atveju, t. y. nuo 2015 m. kovo 2 d.) nurodyto šių taisyklių 10 punkte, pabaigos ir skaičiuojamos nuo negrąžintos lėšų dalies (499 914,56 Eur) iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai susigrąžinamos. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti 5 proc. metinių palūkanų skaičiuojant nuo 2015 m. kovo 2 d. už pavėluotas grąžinti lėšas, iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos visiškai sugrąžinamos, tenkintinas.

30Kadangi ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ieškinį patenkinus visiškai, žyminis mokestis priteistinas valstybei iš atsakovės (CPK 96 str. 1 d.). Ieškovė ieškinį pateikė elektroninių ryšių priemonėmis, todėl iš atsakovės valstybei priteistinas 4 617,97 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d., 83 str. 1 d. 10 p., 80 str. 1 d. 1 p., 80 str. 7 d.). Taip pat iš atsakovės valstybei priteistinos 3,48 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 1 d.).

31Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė sumokėjo 43,44 Eur (150 Lt) žyminį mokestį už ieškinyje pareikštą prašymą taikyti atsakovės atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, be to, nagrinėjamu atveju CPK 80 str. 5 d. netaikytina, todėl sumokėtas 43,44 Eur (150 Lt) žyminis mokestis ieškovei grąžintinas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

322015 m. vasario 9 d. nutartimi taikytas atsakovės turto areštas. Vykdant šią nutartį, 2015 m. vasario 12 d. Antstolės N. V. turto apraše nurodytam turtui – 7786/49713 dalims 4, 9713 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), lieka galioti iki sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

34Ieškinį tenkinti visiškai.

35Priteisti iš atsakovės UAB „Listeka“ (juridinio asmens kodas 302543026, buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 82, Klišių k., Jurbarkų sen., 74196 Jurbarko r. sav.), ieškovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (juridinio asmens kodas 288739270, buveinė Blindžių g.17, 08111 Vilnius) 499 914,56 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų keturiolikos eurų ir 56 euro centų) neteisėtai gautas paramos lėšas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojant jas nuo 2015 m. kovo 2 d. nuo negrąžintos lėšų dalies iki tos kalendorinės dienos, kurią grąžintinos lėšos bus visiškai sugrąžintos, įpareigojant atsakovę priteistas grąžintinas lėšas bei palūkanas pervesti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, langelyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodant paraiškos numerį Nr. ( - ).

36Priteisti iš atsakovės UAB „Listeka“ (juridinio asmens kodas 302543026, buveinės adresas Vytauto Didžiojo g. 82, Klišių k., Jurbarkų sen., 74196 Jurbarko r. sav.), valstybei 4 617,97 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus septyniolika eurų ir 97 euro centų) žyminio mokesčio ir 3,48 Eur (tris eurus ir 48 euro centus) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

372015 m. vasario 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemonės - atsakovės turto areštą, aprašytam 2015 m. vasario 12 d. Antstolės N. V. turto aprašu – 7786/49713 dalims 4, 9713 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ) palikti galioti iki šio sprendimo įvykdymo.

38Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (juridinio asmens kodas 288739270, buveinė Blindžių g.17, 08111 Vilnius) 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus ir 44 euro centų) žyminį mokestį, sumokėtą 2015 m. sausio 19 d. mokėjimo pavedimu Nr. ( - ).

39Išaiškinti atsakovei UAB „Listeka“, kad atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

40Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 3. Ieškovė nurodo, kad 2010 m. spalio 28 d. pareiškėja UAB „Listeka“... 4. 2013 m. balandžio 15 d. atsakovė ieškovei pateikė pirmąjį mokėjimo... 5. Atsakovė, įgyvendindama projektą, padarė pažeidimus, t. y.:
    6. - medžio anglies gamybos krosnių įsigijimo vertė viršija vidutinę rinkos... 7. - malkų skaldymo staklių su hidrauliniu rąstų padavimo stalu, medžio... 8. - medžio anglies fasavimo linijos įsigijimo vertė viršija vidutinę rinkos... 9. 2.... 10. Neužtikrintas projekte numatytų tikslų ir rodiklių pasiekiamumas:... 11. Atsakovė su 2010 m. spalio 28 d. paramos paraiška Nr. ( - )pateikė verslo... 12. 3. Pakeista projekto įgyvendinimo vieta ir sąlygos:... 13. - 2014 m. rugpjūčio 20 d. ekspertizės metu atsakovei priklausančioje... 14. - kita, nestacionari įranga, t. y. ratinis krautuvas be svarstyklių, ratinis... 15. 4. Sukurtos dirbtinės sąlygos gauti paramą:... 16. Sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) projektus pagal Lietuvos... 17. Ieškovė atsižvelgdama į nurodytus pažeidimus bei pritarus Ministerijai,... 18. Ieškovė nurodė, kad CPK nustatytais atvejais atsakovės UAB „Listeka“... 19. Ieškovės ieškinys buvo priimtas ir nustatytas 14 d. terminas atsiliepimui... 20. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį... 21. Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis... 22. Priimtinas sprendimas už akių ir ieškinys tenkintinas visiškai.... 23. Pagal CPK 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą už akių, teismas... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal atsakovės 2010 m. spalio 28 d. pateiktą... 25. Atsakovės paraiška vertinama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų... 26. Taigi 2011 m. gegužės 24 d. atsakovė su ieškove sudarydama paramos sutartį... 27. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 28. Teismas daro išvadą, jog ieškinys pagrįstas ieškovės į bylą pateiktais... 29. CK 6.37 str. numatyta atsakovo pareiga mokėti palūkanas pagal prievoles,... 30. Kadangi ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu yra atleista... 31. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė sumokėjo 43,44 Eur (150 Lt) žyminį... 32. 2015 m. vasario 9 d. nutartimi taikytas atsakovės turto areštas. Vykdant... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279... 34. Ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Priteisti iš atsakovės UAB „Listeka“ (juridinio asmens kodas 302543026,... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Listeka“ (juridinio asmens kodas 302543026,... 37. 2015 m. vasario 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemonės -... 38. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 39. Išaiškinti atsakovei UAB „Listeka“, kad atsakovė negali šio sprendimo... 40. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...