Byla 2-808-570/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovams Linui Šapalui ir Laimučiui Vaškevičiui,

4atsakovui R. M. ir jo atstovui advokatui Vidmantui Raviniui,

5trečiojo asmens Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Gintarui Zavistauskui

6suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos skyriaus atstovei Jolitai Bendžiuvienei

7žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui R. M. ir tretiesiems asmenims Kalvarijos savivaldybės administracijai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolė, Kazlų Rūdos, Kalvarijos Žemėtvarkos skyriaus dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir

Nustatė

8Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą R. M., įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype, kurio unikalus ( - ) t.y. per 6 (šešis) mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę, o per nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti ieškovą nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą, žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jo patirtas išlaidas iš atsakovo. Bylinėjimosi išlaidas valstybei prašo priteisti iš atsakovo. Atstovas nurodė, kad tarp šalių nekilo ginčo, kad atsakovas R. M. 420,78 kv. m. bendro ploto individualų gyvenamąjį namą su komercinėmis patalpomis, esančiomis ( - ) pastatė neteisėtai, t.y. be statybos leidimo, nes Kalvarijos savivaldybės administracijos 2009-03-16 išduotas statybos leidimas Nr. 9NS buvo panaikintas Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu. Kito statybą leidžiančio dokumento jis neturi. Atsakovas ne kartą buvo įspėtas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tačiau iki šiol jų nelikvidavo. Leidimas statybai neišduodamas dėl tos priežasties, kad atsakovo turimame 4 a. sklype tokio dydžio statinio statyba negalima, tam reikia didesnio žemės sklypo. Atsižvelgiant į tai, kad Kalvarijos savivaldybės administracija rengia Dariaus ir Girėno g. Kalvarijos m. detalųjį planą ir atsakovas yra pateikęs prašymą pasididinti savo turimą žemės sklypą bei tokiu būdu gauti statybos leidimą, neprieštarautų, jeigu teismas nustatytų atsakovui ne trumpesnį kaip 12 mėn. terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius arba gauti statybą leidžiančius dokumentus.

9Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai. Nurodė, kad individualų namą adresu ( - ) statė turėdamas namo projektą ir Kalvarijos savivaldybės administracijos išduotą leidimą statybai, tačiau paaiškėjus, kad leidimas išduotas pažeidžiant įstatymus, jis teismo sprendimu buvo panaikintas. Naujo leidimo statybai neturi, tačiau jis yra kreipęsis į Kalvarijos savivaldybės administraciją, prašydamas leisti įsigyti valstybinės žemės ir tokiu būdu pasididinti savo turimą žemės sklypą. Mano, kad per 12 mėnesių tikrai suspės gauti visus statybą leidžiančius dokumentus.

10Trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka (b.l. 162) Atstovas nurodė, kad galima įteisinti šią savavališką statybą, tačiau tam reikia laiko, kadangi šalia atsakovo žemės yra laisvas 1,5 ha žemės plotas, kuriam rengiamas detalusis planas. Atsakovas yra pateikęs prašymą įsigyti šios žemės ir tokiu būdu parengus detalųjį planą ir jį patvirtinus, atsakovui bus galimybė pasididinti savo turimą žemės sklypą ir įteisinti savavališką statybą. Pripažįsta, kad šiuo metu atsakovo turimas 4 a. žemės sklypas tokio dydžio pastatui yra per mažas ir faktiškai ieškovo reikalavimas yra teisėtas.

11Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą su ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti (b.l.37-39). Atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad kol nėra parengto detaliojo plano, sunku pasakyti, kad atsakovas galės įsigyti žemės. O šiuo metu atsakovas nėra kreipęsis į valstybinės žemės patikėtinį, t.y. jų tarnybą dėl sutikimo statyti pastatus mažesniu kaip 3 m. atstumu nuo sklypo ribos.

12Ieškinys tenkintinas dalinai.

13Šalių ir trečiųjų asmenų atstovų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Kauno apygardos administraciniam teismui 2010 m. kovo 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-649-422/2009 panaikinus Kalvarijos savivaldybės administracijos 2009 m. kovo 16 d. R. M. ir R. M. išduotą statybos leidimą Nr. 9NS individualiam gyvenamajam namui su komercinėmis patalpomis, 420,78 kv. m. bendro ploto, ( - ) statyti, o Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2011 m. kovo 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-556-293/2011 palikus galioti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą nepakeistu (b.l.23-28), ieškovas 2011 m. kovo 30 d. surašyto faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto Nr. 2012-01-11 FAK-78, 2011 m. kovo 31 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-110331-00005 pagrindu nustatė, kad R. M., neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, savavališkai pastatė gyvenamąjį namą su komercinėmis patalpomis adresu ( - ) jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (b.l.10-14).

142011 m. kovo 31 d. buvo surašytas reikalavimas Nr. REI-40-110331-00004, kuriuo atsakovas buvo įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius - savo lėšomis nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę iki 2011 m. rugsėjo 31 d., tuo pačiu informuojant, kad atsakovas turi teisę kreiptis į Statybos įstatyme nurodytus subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (b.l.13-14, 15-16). Gavus atsakovo prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, terminą jis buvo pratęstas iki 2011 m. gruodžio 30 d. (b.l.17). Tačiau atsakovas reikalavimo savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė (b.l.22), todėl ieškovas dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą. Atsakovas 2011 m. kovo 31 d. savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-110331-00005, 2011 m. kovo 31 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-40-110331-00004, 2011 m. spalio 18 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PREI-40-11-00001 teismine tvarka neginčijo, į teismą dėl paminėtų dokumentų panaikinimo nesikreipė.

15Todėl ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, o jų nepašalinus, nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą.

16LR Statybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai statytojams bei nurodyti dokumentai, kuriuos privalu turėti norint pradėti statinių statybą, t.y. 1) statytojas žemės sklypą turi valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) statytojas turi turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą; 3) statytojas turi turėti nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą.

17Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte buvo nurodyta, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą.

18Nesant tokių dokumentų ir statytojui pradėjus vykdyti statybos darbus (juos užbaigus), tokie statiniai pripažintini savavališka statyba.

19Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų aplinkybių visetą, duomenis, kad atsakovas šiuo metu statybą leidžiančios projektinės dokumentacijos neturi, 2009-03-16 išduotas leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 9NS yra teismo panaikintas, nutartis įsiteisėjusi (b.l.23-28), darytina išvada, kad atsakovas gyvenamojo namo, esančio ( - ) statybos darbus atliko neteisėtai, t.y. neturėdamas statybą leidžiančio dokumento ir tuo pažeidė LR Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p., 12 str. 1 d. 4 p., 3 d., 4 d., todėl remiantis LR CK 4.103 str. 1 d. jis neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.).

20O atsakovo pastatytas gyvenamasis namas pripažintinas turinčiu savavališkos statybos požymių ir bet koks jo eksploatavimas ar statybos tęsimas yra prieštaraujantis įstatymams.

21Nustačius savavališkos statybos požymius, teismas privalo spręsti klausimą, ar atsakovas pagal galiojančias teisės normas negalėtų įteisinti minėtos statybos.

22Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

23Nuo 2010-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymui Nr. XI-992, atsirado galimybė įteisinti savavališkai statomus statinius, t.y. teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

24Šiuo konkrečiu atveju statytojas R. M. negali užbaigti ir įteisinti minėto gyvenamojo namo statybos, nes jo žemės sklypas yra nepakankamo dydžio tokio statinio statybai. Tačiau byloje yra duomenų, kad atsakovas yra kreipęsis į Kalvarijos savivaldybės administraciją dėl šalia jo esančio valstybinės žemės sklypo įsigijimo (b.l. 159-160). Tuo tikslu yra rengiamas ( - ) detalusis planas ir atsakovui gali būti padidintas žemės sklypas (b.l. 126- 160). Tokiu atveju, kaip patvirtino ir pats ieškovas, atsakovas galėtų parengti pastato projektinę dokumentaciją, gauti statybos leidimą pastato savavališkos statybos įteisinimui. Todėl teismas daro išvadą, kad vadovaujantis išdėstytais motyvais bei teisingumo ir protingumo principais (LR CK 1.5 str.) turi būti suteikta galimybė atsakovui pašalinti savavališkos statybos padarinius kitu LR CK 4.103 str. 3 d. ir Statybos įstatymo 28 str.(redakcija galiojanti nuo 2010-10-01) 7 d. 1 p., numatytu būdu, tai yra leidžiant per 12 mėnesių teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ir tik neįvykdžius atsakovui šio reikalavimo taikytinas griežtesnis statybos padarinių šalinimo būdas nustatytas Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 2p., o būtent atsakovas įpareigotinas per 30 dienų nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą, esantį žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

25Kadangi ieškinys tenkintinas dalinai, sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d. ir 96 str. iš atsakovo R. M. valstybei priteistina 100 Lt žyminio mokesčio bei 43,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-271 str. teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti dalinai.

28Leisti atsakovui R. M. a.k. ( - ) gyv. ( - ) teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis per 12 (dvylika) mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkai statomam gyvenamajam namui, esančiam žemės sklype, kurio unikalus ( - )

29Per teismo nustatytą terminą neįvykdžius šio teismo reikalavimo, įpareigoti atsakovą R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) pašalinti savavališkos statybos darbų padarinius – per 30 (trisdešimt) dienų terminą, skaičiuojamą nuo 12 (dvylikos) mėnesių termino, nustatyto statybą leidžiančiam dokumentui gauti, pabaigos nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą, esantį žemės sklype, kurio unikalus ( - ) ir sutvarkyti statybvietę.

30Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti ieškovą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie aplinkos ministerijos kodas 288600210, buveinės adresas Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9, nugriauti savavališkai statomą gyvenamąjį namą, žemės sklype, kurio unikalus ( - ) ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jos patirtas išlaidas iš atsakovo R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - )

31Priteisti valstybei iš atsakovo R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminio mokesčio ir 43,40 Lt (keturiasdešimt tris litus, 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567 sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

32Teismo sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Rimai Gucaitienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 4. atsakovui R. M. ir jo atstovui advokatui Vidmantui Raviniui,... 5. trečiojo asmens Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui Gintarui... 6. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 7. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą R. M., įstatymų nustatyta tvarka... 9. Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai. Nurodė, kad individualų namą... 10. Trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka... 11. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos... 12. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 13. Šalių ir trečiųjų asmenų atstovų paaiškinimais, byloje esančiais... 14. 2011 m. kovo 31 d. buvo surašytas reikalavimas Nr. REI-40-110331-00004, kuriuo... 15. Todėl ieškovas prašo teismo įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos... 16. LR Statybos įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai statytojams bei... 17. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte buvo nurodyta, kad... 18. Nesant tokių dokumentų ir statytojui pradėjus vykdyti statybos darbus (juos... 19. Todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų aplinkybių visetą, duomenis,... 20. O atsakovo pastatytas gyvenamasis namas pripažintinas turinčiu savavališkos... 21. Nustačius savavališkos statybos požymius, teismas privalo spręsti... 22. Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo... 23. Nuo 2010-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5,... 24. Šiuo konkrečiu atveju statytojas R. M. negali užbaigti ir įteisinti minėto... 25. Kadangi ieškinys tenkintinas dalinai, sutinkamai su LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.,... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-271 str. teismas... 27. Ieškinį tenkinti dalinai.... 28. Leisti atsakovui R. M. a.k. ( - ) gyv. ( - ) teisės aktų nustatyta tvarka... 29. Per teismo nustatytą terminą neįvykdžius šio teismo reikalavimo,... 30. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti ieškovą... 31. Priteisti valstybei iš atsakovo R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 100 Lt (vieną... 32. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...