Byla T-30-805/2020
Dėl tolimesnio gydymo bei stebėjimo, E. P. gynėjui – advokatui G. M., E. P. šeimos nariui – motinai R. G., nukentėjusiajam V. G., VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovei A. T

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorui A. J., asmens, kurio atžvilgiu prašoma spręsti klausimą dėl tolimesnio gydymo bei stebėjimo, E. P. gynėjui – advokatui G. M., E. P. šeimos nariui – motinai R. G., nukentėjusiajam V. G., VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovei A. T.,

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro prašymą dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo E. P. pratęsimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2020 m. sausio 6 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas, kuriuo prašoma nenutraukti E. P. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo. Prie akto pateikta ir E. P. psichologinio tyrimo išvada.

5Akte nurodoma, kad E. P. psichikos sveikatos centre lankosi nereguliariai, bendrauja nenoriai, teigia, kad viskas yra gerai. Per paskutinius šešis mėnesius stacionarinis gydymas taikytas nuo ( - ) iki ( - ) psichiatrijos klinikoje ( - ), tačiau, grįžus po stacionarinio gydymo, galimai nevartojant paskirtų vaistų, būklei smarkiai pablogėjus vėl buvo stacionarizuotas į ( - ) nuo ( - ) iki ( - ), paskirti vaistai. Pacientas grįžęs po stacionarinio gydymo atvyko į Psichikos sveikatos centrą, tačiau teigiami pokyčiai nežymūs, pacientas savo būklei nekritiškas, įtarus, dirglus.

6Teismo posėdyje VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovė A. T. prašo E. P. ambulatorinį gydymą pakeisti į stacionarinį. Paaiškino, kad kol kas E. P. yra gydomas ambulatoriškai, tačiau jis pavartoja alkoholį, galimai ir narkotines – psichotropines medžiagas. E. P. paskirti vaistai, bet jis, išėjęs iš ligoninės, nustoja juos vartoti. Šiuo metu, kiek atstovei yra žinoma, E. P. yra ( - ). Savikritikos sau asmuo neturi, ambulatorinis gydymas jam nėra efektyvus. Atstovės teigimu, jo veiksmai yra pavojingi, ( - ) jis sudaužė tris brangius automobilius, išieškomos žalos. Paaiškino, kad tokia liga pagydoma arba apslopinami jos simptomai tik tinkamai vartojant vaistus. Kiekvienam asmeniui šios ligos simptomai yra skirtingi. Jaunam žmogui dar galima padėti paskyrus stacionarų gydymą, kas leistų prislopinti simptomatiką, tuomet išnyks garsai ir kliedesiai.

7Asmens, kuriam paskirtos priverčiamosios medicininės priemonės, šeimos narys – motina R. G. teismo posėdyje paaiškino, kad namuose E. P. būna ramus, agresyvus pasidaro tik prieš iškviečiant medikus, kai jam prasideda agresijos priepuolis. E. P. šiuo metu gyvena su ja ir jos sutuoktiniu. Ji vežasi sūnų kartu į darbovietę, kad galėtų jį nuolat stebėti, kad šis išgertų jam skirtus vaistus. Sūnui visada reikia priminti apie vizitus pas gydytoją psichiatrą, nes pats pamiršta. Išgėręs alkoholio jis pasidaro labai agresyvus, nors dažnai alkoholio jis nevartoja, tačiau pasitaiko, kad susitikęs su draugais išgeria. E. P. nesupranta, kad jam vartoti alkoholio negalima. Nežino ar E. P. vartoja narkotikus. E. P. supranta, kad jam reikia pagalbos, todėl kartais, prasidėjus agresijos priepuoliui, medikus išsikviečia pats. Palaiko medikų nuomonę dėl stacionaraus gydymo skyrimo E. P. ir tam neprieštarauja.

8Nukentėjusysis V. G. teismo posėdyje nurodė, kad būti namuose jam baisoka, nors E. P. prieš jį nėra pastaruoju metu nusiteikęs. E. P. poelgiai, kai jis būna namuose, keisti. Pavyzdžiui, jis plaukų džiovintuvu šildosi lovoje ir užmiega jo neišjungęs. E. P. grasinantys pasisakymai būna dažni, jie paprastai pasireiškia prieš pat prasidedant agresijos priepuoliams, jie adresuojami motinai, kad ją papjaus ir kiti panašūs išsireiškimai būna pasakyti. Nukentėjusysis laikosi šeimoje neutralios pozicijos, stengiasi su E. P. nebendrauti, nesikalbėti. Jo manymu, E. P. būtų geriau skirti stacionarų gydymą.

9Asmens, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą, gynėjas advokatas G. M. prašė, siekiant geriausio gydymo E. P. rezultato, nors kreiptasi į teismą dėl ambulatorinio gydymo pratęsimo, jo netęsti ir skirti stacionarų gydymą.

10Prokuroras nurodė, kad atsižvelgiant į specialistų pateiktą išvadą, neišeinant iš jos ribų, E. P. turėtų būti paskirtas ambulatorinis stebėjimas ir gydymas.

11Asmuo, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą, E. P. teismo posėdyje nedalyvavo, atstovaujamas gynėjo ir šeimos nario.

12Teikimas tenkintinas.

13Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad teismas, ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad teismas išnagrinėja ir išsprendžia priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo klausimus pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą ir priima vieną iš šių nutarčių: pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą, – jeigu asmens sveikatos būklė nepasikeitė; pakeisti pirmiau taikytos priverčiamosios medicinos priemonės rūšį, – jeigu asmens sveikatos būklė pasikeitė; panaikinti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę, – jeigu asmuo pasveiko ir išnyksta reikalas tokią priemonę taikyti.

14Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų ( - ) nutartimi pripažinta, kad E. P. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, padarė būdamas nepakaltinamu. E. P. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre, kuri ( - ) teismo nutartimi pratęsta.

15Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad E. P. nusikaltimo padarymo metu ir bylos nagrinėjimo metu sirgo ( - ). Teismui pateiktoje ( - ) psichologinio tyrimo išvadoje nurodyta, jog E. P. ( - ).

16Sprendžiant klausimą dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo E. P. pakeitimo į stacionarinį stebėjimą, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad priverčiamųjų medicinos priemonių paskirtis yra neleisti asmeniui padaryti pavojingų veikų, taikant medicinos priemones bei stebint jo elgesį. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis matyti, kad Klaipėdos apylinkės teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla pagal BK 284 straipsnį su nutarimu dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo E. P.. Pažymėtina, kad priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas priklauso išimtinai teismo kompetencijai, kuris, parinkdamas medicinos priemonės rūšį, atsižvelgia į pagrindinius kriterijus, kuriuos nustato baudžiamasis įstatymas (BK 98 straipsnis), bei į sveikatos priežiūros įstaigos išvadą. Teismas, spręsdamas dėl tolimesnio priverčiamosios medicinos priemonės rūšies taikymo, įvertina ne tik gautus medicininius duomenis apie ligos eigą, bet ir asmens socialinį pavojingumą, konkrečias sąlygas bei galimybes toliau užtikrinti reikalingų priverčiamųjų gydymo priemonių taikymą ir jų veiksmingumą.

17Šiuo atveju specialisto teismo posėdyje paaiškinimais matyti, jog E. P. veiksmai išlieka pavojingi, ką liudija jo elgsena, išėjęs iš ligoninės jis nustoja vartoti paskirtus vaistus, tuo tarpu tokia liga yra išgydoma arba apslopinami jos simptomai tik tinkamai vartojant vaistus, be to, pasak specialisto paaiškinimų, su kuriais sutinka ir E. P. motina, vis pasitaiko alkoholio pavartojimo atvejų, kas išprovokuoja ligos paūmėjimą, skatina agresijos priepuolius. Nukentėjusiojo paaiškinimais, nors šis laikosi neutralios pozicijos, matyti, kad E. P. namų aplinkoje elgiasi keistokai, pykčio proveržyje jis grasina motinai, jam nejaukiai atrodo tokia situacija. Nesutikti su teismo posėdyje apklausto specialisto paaiškinimais ir išvadomis dėl ambulatorinio gydymo ir stebėjimo pakeitimo į stacionarinį stebėjimą, nes paciento būklė nestabili, kritikos savo ligos atžvilgiu nėra, elgesys neprognozuojamas ar jomis abejoti teismas pagrindo neturi, su tuo sutinka ir kiti proceso dalyviai. Iš ankščiau aptartų teismo įvertintų duomenų matyti, jog šiuo metu nėra pagrindo konstatuoti, kad asmeniui, kuriam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, ši priemonė yra veiksminga ir pakankama priverčiamųjų medicinos priemonių tikslams pasiekti. Juo labiau, kad nuo paskirtos medicininės priemonės pratęsimo (( - )) E. P. nuo ( - ) iki ( - ) gydytas psichiatrijos klinikoje ( - ), o grįžus po stacionarinio gydymo, galimai nevartojant paskirtų vaistų, būklei smarkiai pablogėjus buvo stacionarizuotas į ( - ) nuo ( - ) iki ( - ). Kaip teismo posėdyje nurodė ambulatorinį stebėjimą vykdančios institucijos atstovė, jos turimais duomenimis šiuo metu E. P. taip pat yra gydomas ( - ). Šios aplinkybės rodo, jog taikomų priverčiamųjų medicinos priemonių rūšis E. P. teigiamos įtakos nedaro, sveikatos būklėje teigiamų pokyčių nestebima, išlieka ryškus psichinės veiklos funkcijų defektas be pagerėjimo, ambulatorinis stebėjimas nėra veiksmingas. Pagal byloje surinktus ir teismo posėdyje ištirtus įrodymus E. P. nesilaiko priverstinio ambulatorinio gydymo sąlygų, jis kelia grėsmę ne tik pačiam sau, bet ir visuomenei. Bylos duomenimis diagnozė, kuri nustatyta ir konstatuota psichiatrų, nėra pasikeitusi, tinkamai nevartojant paskirtų vaistų bei alkoholio pavartojimo įtakoje E. P. yra socialiai pavojingas, tokias aplinkybes patvirtina teismų informacinės sistemos Liteko duomenys, kurie liudija, kad asmens socialinis pavojingumas neišnykęs, dėl ko yra pagrindas teikimą tenkinti, paskirtą – E. P. priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą pakeisti į priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

18Teismas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas. Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo (BPK 98 straipsnio 6 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 404 straipsniu, 405 straipsnio 2 dalimis ir 3 dalies 2 punktu, 440 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

20VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro teikimą tenkinti.

21E. P. paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą, pakeisti į priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis.

22Nutarties vykdymą dėl E. P. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis – pavesti vykdyti Rokiškio psichiatrinei ligoninei, įpareigojant, laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų, pateikti teismui išvadą dėl paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo VšĮ Prienų rajono Prienų rajono... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas VšĮ Prienų rajono... 5. Akte nurodoma, kad E. P. psichikos sveikatos centre lankosi nereguliariai,... 6. Teismo posėdyje VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos... 7. Asmens, kuriam paskirtos priverčiamosios medicininės priemonės, šeimos... 8. Nukentėjusysis V. G. teismo posėdyje nurodė, kad būti namuose jam baisoka,... 9. Asmens, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą,... 10. Prokuroras nurodė, kad atsižvelgiant į specialistų pateiktą išvadą,... 11. Asmuo, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą, E. P.... 12. Teikimas tenkintinas.... 13. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 98 straipsnio 6... 14. Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis... 15. Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad E. P. nusikaltimo padarymo metu... 16. Sprendžiant klausimą dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo E.... 17. Šiuo atveju specialisto teismo posėdyje paaiškinimais matyti, jog E. P.... 18. Teismas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio... 20. VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro... 21. E. P. paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį... 22. Nutarties vykdymą dėl E. P. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti...