Byla B2-704-569/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ben and Company“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ben and Company“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau–VSDFV) Mažeikių skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau–UAB) „Ben and Company“. Nurodo, kad UAB „Ben and Company“ įmokų nemoka, nevykdo draudėjo pareigų. Atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. balandžio 11 d. yra 643,05 Eur. Nurodo, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką UAB „Ben and Company“ pradėjo pažeidinėti nuo 2011 m. spalio mėnesio. Paskutinį kartą atsakovė VSDFV Mažeikių skyriui valstybinio socialinio draudimo įmokas sumokėjo 2011 m. rugsėjo 15 d. VSDFV Mažeikių skyrius šio draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, kad būtų išieškota skola, tačiau jokių piniginių lėšų UAB „Ben and Company“ nepervedė. Mano, jog yra pagrindas daryti išvadą, kad UAB „Ben and Company“ yra nemoki, negali vykdyti įstatymais numatytų privalomųjų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus bei vykdyti kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

3UAB „Ben and Company“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jos ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

6Atsakovei buvo išsiųsta 2016 m. gegužės 16 d. teismo nutartis, kuria atsakovė įpareigota pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą ir k. t. Tesimo siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kadangi teismo procesinių dokumentų įteikti nepavyko, teismas, gindamas viešąjį interesą, įrodymus rinko savo iniciatyva. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjui galimai dėl savo nemokumo. Atsakovė Valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras” duomenimis UAB „Ben and Company“ nuosavybės teise turi registruoto nekilnojamo turto – žemės sklypą, esantį Trakų r. sav., Paluknio sen., Pakrempės k., tačiau jam yra taikytas turto areštas ir įregistruota hipoteka. Pagal Valstybinės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“ duomenis, UAB „Ben and Company“ transporto priemonių neturi. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovė UAB „Ben and Company“ valstybės biudžete turi permokas: gyventojų pajamų mokesčio 320,11 Eur ir pridėtinės vertės mokesčių 942,82 Eur. Taip pat nurodė, kad 2012-03-06 AVMI iniciatyva įmonė išregistruota iš Pridėtinės vertės mokesčių (toliau–PVM) mokėtojų registro.

7Teismo vertinimu, atsakovės išregistravimas iš PVM mokėtojų registro gali reikšti, kad įmonė nuo 2012 m. nevykdo veiklos. Pažymėtina, kadangi atsakovė VĮ „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi, todėl teismui sunku įvertinti tikrąją UAB „Ben and Company“ finansinę padėtį bylos nagrinėjimo metu. Įvertinus tai, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, vertintina, kad atsakovės pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) galimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl konstatuotina, jog atsakovė UAB „Ben and Company“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Ben and Company“ bankroto administratoriumi skiriama UAB „Rožių slėnis“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktas, 23 straipsnio 13 punktas).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „Ben and Company“ (įmonės kodas 302541833, registracijos adresas: Mažeikių r. sav.).

122. Bankrutuojančios UAB „Ben and Company“ administratoriumi paskirti UAB „Rožių slėnis“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės numeris B-JA229).

133. Areštuoti UAB „Ben and Company“, įmonės kodas 302541833, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „Ben and Company“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti UAB „Ben and Company“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

177. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

188. UAB „Ben and Company“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

199. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Ben and Company“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

20Apie iškeltą UAB „Ben and Company“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei UAB „Ben and Company“.

21Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

22Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau–VSDFV)... 3. UAB „Ben and Company“ keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 5. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 6. Atsakovei buvo išsiųsta 2016 m. gegužės 16 d. teismo nutartis, kuria... 7. Teismo vertinimu, atsakovės išregistravimas iš PVM mokėtojų registro gali... 8. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 9. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 11. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Ben and Company“ (įmonės kodas 302541833,... 12. 2. Bankrutuojančios UAB „Ben and Company“ administratoriumi paskirti UAB... 13. 3. Areštuoti UAB „Ben and Company“, įmonės kodas 302541833,... 14. 4. Uždrausti UAB „Ben and Company“ vykdyti visas finansines prievoles,... 15. 5. Nustatyti UAB „Ben and Company“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 16. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 17. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. 8. UAB „Ben and Company“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį... 19. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Ben and Company“... 20. Apie iškeltą UAB „Ben and Company“ bankroto bylą pranešti Audito,... 21. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 22. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...