Byla 2-16291-944/2015
Dėl paskirto vaiko globėjo, globos ir gyvenamosios vietos, išlaikymo lėšų tvarkytojo pakeitimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Irmai Gavelienei, dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Audronei Lagunovienei, suinteresuotiems asmenims, suinteresuotiems asmenims R. M., ( - ) globos namų ( - ) direktorei ( - ), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. M., ( - ) globos namams ( - ) dėl paskirto vaiko globėjo, globos ir gyvenamosios vietos, išlaikymo lėšų tvarkytojo pakeitimo, ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu reiškia šiuos reikalavimus ir prašo: atleisti ( - ) globos namus ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), paskirtus Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) nepilnametės M. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), nuolatiniu globėju, nuo pareigų; paskirti M. S., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), nuolatine globėja R. M., asmens kodas ( - ) pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) nustatytą globos ir gyvenamąją vietą ir nustatyti M. S., gim. ( - ), globos ir gyvenamąją vietą globėjos R. M., asmens kodas ( - ) gyvenamojoje vietoje; pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) paskirtą M. S., gim. ( - ), priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoją ir jos išlaikymo lėšų tvarkytoju paskirti R. M., asmens kodas ( - ) uzufrukto teise. Nurodė, kad teismo sprendimu yra apribota tėvų valdžia nepilnamečio vaiko atžvilgiu. Nepilnametei M. S. nustatyta nuolatinė globa ir jos nuolatiniu globėju paskirti ( - ) globos namai ( - ), šioje įstaigoje nustatyta nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta. Paaiškino, kad iš nepilnamečių vaikų priteistas išlaikymas nepilnamečiui vaikui, lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti globos namai. Suinteresuotas asmuo R. M. pateikė Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui prašymą dėl paskyrimo M. S. globėja. Ji yra motyvuota tapti mergaitės globėja, yra pasiruošusi visiems reikiamiems pokyčiams, globojant šį vaiką. Teismo posėdžio metu reikalavimus palaikė.

3Suinteresuotas asmuo ( - ) globos namai ( - ) atsiliepimu nurodė, kad sutinka su pareikštais reikalavimais. Teismo posėdžio metu palaikė pareiškimo reikalavimus.

4Suinteresuotas asmuo R. M. atsiliepimu nurodė, kad sutinka su pareiškimo reikalavimais. Nurodė, kad ji yra mergaitės motinos sesuo, artima nepilnamečio vaiko giminaitė, turi galimybę ir yra pasiruošusi suteikti nepilnamečiui vaikui normalias gyvenimo ir buitines sąlygas. Paaiškino, kad ji dirba, gauna nuolatines pajamas, todėl gali išlaikyti nepilnametį vaiką. Paaiškino, kad netoliese yra vidurinė mokykla, kurioje ji galės mokytis, be to, Jungtinėje Karalystėje yra didesnės galimybės M. lavintis, yra muzikos, dailės, ir kt. mokyklų. Suinteresuotas asmuo rūpinasi nepilnamečiu vaiku jau seniai, domisi jos mokslais, sveikata, emocine būsena, todėl dažnai jai skambina, atvykusi į Lietuvą visada pasiima, kartu atostogauja.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš byloje esančių įrodymų ir duotų paaiškinimų nustatyta, kad M. S., asmens kodas ( - ) gimė ( - ) (b. l. 6). Jos motina D. R., asmens kodas ( - ) tėvas R. S. (b. l. 6). Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) D. R. ir R. S. neterminuotai apribota tėvų valdžia jų dukters M. S. atžvilgiu; vaikui nustatyta nuolatinė globa; priteistas išlaikymas po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės; vaiko nuolatiniu globėju ir išlaikymo lėšų tvarkytoju paskirti ( - ) globos namai ( - ) (b. l. 8–14). R. M. išsituokusi, išlaikomų asmenų neturi, dirba ( - ), gauna pastovias pajamas, neteista, administracinių nuobaudų neturi. Savo sutikimą dar kartą patvirtino teismo posėdžio metu. Suinteresuoto asmens R. M. sveikata leidžia jai atlikti globėjos pareigas. Kadangi R. M. gyvena Jungtinėje Karalystėje, Panevėžio miesto VTAS kreipėsi į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu įvertinti jos galimybę globoti M. S.. Londono Bexley rajono institucija, atlikusi R. M. vertinimą dėl jos tinkamumo globoti M. S., užfiksavo, kad moteris gyvena ( - ). Tai nuolatinė jos gyvenamoji vieta. Suinteresuotas asmuo R. M. yra išsituokusi, į Angliją ji persikėlė gyventi prieš 7 metus. Ji gyvena dukrai K. V. ir jos sutuoktiniui priklausančiame būste. Kitų asmenų, norinčių globoti vaiką, nėra.

7Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą, rengti jį savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (LR CK 3.248 str. 1 d. ir 2 d.). LR CK 3.251 str. numato, kad globa yra nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų, o vaikams sulaukusiems 14 metų nustatoma rūpyba (LR CK 3.251 str. 1 ir 2 d.). Teismo posėdžio metu apklaustas nepilnametis vaikas nurodė, kad pageidauja gyventi su teta, kuri ja rūpinasi, nuolat ja domisi ir bendrauja. Paaiškino, kad buvo išvykusi pasisvečiuoti pas tetą, tenai gerai jautėsi, norėtų ten gyventi, lankyti mokyklą ir kt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nepilnamečio vaiko nuomonę, šalių paaiškinimus, M. S. nuolatine globėja skirtina R. M. (LR CK 3.256 str., 3. 259 str.), o ( - ) globos namai ( - ) atleistinas iš globėjo pareigų (LR CPK 494 str.). Teismas nemato priežasčių, dėl kurių suinteresuotas asmuo R. M. negalėtų vykdyti globėjos funkcijų. Suinteresuotas asmuo R. M. sutinka globoti nepilnametį vaiką, jai bus suteiktos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos, bus tinkamai prižiūrimas, sudarytos tinkamos vystymosi ir ugdymo sąlygos. Bylos duomenys rodo, kad vaiko globėjas parinktas nepažeidžiant LR CK 3.268 str. reikalavimų. Teismas nenustatė aplinkybių, numatytų LR CK 3.269 str., kurios neleistų suinteresuotą asmenį R. M. skirti globėja. Paskyrus M. S. globėją R. M., pakeistina ir Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu nustatyta globos vieta, vaiko gyvenamoji vieta ir išlaikymo lėšų tvarkytojas, t. y. M. S., gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su globėja R. M. jos gyvenamojoje vietoje, ir globėja skirtina išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise (LR CK 3.275 str., 3.185 str., 3.265 str.).

8Globėjai išaiškintina, kad globėjas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais; bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimais vaiko giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, mokymąsi, sveikatą ir kitą; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius; rengti savarankiškam gyvenimui, darbui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (LR CK 3.271 str., 3.272 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 504 str. teismas

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11Pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. Nr. ( - ) paskirtą M. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), globėją ( - ) globos namus ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), ir atleisti jį nuo globėjo pareigų atlikimo; paskirti M. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), nuolatine globėja R. M., asmens kodas ( - )

12Pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. Nr. ( - ) nustatytą M. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), globos ir gyvenamąją vietą ir nustatyti, kad M. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), globos ir gyvenamoji vieta yra globėjos R. M., asmens kodas ( - ) gyvenamojoje vietoje.

13Pakeisti Kauno apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. Nr. ( - ) paskirtą M. S., asmens kodas ( - ) gimusiai ( - ), skirto išlaikymo tvarkytoją ir M. S., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise iki jo pilnametystės paskirti R. M., asmens kodas ( - )

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai