Byla 2-1607-555/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gerdukas“ atstovui advokatui M. Š., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „R.Baltic“ atstovui advokatui P. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gerdukas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „R.Baltic“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22014 m. sausio 9 d. priimtas ieškovės UAB „Gerdukas“ ieškinys dokumentinio proceso tvarka, kuriuo prašoma priimti preliminarų sprendimą ir priteisti iš atsakovės UAB „R.Baltic“ 190 975,59 Lt skolos, 46 004,23 Lt delspinigių ir 8,75 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5 580,40 Lt bylinėjimosi išlaidų.

32014 m. sausio 9 d. teismas preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

4Atsakovė UAB „R.Baltic“ 2014 m. vasario 11 d. pateikė teismui prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo.

5Prieštaravimai 2014 m. vasario 13 d. nutartimi priimti, nustatytas ieškovei terminas atsiliepimui į prieštaravimus pateikti.

6Nustatytu terminu ieškovas pateikė atsiliepimą.

7Šalys 2014 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio metu pateikė teismui 2014 m. gegužės 9 d. sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

8Prašymas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra prijungtas prie bylos.

10Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

11Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį, kurioje patvirtino, jog jų valia yra taikiai baigti kilusius civilinius ginčus, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

12Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl tvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, naikintinas preliminarus teismo sprendimas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 430 straipsnio 9 dalis, CK 6.983 straipsnis).

13Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

14CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė 2014 m. sausio 6 d. sumokėjo 2 870 Lt žyminio mokesčio, todėl sudarius taikos sutartį, sutinkamai su CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio – 2 152,50 Lt.

15Šalys atsisakė reikalauti viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei taikos sutartimi įsipareigojus sumokėti valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,

1611,46 Lt priteistina iš atsakovės UAB „R.Baltic“ valstybei (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 291, 292, 294, 295, straipsniais,

Nutarė

18panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1410-555/2014.

19Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gerdukas“ (juridinio asmens kodas 133761117, Technikos g. 7K, Kaunas LT-51209) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „R.Baltic“ (juridinio asmens kodas 302966446, adresas korespondencijai: Dvaro g. 123A, Šiauliai LT-76208) 2014 m. gegužės 9 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1607-555/2014 šiomis sąlygomis:

201. Atsakovė pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti Ieškovei 161 431,43 Lt likusią skolą pagal ieškinį;

212. Ieškovė mažina priskaičiuotų delspinigių dydį iki 11 659,22 Lt, su tokiu delspinigių dydžių Atsakovė sutinka, jį pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti šioje taikos sutartyje nustatyta tvarka;

223. Atsakovė pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti Ieškovei 25 proc. negrąžintiną žyminio mokesčio dalį, t. y. 717 Lt;

234. Atsakovė pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti Ieškovei visas jos patirtas vykdymo išlaidas, susijusias su 2014 m. sausio 9 d. Kauno apygardos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;

245. Atsakovė sutinka ir įsipareigoja sumokėti visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu, kurias teismas nuspręstų byloje priteisti.

256. Iš viso Ieškovės reikalaujama, o Atsakovės pripažįstama ir mokėtina suma pagal šią taikos sutartį sudaro 184107,65 Lt (16 1431,43 Lt skola + 11 659,22 Lt delspinigiai + 717 Lt negrąžintinas žyminis mokestis + 10 300 Lt atstovavimo išlaidos), kurią Atsakovė įsipareigoja sumokėti tokia tvarka:

26- 45 107,67 Lt – iki 2014-06-15;

27- 30 000 Lt – iki 2014-07-15;

28- 35 000 Lt – iki 2014-08-15;

29- 37 000 Lt – iki 2014-09-15;

30- 37 000 Lt – iki 2014-10-15.

317. Išlaidas, susijusias su 2014 m. sausio 9 d. Kauno apygardos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Atsakovė įsipareigoja sumokėti per 2 dienas nuo atitinkamo Ieškovės prašymo arba sąskaitos gavimo dienos.

328. Atsakovė visus mokėjimus atlieka į Ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT60 7044 0600 0631 9053, esančią AB SEB banke.

339. Šalys susitaria ir prašo Teismo palikti galioti 2014 m. sausio 9 d. Kauno apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki visiško šios taikos sutarties sąlygų įvykdymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra mažinamas priklausomai nuo likusios neapmokėtos skolos dydžio pagal šią sutartį.

3410. Ieškovė prašo Teismo nutartimi grąžinti jam 75 proc. t. y. 2 152,50 Lt, sumokėto žyminio mokesčio.

3511. Šalys visas kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas padengia savo lėšomis ir jos nėra kompensuojamos.

36Civilinę bylą Nr. 2-1607-555/2014 nutraukti.

37Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gerdukas“ (juridinio asmens kodas 133761117, Technikos g. 7K, Kaunas LT-51209) 75 procentus žyminio mokesčio, t. y. 2 152,50 Lt sumokėto 2014 m. sausio 6 d.

38Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „R.Baltic“ (juridinio asmens kodas 302966446, adresas korespondencijai: Dvaro g. 123A, Šiauliai LT-76208) priteisti 11,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija (įmonės kodas 188659752), į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

39Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Miglei... 2. 2014 m. sausio 9 d. priimtas ieškovės UAB „Gerdukas“ ieškinys... 3. 2014 m. sausio 9 d. teismas preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.... 4. Atsakovė UAB „R.Baltic“ 2014 m. vasario 11 d. pateikė teismui... 5. Prieštaravimai 2014 m. vasario 13 d. nutartimi priimti, nustatytas ieškovei... 6. Nustatytu terminu ieškovas pateikė atsiliepimą.... 7. Šalys 2014 m. gegužės 9 d. teismo posėdžio metu pateikė teismui 2014 m.... 8. Prašymas tenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis... 10. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 11. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį,... 12. Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių... 13. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 14. CPK 87 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu šalys sudarė taikos sutartį,... 15. Šalys atsisakė reikalauti viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų, o... 16. 11,46 Lt priteistina iš atsakovės UAB „R.Baltic“... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293... 18. panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. preliminarų sprendimą... 19. Patvirtinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gerdukas“... 20. 1. Atsakovė pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti Ieškovei 161 431,43 Lt... 21. 2. Ieškovė mažina priskaičiuotų delspinigių dydį iki 11 659,22 Lt, su... 22. 3. Atsakovė pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti Ieškovei 25 proc.... 23. 4. Atsakovė pripažįsta ir įsipareigoja sumokėti Ieškovei visas jos... 24. 5. Atsakovė sutinka ir įsipareigoja sumokėti visas teismo išlaidas,... 25. 6. Iš viso Ieškovės reikalaujama, o Atsakovės pripažįstama ir mokėtina... 26. - 45 107,67 Lt – iki 2014-06-15;... 27. - 30 000 Lt – iki 2014-07-15;... 28. - 35 000 Lt – iki 2014-08-15;... 29. - 37 000 Lt – iki 2014-09-15;... 30. - 37 000 Lt – iki 2014-10-15.... 31. 7. Išlaidas, susijusias su 2014 m. sausio 9 d. Kauno apygardos teismo... 32. 8. Atsakovė visus mokėjimus atlieka į Ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą... 33. 9. Šalys susitaria ir prašo Teismo palikti galioti 2014 m. sausio 9 d. Kauno... 34. 10. Ieškovė prašo Teismo nutartimi grąžinti jam 75 proc. t. y. 2 152,50... 35. 11. Šalys visas kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas padengia savo lėšomis... 36. Civilinę bylą Nr. 2-1607-555/2014 nutraukti.... 37. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gerdukas“ (juridinio... 38. Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „R.Baltic“ (juridinio asmens... 39. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...