Byla 2S-1338-553/2017
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą skolininkui R. Š., suinteresuoti asmenys – R. Š., UAB „Grand Cru Airlines“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-20 nutarties ir suinteresuoto asmens R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal antstolio Ginto Badikonio pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą skolininkui R. Š., suinteresuoti asmenys – R. Š., UAB „Grand Cru Airlines“.

3Teisėja,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Antstolis Gintas Badikonis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo R. Š. už kiekvieną antstolio reikalavimo pateikti UAB „Laiptų fabrikas“ dokumentus, kurie yra būtini ekspertui, nustatančiam įmonės akcijų vertę, nevykdymo dieną.
 2. Nurodė, kad antstolis Gintas Badikonis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-12-09 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6455-614/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių/turto arešto taikymo 134 665,66 EUR sumai, pagal kurį skolininkas R. Š., išieškotojas UAB „Grand Cru Airlines“. Vykdymo procese yra areštuotos 100 vnt. UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių skolininkui R. Š.. Antstolio teigimu, iškilus būtinybei nustatyti minėto turto rinkos vertę, antstolis 2016-03-30 priėmė patvarkymą Nr. 0040/14/03487/AP12 dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti. Paskirtas ekspertas nurodė, kad, siekiant tinkamai įvertinti akcijų rinkos vertę, būtina susipažinti su UAB „Laiptų fabrikas“ atitinkamais dokumentais. Atsižvelgdamas į tai, antstolis 2016-05-03 priėmė ir proceso šalims pateikė patvarkymą Nr. 0040/14/03487/AP13 dėl informacijos pateikimo, kuriame išvardijo pateiktinų UAB „Laiptų fabrikas“ dokumentų sąrašą ir įpareigojo skolininką pateikti išvardintus dokumentus per nustatytą terminą antstoliui. 2016-05-27 skolininko atstovas pateikė antstoliui 2016-05-25 atsiliepimą į 2016-05-03 patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriame nurodė, kad atsakovas atsisako pateikti patvarkyme įvardijamus dokumentus. Atsisakymas motyvuojamas tuo, kad prašomi dokumentai yra pertekliniai, o dokumentuose esanti informacija yra konfidenciali. 2016-07-18 antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo skolininkui už antstolio reikalavimo pateikti UAB „Laiptų fabrikas“ dokumentus, kurie yra būtini ekspertui, nustatančiam įmonės akcijų vertę, nevykdymą. 2016-08-18 nutartimi teismas tenkino pareiškimą ir skyrė skolininkui 50 EUR baudą. Skolininkui pateikus atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, Vilniaus apygardos teismas 2016-11-17 nutartimi paliko Vilniaus miesto apylinkės 2016-08-18 nutartį nepakeistą, tačiau 2016-11-30 skolininkui pakartotinai išsiuntus patvarkymą dėl informacijos pateikimo, prašomi dokumentai iki šiol nepateikti.
 1. Suinteresuotas asmuo R. Š. teikė teismui prašymą panaikinti teismo skirtą baudą.
 2. Nurodė, kad tiek patvarkyme, už kurio nevykdymą skirta bauda, tiek pareiškime antstolis nurodė, kad iškilo būtinybė nustatyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų rinkos vertę. Prašyme pabrėžta, kad jokios būtinybės pakartotinai nustatyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų rinkos vertę nebuvo, nes tai jau buvo atlikta. Antstolis visiškai nemotyvavo savo sprendimo pakartotinai nustatyti akcijų rinkos vertę bei nepagrindė būtinumo susipažinti su atitinkamais UAB „Laiptų fabrikas“ dokumentais. Be to, iš Juridinių asmenų registro galima gauti visą reikiamą informaciją pakartotiniam UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų įvertinimui. Prašyme taip pat nurodyta, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 11 dalis įpareigoja bendrovės vadovą saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas. Taigi, R. Š., kaip UAB „Laiptų fabrikas“ vadovas, privalo laikytis nurodyto imperatyvo. Suinteresuoto asmens vertinimu, antstolis apskritai kreipėsi ne į tinkamą subjektą dėl informacijos pateikimo. Prašymas pateikti atitinkamą informaciją turėjo būti adresuotas UAB „Laiptų fabrikas“, o ne R. Š., kaip fiziniam asmeniui.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-02-20 nutartimi nutarė paskirti skolininkui R. Š. 200 EUR baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, išieškant baudą valstybės naudai.
 2. Nurodė, kad iš byloje esančių registruotos siuntos įteikimo pranešimų matyti, kad 2016-05-03 patvarkymas įteiktas tinkamai: skolininko atstovui advokatui D. Poškai – 2016-12-07, skolininkui R. Š. – 2016-12-10. Atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolio patvarkymas būtų įvykdytas nustatytu terminu, teismas skyrė R. Š. baudą. Nustatydamas baudos dydį teismas atsižvelgė į antstolio reikalavimų nevykdymo trukmę, į tai, kad skolininkui už 2016-05-03 patvarkymo nevykdymą jau buvo skirta bauda.
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-10 nutartimi atmetė suinteresuoto asmens R. Š. prašymą dėl teismo paskirtos baudos panaikinimo.
 2. Nurodė, kad, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, suinteresuoto asmens R. Š. prašyme panaikinti baudą išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad suinteresuoto asmens nurodytos aplinkybės nepateisina antstolio reikalavimų nevykdymo per nustatytą terminą. Teismas pažymėjo, kad skolininko pateikta Verslo vertinimo ataskaita nevaržo antstolio teisės skirti ekspertizę, jei antstoliui kyla abejonių dėl areštuoto turto vertės. Nesant duomenų, kad patvarkymas būtų nuginčytas, suinteresuotas asmuo privalo vykdyti antstolio patvarkyme nurodytus įpareigojimus. Skolininkas neturi kompetencijos vertinti, ar reikalaujami dokumentai yra pertekliniai. Be to, konfidencialios informacijos apsauga gali būti užtikrinta ekspertui pasirašius atitinkamą įsipareigojimą. Pažymėjo ir tai, kad R. Š. yra vienintelis UAB „Laiptų fabrikas“ akcininkas bei vadovas, todėl laikytina, kad antstolio nurodymas adresuotas tinkamam subjektui.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu UAB „Grand Cru Airlines“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-20 nutartį pakeisti – paskirti skolininkui R. Š. tęstinę, t.y. iki 289 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną, baudos laikotarpį pradedant skaičiuoti 2016-12-21 iki tol kol antstolio patvarkymas bus įvykdytas. Skundas grindžiamas šiais argumentas:

5Paskirtos baudos dydis yra per mažas ir pažeidžia išieškotojo interesus, kadangi R. Š. jau kartą buvo paskirta baudą už patvarkymo nevykdymą, tačiau R. Š. vis tiek patvarkymo neįvykdė ir nepateikė antstoliui reikalingos informacijos. Paskirta bauda neužtikrina efektyvesnio ir greitesnio išieškotojo interesų patenkinimo.

 1. Antstolis Gintas Badikonis atsiliepimu į UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą, prašo atskirąjį skundą tenkinti ir pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-20, paskiriant R. Š. baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo ar kliudymo dieną.
 1. Suinteresuotas asmuo R. Š. atsiliepimu į UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą prašo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. R. Š. bauda paskirta dėl to, kad tariamai nevykdomas antstolio reikalavimas reiškiamas dėl paties R. Š. vykdymo procese pareikšto prašymo, o UAB „Grand Cru Airlines“ neturi tiesioginio suinteresuotumo šiuo ginču, todėl teikdamas atskirąjį skundą piktnaudžiauja savo teisėmis, nesiekia savo interesų gynybos, o siekia R. Š. teisių apsunkinimo. Jokie R. Š. veiksmai (ar neveikimas) nepažeidžia UAB „Grand Cru Airlines“ teisių, nekliudo vykdyti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
  2. Išvadą, kad R. Š. paskirta vienkartinė bauda, o ne bauda už kiekvieną dieną, jau padarė ankstesnės baudos R. Š. teisėtumą nagrinėję teismai, taigi pakartotinis šio klausimo kėlimas, nepasikeitus jokioms faktinėms aplinkybėms, yra visiškai nepagrįstas. Pastebi, kad nei antstolis, nei UAB „Grand Cru Airlines“ jokių reikalavimų dėl baudos už kiekvieną nevykdymo dieną skyrimo nereiškė.
  3. Antstolio reikalavimas būtent R. Š. teikti viešus duomenis yra neproporcingas, perteklinis ir nepagrįstas. Antstolio prašomi pateikti duomenys yra viešai prieinami, R. Š. tinkamai vykdė antstolio reikalavimą. Visa UAB „laiptų fabrikas“ akcijų įvertinimui reikiama informacija yra vieša. Be to reikalaujamuose dokumentuose yra konfidenciali informacija, todėl negali būti atskleista tretiesiems asmenims.
 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo R. Š. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti R. Š. prašymą dėl baudos panaikinimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Būtinybė nustatyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų rinkos vertę kilo dėl to, kad R. Š. antstoliui pateikė prašymą dėl turto arešto dalies panaikinimo, kuriame nurodė, jog vien UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų vertė yra pakankama UAB „Grand Cru Airlines“ byloje pareikštų reikalavimų užtikrinimui. Taigi bauda skiriama dėl to, kad R. Š. tariamai nepateikia antstoliui dokumentų, kurių antstolis pareikalavo faktiškai vykdydamas paties R. Š. pateiktą prašymą.
  2. Antstolis kreipėsi ne į tinkamą subjektą dėl informacijos pateikimo. Prašymas pateikti atitinkamą informaciją turėjo būti adresuotas UAB „Laiptų fabrikas“, o ne R. Š. kaip fiziniam asmeniui. UAB „Laiptų fabrikas“ negavo jokio antstolio prašymo dėl informacijos pateikimo, o R. Š. kaip fizinis asmuo patvarkyme nurodytų dokumentų neturi. Todėl bauda paskirta nepagrįstai.
  3. Antstolio reikalavimas būtent R. Š. teikti viešus duomenis yra neproporcingas, perteklinis ir nepagrįstas. Vien R. Š. pateikta Verslo vertinimo ataskaita jau yra pakankama tam, kad būtų galima nustatyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų vertę. Antstolis nemotyvavo savo sprendimo pakartotinai nustatyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų vertę bei nepagrindė būtinumo susipažinti su atitinkamais įmonės dokumentais. Visa UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų įvertinimui reikiama informacija yra vieša – iš Juridinių asmenų registro galima gauti visą reikiamą informaciją. Patvarkyme įvardijamuose dokumentuose esanti informacija yra konfidenciali, ši informacija sudaro UAB „Laiptų fabrikas“ komercinę paslaptį, todėl negali būti atskleista tretiesiems asmenims. R. Š. laikėsi teisės aktų reikalavimų nepateikdamas reikalaujamų dokumentų.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Grand Cru Airlines“ atsiliepimu į pateiktą atskirąjį skundą, prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-03-10 nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundo argumentai, kuriais kvestionuojamas patvarkymo ir pareiškimo reikalavimų teisėtumas ir pagrįstumas nesusiję su ginčo dalyku, nes antstolio patvarkymas nebuvo apskųstas įstatymo nustatyta tvarka.
  2. Antstolis neginčija R. Š. pateiktos Verslo vertinimo ataskaitos, tačiau siekdamas tiksliai ir nešališkai nustatyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų kainą po pakankamai ilgo laikotarpio, praėjusio po Verslo vertinimo ataskaitos parengimo, 2016-03-30 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo turto vertei nustatyti. Antstolis maksimaliai deda pastangas nustatyti tikslią įmonės akcijų kainą ir tinkamai apibrėžti laikinųjų apsaugos priemonių apimtį.
  3. Nepagrįsti argumentai, kad antstolis nėra pateikęs jokio motyvuoto pagrindo, jog reikalingi visi nurodyti dokumentai. Į bylą yra pateikta 2016-05-03 Turto vertinimo sutartis, sudaryta tarp antstolio ir UAB „Euristika“, kurios 1 priedas numato reikalingų dokumentų sąrašą ekspertizės atlikimui.
  4. R. Š. vykdomojoje byloje nėra pateikęs visiškai jokių prašymų, susijusių su neva konfidencialios informacijos apsauga. R. Š. net ir nesiekė pagrįsti, kad kurie nors iš antstolio reikalaujamų dokumentų laikytini konfidencialia informacija.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).
Dėl suinteresuoto asmens UAB „Grand Cru Airlines“
 1. Apeliantas nesutinka su teismo nutartimi paskirtos baudos dydžiu. Apelianto teigimu, bauda turi būti paskirta už kiekvieną antstolio patvarkymo nevykdymo dieną, nes vienkartinė bauda neskatina R. Š. kuo greičiau įvykdyti antstolio patvarkymo.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad Gintas Badikonis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-12-09 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6455-614/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių/turto arešto taikymo 134 665,66 EUR sumai, pagal kurį skolininkas R. Š., išieškotojas UAB „Grand Cru Airlines“. 2016-05-03 patvarkymu dėl informacijos pateikimo Nr. 0040/14/03487/AP13 antstolis įpareigojo skolininką ar skolininko atstovą per 10 dienų nuo patvarkymo įteikimo dienos pateikti antstoliui UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų vertinimui reikalingus dokumentus, išvardintus patvarkyme. Skolininkui nevykdant patvarkymo, antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo skolininkui R. Š., kurį teismas tenkino ir 2016-08-18 nutartimi skyrė skolininkui vienkartinę 50 EUR baudą už 2016-05-03 patvarkymo nevykdymą. Antstolis 2016-11-30 pakartotinai išsiuntė skolininkui ir jo atstovui 2016-05-03 patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. 0040/14/03487/AP13. 2016-05-03 patvarkymas įteiktas skolininko atstovui advokatui D. Poškai – 2016-12-07, skolininkui R. Š. – 2016-12-10. Antstolis 2017-02-03 teismui pateikė prašymą dėl baudos skolininkui skyrimo.
 3. Skundžiama nutartimi teismas, skirdamas R. Š. 200 EUR dydžio baudą, atsižvelgė į antstolio reikalavimų nevykdymo trukmę, taip pat į tai, kad skolininkui už 2016-05-03 patvarkymo nevykdymą jau buvo skirta bauda.
 4. Baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą. Nustatant skirtinos baudos dydį svarbu, kad ji būtų ne per didelė, tačiau pakankama, kad skatintų pažeidėją nutraukti teisės pažeidimą.
 5. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog byloje egzistuoja pagrindas skolininkui skirti baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną, kadangi iš bylos medžiagos matyti, jog skolininkas piktybiškai vengia vykdyti antstolio 2016-05-03 patvarkymą pateikti informaciją – skolininkas šio patvarkymo neskundė, už jo nevykdymą kartą jau buvo paskirta bauda ir apskundus nutartį dėl baudos skyrimo apeliacinės instancijos teismas atmetė skolininko argumentus, dėl kurių skolininkas atsisakė vykdyti antstolio patvarkymą, skolininkas R. Š. atsiliepime į UAB „Gran Cru Airlines“ atskirąjį skundą nenurodė ir neįrodė egzistuojant naujų pateisinamų priežasčių nevykdyti antstolio patvarkymo. Atsižvelgus į tai, apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos teismo paskirtą vienkartinę baudą ir skiria skolininkui R. Š. 100 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną, baudos laikotarpį pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki tol, kol antstolio 2016-05-03 patvarkymas bus įvykdytas.
Dėl suinteresuoto asmens R. Š. atskirojo skundo
 1. Suinteresuotas asmuo R. Š. atskiruoju skundu nesutinka su teismo atsisakymu panaikinti jam 2017-02-20 nutartimi paskirtą baudą. Skundą suinteresuotas asmuo grindžia aplinkybėmis, jog tariamai nevykdomas antstolio reikalavimas, reiškiamas dėl paties skolininko vykdymo procese pareikšto prašymo, yra neproporcingas, perteklinis ir nepagrįstas, antstolio prašomi pateikti duomenys yra viešai prienami.
 2. Apeliacinės instancijos teismas R. Š. atskirojo skundo argumentus laiko nepagrįstais. Antstolio procesinis elgesys, skiriant akcijų rinkos vertės ekspertizę, nes R. Š. antstoliui pateikė prašymą taikyti UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų areštą tik tai akcijų daliai, kuri yra būtina išieškotojo pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ir vykdymo išlaidoms padengti, priešingai nei teigia apeliantas R. Š., nėra nei neprotingas nei nelogiškas. Antstolis, siekdamas įsitikinti, kad įmonės akcijų vertė yra tokia, kuri leistų panaikinti dalį arešto, pagrįstai sprendė, jog yra pagrindas tenkinti išieškotojo prašymą dėl pakartotinio įmonės akcijų vertės nustatymo. Apeliantas taip pat pakartotinai skunde nurodo, kad antstolio patvarkymas yra perteklinis, nes skolininkas antstoliui pateikė Verslo vertinimo ataskaitą, patvirtinančią, kad UAB „Laiptų fabrikas“ akcijų kaina 2015-08-24 siekė 1 265 524 EUR. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties motyvais, kad pateikta verslo vertinimo ataskaita nevaržo antstolio teisės skirti ekspertizę, jei antstoliui kyla abejonių dėl areštuoto turto vertės. Skolininkas taip pat nurodo, kad antstolio patvarkyme nurodyta informacija yra vieša ir antstolis nepagrįstai reikalauja perteklinių dokumentų, tačiau šiuos argumentus teismas atmeta kaip nepagrįstus, kadangi kaip matyti iš antstolio 2016-05-03 patvarkymo, antstolis įpareigojo skolininką pateikti 2013-12-31, 2014-12-31, 2015-12-31 balanso duomenis su pelno (nuostolio) ataskaita ir paaiškinamuoju raštu, debitorių ir kreditorių sąrašus, atsargų detalizavimus, kito trumpalaikio turto detalizavimą, pažymą apie priskaitytus ir išmokėtus dividendus 2013-2015 metais, įmonės suteiktų paskolų, paimtų paskolų ir lizingo sutarčių kopijas, nuomos sutarčių sąrašą, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto sąrašus, nematerialaus turto sąrašą. Neabejotina, kad ne visi iš išvardintų ir reikalaujamų dokumentų yra skelbiami viešai, todėl antstolio patvarkymas nelaikytinas pertekliniu. Skolininkas patvarkymo nevykdymą taip pat grindžia negalėjimu atskleisti įmonės konfidencialios informacijos, susijusios su komercinėmis paslaptimis. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad šie skolininko argumentai nėra pagrįsti, kadangi skolininkas nenurodo, kokia būtent informacija, kurios reikalauja antstolis, yra įmonės komercinė paslaptis. Iš esmės, skolininkas atskiruoju skundu nurodo tas pačias aplinkybes, kurias nurodė tiek nagrinėjamoje byloje, tiek išnagrinėtoje byloje dėl pirmosios baudos paskyrimo ir nenurodo teismo padarytų procesinių ar materialinių teisės pažeidimų, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skolininkas tiesiog siekia kitokio aplinkybių vertinimo.
 3. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skolininko R. Š. atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

6Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais,

Nutarė

7Išeiškotojo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą tenkinti.

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartį pakeisti, išdėstant sekančiai:

9„Antstolio Ginto Badikonio prašymą tenkinti.

10Paskirti skolininkui R. Š. (a. k. ( - ) 100 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną, baudos laikotarpį pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki tol, kol antstolio 2016-05-03 patvarkymas bus įvykdytas, išieškant baudą valstybės naudai.

11Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800.

12Išaiškinti, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio įpareigojimo vykdymo“.

13Skolininko R. Š. atskirojo skundo netenkinti.

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai