Byla B2-1222-259/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rangesta“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Conlex“, UAB „Nersido“ ir UAB „Elektros zona“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rangesta“ ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Conlex“ pateikė teismui pareiškimą (b.l.3-5), kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“ dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Forsina“. Pareiškime nurodoma, jog ieškovas yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas Reikalavimo perleidimo sutarties ir priėmimo-perdavimo akto pagrindu yra skolingas 139 987,11 Lt skolos už perduotas prekes, 5 447,37 Lt delspinigių ir 4 477,19 Lt palūkanų. 2011-11-05 atsakovui buvo įteiktas ieškovo raginimas atsiskaityti, tačiau atsakovas savo įsiskolinimo ieškovui nepadengė. Ieškovo nuomone, atsakovas yra nepajėgus atsiskaityti su savo kreditoriais ir dėl to yra nemokus.

32012-01-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.B2-1472-259/2012, prie civilinės bylos Nr.B2-1222-259/2012 pagal ieškovo UAB „Conlex“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rangesta“ buvo prijungta civilinė byla Nr. B2-1472-259/2012 pagal ieškovo UAB „Nersido“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Rangesta“ (b.l.64). Ieškovas UAB „Nersido“ ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“ dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Ieškinyje nurodoma, jog ieškovas yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas yra skolingas 38453,23 Lt už ieškovo atliktus darbus. 2011-11-29 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kuria pareikalavo per 30 dienų terminą įsiskolinimą padengti, tačiau atsakovas į ieškovo pretenziją nesureagavo ir skolos ieškovui nesumokėjo.

42012-01-24 nutartimi (b.l.138) į civilinę bylą Nr. B2-1222-259/2012 dėl bankroto bylos UAB „Rangesta“ iškėlimo bendraieškiu įtraukta UAB „Elektros zona“. Bendraieškis UAB „Elektros zona“ prašo iškelti UAB „Rangesta“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (b.l.128-129). Pareiškime nurodoma, jog UAB „Elektros zona“ yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas yra skolingas 101 942,61 Lt už atliktus elektros bei vaizdo stebėjimo sistemų montavimo darbus.

52012-01-18 teisme gautas atsakovo UAB „Rangesta“ atsiliepimas į ieškinį (b.l.69-71), kuriame atsakovas prašo prašymą iškelti UAB „Rangesta“ bankroto bylą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodoma, jog įmonė šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais ir vėluoja atsiskaityti su įmonės kreditoriais už pastarųjų pateiktas prekes ir suteiktas paslaugas. Atsakovas prašo įmonės administratoriumi neskirti UAB „Forsina“ dėl didelio šio administratoriaus užimtumo (administruoja net 63 įmonių bankroto procedūras), mažo bankroto procedūras galinčių vykdyti fizinių asmenų skaičiaus (tik 2) bei dėl skirtingos administratoriaus UAB „Forsina“ ir UAB „Rangesta“ geografinės padėties (UAB „Rangesta“ buveinė Kaune, o UAB „Forsina“ – Vilniuje).

6Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal teismui pateiktą 2010-12-31 balansą įmonės bendra turto vertė sudarė 1 725 189 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso – 1 434 701 Lt (b.l.103). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2010 m. patyrė 558 258 Lt nuostolių (b.l.104). 2011-12-31 balanso duomenimis įmonės turimo turto vertė sudarė 738 971 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 1 321 370 Lt (b.l.105). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2011 m. patyrė 872 885 Lt nuostolių (b.l.106). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams tiekėjams sudaro 926 542,21 Lt (b.l.77-83), darbuotojams – 69 180,48 Lt (b.l.84), įmonė taip pat yra įsiskolinusi VMI ir Sodrai. Kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija jos turimo turto pusę vertės, be to, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus, pripažintina, kad įmonė yra nemoki, ji nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Tai sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

9ĮBĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą.

10Ieškovas UAB „Conlex“ administratoriumi prašo paskirti UAB „Forsina“, įmonės kodas 302325166, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Kubiliaus g. 3-31, adresas korespondencijai Olimpiečių g. 1A-12, Vilnius, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr.168; ieškovas UAB „Nersido“ administratoriumi prašo paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą, įmonės kodas 235238440, buveinės adresas Jonavos g. 16 A, Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a; bendraieškis UAB „Elektros zona“ administratoriumi prašo paskirti UAB „Verslo konsultantai“, įmonės kodas 300107165, buveinės adresas Raudondvario pl. 99, Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr.114. Visų siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (b.l.63, 66-68, 142-143), vadinasi, visi trys administratoriai yra tinkami administruoti UAB „Rangesta“.

11Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis šiai dienai administratorius UAB „Forsina“ administruoja 64 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba 2 darbuotojai, galintys teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2010-03-22, baigtos vykdyti 3 bankroto procedūros (b.l.144-145). Administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras administruoja 178 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba 10 darbuotojų, galinčių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2001-10-22, baigtos vykdyti 509 bankroto procedūros (b.l.146-160). Administratorius UAB „Verslo konsultantai“ administruoja 57 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba 7 darbuotojai, galintys teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, administravimo paslaugas teikia nuo 2005-05-20, baigtos vykdyti 98 įmonių bankroto procedūros (b.l.161-164).

12Spręsdamas UAB „Rangesta“ administratoriaus skyrimo klausimą, teismas nustatė, jog UAB „Verslo konsultantai“ iš visų siūlomų administratorių turi geriausią bankroto administravimo paslaugas galinčių teikti darbuotojų skaičiaus, dabartinio užimtumo ir įmonių bankroto administravimo patirties santykį: 1) UAB „Verslo konsultantai“ turi 7 bankroto administravimo paslaugas galinčius teikti darbuotojus, t. y. tris su puse karto daugiau, nei UAB „Forsina“, bei tik trečdaliu mažiau, nei UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras; 2) UAB „Verslo konsultantai“ šiuo metu administruoja 57 įmonių bankroto procedūras, t. y. šiek tiek mažiau nei UAB „Forsina“ ir daugiau kaip trigubai mažiau nei UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras.

13Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis, t. y. atsižvelgdamas į tai, kad administratorius UAB „Verslo konsultantai“ šiuo metu turi mažiausią užimtumą, tačiau pakankamai didelę įmonių bankroto administravimo patirtį bei įmonių bankroto administravimo paslaugas galinčių teikti darbuotojų skaičių, teismas sprendžia, jog UAB „Rangesta“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Verslo konsultantai“, kadangi teismo vertinimu, šis administratorius sugebės užtikrinti bankroto procedūrų vykdymo efektyvumą, operatyvumą, tinkamai gins visų kreditorių teises ir interesus. Jokių duomenų, leidžiančių abejoti šio administratoriaus tinkamumu, byloje nėra.

14Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str., teismas

Nutarė

15Iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“, įmonės kodas 300046506, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Šiaurės pr. 65-7, adresas korespondencijai Elektrėnų g. 8, Kaunas.

16UAB „Rangesta“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“, įmonės kodas 300107165, buveinės adresas Raudondvario pl. 99, Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr.114.

17Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Rangesta“.

18Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Rangesta“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Išaiškinti UAB „Rangesta“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) baudą.

20Pavesti bankrutuojančios UAB „Rangesta“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte, o taip pat sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Conlex“ pateikė teismui pareiškimą (b.l.3-5), kuriuo... 3. 2012-01-05 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.B2-1472-259/2012, prie... 4. 2012-01-24 nutartimi (b.l.138) į civilinę bylą Nr. B2-1222-259/2012 dėl... 5. 2012-01-18 teisme gautas atsakovo UAB „Rangesta“ atsiliepimas į ieškinį... 6. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.... 7. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 5 d. 1 p. įmonei... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal teismui pateiktą 2010-12-31 balansą... 9. ĮBĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl... 10. Ieškovas UAB „Conlex“ administratoriumi prašo paskirti UAB „Forsina“,... 11. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis šiai... 12. Spręsdamas UAB „Rangesta“ administratoriaus skyrimo klausimą, teismas... 13. Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis, t. y. atsižvelgdamas į tai, kad... 14. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str., teismas... 15. Iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Rangesta“, įmonės kodas 300046506,... 16. UAB „Rangesta“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“,... 17. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 18. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 19. Išaiškinti UAB „Rangesta“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 20. Pavesti bankrutuojančios UAB „Rangesta“ administratoriui atlikti veiksmus,... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu...