Byla 2-3-239/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovėms Kristinai Bernadišiūtei, Irmai Šapokaitei,

4atsakovės E. Š. atstovui adv. Romui Sadauskui,

5trečiojo asmens - Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovui Vaclovui Plegevičiui,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovėms J. K., E. Š., trečiajam asmeniui Aukštadvario regioninio parko direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

8ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo pareigoti atsakovę J. K. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo, esančio žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ) (toliau – Gyvenamasis namas) stogą, grąžinant jį į padėtį, buvusią iki rekonstrukcijos, nugriauti prie šio namo pastatytą priestatą bei sutvarkyti statybvietę. Įpareigoti atsakovę E. Š. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo, esančio žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), stogą, grąžinant jį į padėtį, buvusią iki rekonstrukcijos, nugriauti pastatytą priestatą bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovėms savo lėšomis per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdžius teismo sprendimo, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę atsakovių J. K. ir E. Š. lėšomis pertvarkyti savavališkai rekonstruotą gyvenamojo namo stogą ir nugriauti savavališkai pastatytą priestatą, esančius ( - ).

9Ieškovo atstovė ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovės J. K. ir E. Š. joms bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), neturėdamos suderinto projekto bei leidimo, savavališkai rekonstravo gyvenamojo namo, priklausančio atsakovėms bendrąja daline nuosavybe, unikalus Nr. ( - ), stogą ir pastatė prie šio namo priestatą (7,00 m. x 7,20 m.). Savavališkais veiksmais atsakovės pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str. 1 d., 23 str. 1 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai" V skyriaus 18 punkto ir VI skyriaus 22 punkto reikalavimus.Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausioji specialistė atsakovei J. K. surašė 2008-05-23 savavališkos statybos aktą Nr. (100)-11.37-07, 2008-05-23 statybos sustabdymo aktą Nr. (100)-11.37-08, atsakovei E. Š. surašė 2008-05-23 savavališkos statybos aktą Nr. (100)-11.37-08, 2008-05-23 statybos sustabdymo aktą Nr. (100)-11.37-09. Atsakovės statybos darbus vykdė be nustatyta tvarka suderinto projekto, pagal kurį būtų galima prie gyvenamojo namo statyti priestatą bei rekonstruoti namo stogą, ir neturėdamos leidimo vykdyti šiuos darbus. Todėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, vadovaudamasis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., 2008-06-05 reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. (100)11.55-654, adresuotu J. K., ir reikalavimu Nr. (100)11.55-659, adresuotu E. Š., pareikalavo iš atsakovių likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. pertvarkyti gyvenamojo namo stogą ir nugriauti savavališkai statomą priestatą prie gyvenamojo namo ( - ) savo lėšomis iki 2008-12-31 ir sutvarkyti statybvietę. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2009-02-10 faktinių aplinkybių nustatymo aktais Nr. (100)-11.60-26 ir (100)-11.60-27 patvirtino, kad atsakovės neįvykdė 2008-06-05 reikalavimų, t.y. nepertvarkė savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo stogo bei nenugriovė pastatyto priestato. Atsakovės savavališkai, t.y. neturėdamos statybos leidimo ir suderinto projekto, rekonstravo minėto joms bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo stogą ir pastatė prie šio namo priestatą.

10Atsakovės E. Š. atstovas adv. Romas Sadauskas su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad neginčija savavališkos statybos fakto. 2008-12-17 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyrius atsakovei E. Š. išdavė leidimą Nr.AS1-648 Gyvenamojo namo rekonstravimui. Išduotas statybos leidimas neatitinka natūroje rekonstruoto Gyvenamojo namo rekonstrukcijos. Taip pat savavališkai pastatytas Gyvenamojo namo priestatas neatitinka kartu su statybos leidimu pateiktos projektinės dokumentacijos. Atsakovės kreipėsi į Aukštadvario regioninio parko direkciją su prašymu išduoti specialiuosius Aukštadvario regioniniame parke tvarkymo ir apsaugos reikalavimus neypatingo (Gyvenamojo namo) statinio rekonstrukcijos projektui rengti. Aukštadvario regioninio parko direkcija pateikė atsakymą, kad neprieštarauja Gyvenamojo namo rekonstravimui pagal pateiktus priešprojektinius pasiūlymus ir nustatė Aukštadvario regioninio parko specialiuosius tvarkymo ir apsaugos reikalavimus. Mano, kad ieškinį tenkinti ir Gyvenamąjį namą gražinti į pradinę padėtį būtų nelogiška nei žmogišku, nei ekonominiu požiūriu. Prašo taikyti Statybos įstatymo 28 str. ir leisti atsakovėms teisės aktu nustatyta tvarka per 6 mėnesių terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

11Atsakovė E. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

12Trečiojo asmens Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovas Vaclovas Plegevičius su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad atsakovės vykdė savavališkos statybos darbus. Neprieštaravo, kad atsakovėms teisės aktų nustatyta tvarka per nustatyta terminą būtų leista parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

13Atsakovė J. K. į teismo posėdį neatvyko apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ji 2005 m. balandžio 27 d. Trakų rajono Savivaldybės administracijos architektūros skyriui pateikė paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti. 2005 m.gegužės 24 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui patvirtinus projektavimo sąlygų sąvadą buvo pradėtas rengti gyvenamojo namo, rekonstrukcijos projektas. Tačiau dėl senyvo atsakovės amžiaus bei silpnos sveikatos, Gyvenamojo namo rekonstrukcijos projektas buvo parengtas tik 2008 metais. Pagal parengtą projektą 2008 m. gruodžio 17 d. atsakovei buvo išduotas statybos leidimas Nr. AS1-648 Gyvenamojo namo rekonstrukcijai.

14Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Atsakovėms J. K., E. Š. po ½ dalį nuosavybės teise priklauso žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), ir po ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr.( - ) (toliau – Gyvenamasis namas), esantys ( - ) `(b.l.6-11).

172008-05-23 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausioji specialistė atsakovei J. K. dėl savavališkos statybos darbų surašė savavališkos statybos aktą Nr.(100)-11.37-07, 2008-05-23 statybos sustabdymo aktą Nr.(100)-11.37-08, atsakovei E. Š. surašė 2008-05-23 savavališkos statybos aktą Nr.(100)-11.37-08, 2008-05-23 statybos sustabdymo aktą Nr.(100)-11.37-09. Minėtais aktais nustatyta, kad atsakovės statybos darbus vykdė be nustatyta tvarka suderinto projekto, pagal kurį būtų galima prie gyvenamojo namo statyti priestatą bei rekonstruoti namo stogą, ir be statybos leidimo.

18Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, vadovaudamasis LR Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p., 2008-06-05 reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo Nr. (100)11.55-654, adresuotu J. K., ir reikalavimu Nr. (100)11.55-659, adresuotu E. Š., pareikalavo iš atsakovių likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. pertvarkyti gyvenamojo namo stogą ir nugriauti savavališkai statomą priestatą prie gyvenamojo namo, esančio ( - ) savo lėšomis iki 2008-12-31 ir sutvarkyti statybvietę. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2009-02-10 faktinių aplinkybių nustatymo aktais Nr. (100)-11.60-26 ir (100)-11.60-27 patvirtino, kad atsakovės neįvykdė 2008-06-05 reikalavimų, t.y. nepertvarkė savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo stogo bei nenugriovė pastatyto priestato.

19Atsakovės neginčija, kad Gyvenamojo namo stogas rekonstruotas ir pastatytas priestatas (7,0x7,20 m) prie šio gyvenamojo namo neturint statybos leidimo bei parengto projekto, t.y. kad jie pastatyti savavališkai.

20Lietuvos Respublikos CK 4.103 str., numato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose (CPK 273 str. 2 d.).

21Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos įstatymo 2010-07-02 nauja redakcija, įsigaliojo nuo 2010-10-01. Šios redakcijos statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Statybos įstatymo 28 str. 8 d. numato, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

22Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakoves nugriauti statinį ar jo nenugriauti, teismas, visu pirma, įvertina savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo stogo ir pastatyto priestato įteisinimo galimybes. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovėms priklausantis žemės sklypas yra Aukštadvario regioninio parko teritorijoje.

23Saugomose teritorijose be statybos techninių reglamentų, kitų teisės aktų, veiklą (tame tarpe ir statybas) pirmiausia reglamentuoja specialieji teisės aktai, t.y. Saugomų teritorijų įstatymas, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, specialieji saugomų teritorijų planai, saugomų teritorijų tipiniai ir individualūs apsaugos reglamentai.

24Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Teritorijų planavimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 24 dalies ir 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, saugomų teritorijų ir jų zonų planai (projektai) yra specialiojo planavimo dokumentai, kuriuose nustatomos saugomų teritorijų arba atskirų jų dalių naudojimo ir apsaugos kryptys, funkcinio prioriteto bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų ribos ir reglamentai, konkrečios tvarkymo priemonės.

25Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 13 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatas, nacionaliniai parkai yra viena iš valstybinių parkų rūšių, turinčių didesnę reikšmę, saugant ir tvarkant nacionalinės svarbos gamtinį ir kultūrinį kraštovaizdį, kurių teritorijose esantys miestai ir miesteliai tvarkomi pagal parengtus ir patvirtintus jų bendruosius bei detaliuosius planus, kurių sprendiniai neprieštarauja valstybinių parkų tvarkymo planų (planavimo schemų) sprendiniams.

26Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34 dalies, 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja ir saugomų teritorijų, jų zonų ar dalių tipiniai ir (ar) individualūs apsaugos reglamentai, kurie yra valstybės įgaliotų institucijų patvirtinti teisės aktai, nustatantys šių teritorijų apsaugos, projektavimo ir statybų šiose teritorijose reikalavimus bei tvarkymo ir naudojimo ypatumus. Taigi, statybų projektavimas ir vykdymas Aukštadvario regioninio parko teritorijoje turi atitikti reglamento reikalavimus. Dėl šios priežasties šioje byloje kilusiam ginčui išspręsti yra būtina nustatyti, ar yra galimybė įteisinti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo stogą ir pastatytą priestatą prie Gyvenamojo namo.

27Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovės, siekdamos įteisinti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo stogą ir pastatytą priestatą prie Gyvenamojo namo kreipėsi į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybą prie aplinkos ministerijos, kuri 2013-01-29 raštu Nr.(5) V3-231 (b.l.43, 44) atsakė, kad parengus Gyvenamojo namo pertvarkymo projektą bei jį aptarus su Aukštadvario regioninio parko direkcija, minėta projektą būtų galima teikti derinimui. Aukštadvario regioninio parko direkcija, išnagrinėjusi atsakovių prašymą dėl žemės ūkio paskirties žemės sklype kadastrinis Nr.( - ) išduoti specialiuosius Aukštadvario regioniniame parke tvarkymo ir apsaugos reikalavimu Gyvenamojo namo statinio rekonstrukcijos projektui rengti, 2013-05-08 raštu Nr.V3-2.17-61 atsakė, jog neprieštarauja Gyvenamojo namo rekonstravimui, pagal pateiktus priešprojektinius pasiūlymus ir nustatė Aukštadvario regioninio parko specialiuosius tvarkymo ir apsaugos reikalavimus.

28Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra galimybė, įteisinti atsakovių savavališkas Gyvenamojo namo statybas. Kaip matyti iš aukščiau aptartų byloje esančių rašytinių įrodymų, atsakovės ėmėsi veiksmų, kad jų savavališkai pastatytas priestatas prie Gyvenamojo namo ir pakeistas stogas būtų įteisinti ir įteisinimo procesas jau yra pažengęs (atsakovės parengę priešprojektinius pasiūlymus, kuris yra pateiktas atitinkamoms institucijoms derinimui, yra kreipusio dėl statybos leidimo išdavimo), todėl teismas konstatuoja, jog šios aplinkybės sudaro pagrindą atsakovėms teismo sprendimu leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

29Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, kad priimdamas vieną iš Statybos įstatymo 28 str. 7 d. nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis.

30Iš atsakovių valstybei priteistina po 110,46 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 64,00 Lt žyminio mokesčio ir po 46,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 96, 98, 176-178, 269, 270 str. str., 273 str. 2 d., teismas

Nutarė

33ieškinį patenkinti iš dalies.

34Leisti atsakovėms J. K., E. Š., teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti gyvenamojo namo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), adresu ( - ), rekonstrukcijos projektą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą.

35J. K., E. Š. nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, susijusių su gyvenamojo namo, unikalus Nr. unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybos dokumentų tinkamu įforminimu, ir nepadarius reikiamų jo pakeitimų, įpareigoti atsakoves J. K., E. Š. per 3 (tris) mėnesius pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai rekonstruoto gyvenamojo namo, esančio žemės sklype (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), stogą, ir grąžinant jį į padėtį, buvusią iki rekonstrukcijos, nugriauti prie šio namo pastatytą priestatą (7,00 m x7,20 m) užstatyto ploto bei sutvarkyti statybvietę, o to joms nepadarius nustatyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija turi teisę atsakovių J. K. ir E. Š. lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius.

36Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš J. K. ir E. Š. po 110,46 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 4. atsakovės E. Š. atstovui adv. Romui Sadauskui,... 5. trečiojo asmens - Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovui Vaclovui... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 8. ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 9. Ieškovo atstovė ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovės... 10. Atsakovės E. Š. atstovas adv. Romas Sadauskas su... 11. Atsakovė E. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie... 12. Trečiojo asmens Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovas Vaclovas... 13. Atsakovė J. K. į teismo posėdį neatvyko apie... 14. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Atsakovėms J. K., E. Š. po ½ dalį... 17. 2008-05-23 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 18. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 19. Atsakovės neginčija, kad Gyvenamojo namo stogas rekonstruotas ir pastatytas... 20. Lietuvos Respublikos CK 4.103 str., numato, kad teismas statybos,... 21. Savavališkos statybos padarinių šalinimą reglamentuojanti Statybos... 22. Taigi, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti atsakoves nugriauti statinį ar jo... 23. Saugomose teritorijose be statybos techninių reglamentų, kitų teisės aktų,... 24. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimą, fizinių, juridinių asmenų,... 25. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 26. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 34... 27. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovės, siekdamos įteisinti... 28. Atsižvelgiant į... 29. Statybos įstatymo 28 str. 9 d. numatyta, kad priimdamas vieną iš Statybos... 30. Iš atsakovių valstybei priteistina po 110,46 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y.... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 96, 98, 176-178, 269,... 33. ieškinį patenkinti iš dalies.... 34. Leisti atsakovėms J. K., E. Š.,... 35. J. K., E. Š. nustatytu terminu... 36. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš J. K. ir E. Š. po... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...