Byla 2S-133-252/2014
Dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko V. A. atskirąjį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3-100-2013 pagal pareiškėjos antstolės N. B. pareiškimą skolininkui V. A. dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo ir

Nustatė

2antstolė prašė V. A. skirti baudą išieškotojo BUAB „Advitas“ administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ naudai. Nurodė, kad antstolės kontorai išieškotojo BUAB „Advitas“ administratorius UAB „Bankroto valdymas“ pateikė vykdyti Panevėžio apygardos teismo vykdomąjį raštą, kuriuo UAB „Advitas“ direktoriui V. A. nustatytas 10 dienų laikotarpis nuo nutarties iškelti bankroto bylą teisme dienos perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 2012-05-09 antstolė skolininkui išsiuntė patvarkymą apie priimtą vykdomąjį dokumentą dėl turto ir dokumentų perdavimo, tačiau skolininkas turto ir dokumentų BUAB „Advitas“ administratoriui neperdavė.

3Kupiškio rajono apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi antstolės N. B. pareiškimą tenkino. UAB “Advitas“ direktoriui V. A. už Panevėžio apygardos teismo 2010-10-06 nutarties nevykdymą skyrė 1 500 Lt baudą BUAB „Advitas“ administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ naudai ir nustatė naują 10 dienų terminą perduoti administratoriui UAB „Bankroto valdymas“ arba jo įgaliotam asmeniui UAB „Advitas“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Iš vykdomosios bylos Nr. 0043/12/00538 duomenų teismas nustatė, kad antstolė N. B. pagal 2012-04-23 BUAB „Advitas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ prašymą priėmė Panevėžio apygardos teismo 2012-05-02 išduotą vykdomąjį raštą 2010-10-06 išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. B2-221-198/2012, kuriame nurodyta, kad UAB „Advitas“ direktoriui V. A. nustatytas 10 dienų laikotarpis nuo nutarties iškelti bankroto bylą teisme dienos perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Apie priimtą vykdomąjį dokumentą vykdymui antstolė 2012-05-09 pranešė V. A.. Iš vykdomojoje byloje esančio 2012-05-14 sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto nustatė, kad V. A. antstolės reikalavimo neįvykdė. Iš VĮ Registrų centras duomenų nustatė, jog UAB „Advitas“ nuo 2006-11-21 iki 2010-10-22, t. y. iki bankroto bylos iškėlimo, direktorius buvo V. A.. Panevėžio apygardos teismo 2011-02-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-366-198/2011 patikslinus Panevėžio apygardos 2010-10-06 nutarties dalį nurodyta, kad įpareigojimas perduoti įmonės administratoriui turtą ir dokumentus pavedamas įmonės direktoriui V. A.. Panevėžio apygardos teismas 2011-02-02 nutartimi V. A. paskyrė 1 000 Lt baudą už nutarties įpareigojimo nevykdymą ir nustatė naują terminą iki 2011-02-15 teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų įvykdymui. Teismas pažymėjo, jog skolininko V. A. paaiškinimai, duoti teismo posėdžio metu, išieškotojo BUAB „Advitas“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ rašytiniai paaiškinimai, Juridinių asmenų registro istorija, vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad UAB “Advitas” direktorius V. A., privalėdamas užtikrinti UAB „Advitas“ prievolių vykdymą ir tinkamą jos atstovavimą, ir po teismo paskirtos baudos nevykdo teismo įpareigojimo perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Tai rodo, kad antstolė pagrįstai kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo skolininkui, nevykdančiam teismo sprendimo, todėl yra pagrindas V. A. skirti Įmonės bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numatytą baudą ir nustatyti naują terminą neatliktų veiksmų įvykdymui (CPK 642 str., 771 str. 5 d., 6 d.). Teismas nurodė, kad V. A. įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes, jog jis nuo 2008 m. nebedirba UAB “Advitas“, nepateikė, pripažino, kad Panevėžio apygardos teismo 2011-02-02 nutartimi paskirtą baudą sumokėjo asmeninėmis lėšomis. Tai, kad V. A. pardavė jam priklausančias UAB “Advitas“ akcijas kitiems asmenims, jo neatleidžia nuo įmonės direktoriaus pareigų ir teismo įpareigojimų vykdymo.

4Atskiruoju skundu skolininkas V. A. prašo panaikinti Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013-12-06 nutartį ir klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino tiek procesines, tiek materialines teisės normas. Jis pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą bei nurodė priežastis ir datas, kada gali atstovauti atstovas. Teismas prašymą tenkino, tačiau bylos nagrinėjimą atidėjo ne prašyme nurodytomis dienomis, o kitai datai. Be atstovo pagalbos jis negalėjo tinkamai pasinaudoti savo teisėmis gintis nuo nepagrįsto pareiškimo. Tokiu būdu, buvo pažeisti CPK 12 str., 161 str., 246 str. 2 d. reikalavimai. Šie pažeidimai galimai įtakojo teismo vidinį įsitikinimą, kuris buvo nepagrįstas visapusiškai ir objektyviai ištirtomis aplinkybėmis. Be to, teismas neteisus, jog V. A. nepateikė duomenų apie tai, kad jis nebėra UAB „Advitas“ direktoriumi. O būtent – Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-01-08 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu pagal BK 245 str.; nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, jį apskundė apeliacine tvarka; Panevėžio apygardos teismas 2013-06-06 nutartimi, iš dalies tenkindamas apeliacinį skundą, panaikino Panevėžio apylinkės teismo nuosprendį ir bylą perdavė prokurorui. Šioje baudžiamojoje byloje ir buvo sprendžiami klausimai, ar V. A. turėjo pareigą perduoti dokumentus bankroto administratoriui, ar ne, taip pat apie V. A. ligą ir kitus dokumentus, kuriuos teismas įvardijo kaip nepateiktus. Nutarties kopija teismui buvo pateikta, todėl teismas šią civilinę bylą turėjo sustabdyti, tačiau to nepadarė, o tik nutartyje nurodė, kad jau byla buvo sustabdyta. Dėl to teismas netinkamai taikė Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. ir CPK 771 str. 5 d. Tačiau, net ir esant pagrįstai nutarčiai, teismas skolininko atžvilgiu paskyrė aiškiai per didelę baudą, taip pažeisdamas teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

7CPK 771 str. reglamentuoja teismo įpareigojimų neįvykdymo pasekmes bei jų taikymo tvarką. Šio straipsnio 5 d. numato, kad per teismo nustatytą terminą neįvykdžius sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ 24 d. numatyta, kad vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su uždraudimu vykdyti tam tikrą veiklą arba įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 str. nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju antstolė N. B., vadovaudamasi minėta įstatymo nuostata, kreipėsi į teismą prašydama teismo spręsti klausimą dėl baudos skyrimo V. A.. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo UAB „Advitas“ direktoriui V. A. už Panevėžio apygardos teismo 2010-10-06 nutarties nevykdymą paskyrė 1 500 Lt baudą BUAB „Advitas“ administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ naudai ir nustatė naują terminą perduoti UAB „Advitas“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Teismas, iš esmės sutikdamas su apelianto argumentais, pažymi, jog Panevėžio apygardos teismas 2013-06-06 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-186-511/2013 nutarė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-01-08 nuosprendį ir bylą perdavė prokurorui. Nutartyje nurodyta, jog V. A. buvo kaltinamas ir nuteistas pagal BK 245 str. už tai, kad Panevėžio apygardos teismo 2010-10-06 ir 2011-02-02 nutartimis buvo įpareigotas perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir visus buhalterinius dokumentus, tačiau UAB „Advitas“ turto ir buhalterinių dokumentų bankroto administratoriui neperdavė; nei iš kaltinimo, nei iš nuosprendžio neaišku, nei už kokių dokumentų, nei už kokio konkretaus turto neperdavimą V. A. kaltinamas, t. y. kurioje apimtyje tyčia neįvykdė teismo sprendimo; šios aplinkybės yra svarbios, nes iš bylos matyti, jog dalį UAB „Advitas“ dokumentų ir turto bankroto administratorius, naudodamasis savo įgaliojimais, perėmė; neaišku, ar V. A. kaltinamas neperdavimu transporto priemonių, kurių ikiteisminio tyrimo metu fiziškai buvo nerasta ir kurių pagal V. A. paaiškinimus įmonėje UAB „Advitas“ nebuvo dar prieš bankroto bylos iškėlimą; iš bylos taip pat matyti, jog dalies buhalterinių dokumentų nebuvo surasta ir yra duomenų, jog UAB „Advitas“ buhalterinė apskaita 2009 m. ir vėliau iki bankroto bylos iškėlimo galėjo būti tinkamai nevedama ar neišsaugota. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės patvirtina apelianto teiginius, jog baudžiamojoje byloje būtent ir buvo sprendžiamas klausimas dėl V. A. pareigos perduoti UAB „Advitas“ dokumentus. Esant tokioms aplinkybėms, akivaizdu, jog pirmosios instancijos teismas, prieš skirdamas V. A. baudą už Panevėžio apygardos teismo 2010-10-06 nutartyje nustatytų įpareigojimų nevykdymą, pirmiausia turėtų išsiaiškinti, kokio konkretaus BUAB „Advitas“ turto ir kokių dokumentų V. A. nėra perdavęs ir kokį turtą bei dokumentus jis privalo perduoti BUAB „Advitas“ administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ naudai. Teismas pirmiausia turėjo užklausti bankroto administratoriaus, kad jis pateiktų sąrašą dokumentų, kurių jam buvęs vadovas neperdavė ir pagal turimus dokumentus, nurodyti kokio turto nėra perdavęs. Tik išsiaiškinęs, ar apeliantas turi kokius tai dokumentus ir jų tyčia neperduoda, analogiškai ir turtą, tada galima skirti baudą. Neišsiaiškinus šių aplinkybių, baudos skyrimas gali tęstis be galo, nes nesant išvis jokių dokumentų, t.y. jų neišsaugojus, kaip ir turto, gali būti sprendžiamas klausimas baudžiamąją tvarka dėl aplaidaus, apgaulingo buhalterinės apskaitos vedimo ar tyčinio turto iššvaistymo.

8Apeliantas nurodo, kad jis pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą bei nurodė priežastis ir datas, kada gali atstovauti atstovas, tačiau teismas bylos nagrinėjimą atidėjo ne prašyme nurodytomis dienomis, o kitai datai. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose) (CPK 246 str. 1 d.).

9Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas antstolės N. B. pareiškimą dėl baudos skyrimo, padarė proceso teisės normų (CPK 771 str. 5 d.) pažeidimų, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kadangi šių pažeidimų apeliacinės instancijos teismas ištaisyti negali, Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis naikinama, o byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

11Kupiškio rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai