Byla e2-6268-615/2016
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo gavęs prašymą patvirtinti taikos sutartį

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams G. D. ir M. D. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo gavęs prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

2Ieškovė AB „Kauno energija“ Kauno apylinkės teisme pareiškė ieškinį, kuriuo prašė priteisti lygiomis dalimis ieškovei iš atsakovų 3405,20 Eur skolos, 120,89 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-07-01 iki 2016-01-01, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno apylinkės teisme 2016-03-17 gautas ieškovės ir atsakovų prašymas baigti bylą taikos sutartimi, t.y. patvirtinti šalių 2016-03-07 sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti, prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėti rašytinio proceso tvarka, grąžinti ieškovei 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio.

4Ieškovės su atsakovais pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia, todėl ji patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (CPK 3 straipsnio 7 dalis, 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas). Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Šalims taip pat išaiškintina, kad vienai iš jų nevykdant taikos sutarties sąlygų, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo CPK 646 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, o gavusi vykdomąjį raštą – į antstolį, dėl priverstinio vykdymo. Bylos nutraukimo pasekmės šalims, kaip nurodyta prašyme, žinomos (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

5Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė mokesčių inspekcija, suinteresuotam asmeniui pateikus įsiteisėjusią teismo nutartį ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

6Šalys susitarė, kad atsakovai padengia ieškovės bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (Taikos sutarties 1, 7 punktai). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

7Teismas, vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 291 straipsniu, 294 straipsniu,

Nutarė

8Patvirtinti ieškovės AB „Kauno energija“ ir atsakovų G. D. ir M. D. 2016 m. kovo 7 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje tokiomis sąlygomis, ištaisant akivaizdžias rašymo apsirikimo klaidas:

9„Mes, žemiau pasirašiusieji,

10Ieškovas AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas: 235014830, A.S. Nr. LT60 7044 0600 0286 6144, AB SEB bankas, buveinės adresas: Raudondvario pl. 84, LT-471179 Kaunas (toliau - Ieškovas), atstovaujamas Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos SGKA Legal, juridinio asmens kodas: 302598834, buveinės adresas: Labdarių g. 5, LT-01120, Vilnius

11ir

12Atsakovai G. D., gimimo data ( - ), gyv. ( - ) ir M. D., gimimo data ( - ), gyv. ( - ) (toliau - Atsakovai), toliau kartu vadinami Šalimis,

13Kauno apylinkės teisme (toliau - Teismas) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-6268-615/2016, iškeltoje pagal 2016 m. vasario 8 d. Ieškovo Teismui pateiktą ieškinį dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo (toliau - Ieškinys), sudarėme ir teikiame Teismui tvirtinti šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis), kuria susitarėme ginčą išspręsti taikiai ir civilinę bylą Nr. e2-6268-615/2016 užbaigti taikos sutartimi žemiau nurodytomis sąlygomis:

141. Atsakovai pareiškia, kad šia Taikos sutartimi pripažįsta jiems Ieškovo Ieškiniu civilinėje byloje Nr. e2-6268-615/2016 pareikštus reikalavimus lygiomis dalimis sumokėti 3405,20 Eurų dydžio skolą, 120,89 Eurų nustatytus delspinigius, 19,75 Eurų žyminio mokesčio dalį (negrąžintiną 25 % dydžio žyminio mokesčio dalį), 51,43 Eurų išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 2,55 Eurų kitas bylinėjimosi išlaidas, t.y. viso 3599,82 Eurų sumą.

152. Ieškovas pareiškia, jog atsisako reikalavimo Atsakovams dalyje dėl 2000,00 Eurų priteisimo, kadangi Atsakovai šią skolos dalį jau yra faktiškai padengę.

163. Atsižvelgiant į šios Taikos sutarties 1 p. ir 2 p. nurodytas aplinkybes, Atsakovai įsipareigoja likusią įsiskolinimo dalį, t.y. iš viso 1599,82 Eurų, Ieškovui sumokėti ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 10 d., mokant kas mėnesį lygiomis dalimis:

17- iki 2016 m. balandžio 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);

18- iki 2016 m. gegužės 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);

19- iki 2016 m. birželio 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);

20- iki 2016 m. liepos 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);

21- iki 2016 m. rugpjūčio 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);

22- iki 2016 m. rugsėjo 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus).

234. Atsakovai taip pat įsipareigoja Ieškovui lygiomis dalimis mokėti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už susidariusią ir šiai dienai nepadengtą skolą (iš viso 1599,82 Eurų) nuo civilinės bylos Nr. e2-6268-615/2016 iškėlimo dienos (2016 m. vasario 18 d.) iki šios Taikos sutarties visiško įvykdymo (2016 m. rugsėjo 10 d.).

245. Atsakovai įsipareigoja šios Taikos sutarties 3 ir 4 p. nurodytus mokėjimus atlikti bankiniu pavedimu, pervedant sumas į aukščiau šioje Taikos sutartyje nurodytą Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą banke, bankinio mokėjimo paskirtyje nurodant: atsiskaitomosios knygelės numerį, civilinės bylos numerį bei pažymint, jog yra atsiskaitoma pagal Šalių sudarytą Taikos sutartį. Atsakovai pareiškia bei sutinka, jog mokėjimai, atlikti nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, bus skirti bei Ieškovo nuožiūra panaudoti bet kokiems Atsakovų susidariusiems įsiskolinimams Ieškovui dengti.

256. Atsakovai pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei Atsakovai nevykdys šios Taikos sutarties 3 p. numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį Ieškovui nesumokės (ir/ar nepilnai sumokės) atitinkamos šios Taikos sutarties 3 p. įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios Taikos sutarties 3 p. numatytų Atsakovo (-ų) prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o Ieškovas turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai Atsakovo (-ų) neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.

267. Atsakovai pareiškia, kad šia Taikos sutartimi įsipareigoja lygiomis dalimis padengti visas išlaidas civilinėje byloje Nr. e2-6268-615/2016, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

278. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią Taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.

289. Ieškovas prašo Teismo grąžinti Ieškovui 59,25 Eurų dydžio žyminio mokesčio dalį (LR CPK 87 str. 2 d.).

2910. Ieškovas ir Atsakovai prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-6268-615/2016 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams G. D. ir M. D. nutraukti (LR CPK 42 str. 1 d.).

3011. Šalys susitaria, kad, šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims įvykdžius visus šioje Taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje dėl civilinėje byloje Nr. e2-6268-615/2016 nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.

3112. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Šalims yra žinoma ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str.).

3213. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str.

3314. Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį Atsakovas pasirašys bei pateiks Ieškovui telekomunikacijų galiniais įrenginiais (LR CK 6.192 str. 2 d.), o Ieškovas ją per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą www.e.teismas.lt pateiks tvirtinti Kauno apylinkės teismui.

3415. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus, kurie yra būtini sudaryti šią Taikos sutartį ir visiškai įvykdyti visus Šalių įsipareigojimus pagal šią Taikos sutartį.

3516. Šalys pareiškia, kad Sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį Šalių valią. Ši Taikos sutartis sudaryta 4 (keturiais) egzemplioriais - po vieną Ieškovui, dvi Atsakovams ir vieną Teismui.“

36Civilinę bylą pagal AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams G. D. ir M. D., bylos Nr. e2-6268-615/2016, nutraukti.

37Grąžinti ieškovui AB „Kauno energija“, į.k. 235014830, - 59,25 Eur (penkiasdešimt devynis eurus 25 ct) žyminio mokesčio sumokėto 2016-01-29 mokėjimo nurodymu Nr. 380.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė AB „Kauno energija“ Kauno apylinkės teisme pareiškė ieškinį,... 3. Kauno apylinkės teisme 2016-03-17 gautas ieškovės ir atsakovų prašymas... 4. Ieškovės su atsakovais pasirašytos taikos sutarties sąlygos įstatymui... 5. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75 proc. sumokėto... 6. Šalys susitarė, kad atsakovai padengia ieškovės bylinėjimosi išlaidas ir... 7. Teismas, vadovaudamasis CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 87 straipsnio 2 dalimi, 140... 8. Patvirtinti ieškovės AB „Kauno energija“ ir atsakovų G. D. ir M. D. 2016... 9. „Mes, žemiau pasirašiusieji,... 10. Ieškovas AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas: 235014830, A.S. Nr.... 11. ir... 12. Atsakovai G. D., gimimo data ( - ), gyv. ( - ) ir M. D., gimimo data ( - ),... 13. Kauno apylinkės teisme (toliau - Teismas) nagrinėjamoje civilinėje byloje... 14. 1. Atsakovai pareiškia, kad šia Taikos sutartimi pripažįsta jiems Ieškovo... 15. 2. Ieškovas pareiškia, jog atsisako reikalavimo Atsakovams dalyje dėl... 16. 3. Atsižvelgiant į šios Taikos sutarties 1 p. ir 2 p. nurodytas aplinkybes,... 17. - iki 2016 m. balandžio 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);... 18. - iki 2016 m. gegužės 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);... 19. - iki 2016 m. birželio 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);... 20. - iki 2016 m. liepos 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);... 21. - iki 2016 m. rugpjūčio 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus);... 22. - iki 2016 m. rugsėjo 10 d. – 266,64 Eurų (kiekvienas po 133,32 Eurus).... 23. 4. Atsakovai taip pat įsipareigoja Ieškovui lygiomis dalimis mokėti 5 proc.... 24. 5. Atsakovai įsipareigoja šios Taikos sutarties 3 ir 4 p. nurodytus... 25. 6. Atsakovai pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei Atsakovai nevykdys... 26. 7. Atsakovai pareiškia, kad šia Taikos sutartimi įsipareigoja lygiomis... 27. 8. Šalys pareiškia, kad ši Taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat... 28. 9. Ieškovas prašo Teismo grąžinti Ieškovui 59,25 Eurų dydžio žyminio... 29. 10. Ieškovas ir Atsakovai prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti... 30. 11. Šalys susitaria, kad, šią Taikos sutartį pasirašiusioms Šalims... 31. 12. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos... 32. 13. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos... 33. 14. Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį Atsakovas pasirašys bei... 34. 15. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus,... 35. 16. Šalys pareiškia, kad Sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir... 36. Civilinę bylą pagal AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovams G. D. ir M.... 37. Grąžinti ieškovui AB „Kauno energija“, į.k. 235014830, - 59,25 Eur... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...