Byla 1S-73-113/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valentinas Janonis, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Romui Gervaičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo prokuratūros skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2007- 09- 13 nutarimo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ir skyriaus prokuroro nutarimo, kuriais atmestas N. D. ir R. D. skundai dėl 2006 -07- 10 ir 2007- 07- 12 nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 31- 1- 00966- 05.

Nustatė

3Klaipėdos miesto 1 PK 2005-11-16 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 31-1-00966-05 pagal LR BK 236 str. 1 d. dėl melagingo pranešimo apie nebūtą nusikaltimą.

4R. D. ir N. D. pareiškime Klaipėdos miesto 1 PK, pagal kurį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama byla privataus kaltinimo tvarka, kurioje A. D., kaltino juos, kad jie 2005-03-29, apie 19.30 vai., bute, esančiame adresu ( - ), ją sumušė, mušdami ją rankomis, stumdydami ją, spaudydamas jos rankas savo rankų pirštais, tuo sukėlė fizinį skausmą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-06-02 nuosprendžiu jie buvo išteisinti, kadangi teismas nustatė, kad jie nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. A. D. padavė apeliacinį skundą dėl minėto nuosprendžio. Klaipėdos apygardos teismas 2005-09-19 nutartimi apeliacinį skundą atmetė.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroras R. Gervaitis 2006-07-10 nutarime konstatavęs, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai nepatvirtina A. D. tyčios dėl melagingo įskundimo ar pranešimo apie nebūtą nusikaltimą, nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą byloje Nr. 31-1-00966-05 A. D. atžvilgiu, nesant jos veikoje nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

62007-07-03 N. D. ir R. D. padavė skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro R. Gervaičio 2006-07-10 nutarimo panaikinimo.

7Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Kičiatovas 2007-07-12 nutarimu atmetė N. D. ir R. D. skundą.

8Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo Dariaus Kurpavičiaus 2007- 09- 13 nutartį ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro R.Gervaičio 2006-07-10 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir Klaipėdos m. apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V.Kičiatovo 2007-07-12 nutarimą atmesti N. D. ir R. D. skundą. Nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu surinktos ir patikrintos visos bylai reikšmingos aplinkybės ir nenustatyta A. D. tiesioginė tyčia, kad ji rašydama skundą sąmoningai iškraipė tikrovę, šią aplinkybę suprato ir norėjo kad būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose, todėl A. D. veikoje nėra nusikaltimo numatyto LR BK 236 str. 1 d. sudėties.

9Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad 2007-07-03 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje gautas nukentėjusiųjų N. D. ir R. D. skundas (reg.Nr.B4-512) dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr.31-1-00966-05. Skundu prašoma panaikinti minėtą nutarimą. Nurodoma, kad tyrimas nutrauktas be pagrindo, kadangi įtariamoji A. D. kreipdamasi į teismą kaltindama nukentėjusiuosius jos sužalojimu suprato, kad nurodo melagingas aplinkybes ir norėjo taip elgtis. Nurodoma, kad ikiteisminio tyrimo metu neapklausti visi incidente dalyvavę asmenys, todėl tyrimas atliktas nepilnai. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas pagal N. D. ir R. D. pareiškimą, del to. kad A. D. 2005-04-04 skundu kreipdamasi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo N. D. ir R. D., kad šie ją sužalojo konflikto metu 2005-03-29 apie 19.30 val. bute ( - ), melagingai jos įskundė teismui nors jie A. D. nesužalojo ir dėl to 2005-06-02 nuosprendžiu buvo išteisinti. A. D. įteiktas pranešimas apie įtarimą pagal BK 236 str. 1 d.

102006-07-10 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroro Romo Gervaičio nutarimu vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo požymių, ikiteisminis tyrimas nutrauktas.

112006-07-12 Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V.Kičiatovo nutarimu N. D. ir R. D. skundas atmestas ir nutarimas paliktas galioti.

12Nors skunde buvo nurodoma, kad tyrimo metu nebuvo apklausti visi incidento dalyviai, tačiau nenurodoma kokie ir ką jie galėjo paliudyti kitaip nei nustatyta ikiteisminio tyrimo metu. Tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, kad daryti išvadas dėl 2005-03-29 incidento eigos ir asmenų veiksmų. Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą prokuroras pagrįstai daro išvadą, kad A. D. veikoje nėra vieno iš BK 236 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties požymio -tiesioginės tyčios (kaltės). Prokuroras teisingai nurodo, kad atsakomybei pagal BK 236 str. atsirasti negali būti tikrovės neatitinkantys parodymai, jei parodymus apie įvykį duodantis asmuo neteisingai suprato įvykio aplinkybes ir dėl to klydo duodamas apie jas parodymus. Šią išvadą patvirtina tyrimo metu nustatytos aplinkybės, kad konfliktas tarp minimų asmenų iš tiesų buvo. šio konflikto metu A. D. buvo padaryti kūno sužalojimai.

13Prokuroras prašo skundą tenkinti.

14Skundas tenkintinas.

15Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo išsamiai ir objektyviai ištirtos visos reikšmingos bylai aplinkybės.

16Apie tai, kad A. D. buvo padarytos kraujosruvos, nurodytos medicinos specialisto išvadoje, ne tyčia, bandant sulaikyti A. D., buvo konstatuota ir 2005- 06- 02 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendyje. Teismas taip pat nustatė, kad A. D. pati elgėsi neteisėtai- aktyviais veiksmai trukdė antstoliui ir buto savininkei apžiūrėti butą, pirma pradėjo stumti R. D., be to, vaizdo įraše užfiksuoto faktinės aplinkybės paneigia nukentėjusiosios parodymus, kad ji buvo mušama, daužoma į sieną. Be to, įsiteisėjusiame teismo nuosprendyje nurodyta, kad A. D. pati sukėlė konfliktinę situaciją, iš vaizdo įrašo matyti, kad A. D. pradeda klykti anksčiau, negu prie jos prisiliečiama. Prokurorai tinkamai konstatavo, kad jei A. D. sudavė smūgius R. D. ir N. D., kurie šiems sukėlė fizinį skausmą ar buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, nukentėjusieji asmenys turi teisę kreiptis į teismą privataus kaltinimo tvarka, nes vadovaujantis LR BPK 407 str. ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų numatytų LR BK 140 str. 1 d., neatliekamas.

17LR BK 236 str. numatyti nusikaltimai padaromi tiesiogine tyčia. Šių nusikaltimų subjektas rašydamas skundą sąmoningai iškreipia tikrovę, šią aplinkybę supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje. Baudžiamajai atsakomybei pagal LR BK 236 str. atsirasti negali būti tikrovės neatitinkantys parodymai, jei parodymus apie įvykį duodantis asmuo neteisingai suprato įvykio aplinkybes ir todėl sąžiningai klydo duodamas apie jas parodymus. Iš ikiteisminio tyrimo metu surinktos medžiagos matyti, kad surinkti duomenys nepatvirtina A. D. tiesioginės tyčios dėl melagingo įskundimo ar pranešimo apie nebūtą nusikaltimą. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad tarp minėtų asmenų iš tiesų buvo konfliktas, kurio metu ir buvo sužalota A. D..

18Atsižvelgiant į bylos medžiagą, taip pat aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros antrojo skyriaus prokuroro R. Gervaičio 2006- 07- 10 nutarimas bei 2007- 07- 12 vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Kičiatovo nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 31- 1- 00966- 05 teisėtas ir pagrįstas. Daryti išvadą, kad prokurorų priimtų spendimų motyvai yra nepagrįsti ir prieštarauja įstatymų prasmei, kaip teigiama skundžiamoje nutartyje, nėra pagrindo.

19Vadovaudamasis LR BK 442 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

20Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo Dariaus Kurpavičiaus 2007-09-13 d. nutartį ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro R.Gervaičio 2006-07-10 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir Klaipėdos m. apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V.Kičiatovo 2007-07-12 nutarimą atmesti N. D. ir R. D. skundą.

21Nutartis galutinė ir neskundžiama

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valentinas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 3. Klaipėdos miesto 1 PK 2005-11-16 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje... 4. R. D. ir N. D. pareiškime Klaipėdos miesto 1 PK, pagal kurį buvo pradėtas... 5. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokuroras R.... 6. 2007-07-03 N. D. ir R. D. padavė skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės... 7. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 8. Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti... 9. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad 2007-07-03 Klaipėdos miesto... 10. 2006-07-10 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus... 11. 2006-07-12 Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo... 12. Nors skunde buvo nurodoma, kad tyrimo metu nebuvo apklausti visi incidento... 13. Prokuroras prašo skundą tenkinti.... 14. Skundas tenkintinas.... 15. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo išsamiai ir objektyviai ištirtos visos... 16. Apie tai, kad A. D. buvo padarytos kraujosruvos, nurodytos medicinos... 17. LR BK 236 str. numatyti nusikaltimai padaromi tiesiogine tyčia. Šių... 18. Atsižvelgiant į bylos medžiagą, taip pat aukščiau išdėstytas... 19. Vadovaudamasis LR BK 442 str. 1 d. 2 p.,... 20. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo... 21. Nutartis galutinė ir neskundžiama...