Byla e2S-797-619/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Kietaviškių statyba“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Medarvitas“ ieškinį atsakovui UAB „Kietaviškių statyba“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 9 d. sprendimu už akių patenkino ieškovo ieškinį ir priteisė ieškovui iš atsakovo 1377 Eur skolą, 6 proc. dydžio palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.
 2. Dėl pateikto teismo už akių sprendimo atsakovas pateikė pareiškimą, kuriuo prašė panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-1652-983/2017 pagal ieškovo UAB „Medarvitas“ ieškinį atsakovui UAB „Kietaviškių statyba“ dėl 1 377,00 Eur skolos bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Trakų rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 10 d. nutartimi atsakovo pareiškimo netenkino, priteisė iš UAB „Kietaviškių statyba“ 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų UAB „Medarvitas“.
 2. Teismas nutartyje konstatavo, kad atsakovui procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti nepažeidžiant CPK nuostatų, o suėjus 14 dienų terminui atsiliepimui į ieškinį pateikti, bei atsakovui atsiliepimo nepateikus, ieškovui prašant, vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., 2017 m. gegužės 9 d. priimtas sprendimas už akių. Teismo vertinimu, atsakovas nenurodė jokių svarbių aplinkybių, kodėl 2017 m. balandžio mėnesį procesiniai dokumentai negalėjo objektyviai būti įteikti jo deklaruotoje buveinės vietoje. Atsakovas juridinis asmuo, todėl jam turi būti žinoma ir suprantama CK 2.49 str. apibrėžta juridinio asmens buveinės reikšmė ir galimos pasekmės, jeigu jo deklaruotos buveinės adresu vyksta susirašinėjimas. Atsakovas nenurodė, dėl kokių priežasčių du kartus jam siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti.
 3. Teismo vertinimu, atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. O aplinkybė dėl medienos trūkumų šalinimo suteikia teisę atsakovui reikšti ieškinį teisme ieškovui dėl parduotų daiktų trūkumų pašalinimo, išlaidų atlyginimo. Teismas pažymėjo, kad defektavimo aktas pasirašytas 2017-01-12, tuo tarpu Susitarimas dėl mokėjimo dalimis, kuriame pripažįstama visa skola – 2017-02-02, t. y. praėjus beveik mėnesiui po skolos pripažinimo. Atsakovas aplinkybę, jog tarp šalių vyko derybos dėl medienos trūkumų šalinimo, įrodinėja deklaratyviais teiginiais, nepateikė jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovas pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo nesutikdamas su Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartimi, prašo ją panaikinti ir priimti naują nutartį, kuria Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 9 d. sprendimą už akių panaikinti, o bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti. Atsakovas nesutinka sus teismo nutartimi bei joje padaryta išvada, kad atsakovui tinkamai įteikti procesiniai dokumentai pagal CPK 123 str. 4 d.
 2. Nurodė, kad šiuo atveju atsakovo registruota vieta, nurodyta Juridinių asmenų registre ir buveinė LR CK 2.49 str. 2 d. prasme skiriasi. Atsakovas registruotas Birutės 15, Naujųjų Kietaviškių km., Elektrėnų sav., tuo tarpu faktinis veiklos adresas, kuriame yra jo nuolatinis valdymo organas yra Plento g. 5A, Trakai. Atsakovo faktinis adresas yra nurodytas jo oficialioje interneto svetainėje www.kietavisiusstatyba.lt, kuri yra viešai prieinama kiekvienam vartotojui, bei kuria galėjo pasitikslinti tiek teismas tikslindamas atsakovo buveinės adresą, tiek ieškovas, reikšdamas teismui ieškinį. Atsakovo vertinimu, ieškovui buvo žinoma ta aplinkybė, jog atsakovo registruota ir faktinė buveinė skiriasi, dėl to ieškovo sąmoningai buvo nuspręsta nurodyti ieškinyje adresą, kad atsakovui nebūtų įteikti procesiniai dokumentai ir būtų priimtas sprendimas už akių. Toks ieškovo elgesys yra vertintas kaip nesąžiningas. Kadangi atsakovo nurodytas adresas Juridinių asmenų registre ir faktinis jo buveinės adresas skiriasi, teismas turėjo pareigą pakartotinai procesinius dokumentus siųsti atsakovui faktiniu jo buveinės adresu ir tik tada, praėjus 10 d. nuo jų išsiuntimo, vadovaujantis CPK 123 str. 4 d. jie būtų laikomi įteikti.
 3. Tvirtina, kad ieškovas savo ruoštu privalėjo patikrinti nuolat atnaujinamą atsakovo interneto svetainę, kurioje yra nurodytas atsakovo buveinės adresas bei jį pateikti teismui. Tačiau teismas, elgdamasis nerūpestingai, nesistengė įteikti procesinius dokumentus atsakovui bei neįpareigojo patikslinti atsakovo faktinio adreso.
 4. Taip pat apeliantas nurodė, kad jis yra pateikęs į bylą defektavimo aktą 2017 m. sausio 12 d., kuriame nurodyti ieškovo pateiktos medienos trūkumai. Panaikinus sprendimą už akių bei atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės atsakovas savo poziciją įrodinės ir kitomis CPK numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, kurias įvertinus teismas galės tinkamai išnagrinėti iš esmės tarp šalių kilusį ginčą ir priimti objektyvų sprendimą.
 5. Ieškovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo siųstas atsakovo buveinės adresu Birutės g. 15, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav., tačiau korespondencija grąžinta kaip neįteikta. Teismui atlikus asmens duomenų užklausą, nustatytas bendrovės registracijos adresas. Teismo procesiniai dokumentai atsakovui buvo siųsti pagal CPK 122 str. 2 d. nuostatas, buveinės adresu, kuri ir šiai dienai nėra pasikeitusi. Pažymėjo, kad visuose dokumentuose (sąskaitoje – faktūroje, susitarime dėl skolos mokėjimo dalimis, atsakovo el. laiške, jo ir advokato atstovavimo sutartyje) visur nurodytas buveinės registracijos adresas, todėl atmestini kaip neįrodyti argumentai, kad teismas privalėjo ieškoti kito atsakovo veiklos adreso.
 6. Nesutinka su argumentu, kad tariamai netinkama mediena jam buvo pateikta, nėra įrodymų, kad jo darbuotojų surašytas defektavimo aktas būtų pateiktas ieškovui. Dėl nurodyto, teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, galinčių turėti įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Prašo skundą atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.
 3. Civilinio proceso teisės įstatymai turi užtikrinti veiksmingą asmens teisės į teismą, įtvirtintos Konstitucijoje bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įgyvendinimą. Į šią principinę nuostatą turi būti atsižvelgiama teismui aiškinant ir taikant civilinio proceso teisės normas. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad tinkamas teismo procesas grindžiamas lygybės teismui, viešumo, rungimosi, teisės būti išklausytam teisme ir kitais visuotinai pripažintais demokratiniais principais (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas Dėl teisės kreiptis į teismą). Šalių procesinės teisės yra lygios. Vienos šalies teisės atitinka kitos šalies teises, pvz., ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį, atsakovas turi teisę gintis nuo pareikšto ieškinio pateikdamas atsikirtimus į ieškovo reikalavimą arba pareikšdamas priešieškinį ir t. t.. Svarbu, kad šalių procesinio lygiateisiškumo principo būtų laikomasi visose proceso stadijose, nes nuo jo įgyvendinimo priklauso ir kitų proceso principų įgyvendinimas (Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paslapčių ir jų apsaugos).
 4. Nurodytos konstitucinės doktrinos kontekste apeliacinės instancijos pabrėžia, kad teismui sprendžiant ginčą, konstitucinės teisės į teisingą teismą garantija lygiais pagrindais naudojasi tiek į teismą besikreipiantis, tiek ir nuo jo reikalavimų besiginantis asmuo. Bylą nagrinėjantis teismas jiems turi sudaryti vienodas ir tinkamas galimybes naudotis įstatyme įtvirtintomis procesinėmis teisėmis ginant savo teises ir teisėtus interesus. Teisingas teismo procesas neatskiriamas nuo asmens teisės būti išklausytam teisme, t. y. teisės žinoti apie jam reiškiamus reikalavimus ir pateikti atsikirtimus į juos, o kad pasinaudotų šia teise, asmuo visų pirma turi būti tinkamai, įstatyme nustatyta tvarka informuotas apie pradėtą teismo procesą ir procesinių dokumentų turinį.
 5. Apeliantas skundą grindžia tuo, kad jam nebuvo tinkamai įteikti procesiniai dokumentai, todėl teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti sprendimą už akių, pabrėžė, kad dokumentai turėjo būti siunčiami jo faktinės veiklos adresu (CPK 123 str. 2, 4 d., CK 2.49 str. 2 d.).
 6. Ištyręs bylos medžiagą, apeliacinis teismas šių argumentų nepripažįsta pagrįstais.
 7. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškinyje nurodytas atsakovo buveinės registracijos adresas - Birutės 15, Naujųjų Kietaviškių km., Elektrėnų sav. Šis adresas nurodytas ir pirkėjui išrašytoje sąskaitoje faktūroje, 2017-02-02 Susitarime dėl Skolos mokėjimo dalimis, kuris yra pasirašytas atsakovo. Taigi, šiuo atveju darytina išvada, kad šalių susirašinėjimo santykiuose atsakovas yra pats nurodęs registruotą buveinės adresą, o ne faktinės veiklos adresą, todėl negalima įžvelgti jokio ieškovo piktnaudžiavimo procesu ieškinyje nurodant atsakovo adresą. Šiuo įmonės registracijos adresu atsakovui procesiniai dokumentai grįžo kaip neįteikti. Šis adresas kaip įmonės buveinės adresas nurodytas ir juridinių asmenų registre. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi CPK 123 str. 4 d. ir atsakovo atžvilgiu priėmė sprendimą už akių.
 8. Ir nors apeliantas nurodo, kad jis vykdo veiklą kitu adresu, kaip matyti iš 2017-03-10 Išrašo iš teisinių paslaugų sutarties, jame yra deklaruotas įmonės buveinės registracijos adresas, advokatas, pateikdamas prašymą dėl prieigos suteikimo teismui, taip pat nurodo šį adresą, jį deklaruoja ir pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nurodo ir atskirąjame skunde. Todėl apeliantas nėra nuoseklus, teigdamas teismui, kad faktinė veiklos vykdymo vieta yra kita. Atsikertant į atskirojo skundo argumentus, pabrėžtina, kad šiuo atveju nei ieškovui nei teismui nekilo pareiga ieškoti atsakovo adresų interneto svetainėje, nes pagal CPK 122 str. 2 d., visi juridiniams asmenims procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Taigi, šiuo atveju nebuvo pažeistos proceso normos, kiek tai liečia procesinių dokumentų įteikimą atsakovui.
 9. Siekdamas sprendimo už akių panaikinimo, atsakovas turėtų įrodyti egzistuojant abi CPK 288 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai teismui pateikiami įrodymai akivaizdžiai patvirtina teismo priimto sprendimo už akių neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą. Taigi atsakovui, siekiančiam teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, ypač tais atvejais, kai nustatoma, jog jis negali pateisinti savo procesinio pasyvumo, nepakanka pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti savo nesutikimą ar abejones teismo priimtu sprendimu – atsakovo pateikti įrodymai turi besąlygiškai patvirtinti tai, jog priimtas sprendimas yra akivaizdžiai neteisingas ir turėtų būti teismo panaikintas nepaisant atsakovo netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis.
 10. Šiuo atveju atsakovas nepateikė įrodymų, kurie turėtų įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovui, teigiančiam, kad prekė turi trūkumų, nėra užkirstas kelias ginti savo pažeistas teises, kaip pagrįstai nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas.
 11. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama Trakų rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Kiti neaptarti atsakovo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, nes ginčijamos nutarties pagrįstumo neįtakoja, todėl teismas dėl jų nepasisako.
 12. Atmetus atskirąjį skundą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 90 Eur bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ ieškovui UAB „Medarvitas“90,00 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai