Byla e2FB-333-470/2019
Dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo ir prašė patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens D. K. mokumo atkūrimo planą

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Snaigė Juknevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo prašymą patvirtinti bankrutuojančios D. K. mokumo atkūrimo planą.

3Teismas

Nustatė

42019 m. rugpjūčio 2 d. bankroto administratorius Vitalijus Tichomirovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau FABĮ) 8 straipsnio 5 dalimi, pateikė teismui 2019 m. liepos 31 d. bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkimo protokolą su visais priedais, bankrutuojančio fizinio asmens D. K. mokumo atkūrimo planą bei bankroto administratoriaus išvadą dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo ir prašė patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens D. K. mokumo atkūrimo planą.

5Teismas konstatuoja:

6FABĮ svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio nuostatomis, įgaliojimai tvirtinti planą suteikti tik teismui. Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas (FABĮ 8 straipsnio 13 dalis).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. spalio 29 d. nutartimi D. K. iškelta bankroto byla, 2019 m. vasario 14 d. nutartimi bankroto administratoriumi paskirtas Vitalijus Tichomirovas, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti. Teismo 2019 m. balandžio 8 d., 2019 m. gegužės 17 d. ir 2019 m. birželio 4 d. nutartimis patvirtinti D. K. kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai. Bankroto administratoriaus pateikti dokumentai patvirtina, kad bankrutuojančios D. K. kreditorių susirinkimas įvyko 2019 m. liepos 31 d., jo metu buvo svarstomas, be kita ko, klausimas dėl pritarimo D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planui (ketvirtasis darbotvarkės klausimas). Iš D. K. kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019 m. liepos 31 d., protokolo Nr. 1 matyti, kad susirinkimui savo nuomonę iš anksto balsuodami raštu pareiškė kreditoriai: uždaroji akcinė bendrovė (toliau UAB) „Legal Balance“, UAB „Sergel“, UAB „Gelvora“, S. R., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Būsto paskolų draudimas“, turintys 81,72 procentus visų kreditorių reikalavimų sumos. Kreditorių susirinkime dalyvavo D. K. bankroto administratoriaus Vitalijus Tichomirovas. Balsuota ,,už“ – 53,07 procentų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, „prieš“ – 28,65 procentai, „susilaikiusių“ – nėra. Kreditorių susirinkimas balsų dauguma nutarė pritarti D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planui.

8Plano tvirtinimo klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą, kreditorių susirinkimo nutarimą pritarti planui, įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditoriaus teises ir teisėtus interesus, kaip tai numatyta FBAĮ įstatymo 8 straipsnyje. Vertinant bankrutuojančios D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planą, nustatyta, kad plano turinys atitinka FABĮ 7 straipsnio formaliuosius reikalavimus, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog rengiant ar teikiant tvirtinti kreditorių reikalavimo tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, buvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Bankroto administratorius taip pat pateikė išvadą, kad planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus ir gali būti įgyvendintas, plane numatytos priemonės nepažeidžia pusiausvyros tarp kreditorių ir fizinio asmens interesų, sudaro sąlygas dalinai tenkinti kreditorių reikalavimus ir D. K. mokumui atkurti. Kreditorių susirinkimas pritarė mokumo atkūrimo planui.

9Bankroto bylos iškėlimo tikslas FABĮ prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors įstatymas nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus pilna apimtimi, tačiau jis turi imtis aktyvių veiksmų siekdamas maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų patenkinimo.

10Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismui tvirtinti pateiktas D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planas užtikrina teisingą kreditorių ir skolininkės interesų pusiausvyrą. Kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planui yra pagrįstas, planas atitinka įstatymo reikalavimus, jis gali būti įgyvendintas, juo iš principo yra pasiektas bankrutuojančio fizinio asmens ir kreditorių interesų kompromisas, todėl jis tvirtintinas.

11Kadangi D. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jos mokumo atkūrimo planui kreditorių susirinkimas pritarė, ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (FBAĮ 8 straipsnio 10 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsniu,

Nutarė

13Patvirtinti bankroto administratoriaus Vitalijaus Tichomirovo pateiktą bankrutuojančios D. K., asmens kodas ( - ), mokumo atkūrimo planą.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai