Byla 2-1717-601/2015
Dėl paskolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Rasai Juronienei, dalyvaujant ieškovės RUAB „Vanesos turtas“ atstovams direktoriui G. S., adv. T. T., atsakovui D. K., jo atstovei adv. N. K., trečiajam asmeniui D. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės RUAB „Vanesos turtas“ ieškinį atsakovui D. K. su trečiuoju asmeniu D. V. dėl paskolos priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 136 121,41 Eur skolos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodo, kad 2007 m. birželio 8 d. atsakovas pasiskolino iš O. N. 136 121,41 Eur (470 000 Lt), tą patvirtina O. N. sąskaitos išrašas, kuriame nurodyta, jog pervedamų pinigų paskirtis – paskola. Rašytinė paskolos sutartis nebuvo sudaryta, kitų įrodymų, patvirtinančių paskolos santykių buvimą tarp O. N. ir atsakovo, taip pat neturi. 2015 m. spalio 24 d. reikalavimų perleidimo sutartimis ieškovė perėmė iš A. N. ir G. N. (O. N. teisių perėmėjų) reikalavimo teises dėl šios paskolos grąžinimo, todėl ieškovė prašo grąžinti šią paskolą. Mano, jog pinigai turi būti priteisti iš atsakovo, nes nėra svarbu, kur šiuos gautus pinigus vėliau dėjo atsakovas.

6Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad jo ir O. N. niekada nesiejo jokie paskolos santykiai, su juo nebuvo pažįstamas. Atsakovas nuo 2006 m. dirbo UAB „( - )“, kurios direktorius buvo D. V., vairuotoju. Apie O. N. žinojo tik iš direktoriaus D. V. pokalbių, kad O. N. neva yra UAB „( - )“ akcininkas ir kaip generalinis direktorius. Direktoriaus D. V. nurodymu, jis 2007 m. birželio 8 d. atsidarė sąskaitą UAB „Medicinos bankas“, kur turėjo būti pervedamas darbo užmokestis, tačiau tą pačią iš direktoriaus D. V. sužinojo, jog į jo sąskaitą pervesti pinigai. Nuvykus jam ir direktoriui D. V. į banką paaiškėjo, kad O. N. į jo sąskaitą pervedė 470 000 Lt. Direktorius D. V., po pokalbio telefonu su O. N., nurodė šiuos pinigus pervesti į jo sąskaitą, nes šie pinigai yra skirti UAB „( - )“ veiklai. Tą pačią dieną pinigai buvo pervesti į direktoriaus D. V. nurodytą sąskaitą. Pinigai į jo sąskaitą buvo pervesti be jokio pagrindo, be jo žinios buvo pasinaudota jo sąskaita.

7Trečiasis asmuo D. V. prašo ieškinį atmesti, kaip visiškai nepagrįstą. Patvirtina atsakovo nurodytas aplinkybes ir nurodo, kad O. N. į atsakovo sąskaitą pervesti pinigai (galimai per klaidą patekę į atsakovo sąskaitą) buvo skirti jam (D. V.), kad jis apmokėtų už žemės įsigijimą iš A. S..

8Ieškinys atmestinas.

9Nustatyta, kad 2007 m. birželio 8 d. į atsakovo sąskaitą UAB „Medicinos bankas“ O. N. pervedė 470 000 Lt, nurodant mokėjimo paskirtį – paskola (b. l. 11, 36). Tą pačią dieną atsakovas šiuos pingus pervedė trečiajam asmeniui D. V.. Pinigų O. N., jam esant gyvam, nereikalavo grąžinti. Trečiąjį asmenį D. V. ir O. N. siejo verslo santykiai (UAB „( - )“, kurios direktorius buvo O. N., o akcininkė jo mama buvo UAB „( - )“ vienintelė akcininkė). Duomenų, jog atsakovą, kuris buvo UAB „( - )“ vairuotojas, ir O. N. siejo kokie nors verslo santykiai, nėra.

10Byloje kilo ginčas, ar tarp O. N. ir atsakovo buvo susiklostę paskolos teisiniai santykiai.

11Pagal įstatyme pateiktą paskolos sutarties apibrėžtį tai yra sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartyje nenustatyta ko kito (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Pateiktoje paskolos sutarties apibrėžtyje nustatyta, kad paskolos sutartis yra realinė, nes paskolos sutartinių santykių atsiradimui būtinas sutarties dalyko perdavimas paskolos gavėjui ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos dalyką paskolos davėjui. CK 6.871 straipsnio 1 dalyje (pinigų pervedimo metu galiojusojei įstatymo redakcijoje) buvo numatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų.

12Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

13Teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog tarp O. N. ir atsakovo D. K. buvo susiklostę paskolos teisiniai santykiai. Vien ta aplinkybė, jog O. N., padarydamas pinigų pavedimą į atsakovo sąskaitą nurodė jų paskirtį kaip paskola, nėra pakankama pripažinti buvus sudarytam susitarimui dėl paskolos teisinių santykių. Jokių kitų įrodymų apie galimai buvusį susitarimą dėl paskolos, byloje nėra. Priešingai, atsakovo paaiškinimas (tvirtina, jog nebuvo jokių paskolos santykių tarp jo ir O. N.; pinigai jam nepagrįstai buvo pervesti), trečiojo asmens D. V. paaiškinimas (nurodo, jog pinigai buvo skirti jam, kad šis sumokėtų už perkamą žemę), byloje nustatytos aplinkybės tokios kaip: 1) atsakovas tą pačią dieną, tik sužinojęs apie jam pervestus pinigus, ėmė aiškintis jų pervedimo tikslą ir tą pačią dieną šie pinigai buvo pervesti trečiajam asmeniui D. V., 2) Valstybinė mokesčių inspekcija 2012 m. lapkričio 29 d. pažymoje nurodė, jog operatyvaus patikrinimo metu nustatyta, kad O. N. nebuvo suteikęs paskolos D. K., o tik pervesdamas pinigines lėšas D. V. įterpė trečią asmenį D. K., 3) O. N., būdamas gyvas, nereikalavo šių pinigų grąžinimo iš atsakovo, 4) nesilaikyta privalomos rašytinės paskolos sutarties formos, 5) pervesta labai didelė pinigų suma asmeniui, dirbančiam vairuotoju, - leidžia daryti išvadą, jog pervesti atsakovui pinigai nebuvo skirti atsakovui ir paskolos teisiniai santykiai tarp O. N. bei atsakovo neatsirado.

14Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovės ieškinys yra nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

15Ieškinį atmetus, panaikintinos 2015 m. kovo 18 d. teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo) (CPK 150 str.).

16Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovės priteistina jo turėtų 1 500 Eur išlaidų, susijusių su advokato teisinėmis paslaugomis (b. l. 126-127) (CPK 98 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti atsakovui D. K., a. k. ( - ) iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vanesos turtas“, į. k. ( - ), 1 500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

20Panaikinti 2015 m. kovo 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui D. K. (asmens kodas ( - ) registruota gyvenamoji vieta ( - ), Kaunas) priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 136 121,41 Eur (vieno šimto trisdešimt šešių tūkstančių šimto dvidešimt vieno Eur ir 21 ct) sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o šio turto nesant arba esant nepakankamai, likusiai sumai areštuoti atsakovui priklausančias turtines teises bei pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės RUAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovo 136 121,41 Eur skolos bei 5... 5. Nurodo, kad 2007 m. birželio 8 d. atsakovas pasiskolino iš O. N. 136 121,41... 6. Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad jo ir O. N. niekada nesiejo... 7. Trečiasis asmuo D. V. prašo ieškinį atmesti, kaip visiškai nepagrįstą.... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Nustatyta, kad 2007 m. birželio 8 d. į atsakovo sąskaitą UAB „Medicinos... 10. Byloje kilo ginčas, ar tarp O. N. ir atsakovo buvo susiklostę paskolos... 11. Pagal įstatyme pateiktą paskolos sutarties apibrėžtį tai yra sutartis,... 12. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 13. Teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta įrodymų, jog tarp O. N. ir... 14. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog ieškovės... 15. Ieškinį atmetus, panaikintinos 2015 m. kovo 18 d. teismo nutartimi... 16. Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovės priteistina jo turėtų 1 500 Eur... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 268... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Priteisti atsakovui D. K., a. k. ( - ) iš ieškovės restruktūrizuojamos... 20. Panaikinti 2015 m. kovo 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytas... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...