Byla 2S-1050-910/2018
Dėl skolos priteisimo, kurioje trečiasis asmuo K. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Prekuva“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Prekuva“ ieškinį atsakovui UAB „Termoblok“ dėl skolos priteisimo, kurioje trečiasis asmuo K. P.,

Nustatė

21. Ieškovas BUAB „Baltijos angarai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Novoblokas“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Termoblock“) dėl skolos priteisimo. Bylos nagrinėjimo metu pradinis ieškovas BUAB „Baltijos angarai“ pakeistas jo teisių perėmėju – UAB „Prekuva“.

32. Išnagrinėjęs civilinę bylą, Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

43. Ieškovas UAB „Prekuva“ pateikė apeliacinį skundą.

54. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 11 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „Prekuva“ terminą 1659 Eur dydžio žyminiam mokesčiui už apeliacinį skundą sumokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 dalis).

65. Dėl šios teismo nutarties ieškovas padavė atskirąjį skundą, remdamasis tuo, kad UAB „Prekuva“, perėmusi visas procesines teises ir pareigas iš pirminio ieškovo – bankrutavusios įmonės, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2014).

76. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 10 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą atmetė, nurodydamas, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad tuo atveju, kai bankrutuojančios įmonės reikalavimo teises į jos skolininkus perima kiti asmenys, neturintys bankrutuojančios įmonės statuso, tokie asmenys negali pasinaudoti ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindu, nes šis pagrindas nustatytas tik pačiam bankrutuojančiam subjektui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1225/2013; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2-605-302/2017). Apeliacinės instancijos teismas nustatė apeliantui 14 kalendorinių dienų terminą, skaičiuotiną nuo šios nutarties priėmimo dienos, Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 11 d. nutartyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. nurodyto dydžio žyminiam mokesčiui sumokėti.

87. Ieškovas UAB „Prekuva“, sumokėjęs 100 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, 2017 m. spalio 24 d. padavė teismui prašymą atidėti likusios žyminio mokesčio dalies – 1559 Eur – sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

108. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovo UAB „Prekuva“ prašymo atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalies sumokėjimą netenkino ir nustatė terminą iki 2017 m. lapkričio 6 d. sumokėti 1559 Eur žyminio mokesčio bei pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

119. Teismas nurodė, kad ieškovas, prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią finansinę padėtį, taip pat nepateikė jokių duomenų, jog ateityje atsakovo finansinė padėtis pagerės.

12III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

1310. Apeliantas (ieškovas) UAB „Prekuva“ atskiruoju skundu prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

1410.1. Apeliantas, sumokėjęs 100 Eur žyminio mokesčio, likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą prašė atidėti iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo, o ne atleisti nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo, kaip skundžiamoje nutartyje nurodė teismas.

1510.2. Apeliantas UAB „Prekuva“ šiuo atveju nepajėgus sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį, tačiau iki įsiteisės apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas, apeliantas ketina surinkti likusios žyminio mokesčio dalies sumą.

1610.3. Apeliantas procesines teises bei pareigas šioje byloje perėmė iš bankrutavusio subjekto, t. y. BUAB „Baltijos angarai“, kuris buvo atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl šiuo atveju UAB „Prekuva“ neturėtų būti užkirstas kelias paduoti apeliacinį skundą, sumokėjus dalį žyminio mokesčio, o likusios dalies sumokėjimą atidedant iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1811. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

1912. Nagrinėjamu atveju absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

2013. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalies sumokėjimą. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas (CPK 84 straipsnis) šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

2114. Žyminis mokestis – tai civilinio proceso įstatymo nustatyta suma, kurią šalys, tretieji asmenys pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, privalo sumokėti už tam tikrus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis). Tai yra viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų, kurią įtvirtindamas įstatymų leidėjas siekia kelių viešajam interesui svarbių tikslų: padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti; skatinti šalis ginčus spręsti taikiai; netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams. Atsižvelgiant į skirtingą dalyvaujančių byloje asmenų turtinę padėtį ir būtinybę užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą, CPK įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies (CPK 83 straipsnis) bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo (CPK 84 straipsnis) institutai.

2215. Atskirajame skunde teisingai pažymėta, kad nagrinėjamu atveju ieškovas (apeliantas) pateikė teismui prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, bet ne atleisti nuo žyminio mokesčio dalies, todėl apskųstą nutartį priėmęs teismas nepagrįstai rėmėsi CPK 83 straipsnio 3 dalimi, reglamentuojančia atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies. Kartu pažymėtina tai, kad, nors teismas netinkamai įvardijo teisės normą, tačiau nurodė teisingus kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, yra ar ne pagrindas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Teismas visiškai teisingai nurodė, kad prašymas turi būti motyvuotas, be to, prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Iš apskųstos nutarties motyvų matyti, kad teismas svarstė būtent apelianto (ieškovo) prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą ir rėmėsi CPK 84 straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, keliamais tokiam prašymui.

2316. CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

2417. Žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto tikslas – prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, todėl šio instituto taikymas tikslingas tuo atveju, jeigu asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio kreipimosi į teismą dieną, tačiau bus pajėgus atlikti šią pareigą per ilgesnį laiko tarpą. Tokiu būdu asmeniui sudaroma galimybė iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo surinkti reikiamą sumokėti sumą (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571-178/2016; 2016 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2052-302/2016; 2017 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1286-236/2017).

2518. Lietuvos apeliacinio teismo ne kartą pabrėžta, kad, sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą, turi būti įvertinama ne tik turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, bet ir tai, kiek tokia padėtis tęsis. Kai asmens turtinė padėtis kreipimosi į teismą metu yra komplikuota, tačiau yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pvz., per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1670-943/2015; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017; 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-49-464/2018; kt.).

2619. Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, jog asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo toje byloje priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jeigu jo reikalavimai bus nepatenkinti, turės galimybę sumokėti (CPK 84, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017; 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-49-464/2018; kt.).

2720. Nagrinėjamu atveju bylos duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai nurodė, jog ieškovas, prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo sunkią finansinę padėtį, taip pat jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ateityje ieškovo finansinė padėtis pagerės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prašyme atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą ieškovas (apeliantas) net nesirėmė sunkia finansine padėtimi, tiesiog nurodė, jog sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio, o likusios 1559 Eur dydžio žyminio mokesčio dalies sumokėjimą prašo atidėti. Toks ieškovo (apelianto) prašymas yra visiškai nemotyvuotas ir nepagrįstas, taigi neatitinka CPK 84 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, todėl akivaizdu, kad negalėjo būti patenkintas.

2821. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas (apeliantas), teikdamas prašymą atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, sumokėjo itin mažą žyminio mokesčio dalį, t. y. 100 Eur iš 1659 Eur mokėtino žyminio mokesčio.

2922. Pabrėžtina, kad atskirajame skunde taip pat nenurodyta jokių aplinkybių dėl ieškovo (apelianto) sudėtingos finansinės padėties, prie skundo nepridėta nė vieno įrodymo, reikšmingo prašymui atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą išspręsti (CPK 84, 12, 178 straipsniai). Kai apeliantas nepateikė jokių duomenų apie jo finansinę padėtį, iš kurių teismas galėtų spręsti, kad apeliantas, būdamas veiklą vykdantis juridinis asmuo, realiai neturi galimybių sumokėti 1659 Eur dydžio žyminį mokestį, be to, jokių įrodymų, kuriais remdamasis teismas galėtų daryti išvadą apie ateityje galinčią pagerėti apelianto finansinę padėtį, prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą yra aiškiai nepagrįstas.

3023. Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad ieškovas (apeliantas) reikalavimo teises į atsakovą perėmė iš bankrutavusios įmonės, t. y. BUAB „Baltijos angaras“, niekaip nesusijusi su UAB „Prekuva“ finansinėmis galimybėmis sumokėti žyminį mokestį už norimą paduoti byloje apeliacinį skundą ir nėra pagrindas atidėti žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, ieškovui (apeliantui) nepateikus jokių tokiam prašymui išspręsti reikšmingų duomenų (CPK 84, 12, 178 straipsniai).

3124. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad atskirasis skundas yra aiškiai nepagrįstas, naikinti ar keisti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį dėl skunde nurodytų argumentų nėra jokio pagrindo (CPK 320, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

33atmesti atskirąjį skundą.

34Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nustatyti ieškovui (apeliantui) UAB „Prekuva“ 14 kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties priėmimo dienos, Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. 1. Ieškovas BUAB „Baltijos angarai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. 2. Išnagrinėjęs civilinę bylą, Trakų rajono apylinkės teismas 2016 m.... 4. 3. Ieškovas UAB „Prekuva“ pateikė apeliacinį skundą.... 5. 4. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 11 d. nutartimi nustatė... 6. 5. Dėl šios teismo nutarties ieškovas padavė atskirąjį skundą,... 7. 6. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 10 d. nutartimi ieškovo... 8. 7. Ieškovas UAB „Prekuva“, sumokėjęs 100 Eur žyminio mokesčio už... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovo UAB... 11. 9. Teismas nurodė, kad ieškovas, prašydamas atidėti žyminio mokesčio... 12. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 13. 10. Apeliantas (ieškovas) UAB „Prekuva“ atskiruoju skundu prašo Trakų... 14. 10.1. Apeliantas, sumokėjęs 100 Eur žyminio mokesčio, likusios žyminio... 15. 10.2. Apeliantas UAB „Prekuva“ šiuo atveju nepajėgus sumokėti likusią... 16. 10.3. Apeliantas procesines teises bei pareigas šioje byloje perėmė iš... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo... 19. 12. Nagrinėjamu atveju absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo... 20. 13. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 21. 14. Žyminis mokestis – tai civilinio proceso įstatymo nustatyta suma,... 22. 15. Atskirajame skunde teisingai pažymėta, kad nagrinėjamu atveju ieškovas... 23. 16. CPK 84 straipsnyje nustatyta, kad teismas rašytinio proceso tvarka,... 24. 17. Žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo instituto tikslas – prievolės... 25. 18. Lietuvos apeliacinio teismo ne kartą pabrėžta, kad, sprendžiant... 26. 19. Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi... 27. 20. Nagrinėjamu atveju bylos duomenų analizė teikia pagrindą daryti... 28. 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas (apeliantas), teikdamas... 29. 22. Pabrėžtina, kad atskirajame skunde taip pat nenurodyta jokių aplinkybių... 30. 23. Atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad ieškovas (apeliantas)... 31. 24. Apibendrinant išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad atskirasis... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 33. atmesti atskirąjį skundą.... 34. Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį palikti... 35. Nustatyti ieškovui (apeliantui) UAB „Prekuva“ 14 kalendorinių dienų...