Byla II-11-559/2018
Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato nutarimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, sekretoriaujant Astai Zujevienei,

2nedalyvaujant pareiškėjui – asmeniui, patrauktam administracinėn atsakomybėn, Š. Č.,

3nedalyvaujant institucijos priėmusios skundžiamą nutarimą atstovei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Š. Č. skundą dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato nutarimo.

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjas skundu prašo pasinaudoti suteikta teise bei įstatyme numatytais nuobaudos individualizavimo įrankiais, neabejingai ir neformaliai vertinti šios situacijos, o pažvelgti ir iš žmoniškosios pozicijos bei jo atžvilgiu priimti ne tik formaliai teisėtą, bet ir teisingą nutartį; administracinių nusižengimų teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 420 straipsnio 2 dalį nutraukti, nesant jo veikoje administracinio nusižengimo požymių, taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir pakeisti Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus Vyresniosios tyrėjos 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimą dalyje, kur jis nubaustas atėmimu teisės vairuoti transporto priemones 12 mėnesių, jį panaikinti ir neatimti teisės vairuoti transporto priemones.

7Pareiškėjas skunde nurodo, kad dėl nusižengimų, padarytų 2017 m. liepos 25 d., 2017 m. rugsėjo 22 d. ir 2017 m. spalio 30 d., jis sutinka, kad padarė administracinius nusižengimus, dėl to nuoširdžiai gailisi, tačiau mano, kad pareigūnai neteisingai įvertino situaciją ir nubaudė jį už tai, kad chuliganiškai vairavo. Jis teigia, kad ANK 420 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta, kad chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų. Tačiau kiekvienas KET pažeidimas yra daugiau ar mažiau pavojingas, kiekvienas pažeidimas sukelia didesnį arba mažesnį pavojų eismo ar jo dalyvių saugumui, jų turtui ir pan., bet ne kiekvieną tokį KET pažeidimą galima kvalifikuoti pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį. Kvalifikuojant veiką pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį šalia alternatyvių požymių - pavojaus sukėlimo eismo, savo ar kitų žmonių saugumui, atitinkamų draudimų nesilaikymo ir kt., būtina nustatyti būtinąjį požymį - chuliganiškas paskatas. Teismų praktikoje chuliganiškos paskatos suprantamos kaip tam tikros veikos darymo priežastys, kai veika tyčia daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai asmens elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Jis nurodo, kad vairuodamas automobilį jis tikrai neturėjo chuliganiškų paskatų, o tiek administracinio nusižengimo protokole, tiek 2017 m. lapkričio 24 d. nutarime nurodyta, kad jo chuliganiškas elgesys pasireiškė, kad jis be aiškaus motyvo padarė keletą pažeidimų iš eilės: dideliu greičiu pavojingai lenkė iš dešinės pusės per kelkraštį; vairuodamas transporto priemonę pažeidė kelio ženklo „lenkti draudžiama“ reikalavimą bei kirsdamas siaurą ištisinę kelio ženklinimo liniją išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą lenkė kitą transporto priemonę; vairuodamas transporto priemonę gyvenvietėje viršijo maksimalų leistiną 50 km/h greitį, vairuodamas transporto priemonę 118 km/h greičiu. Tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kaip neva jo chuliganiškos paskatos pasireiškė vien tik greičio viršijimu bei kitos transporto priemonės transporto priemonės lenkimu kartu neabejotinai nenustačius kokių nors kitų veiksmų ar pasekmių (pavyzdžiui, pavojingos situacijos, dėl kurios kiti eismo dalyviai būtų buvę priversti keisti savo judėjimo kryptį ar greitį, sukėlimo; konkrečių asmenų rimties sutrikdymo ir pan.), todėl jis mano, kad savaime negali būti vertinamas kaip atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, aiškus kitų žmonių negerbimas, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimas, siekiant save priešpastatyti aplinkiniams (pasipuikuoti prieš juos) ar pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos. Jis pripažįsta, kad 2017 m. spalio 30 d. padaryti pažeidimai yra jo neatidaus elgesio, vienkartinio išsiblaškymo ir išgąsčio pasekmė (teigia, kad prieš tai jam telefonu pranešė, kad yra pablogėjusi jo močiutės sveikata, apie tai, jis nurodė ir paaiškinime policijos pareigūnams). Įvykio metu jis buvo blaivus, automobilis buvo techniškai tvarkingas, niekam žala padaryta nebuvo, sunkių pasekmių nėra. Šiuo metu jis dirba pagal patentą, suvirintuoju, moka mokesčius, o jo darbui yra būtina teisė vairuoti, nes neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės jis neturės galimybės vykdyti pagrindinių, su darbu susijusių, funkcijų, dėl ko, tikėtina, neteks darbo apskritai, o tai atsižvelgiant į bedarbystės lygį Jonavos rajone apsunkins jo šeimos padėtį, tai tragiškai atsilieps jo šeimos, tai yra jo ir šeimos narių materialinei gėrovei, turės įtakos visam jų gyvenimui, sumažės jo šeimos sugebėjimas normaliai gyventi, vykdyti finansinius įsipareigojimus, mokėti buto komunalines paslaugas, maitinti šeimą, įgyti drabužius, vaistus. Jis yra atsakingas už savo močiutę Stanislavą D. B., gim. ( - ), kuri turi invalidumą (darbingumo lygis procentais nenustatytas), taip pat jai nustatytas specialusis slaugos ir nuolatinės priežiūros poreikiai, ji silpnai mato, jai atliktos klubo ir kelio sąnarių operacijos, dėl ko ji sunkiai juda. Kadangi jo močiutė minimaliai apsitarnauja, o šiuo laikotarpiu jai būtinas periodiškas lankymasis medicinos įstaigose, jis yra visapusiškai atsakingas už jos transportavimą. Norint pasiekti gydytojus ir užtikrinti nenutrūkstamą medicininę priežiūrą, reikalingas transportas. Iki šiol šias pareigas atlikdavo savo automobiliu. Jis yra vienintelis asmuo, galintis pasirūpinti močiute ir turintis galimybę padėti jai pasiekti gydymo įstaigas. Taigi, teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas turėtų žymios neigiamos reikšmės jo močiutės sveikatai, nes būtų eliminuota bet kokia galimybė užtikrinti profesionalią jos priežiūrą. Teigia, kad vairuotojo stažas sudaro 12 metų, galiojančių kelių eismo taisyklių nuobaudų neturi, prisipažįsta padaręs administracinės nusižengimus ir nuoširdžiai dėl to gailisi iki šiol. Vien pradėtas administracinės nuobaudos skyrimo procesas yra daugiau nei pakankamas, kad užtikrintų, jog toks pažeidimas daugiau nepasikartos. Prašo atsižvelgti į aukščiau nurodytas administracinių nusižengimų padarymo aplinkybės, jų pobūdį, nuoširdų gailėjimąsi, į tai, kad yra dirbantis, charakterizuojamas teigiamai, o padarytas administracinio teisės pažeidimas nesukėlė jokių sunkių pasekmių, paskirtą baudą sumokėjo, nusižengimą padarė pirmą kartą dėl nepakankamo rūpestingumo, todėl mano, kad jo padarytą nusižengimą negalima vertinti kaip padarytą tiesiogine tyčia. Kadangi sprendimas atimti teisę vairuoti transporto priemonę nebūtų tiesiog formalus teisės atėmimas ir turėtų žymių bei galimai negrįžtamų pasekmių jo asmeniniam gyvenimui, mano, kad nuobaudos proporcingumas bus užtikrintas tik ją sušvelninus. Transporto priemonės vairavimas yra pagrindinis jo pragyvenimo šaltinis, draudimas vairuoti šiuo aspektu turės neproporcingai neigiamų pasekmių ir yra per griežtas siekiant prevencinių tikslų. Užtikrina teismą, kad ateityje administracinių nusižengimų nedarys.

8Skundžiamą nutarimą priėmusi institucija atsiliepime į skundą su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo skundo netenkinti, atmesti kaip nepagrįstą, kadangi administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padarytas nusižengimas yra vienas iš pavojingiausių administracinių nusižengimų, todėl vien tik baudos paskyrimas, neatimant teisės vairuoti transporto priemones, akivaizdžiai neatitiktų administracinei nuobaudai keliamų tikslų. Jo nurodytos aplinkybės, t. y., kad teisė vairuoti transporto priemones pažeidėjui būtina darbinių funkcijų tinkamam vykdymui, nesudaro pagrindo taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatų. Apeliantas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, privalėjo elgtis ypač atidžiai ir rūpestingai, įvertinti galimas neigiamas savo priešingo teisei elgesio pasekmes. Apelianto bandymas išvengti administracinės nuobaudos - specialiosios teisės atėmimo, rodo jo atmestiną požiūrį į teisės aktus bei savo neleistino elgesio toleravimą. Apeliantas sąmoningai pasirinko priešingą teisei elgesį. Esant tokioms aplinkybėms apelianto interesams negali būti teikiamas prioritetas prieš kitų visuomenės narių interesą, susijusį su transporto eismo saugumu. Institucijos nuomone, pareigūnas, skirdamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą, pilnai atsižvelgė į apelianto asmenybę, padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, apeliantui paskirta minimali piniginė bauda ir minimalus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas, numatytas ANK 420 straipsnio 1 dalies sankcijoje, todėl jo mažinti nėra teisinio pagrindo. Kaip matyti iš asmens baustumo pažymos, apeliantas daug kartų baustas už KET reikalavimų nesilaikymą, yra sistemingas pažeidėjas, jam skiriamos nuobaudos nepasiekia savo tikslų, neauklėja pažeidėjo. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Taigi, administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Tokiu būdu įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, užtikrinti nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su įvykdytu pažeidimu. Tai, kad asmuo padarė nusižengimus, įtakotas močiutės sveikatos būklės, yra atmestina ir neįtikėtina, kadangi, tai traktuotina kaip gynybinė versija, kadangi byloje nėra jokių įrodymų, kad pažeidėjas būtų gavęs duomenų dėl jo močiutės ypač prastos sveikatos būklės. Tai, kad apeliantas nesukėlė pavojingų pasekmių yra tik laimingas atsitiktinumas, o ne pagrindas švelninti jo atsakomybę ir neatimti teisės vairuoti transporto priemonių ar tuo labiau nutraukti ANK 420 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo teiseną. Pažymi, kad byloje nėra pateikta jokių dokumentų, kad Š. Č. yra močiutės globėjas ir ja nuolat rūpinasi. Kaip matyti iš VRIS duomenų sistemos, jos dukra, t. y., pažeidėjo mama, turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir gali pasirūpinti sergančia S. D. B.. Byloje nėra nustatyta išskirtinių aplinkybių, kurios leistų taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ar tenkinti kitus prašymus, išdėstytus skunde, todėl vadovaudamiesi tuo, kas išdėstyta, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi, kitų asmenų teisę į saugią aplinką, auklėti, gerbti bendro gyvenimo taisykles teismo prašome apelianto skundo netenkinti ir palikti 2017 m. lapkričio 24 d. Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK pareigūno priimtą nutarimą nepakeistą.

9Pareiškėjas Š. Č. dalyvaudamas 2018 m. sausio 10 d. teismo posėdyje parodė, kad jis sutinka, kad pažeidė Kelių eismo taisykles 2017 m. liepos 25 d. ir 2017 m. rugsėjo 22 d. ir už šiuos nusižengimus paskirtų nuobaudų neginčija. Jis sutinka, kad 2017 m. spalio 30 d. jis padarė nusižengimą, tačiau šis nusižengimas kvalifikuotas neteisingai. Teismo posėdyje Š. Č. parodė, kad tą dieną jis buvo Kaune, jam apie puse 9 val. ryto paskambino brolis G. Č. ir pranešė, kad reikia greitai nuvažiuoti iki močiutės D. B. namų Jonavos r. sav., Juškonių k., nes jai pasidarė bloga – nualpo, krisdama trenkėsi galva į spintelę. Jis bandė trumpesniu keliu nusigauti iki močiutės gyvenamosios vietos (teigė mąstęs važiuoti per „Juodmeną“, kadangi matė kitur, arenos link, mašinų spūstį). Jis vairavo transporto priemonę Audi A6, kuri priklauso jam. Kai važiavo buvo apie 9-10 val. Važiavo nuo Kauno link Jonavos, nuo žiedo pasuko per tiltą Ralio g., už žiedo ketino važiuoti tiesiai, tačiau priekyje pamatė daug automobilių dėl to pasuko kairiau į Vasario 16-osios g., kur pro P. Vaičiūno g. mąstė išlįsti į kelią Jonava – Kėdainiai. Teigia, jog šiek tiek galėjo viršyti leistiną greitį. Važiavo pas močiutę, kadangi su močiute gyvenanti teta buvo Vilniuje. Su močiute buvo likusi tetos neįgali dukra. Tą dieną močiutei greitoji nebuvo iškviesta, kadangi jis pats pasirūpino močiute, davė vaistų, pabuvo šalia, kol grįš teta, greitosios nekvietė. Nuo Kauno iki Jonavos (per Karmėlavą) važiavo 90-110 km/h greičiu. Automobilį baltą Škodą matė ir šį automobilį aplenkė už Karmėlavos, mano jog tie patys pareigūnai jį sustabdė ir Jonavoje, P. Vaičiūno g. Teigia, jog lenkė transporto priemones per dešine pusę, nes priekyje mašina staiga stabdyti pradėjo, o priešpriešais atvažiavo mašina, dėl to lenkti negalėjo per kairę, važiavo apie 110 km/h, kur leistinas greitis 90 km/h. Teigia, kad nelenkė transporto priemonės ant tilto Ralio g., Jonavoje, pripažįsta, jog lenkė transporto priemonę įkalnėje Vasario 16-osios g. kirsdamas siaurą ištisinę juostą. Jis stengėsi laikytis KET, bet tuo pačiu siekė kuo greičiau pasiekti močiutės namus. Nepripažįsta kaltu dėl nusižengimo kvalifikuoto pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį, nes nevairavo chuliganiškai. Teigia, kad močiute rūpinasi kasdien, skambina, lanko, tačiau teigia, kad tik jis gali ją prižiūrėti, nors močiutė ir gyvena su savo dukra. Teigia, kad mama močiute rūpintis negali, nes dirba nuo ryto iki vakaro buhaltere, jis dirba pagal verslo liudijimą suvirintoju. Močiutei dažnai pasidaro bloga, alpsta. Teigia, jog galėtų teismui pateikti dokumentus apie tai, jog nusižengimo dieną močiutei buvo tikrinta medicininė pagalba. Pripažįsta, jog nemažai kartų yra baustas administracine tvarka už KET pažeidimus. Buvo baustas už vairavimą išgėrus.

10Liudytojas R. Š. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio vyriausiuoju patruliu ir 2017 m. spalio 30 d. jis su nežymėtu policijos automobiliu patruliavo kelyje Kaunas –Jonava. Tuo metu jis stovėjo prie šviesoforo į Zatyšių karjerą ir dideliu greičiu nuo Kauno pusės atvažiavo automobilis AUDI A6, kuris policijos automobilį aplenkė iš dešinės pusės. Jis pradėjo važiuoti paskui šį automobilį, didino greitį, bet jo nepavijo. Prie automobilio AUDI A6 priartėjo privažiavę Šveicarijos kaimą, tačiau tada automobilis AUDI A6 važiavo ir nieko nelenkė. Tačiau Jonavos mieste, pravažiavęs žiedu ir važiuodamas per tiltą automobilis AUDI A6 kirto ištisinę liniją ir aplenkė automobilį, toje vietoje yra ir ženklas lenkti draudžiama, o po to važiuodamas Jonavos mieste į kalną dar kartą kirto ištisinę juostą, lenkė automobilį, važiavo dideliu greičiu ir tik po to buvo sustabdytas. Jis surašė administracinio nusižengimo protokolą. Jis mano, kad chuliganiškas vairavimas buvo tuo momentu, kai policijos automobilį lenkė iš dešinės prie šviesoforo, šis pažeidimas padarytas 20 kilometre, o kiti pažeidimai padaryti Jonavos mieste.

11Liudytojas D. G. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio vyriausiuoju patruliu ir 2017 m. spalio 17 d. patruliavo nežymėtu policijos automobiliu kartu su R. Š. kelyje Kaunas - Jonava. Kai jų automobilis stovėjo prie šviesoforo ties Zatyšių karjeru, per dešinę pusę jų automobilį aplenkė automobilis AUDI A6, kuris važiavo dideliu greičiu ir jie važiuodami paskui šį automobilį, jo nepasivijo. Tada jie važiavo paskui atsilikdami ir privažiavę Jonavos mieste žiedą, pamatė, kad automobilis AUDI A6, pravažiavęs žiedą ir važiuodamas per tiltą kirto ištisinę juostą ir aplenkė automobilį, nors toje vietoje buvo ir ženklas, kad lenkti draudžiama, po to važiuodamas į kalną dar kartą kirto ištisinę juostą ir aplenkė automobilį, važiavo dideliu greičiu, todėl jį Jonavos m. sustabdė.

12Liudytoja J. M. Š. teismo posėdyje parodė, kad ji dirba Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus Ruklos grupės vyresniąja tyrėja. Ji išnagrinėjo Š. Č. administracinio nusižengimo bylas ir priėmė nutarimą, tačiau nutarime negalėjo pataisyti pažeidimų padarymo vietos, esmės, nes to jai neleidžia daryti programa.

13Pareiškėjui Š. Č. administracinio nusižengimo protokolas Nr. 61ANP-13095588-17 surašytas už tai, kad jis 2017 m. liepos 25 d. 15 val. 30 min. Kauno r. sav., kelio Kaunas - Zarasai – Daugpilis 12,10 km, vairuodamas transporto priemonę Audi A6, S6, valst. Nr. ( - ) kur leistinas maksimalus važiavimo greitis 50 km/h, važiavo 109 km/h, +-4 km/h paklaida, t. y. viršijo leistiną greitį 55 km/h, tokiais savo veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau - KET) 129 punkto reikalavimus, t. y. padarė nusižengimą, numatytą ANK 416 straipsnio 6 dalyje;

14Pareiškėjui Š. Č. administracinio nusižengimo protokolas Nr. 61ANP-130956563-17 surašytas už tai, kad jis 2017 m. rugsėjo 22 d. 21 val. 11 min. Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g., vairuodamas transporto priemonę Audi A6, S6, valst. Nr. ( - ) kur leistinas maksimalus važiavimo greitis 50 km/h, važiavo 78 km/h, +-3 km/h paklaida, t. y. viršijo leistiną greitį 25 km/h, tokiais savo veiksmais pažeidė KET 129 punkto reikalavimus, t. y. padarė nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 416 straipsnio 3 dalyje.

15Pareiškėjui Š. Č. administracinio nusižengimo protokolas Nr. 20ANP-125887996-17 surašytas už tai, kad jis 2017 m. spalio 30 d. 9 val. 28 min. magistralinio kelio Kaunas – Zarasai – Daugpilis (kelio ruožas su skiriamajam juosta dešinė pusė) 20 km, Jonavos r. sav., vairuodamas transporto priemonę Audi A6, S6, valst. Nr. ( - ) chuliganiškai elgėsi kelyje ir be aiškaus motyvo padarė keletą pažeidimų iš eilės: dideliu greičiu pavojingai lenkė iš dešinės pusės per kelkraštį; vairuodamas transporto priemonę pažeidė kelio ženklo „lenkti draudžiama“ reikalavimą bei kirsdamas siaurą ištisinę kelio ženklinimo liniją išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą lenkė kitą transporto priemonę; vairuodamas transporto priemonę gyvenvietėje viršijo maksimalų leistiną 50 km/h greitį, vairuodamas transporto priemonę 118 km/h greičiu, tokiais savo veiksmais pažeidė KET 125 punkto, 1 priedo 325 ženklo, 3 priedo 1.1, 129 punktų reikalavimus, t. y. padarė nusižengimus numatytus ANK 416 straipsnio 6 dalyje, 420 straipsnio 1 dalyje ir 420 straipsnio 2 dalyje.

16Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus Ruklos grupės Vyresnioji tyrėja J. M. – Š. 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimu administracinio nusižengimo byloje skyrė Š. Č. už nusižengimą padarytą:

172017 m. liepos 25 d., numatytą ANK 416 straipsnio 6 d., skyrė 450 Eur baudą su specialiosios teisės atėmimu (teisės vairuoti transporto priemones) 1 mėnesiui;

182017 m. rugsėjo 22 d., numatytą ANK 416 straipsnio 3 dalyje, – 20 Eur baudą;

192017 m. spalio 30 d., už nusižengimą numatytą ANK 420 straipsnio 2 dalyje – 450 Eur bauda su specialiosios teisės atėmimu (teisės vairuoti transporto priemones) 12 mėnesių; už nusižengimą numatytą ANK 420 straipsnio 1 dalyje – 170 Eur bauda su specialiosios teisės atėmimu (teisės vairuoti transporto priemones) 3 mėnesiams; už nusižengimą numatytą ANK 416 straipsnio 6 dalyje - 450 Eur bauda su specialiosios teisės atėmimu (teisės vairuoti transporto priemones) 1 mėnesiui;

20Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, Š. Č. paskyrė galutinę 450 Eur baudą su specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 12 mėnesių.

21Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos kelių patrulių kuopos 1-ojo būrio vyriausiųjų patrulių R. Š., D. G. 2017 m. spalio 3 d. tarnybiniuose pranešimuose nurodyta, jog 2017 m. spalio 30 d. jie dirbo nežymėtu tarnybiniu automobiliu „Škoda Scout“. Apie 9.28 val. patruliuodami A6 kelyje, Kaunas – Zarasai – Daugpilis (d. p.), ties 20 km. Automobilis Audi A6, valst. Nr. ( - ) važiuodamas dideliu greičiu pavojingai aplenkė juos iš dešinės pusės per kelkraštį ir nuvažiavo Jonavos link. Jie pradėjo persekioti minėtą automobilį, kuris visą kelią važiavo dideliu, apie 200 km/h greičiu, tačiau jo greičio užfiksuoti nepavyko. Vėliau automobilis pasukęs žiedinėje sankryžoje Jonavos link, Ralio g., ant tilto, pažeidė kelio ženklo „lenkti draudžiama“ reikalavimą bei kirsdamas siaurą ištisinę kelio ženklinimo liniją išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą lenkė kitą transporto priemonę. Vėliau Vasario 16-osios g. įkalnėje vėl kirto siaurą ištisinę kelio ženklinimo liniją ir išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą lenkė kitą transporto priemonę, tada buvo užfiksuotas automobilio Audi A6 važiavimo greitis – 118 km/h, kai didžiausias leistinas greitis gyvenvietėje – 50 km/h. Šis automobilis buvo sustabdytas P. Vaičiūno g. naudojantis raudonos ir mėlynos spalvos švyturėliais ir garsiniu signalu. Automobilį vairavo Š. Č., gim. ( - ). Jis važiavo vienas. Vairuotojui buvo išaiškinti visi jo padaryti pažeidimai su kuriais jis sutiko ir labai gailėjosi. Paaiškino, kad sulaukė artimųjų skambučio, kurie jam pasakė, jog jo močiutė ant mirties slenksčio ir jis labai nori ją pamatyti (b. l. 9-10).

22Pažeidėjas Š. Č. 2017 m. spalio 30 d. po užfiksuoto nusižengimo paaiškino, kad važiavo per kelkraštį, lenkė kur negalima, skubėjo padidinęs greitį į kalną, skubėjo, prisipažįsta, kad padarė nusižengimą. Viską, ką padarė neteisėtai ir ne pagal KET vien todėl, kad jam paskambino giminaičiai ir pasakė, kad jo močiutė ant mirties slenksčio, skubėjo dar bent kartą ją pamatyti, nes jos sveikata prasta, labai gailisi už padarytus nusižengimus, atsiprašo, apmastys ką neteisėtai padarė, nusižengė (b. l. 11).

23Pagal ANK 420 straipsnio 2dalį chuliganišku vairavimu yra laikomas toks Kelių eismo taisyklių pažeidimas, kuris buvo atliktas dėl chuliganiškų paskatų, keliant pavojų eismo saugumui, paties vairuotojo ar kitų asmenų saugumui. Komentuojamame straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė atsiranda nustačius būtinus šio nusižengimo sudėties požymius: subjektyviosios pusės požymį – tyčinę kaltės formą ir objektyviosios pusės požymį – veiksmus, chuliganiškas paskatas. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad chuliganiškos paskatos – tai tam tikros veikos daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai asmens elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant prieš pastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis atnaujintoje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-37-507/2015).

24Pažeidėjas Š. Č. nurodo, kad jis skubėjo pas savo močiutę, kurios sveikata buvo pablogėjusi ir nevairavo chuliganiškai, o pripažįsta, kad skubėdamas KET reikalavimus pažeidė. Nei administracinio nusižengimo protokole, nei administracinio nusižengimo nutarime nėra konkrečiai nurodyta, kuris iš Š. Č. padarytų KET pažeidimų yra laikomas chuliganišku vairavimu, o protokole ir nutarime nurodyta, kad Š. Č. vairuodamas transporto priemonę chuliganiškai elgėsi kelyje ir be aiškaus motyvo padarė keletą pažeidimų iš eilės.

25Administracinio nusižengimo padarymo įrodymo pareiga tenka policijos pareigūnams, kurie surašė administracinio nusižengimo protokolą ir priėmė nutarimą dėl padaryto administracinio nusižengimo. Asmeniui, kurį yra norima traukti administracinėn atsakomybėn, negali būti perkeliama pareiga įrodyti savo nekaltumą, t. y. jam negali būti perkeliama įrodinėjimo našta, jog jis nepadarė inkriminuojamo administracinio nusižengimo. Bylos duomenimis nustatyta, kad Š. Č. kaltė padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 420 straipsnio 2 dalyje, administracinio nusižengimo protokole ir 2017 m. lapkričio 24 d. nutarime įrodyta tik išimtinai policijos pareigūno R. Š. nurodymu protokole Nr. 20ANP-125887996-17, kad Š. Č. vairuodamas transporto priemonę chuliganiškai elgėsi kelyje ir be aiškaus motyvo padarė keletą pažeidimų iš eilės.

26Byloje pateiktame vaizdo įraše yra užfiksuota, kad Š. Č. vairuojamas automobilis AUDI A6 kelio Kaunas – Zarasai- Daugpilis (kelio ruožo su skiriamąja dešine puse) 20 kilometre dešiniu kelkraščiu prie šviesoforo aplenkia automobilį, toliau važiuoja link Jonavos viršydamas greitį ir Jonavos mieste J. Ralio gatvėje pažeidė kelio ženklo „lenkti draudžiama“ reikalavimą ir važiuodamas tiltu, kur yra siaura važiuojamoji dalis, kerta siaurą ištisinę kelio ženklinimo liniją, išvažiuoja į priešpriešinę kelio juostą, aplenkia automobilį, toliau važiuoja Jonavos mieste Vasario 16-osios gatve ir važiuodamas į kalną kerta siaurą ištisinę kelio ženklinimo liniją, išvažiuoja į priešpriešinę kelio juostą, aplenkia automobilį, Jonavoje viršija maksimalų leistiną 50 km/h greitį, nes važiuoja 118 km/h greičiu.

27Nors Š. Č. padarė keletą KET pažeidimų iš eilės, tačiau nei apklaustų liudytojų R. Š., nei D. G. parodymais, bei vaizdo įrašo medžiaga nėra neginčytinai nustatyta, jog Š. Č. vairuodamas transporto priemonę kelis KET pažeidimus padarė iš chuliganiškų paskatų, nes tuo metu kai Š. Č. atliko lenkimo manevrus atvažiuojančių automobilių priešinga kryptimi nei važiavo Š. Č. nebuvo, kiti eismo dalyviai nebuvo priversti imtis staigių veiksmų, t. y. ar staigiai stabdyti, ar keisti važiavimo kryptį, todėl teismas laiko neįrodyta, jog Š. Č. 2017 m. spalio 30 d. vairuodamas automobilį chuliganiškai elgėsi kelyje, be aiškaus motyvo padarė keletą pažeidimų iš eilės ir tokiu būdu siekė išreikšti nepagarbą aplinkiniams ar visuomenėje nusistovėjusiai tvarkai, todėl nesant Š. Č. veiksmuose nusižengimo, numatyto ANK 420 straipsnio 2 dalyje, požymių jo atžvilgiu administracinio nusižengimo teisena pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį nutrauktina (ANK 642 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 591 straipsnio 1 punktas).

28Š. Č. veiksmai, padaryti 2017 m. spalio 30 d., ir kurie nurodyti administracinio nusižengimo protokole Nr. 20ANP-125887996-17 ir nurodyti nutarime administracinio nusižengimo byloje Nr. 61ANN-130959383-17 yra kvalifikuojami tik pagal ANK 420 straipsnio 1 dalį ir 416 straipsnio 6 dalį ir nuobaudos nutarime už šiuos padarytus pažeidimus paskirtos teisingai, atsižvelgiant į padarytų padaryto administracinių nusižengimų pobūdį ir pavojingumą, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą, sukeltus padarinius, į Š. Č. asmenybę, kad jis baustas už KET pažeidimus, vairuotojo pažymėjimą pažeidėjas atgavo tik 2016 m. pabaigoje, o 2017 m. vasarį vėl viršijo leistiną greitį, o 2017 m. spalio pabaigoje padarė analizuojamą nusižengimą, kuris taip pat užtraukia specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimą, administracinė nuobaudos paskirtos pažeidimą reglamentuojančio straipsnio sankcijos ribose. Teismui Š. Č. nepateikė duomenų apie močiutės ligą 2017 m. spalio 30 d. ir kad jis vienintelis ją slaugo, todėl į šią Š. Č. nurodytą aplinkybę teismas neatsižvelgia ir laiko, kad Š. Č. taip teigdamas tik siekė sušvelninti savo padėtį. Teismas konstatuoja, kad Š. Č. taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalį ir neatimti teisės vairuoti transporto priemonę nėra pagrindo, nes Š. Č. nuolat daro KET pažeidimus, iš savo klaidų nesimoko.

29Teismas dėl Š. Č. paskirtų nuobaudų pagal ANK 416 straipsnio 3 dalį už nusižengimą, padarytą 2017 m. rugsėjo 22 d., pagal ANK 416 straipsnio 6 dalį už nusižengimą, padarytą 2017 m. liepos 25 d., ir šių pažeidimų nepasisako, nes Š. Č. šių paskirtų nuobaudų ir pažeidimų neginčija.

30Kadangi Š. Č. atžvilgiu nutrauktina administracinio nusižengimo teisena pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį, todėl jam paskirtos nuobaudos pagal ANK 416 straipsnio 6 dalį paskirta 450 Eur bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 1 mėnesiui, pagal ANK 416 straipsnio 3 dalį paskirta nuobauda 30 Eur bauda, pagal ANK 420 straipsnio 1 dalį paskirta nuobauda 170 Eur bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 3 mėnesiams, pagal ANK 416 straipsnio 6 dalį paskirta 450 Eur bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 1 mėnesiui, subendrintinos vadovaujantis ANK 38 straipsnio 2 dalimi.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 639–641 straipsniais, 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

32Š. Č. skundą tenkinti iš dalies.

33Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus Ruklos grupės vyresniosios tyrėjos J. M.-Š. 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 61ANN-130959383-17 dalyje dėl Š. Č. nubaudimo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnio 2 dalį nubaudimo 450 Eur bauda su specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 12 mėnesių panaikinti ir Š. Č. atžvilgiu administracinio nusižengimo teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnio 2 dalį nutraukti, o kitoje dalyje nutarimą palikti nepakeistą.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 38 straipsnio 2 dalimi, Š. Č. už padarytus nusižengimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 6 dalį paskirtą keturių šimtų penkiasdešimties eurų (450 Eur) baudą ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimą vienam mėnesiui, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 3 dalį paskirtą nuobaudą trisdešimties eurų (30 Eur) baudą, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 420 straipsnio 1 dalį paskirtą nuobaudą vieno šimto septyniasdešimties eurų (170 Eur) baudą ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimą trims mėnesiams, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio 6 dalį paskirtą keturių šimtų penkiasdešimties eurų (450 Eur) baudą ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas vienam mėnesiui, subendrinti ir paskirti Š. Č. galutinę nuobaudą keturių šimtų penkiasdešimties eurų (450 Eur) baudą ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimą trims mėnesiams.

35Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per nutarimą administracinio nusižengimo byloje priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė... 2. nedalyvaujant pareiškėjui – asmeniui, patrauktam administracinėn... 3. nedalyvaujant institucijos priėmusios skundžiamą nutarimą atstovei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Š. Č. skundą dėl Kauno... 5. Teismas... 6. Pareiškėjas skundu prašo pasinaudoti suteikta teise bei įstatyme numatytais... 7. Pareiškėjas skunde nurodo, kad dėl nusižengimų, padarytų 2017 m. liepos... 8. Skundžiamą nutarimą priėmusi institucija atsiliepime į skundą su... 9. Pareiškėjas Š. Č. dalyvaudamas 2018 m. sausio 10 d. teismo posėdyje... 10. Liudytojas R. Š. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba Kauno apskrities VPK... 11. Liudytojas D. G. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba Kauno apskrities VPK... 12. Liudytoja J. M. Š. teismo posėdyje parodė, kad ji dirba Kauno apskrities VPK... 13. Pareiškėjui Š. Č. administracinio nusižengimo protokolas Nr.... 14. Pareiškėjui Š. Č. administracinio nusižengimo protokolas Nr.... 15. Pareiškėjui Š. Č. administracinio nusižengimo protokolas Nr.... 16. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos... 17. 2017 m. liepos 25 d., numatytą ANK 416 straipsnio 6 d., skyrė 450 Eur baudą... 18. 2017 m. rugsėjo 22 d., numatytą ANK 416 straipsnio 3 dalyje, – 20 Eur... 19. 2017 m. spalio 30 d., už nusižengimą numatytą ANK 420 straipsnio 2 dalyje... 20. Vadovaujantis ANK 38 straipsniu, Š. Č. paskyrė galutinę 450 Eur baudą su... 21. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 22. Pažeidėjas Š. Č. 2017 m. spalio 30 d. po užfiksuoto nusižengimo... 23. Pagal ANK 420 straipsnio 2dalį chuliganišku vairavimu yra laikomas toks... 24. Pažeidėjas Š. Č. nurodo, kad jis skubėjo pas savo močiutę, kurios... 25. Administracinio nusižengimo padarymo įrodymo pareiga tenka policijos... 26. Byloje pateiktame vaizdo įraše yra užfiksuota, kad Š. Č. vairuojamas... 27. Nors Š. Č. padarė keletą KET pažeidimų iš eilės, tačiau nei apklaustų... 28. Š. Č. veiksmai, padaryti 2017 m. spalio 30 d., ir kurie nurodyti... 29. Teismas dėl Š. Č. paskirtų nuobaudų pagal ANK 416 straipsnio 3 dalį už... 30. Kadangi Š. Č. atžvilgiu nutrauktina administracinio nusižengimo teisena... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 32. Š. Č. skundą tenkinti iš dalies.... 33. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 38... 35. Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiama apeliaciniu...