Byla B2-1859-259/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. S. individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs ieškovių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. S. individualiai įmonei,

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą 69918,26 Eur mokestinę nepriemoką turinčiai atsakovei V. S. IĮ.

32015 m. gegužės 25 d. nutartimi bendraieške civilinėje byloje įtraukta UAB REIKALAVIMAS.LT taip pat prašo iškelti bankroto bylą atsakovės įmonei. Nurodė, kad yra atsakovės kreditorė, nes V. S. IĮ yra skolinga ieškovei 280,61 Eur 2014 m. vasario 26 d. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 265 ir jos priedo Nr. 3, pasirašytos tarp UAB „Diurablis prekyba“ ir UAB REIKALAVIMAS.LT, pagrindu.

4Atsakovės įmonės savininkas V. S. atsiliepime nurodė, kad sutinka su ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

52015 m. gegužės 7 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015 m. gegužės 26 d. 14 val. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2015 m. gegužės 7 d. paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (b. l. 52, 53).

6Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

8Pagal LR individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, V. S. IĮ nerengia finansinių ataskaitų rinkinių. Iš byloje kartu su atsiliepimu į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovės įmonės savininko pateikto 2015 m. gegužės 5 d. materialaus turto sąrašo matyti, kad šį įmonės turtą sudaro transporto priemonės – Ford Focus, valst. Nr. ( - ) 2002 m. gamybos, ir Mercedes Benz 814, valst. Nr. ( - ) 1993 m. gamybos, kurie yra areštuoti ir jų dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas, nesant techninės apžiūros ar draudimo. Bendra šių transporto priemonių likutinė vertė siekia 408,09 Eur. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (b. l. 34), nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovės įmonė neturi. Debitorių atsakovės įmonė neturi. Pagal pateiktą atsakovės įmonės 2015 m. gegužės 5 d. kreditorių sąrašą nustatyta, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 105255,40 Eur (b. l. 46). Iš to skaičiaus įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudaro 16718,06 Eur, be to, ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pateiktais duomenimis, atsakovė turi 69918,26 Eur mokestinę nepriemoką valstybės biudžetui. VSDFV informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų atsakovės įmonėje nėra, taigi, spręstina, jog įmonė veiklos nevykdo. Remiantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis, spręstina, jog atsakovės įmonėje apskaityto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų kreditoriams santykis bei negalėjimas įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams patvirtina aplinkybę, kad ši įmonė yra nemoki. Aplinkybę apie faktinį įmonės nemokumą savo rašytiniuose paaiškinimuose patvirtino ir atsakovės įmonės savininkas.

9Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad V. S. IĮ keltina bankroto byla LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. konstatuojant, kad įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

10Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Framas LT“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Pagal CK 2.50 straipsnio ketvirtąją dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis, t. y. įstatyme nustatyta subsidiarioji atsakomybė. Individualios įmonės dalyvis yra jos savininkas, todėl tuo atveju, kai individualios įmonės turto neužtenka įvykdyti prievolėms, už individualios įmonės prievoles atsako individualios įmonės savininkas savo turtu (CK 6.245 str. 5 d.). Tuo remiantis bei įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifiką, V. S. IĮ įmonės bankroto byloje bendraatsakovu patrauktinas ir šios įmonės savininkas V. S. (CPK 43 str. 2 d.).

12Iškėlus V. S. IĮ bankroto bylą, areštuotinas įmonės ir jos savininko turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 43 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

14Į civilinę bylą pagal ieškovių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB REIKALAVIMAS.LT pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. S. individualiai įmonei bendraatsakovu įtraukti V. S. (asmens kodas ( - )

15Iškelti V. S. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 300553064, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kaniūkų 1-oji g. 4-25) bankroto bylą.

16Paskirti V. S. individualios įmonės administratoriumi UAB „Framas LT“ (juridinio asmens kodas 302574947, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Iešmininkų g. 17-4, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA228).

17Uždėti V. S. individualios įmonės (juridinio asmens kodas 300553064) ir jos savininko (bendraatsakovo) V. S. (asmens kodas ( - ) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad V. S. IĮ savininkas nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, šalims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

21Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos... 3. 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi bendraieške civilinėje byloje įtraukta UAB... 4. Atsakovės įmonės savininkas V. S. atsiliepime nurodė, kad sutinka su... 5. 2015 m. gegužės 7 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 6. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 7. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 8. Pagal LR individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, V. S. IĮ... 9. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir išanalizavus pateiktus rašytinius... 10. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 11. Pagal CK 2.50 straipsnio ketvirtąją dalį, tuo atveju, kai neribotos... 12. Iškėlus V. S. IĮ bankroto bylą, areštuotinas įmonės ir jos savininko... 13. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Į civilinę bylą pagal ieškovių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie... 15. Iškelti V. S. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 300553064,... 16. Paskirti V. S. individualios įmonės administratoriumi UAB „Framas LT“... 17. Uždėti V. S. individualios įmonės (juridinio asmens kodas 300553064) ir jos... 18. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 19. Nustatyti, kad V. S. IĮ savininkas nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 21. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...