Byla e2-26367-1014/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau- UAB) „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovui T. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 294,80 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys priimtas 2019 m. liepos 8 d teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

5Atsakovui ieškinys su priedais įteikti 2019 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas, veikdamas 2012 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1917, kurio galiojimas pratęstas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30-3400, teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namui, esančiam Dzūkų g. 10 Vilniuje (e. b. l. 1-3). Iš 2019 m. birželio 13 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų nustatyta, kad buto, esančio ( - )Vilnius savininkė buvo Č. P. (e. b. l. 7). Po Č. P. mirties palikimą priėmė atsakovas T. J. (e. b. l. 6). Ieškovas tinkamai vykdė savo prievolę teikti paslaugas minėtam butui, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas iki 2019 m. gegužės 31 d. neatsiskaitė. Iš pažymos apie įsiskolinimą už pastato administravimą bei komunalines paslaugas, nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 1 d. susidarė 294,80 Eur įsiskolinimas už butui teiktas administravimo bei komunalines paslaugas, kurio savininkas yra atsakovas (e. b. l. 8).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis ir 4 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.). CK 6.261 straipsnyje nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui susidariusį įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, nėra (CPK 178 straipsnis). Atsiliepimo atsakovas į ieškinį nepateikė, nors ieškinys atsakovui buvo įteiktas, ieškovo reikalavimų neginčijo, taip pat neginčijo ir skolos dydžio. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 294,80 Eur skola (285,87 Eur skola (už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.) + 8,93 Eur palūkanos (už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012 ir kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (294,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 75,87 Eur bylinėjimosi išlaidos (15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur užmokestis už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane bei 60,00 Eur advokato išlaidų) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovo valstybei nepriteistinos teismo patirtos pašto išlaidos, t.y. 1,79 Eur, nes jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei iš šalies priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288, 307 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui UAB „Naujininkų ūkis“, juridinio asmens kodas 121458016, iš atsakovo T. J., a. k. ( - ) 285,87 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus, 87 ct) skolos už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. ir 8,93 Eur (aštuonis eurus, 93 ct) ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d), 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (294,80 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 75,87 Eur (septyniasdešimt penkis eurus, 87 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Išaiškinti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Už pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą mokamas žyminis mokestis pagal CPK 80 straipsnio 3 ir 7 dalis.

18Ieškovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai