Byla I-3786-402/2013

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, susipažinusi su pareiškėjos A. D. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas A. D. skundas atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui (toliau – ir VSDFV Kauno skyrius), trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – ir VSDF Valdyba) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriame pareiškėja prašo panaikinti atsakovo VSDFV Kauno skyriaus 3-iojo pensijų skyriaus 2013-11-07 sprendimą Nr. (10.1)S-76523 ir įpareigoti atsakovą VSDFV Kauno skyriaus 3-iąjį pensijų skyrių išmokėti jai senatvės pensijos nepriemoką už 2010-2011 metus – 12075,38 Lt.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 1 d. draudėjai, apdraustieji asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys turi teisę apskųsti Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, sprendimus ir veiksmus (neveikimą) Fondo valdybai. Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Fondo valdybos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 4 d.).

5Iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų matyti, kad pareiškėja, pasinaudodama išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, 2013 m. lapkričio 12 d. skundu kreipėsi į VSDF Valdybą, kuri 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. (6.5) I-7832 atsisakė nagrinėti A. D. skundą, kadangi pareiškėja praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą. Šiame sprendime VSDF Valdyba nurodė, kad jeigu A. D. pateiks iki 2013 m. gruodžio 6 d. įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo. Taigi pareiškėjos skundas liko iš esmės VSDF Valdybos, kuri pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalį yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, neišnagrinėtas. Ši aplinkybė pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktą yra pagrindas atsisakyti priimti skundą pareiškėjai nesilaikius tai bylų kategorijai nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-818/2013).

6Pareiškėjai išaiškintina, kad ji turi teisę paduoti VSDF Valdybai prašymą atnaujinti skundo dėl VSDFV Kauno skyriaus sprendimo mokėti jam sumažintą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalį padavimo terminą (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 2 d.). Nesutikdama su VSDF Valdybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. (6.5) I-7832, ar VSDF Valdybai atsisakius atnaujinti skundo padavimo terminą, pareiškėja turi teisę apskųsti minėtą sprendimą ar atsisakymą atnaujinti terminą skundui paduoti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 19 str., Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 str. 5 d.). VSDF Valdybai atnaujinus skundo padavimo terminą bei išnagrinėjus pareiškėjos skundą iš esmės arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui panaikinus VSDF Valdybos 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimą Nr. (6.5) I-7832 ar atsisakymą atnaujinti terminą skundui paduoti ir šiai institucijai išnagrinėjus pareiškėjos skundą iš esmės, A. D. įgis reikalavimo teisę kreiptis į Kauno apygardos administracinį teismą.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teisėja,

Nutarė

8Atsisakyti priimti A. D. skundą.

9Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai