Byla B2-75-569/2016
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartimi individualiai įmonei „Lairimas“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Atveika“. 2013 m. vasario 11 d. nutartimi bankrutuojanti individuali įmonė „Lairimas“ pripažinta likviduojama dėl bankroto taikant supaprastintą bankroto procesą, nustatant vienerių metų supaprastinto bankroto proceso trukmę. Šiaulių apygardos teismo 2014-02-10 nutartimi bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ supaprastinto bankroto proceso terminas buvo pratęstas iki 2014 m. gruodžio 1 d. 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ supaprastinto bankroto proceso terminas buvo dar kartą pratęstas iki 2015 m. birželio 1 d. 2015 m. birželio 4 d. nutartimi nutarta nutraukti supaprastinto bankroto proceso vykdymą bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ bankroto byloje ir bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ bankroto procedūras vykdyti bendra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau–ĮBĮ) nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

4Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ veiklos pabaigos. Nurodo, kad 2015-12-22 įvyko kreditorių susirinkimas, kuris įpareigojo bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodo, kad įmonės savininkas bankroto administratoriui jokio turto neperdavė, todėl likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktų nebuvo sudaryta.

5Prašymas tenkintinas.

6Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2015 m. gruodžio 22 d. įvykęs bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ veiklos pabaigos (126 b. l.). Teismui pateikta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūros pažyma Nr. S-T-315, patvirtina, kad minėta institucija bankrutavusiai individualiai įmonei „Lairimas“ pretenzijų neturi (131 b. l.). Iš administratoriaus pateiktų duomenų matyti, kad įmonė turto neturi. Paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra visai užbaigtos. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

8Pripažinti, kad bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“, įmonės kodas 300520107, veikla pasibaigė.

9Įpareigoti bankrutavusios individualios įmonės „Lairimas“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

10Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai