Byla 2A-1356/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šilumininkas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2474-153/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilumininkas“ ieškinį atsakovui Didvyžių socialinės globos namams, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Didma“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Didvyžių socialinės globos namų 2012 m. rugsėjo 3d. sprendimą Nr. (5.97)S-554 apmesti ieškovo pretenziją ir pripažinti neteisėtu atsakovo 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. (5.97)S-529 atmesti ieškovo paraišką.

4Atsakovas vykdė ribotą konkursą „Karšto vandens ir patalpų šildymas, modernizuojant ir eksploatuojant Didvyžių socialinės globos namų ūkį“ (toliau - konkursas), pirkimo Nr. 90234. 2012 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas pateikė atsakovui paraišką dalyvauti konkurse. 2012 m. rugpjūčio 23d. raštu Nr. (5.97)S-529 „Dėl kvalifikacijos reikalavimų“ pasiūlė ieškovui patikslinti paraišką ir pateikti duomenis apie tai, kad jis (ieškovas) turi bent vieną atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą. 2012 m. rugpjūčio 24 d. toks specialistas (E. T. ) buvo nurodytas kartu pateikus jo kvalifikaciją patvirtinantį atestatą. Šis specialistas nuo 2009 metų dirbo jungtinės veiklos sutarties partnerio UAB „Ekodora“ bendrovėje, tačiau atsakovas 2012 m. rugpjūčio 24 d., vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei konkurso sąlygų 15.9 punktu, ieškovo pasiūlymą atmetė, nurodydamas, kad ieškovo pateikti dokumentai nepatvirtinta, kad tiekėjas atitinka konkurso sąlygų 15.9 punkto kvalifikacijos reikalavimus. Be to, nurodė, kad tiekėjas, tikslindamas 15.9 punkto kvalifikacijos reikalavimą pagrindžiančius dokumentus, negali siūlyti kitų, pradiniame tiekėjo pasiūlyme nenurodytų specialistų, o tik papildyti pateiktą informaciją ar paaiškinti, kaip pradiniame pasiūlyme siūlomi specialistai atitinka minėtą reikalavimą. Dėl tokio atsakovo sprendimo buvo pateikta pretenziją, kurios atsakovas nepatenkino.

5Ieškovas nesutinka su atsakovo sprendimu. Jis sutinka, kad kartu su paraiška teikdamas specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą, šalia kitų asmenų nenurodė, jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą ir iš visų dokumentų visumos nepateikė vos vieno dokumento, patvirtinančio minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, tačiau atsakovui paprašius, tiekėjo kvalifikaciją patikslino, todėl atsakovas nepagrįstai nepripažino jo (tiekėjo) kvalifikacijos tinkama. Ieškovas pabrėžė, kad atsakovo organizuotame pirkime jis dalyvavo kartu su UAB „Ekodora“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu, todėl, ieškovo nuomone, abi įmonės laikytinos tiekėju. Specialistas E. T. yra atestuotas elektros inžinierinių sistemų darbų vadovas ir nelaikytinas nauju specialistu ar subrangovu, o ieškovo pateiktas pasiūlymo patikslinimas nelaikytinas jo keitimu, todėl ieškovas įsitikinęs, kad paraiškos pateikimo metu jis atitiko konkurso sąlygų 15.9 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nes turėjo atestuotą elektros inžinierinių sistemų statybos darbų vadovą. Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas šios kvalifikacijos nepaneigia. Atsakovo prašymą pateikti tokią kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus įvykdė.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė tokiais motyvais:

8pirkimo dokumentų 15.9 punkte buvo nustatyta, jog tiekėjas turi turėti bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą, bent vieną atestuotą šilumos gamybos (iki 5 MW) įrenginių montavimo, statinio šildymo sistemų statybos darbų vadovą. Ieškovas su paraiška pateikė specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą, tačiau nenurodė (nepateikė dokumento), jog turi bent vieną atestuotą elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovą. Ieškovas taip pat nepateikė informacijos apie tai, kad pirkime dalyvauja jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Ekodora“, todėl, tikslindamas kvalifikaciją, ieškovas negalėjo įtraukti į su paraiška pateiktų specialistų sąrašą naujo specialisto, UAB ,,Ekodora“ darbuotojo E. T. (ypatingo statinio specialių darbų vadovo – elektros inžinierinių sistemų darbų vadovo) – galėjo tik papildyti pateiktą informaciją ar paaiškinti kaip pradiniame pasiūlyme nurodyti specialistai atitinka konkurso sąlygų 15.9 punkto reikalavimą, todėl teismas nusprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB ,,Šilumininkas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti šį teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pasiūlymą pateikė ne kaip atskiras tiekėjas, o kaip jungtinės veiklos pagrindinis partneris, todėl UAB „Šilumininkas“ ir UAB „Ekodora“ bendrai laikytini vienu tiekėju (VPĮ 2 str. 29 d.), todėl teismas nepagrįstai ūkio subjektų grupę (vieną nedalų tiekėją) išskaidė ir be teisėto pagrindo iš šios grupės išskyrė vieną partnerį UAB „Šilumininkas“, nurodydamas, kad šis partneris neatitinka konkurso sąlygų 15.9 punkto reikalavimų.
  2. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad UAB „Šilumininkas“ nepateikė dokumento, patvirtinančio jo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, o pateikti papildomi dokumentai nepatvirtina konkurso sąlygų 15.9 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų bei netinkamai taikė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto bei VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas. Su paraiška teikiant specialistų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą nenurodė vieno specialisto dėl didelės gausos dokumentų, nors jungtinės veiklos sutarties partnerio bendrovėje UAB „Ekodora“ toks specialistas buvo. Tai reiškia, kad tiekėjo kvalifikacijos patikslinimas atitiko VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas.
  3. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai įvertino byloje esančius įrodymus. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.969 straipsnio 1 dalimi, VPĮ 2 straipsnio 29 dalimi, 32 straipsnio 3 dalimi bei konkurso sąlygų 19 punktu pateikė perkančiajai organizacijai jungtinės veiklos sutartį, sudarytą tarp UAB „Šilumininkas“ ir UAB „Ekodora“. Nors teikdamas paraišką ieškovas grafoje ,,tiekėjai“ nenurodė duomenų apie kitą jungtinės veiklos sutarties partnerį UAB „Ekodora“, tačiau kartu su paraiška buvo pateikta ne tik jungtinės veiklos sutartis, bet ir UAB „Ekodora“ tiekėjo deklaracijos, sertifikatai, pelno nuostolių ataskaita. Šie dokumentai įrodo, kad jis (ieškovas) atsakovo organizuotame konkurse dalyvavo jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Abi bendrovės laikytinos tiekėju. Teismas visiškai nevertino ieškovo kartu su paraiška pateiktos dokumentų visumos.
  4. Teismas nepagrįstai nevertino bei nesivadovavo į bylą pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje konstatuota, kad nagrinėjamos bylos atveju nebuvo jokio pasiūlymo keitimo, o buvo tiesiog tikslinama tiekėjo kvalifikacija, bei kitais ieškovo pateiktais papildomais įrodymais. Viešųjų pirkimų tarnybos išvada buvo gauta faksu tiktai 2012 m. spalio 9 d., todėl ieškovas neturėjo jokios objektyvios galimybės pateikti minėtą išvadą perkančiajai organizacijai. Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta išvada dėl tiekėjo kvalifikacijos vertinimo, laikytina oficialiu rašytiniu įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.).
  5. Nors ieškovas paraiškos teikimo metu nepateikė atsakovui įrodymų, patikslinančių tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų, darbo sutarties, sudarytos tarp UAB „Ekodora“ ir E. T. , tačiau aplinkybės apie tai, kad E. T. dirba UAB ,,Ekodora“, atsakovui turėjo būti žinomos iki priimant sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą.
  6. Pagal konkurso sąlygų 17 punktą, jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektu grupės nariai kartu. UAB „Ekodora“, kaip jungtinės veiklos sutarties partneris, paraiškos pateikimo metu turėjo konkurso sąlygose reikalaujamą specialistą, todėl nebuvo jokio pagrindo teismo išvadai, kad konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Konkurso sąlygų 17 punkte yra viena kitai prieštaraujančios nuostatos, kurių neigiamų padarinių rizika pagal kasacinio teismo praktiką tenka perkančiajai organizacijai. Be to, UAB „Šilumininkas“ neturi konkurso sąlygose reikalautų sertifikatų OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, nes juos turi jungtinės veiklos partneris UAB „Ekodora“, tačiau perkančioji organizacija iš ieškovo nereikalavo, kad ir jis atskirai turėtų minėtus sertifikatus, vadinasi, atsakovas pripažino, kad konkurso sąlygų 17 punktas reiškia, kad kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys, bet ne kiekvienas atskirai.
  7. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo pateiktą patikslintą ieškinį, kuriuo ieškovas prašė pripažinti negaliojančia tarp atsakovo ir UAB ,,Didma“ sudarytą viešojo pirkimo sutartį, motyvuodamas tuo, kad viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta 2012 m. rugsėjo 12 d., t. y. dar iki pradinio ieškinio pateikimo. Aplinkybė, kad buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, ieškovui tapo žinoma tiktai 2012 m. rugsėjo 17 d., o ieškinys teisme buvo pareikštas 2012 m. rugsėjo mėn. 13 d., dėl ko objektyviai reikalavimas dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia negalėjo būti pareikštas. Atsisakydamas priimti patikslintą ieškinį, teismas pažeidė CPK 2 straipsnyje bei 7 straipsnyje įtvirtintus principus. Atsisakydamas priimti patikslintą ieškinį, teismas nevertino tos aplinkybės, kad atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta viešojo pirkimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 str.). Viešojo pirkimo sutartis tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB ,,Didma“ buvo sudaryta 2012 m. rugsėjo 12 d., t. y. nepasibaigus 15 dienų laikotarpiui, numatytam VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje. Teismams nustačius perkančiosios organizacijos veiksmais padarytus viešųjų pirkimų principų ar viešuosius pirkimus reglamentuojančių imperatyviųjų teisės normų pažeidimus, jau sudaryta viešojo pirkimo sutartis turėtų būti pripažinta niekine. Be to, CPK 4238 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdama į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus, netinkamai ir nevisapusiškai vertino bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus bei visiškai neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta grubiai pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas.

11Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad apeliantas neatitiko pirkimo dokumentų 15.9 punkte nustatyto reikalavimo, nes neturėjo bent vieno atestuoto elektros inžinerinių sistemų statybos darbų vadovo. Teikdamas paraišką, ieškovas grafoje ,,tiekėjai“ nenurodė duomenų apie kitą jungtinės veiklos sutarties partnerį UAB „Ekodora“, todėl nei perkančioji organizacija, nei teismas negali numatyti, dėl kokių priežasčių tiekėjas pateikia dokumentus, kurie galbūt nėra susiję su pasiūlymu. Nurodo, kad net jei nagrinėjamu atveju nebuvo jokio pasiūlymo keitimo, o buvo tiesiog tikslinama tiekėjo kvalifikacija, tai nereiškia, kad apelianto kvalifikacija atitiko pirkimo dokumentų 15.9 punkte nustatytą reikalavimą. Apeliantas konkurso sąlygų 17 punkte įtvirtintos sąlygos niekada neginčijo bei neprašė paaiškinti; šios aplinkybės nenurodė ieškinyje, todėl sprendžiama, kad apeliantas suprato, kad jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Ieškovo UAB „Šilumininkas“ pasiūlymas atmestinas ir tuo pagrindu, kad jis neturėjo konkurso sąlygose reikalautų sertifikatų OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas apelianto patikslintą ieškinį atsisakė priimti, nepaneigė jo galimybės teikti naują ieškinį.

122012 m. gruodžio 17 d. atsakovas pateikė papildomus įrodymus, jog 2012 m. gruodžio 3 d. atsakovas ir trečiasis asmuo UAB ,,Didma“ pasirašė perdavimo aktą, kuriame nurodyta, kad UAB ,,Didma“ Didvyžių socialinės globos namų katilinėje sumontavo katilą Grandeg GD-ECO-300. Atsakovas nurodė, jog teismui nustačius, kad buvo pažeistos pirkimo procedūros, tikslinga išsaugoti iš jos šalims kylančias teises ir pareigas kol sutartis bus įvykdyta.

13Trečiasis asmuo UAB ,,Didma“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15Apeliacinis skundas netenkinamas.

16Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti riboto konkurso rezultatus dėl karšto vandens ir patalpų šildymo, modernizuojant ir eksploatuojant Didvydžių socialinės globos namų šilumos ūkį negaliojančiais. Atsakovo veiksmai ginčijami tuo pagrindu, kad jis (atsakovas) netinkamai įvertino apelianto (tiekėjo) kvalifikaciją pagal techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, apibrėžtus riboto konkurso sąlygose (15.9 p.).

17Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio Įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (3 str. 2 d.). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija atrinktų kompetentingą tiekėją, galinti įvykdyti pirkimo sąlygas ir nusipirktų tai, ko reikia, pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.).

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2012 m. gegužės 24 d. Didvydžių socialinės globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintų pirkimo sąlygų matyti, kad riboto konkurso būdu Didvydžių socialinės globos namai pirko paslaugą – karšto vandens ir patalpų šildymą, modernizuojant ir eksploatuojant Didvydžių socialinės globos namų šilumos ūkį, kurią (paslaugą) privalėjo tiekti konkursą laimėjęs tiekėjas.

19Ribotas konkursas – vienas iš VPĮ (redakcija, galiojusi iki 2012-09-30) nustatytų pirkimo būdų (VPĮ 42 str.1 d. 2 p.), vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape kandidatai - tiekėjai (VPĮ 2 str. 11 d.) kviečiami teikiant paraiškas dalyvauti išankstinėje kvalifikacinėje atrankoje pagal paskelbtus kvalifikacinius kriterijus ir iš pateikusiųjų paraiškas pagal išankstinės kvalifikacinės atrankos dokumentuose nustatytus reikalavimus atrenkami tinkami, t. y. atitinkantys kvalifikacinius kriterijus, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus. Pasiūlymų vertinimas – antras riboto konkurso etapas. Taigi tam, kad kandidatas įgytų teisę pateikti pasiūlymą, jis (kandidatas) privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas, kilęs riboto konkurso pirmame etape – dėl apelianto tinkamos kvalifikacijos ir jo galimybės būti pakviestam pateikti pasiūlymą.

20Pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovo – perkančios organizacijos, sprendimą dėl to, kad apeliantas (kandidatas - tiekėjas) neatitiko techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų, apibrėžtų pirkimo dokumentų 15.9 punkte (2 lentelė) (neturėjo bent vieno atestuoto elektros inžinierių sistemos statybos darbų vadovo), teisėtu ir pagrįstu.

21Apelianto įsitikinimu, tokį specialistą jis turėjo, nes jį turėjo jungtinės veiklos sutarties partneris - UAB „Ekodora“, kuris ginčo pirkime dalyvavo kartu su apeliantu kaip ūkio subjektų grupė. Jį (specialistą) nurodė ir duomenis apie jo kvalifikaciją pateikė po to kai atsakovas pasiūlė patikslinti paraišką.

22Sprendžiant ar apeliantas atitiko pirkimo dokumentų 2-os lentelės 15.9 punkto reikalavimą turėti bent vieno atestuoto elektros inžinierių sistemos statybos darbų vadovą, svarbu nustatyti kokio pobūdžio kandidatas – tiekėjas: venas ūkio subjektas (apeliantas) ar ūkio subjektų grupė (apeliantas ir UAB ,,Ekodora“) pateikė paraišką dalyvauti atsakovo organizuotame ribotame konkurse.

23VPĮ apibrėžia tiekėją (tai taikytina ir kandidatui, pateikusiam paraišką dalyvauti ribotame konkurse) kaip pavienį asmenį (fizinį, privatų ar viešąjį juridinį asmenį, jų padalinius ir pan.) ir tokių asmenų grupę (2 str. 29 d.). Apeliantas teigia, kad paraišką dalyvauti ribotame konkurse pateikė juridinių asmenų grupė, susijungusi 2012 m. rugpjūčio 14 d. jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp apelianto ir UAB ,,Ekodora“, pagrindu. Nagrinėjamo riboto konkurso sąlygos nedraudė dalyvauti konkurse tiekėjui – ūkio subjektų grupei (11, 19 p.), o sąlygų 1-me priede „Paraiška“ buvo reikalaujama nurodyti tiekėjo pavadinimą, surašant visus dalyvius, jei tiekėjas yra ūkio subjektų grupė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad konkurso sąlygų reikalavimai pakankamai aiškūs, be dviprasmybių. Byloje esantys dokumentai įrodo, kad apeliantas paraiškoje, pateiktoje atsakovui, nurodė vienintelį kandidatą dalyvauti konkurse - save, neįvardijęs kito juridinių asmenų subjektų grupės dalyvio UAB ,,Ekodora“, nenurodęs ir reikalauto paraiškoje nurodyti jo adreso (1 t., 12-13 b. l.). Šią faktinę aplinkybę apeliantas pripažįsta, tačiau teigia, kad ūkio subjektų grupei pagrįsti pakako jungtinės veiklos sutarties. Galima sutikti su apelianto teiginiu, tačiau tik iš dalies. Riboto konkurso sąlygose buvo nustatyta dalyvaujančiai konkurse ūkio subjekto grupei pateikti jungtinės veiklos sutartį ir apibrėžti reikalavimai turiniui: kiekvienos sutarties šalies įsipareigojimai vykdant su perkančiajai organizacija sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje, atsakomybė, atstovavimas konkurse (19 p.). Tai, kad jungtinės veiklos parneriai sutartyje privalo apibrėžti veiklą, kuriai vykdyti jie kooperuojasi, apjungdami savo turtą, darbą ar žinias, nustatyta ir CK 6.969 straipsnio 1 dalyje. Kandidato - tiekėjo, teikiančioje su paraiška (pasiūlymu) perkančiajai organizacijai jungtinės veiklos sutartyje, įrodančioje ūkio subjektų grupės dalyvavimą konkurse, turi būti pakankamai aiškiai išreikštas tokios partnerystės tikslas – sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį, pasitelkus bendrus partnerių pajėgumus. Teisėjų kolegija iš į bylą pateiktos jungtinės veiklos turinio sprendžia, kad tai sąlyginio pobūdžio sutartis, kurioje nėra aiškios šalių pozicijos dėl viešosios sutarties, jei tokia būtų sudaryta, vykdymo. Šios sutarties 1 punktu šalys susitarė sujungti potencialą ir dalyvauti ribotame konkurse „Karšto vandens ir patalpų šildymo, modernizuojant ir eksploatuojant Didvydžių socialinės globos namų šilumos ūkį“, pateikiant vieną bendrą pasiūlymą, tačiau dalis sutarties punktų (pvz. dėl konkrečių darbų, jų verčių) nėra konkretūs, jų konkretizavimas siejamas su teigiamu rezultatu - laimėtu konkursu. Nors šioje sutartyje aptarta dėl atstovavimo atsakovo organizuotame konkurse, tačiau tai nepaneigia kandidato - tiekėjo pareigos vykdyti VPĮ bei konkurso sąlygų nuostatas – paraiškoje nurodyti vientisą kandidatą - ūkio subjektų grupę. Nustatyti konkurso sąlygų neatitikimai nėra formalūs, todėl atsakovas turėjo pagrindą pripažinti kandidatu – tiekėju tik apeliantą ir reikalauti patikslinti šio kandidato - tiekėjo techninį, profesinį pajėgumą (2 lentelė, 15.9 p., VPĮ 32 str. 5 d.). Byloje nustatyta, to neneigia apeliantas, kad UAB ,,Šilumininkas“ neturėjo nei vieno atestuoto elektros inžinierių sistemos statybos darbų vadovo.

24Apeliantas teigia, kad, nurodydamas UAB ,,Ekodora“ dirbantį specialistą, jis nepažeidė VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostatos, nes galėjo remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Teisėjų kolegija neneigia tokios tiekėjo teisės, tačiau nagrinėjamu atveju atitikti kvalifikacijos reikalavimus privalėjo kandidatas – tiekėjas, t. y. apeliantas, o ne kitas ūkio subjektas (subrangovas).

25Apeliantas neginčijo pirkimo sąlygų, neprašė atsakovo jas paaiškinti (VPĮ 24, 27 str.), todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirkimo sąlygos buvo aiškios ir apeliantas, teikdamas paraišką, privalėjo jų laikytis.

26Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas turėjo pagrindą atmesti apelianto paraišką kaip neatitinkančią konkurso sąlygų 19.5 punkto (2 lentelė) reikalavimo (VPĮ 32 str. 6 d.). Pagrindinių viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str.) pažeidimų nenustatyta.

27Remtis apelianto nurodytu viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. rugsėjo 28 d. raštu (2 t., 129 b. l.) teismas neturi pagrindo, nes tai nėra valstybinės institucijos išvada (jei tokia būtų, teismui tokia išvada nėra privaloma), o tik atsakymas apeliantui į jo suformuluotą klausimą dėl kvalifikacijos patikslinimo, neatskleidžiant visų ginčo faktinių aplinkybių.

28Teismo atsisakymas priimti patikslintą ieškinį dėl viešosios sutarties nuginčijimo neturi nei teisinės, nei įrodomosios reikšmės, nes teismas, spręsdamas dėl viešojo pirkimo konkurso teisėtumo ir nustatęs viešojo pirkimo procedūrų bei principų pažeidimus, turi teisę sudarytą viešojo pirkimo sutartį revizuoti ir dėl jo padarinių nuspręsti ex officio.

29Atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytas teiginys apie kitus apelianto (kandidato-tiekėjo) pasiūlymo trūkumus nenagrinėtinas, nes tuo pagrindu jo (apelianto) paraiška nebuvo atmesta ir dėl to pretenzija nepareikšta ir nenagrinėta.

30Bylos laimėtojo bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikta (CPK 178 str.)

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Šilumininkas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovas vykdė ribotą konkursą „Karšto vandens ir patalpų šildymas,... 5. Ieškovas nesutinka su atsakovo sprendimu. Jis sutinka, kad kartu su paraiška... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė... 8. pirkimo dokumentų 15.9 punkte buvo nustatyta, jog tiekėjas turi turėti bent... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB ,,Šilumininkas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti šį... 11. Atsakovas Didvyžių socialinės globos namai atsiliepimu į apeliacinį... 12. 2012 m. gruodžio 17 d. atsakovas pateikė papildomus įrodymus, jog 2012 m.... 13. Trečiasis asmuo UAB ,,Didma“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 16. Ginčo esmė – reikalavimas pripažinti riboto konkurso rezultatus dėl... 17. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2012 m. gegužės 24 d.... 19. Ribotas konkursas – vienas iš VPĮ (redakcija, galiojusi iki 2012-09-30)... 20. Pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovo – perkančios... 21. Apelianto įsitikinimu, tokį specialistą jis turėjo, nes jį turėjo... 22. Sprendžiant ar apeliantas atitiko pirkimo dokumentų 2-os lentelės 15.9... 23. VPĮ apibrėžia tiekėją (tai taikytina ir kandidatui, pateikusiam paraišką... 24. Apeliantas teigia, kad, nurodydamas UAB ,,Ekodora“ dirbantį specialistą,... 25. Apeliantas neginčijo pirkimo sąlygų, neprašė atsakovo jas paaiškinti... 26. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 27. Remtis apelianto nurodytu viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. rugsėjo 28 d.... 28. Teismo atsisakymas priimti patikslintą ieškinį dėl viešosios sutarties... 29. Atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytas teiginys apie kitus... 30. Bylos laimėtojo bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikta... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą....