Byla I-1769-38/2009
Dėl termino atnaujinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Petro Viščinio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jūros Marijos Strumskienės ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Redai Martynaitytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Jadvygai Vasilevskajai, vertėjai Violetai Marčiulionienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. M. pareiškimą tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir P. V. dėl termino atnaujinimo ir

Nustatė

2pareiškėja savo pareiškimu prašo atnaujinti terminą Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateikti giminystės ryšį ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą grąžinimo.

3Pareiškėja nurodo, kad ji turi teisę atkurti nuosavybės teises į savo motinos S. Ž. iki nacionalizacijos Kamšiškių kaime, Sužonių sen., Vilniaus rajone, turėtą žemę.

4Pareiškime nurodoma, kad pareiškėja dar 1999 metais pateikė prašymą Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo į motinos turėtą žemę. Jai buvo atkurtos nuosavybės teisės į motinos turėtą žemę Šarkiškų kaime, kuris yra 4 km atstume nuo Kamšiškių kaimo. Šiuo metu paaiškėjo, kad motina turėjo žemės ir Kamšiškių kaime.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija savo atsiliepime prašo bylą spręsti teismo nuožiūra (b.l. 26-27).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateikti iki 2001 metų gruodžio 31 dienos. Nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį turėjo būti pateikti iki 2003 metų gruodžio 31 dienos. Pareiškėja šių dokumentų Vilniaus apskrities viršininko administracijai nurodytais terminais nepateikė.

8Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalis piliečiams, praleidusiems nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

9Nors įstatyme konkrečiai ir nenurodyta, kokios priežastys gali būti pripažįstamos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, tačiau vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, tai, kad pareiškėja buvo aktyvi, dar 1999 metais pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnotąjį turtą atkūrimo, laikytina pakankamai svarbia priežastimi praleistam terminui atnaujinti. Pažymėtina, kad ne vien dėl pareiškėjos kaltės nebuvo gauti iš archyvo duomenys apie tai, kad pareiškėjos motina turėjo žemės ne viename, o keliuose kaimuose.

10Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjos pareiškimas tenkinamas.

11Remiantis išdėstytais motyvais ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 2 p., 127 str.,

Nutarė

12pareiškėjos J. M. pareiškimą patenkinti.

13Atnaujinti pareiškėjai J. M. praleistą terminą Vilniaus apskrities viršininko administracijai giminystės ryšį ir nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti tikslu atkurti nuosavybės teises į S. Ž. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemę Sužonių sen., Vilniaus rajone.

14Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai