Byla e2-23344-809/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žulytė-Janulionienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui K. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo iš atsakovo priteisti 495,74 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-27 įsakymo Nr. 30-1852 pagrindu teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, o atsakovas K. M. yra buto, esančio ( - ), savininkas. Ieškovas nurodo, kad už suteiktas namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name, kuriame atsakovas nuosavybės teise turi minėtą butą, atsakovas tinkamai neatsiskaitė, todėl už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. susidarė 495,74 Eur skola.

5Atsakovui procesiniai dokumentai buvo siųsti ieškinyje nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau nebuvo įteikti. Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su ieškinyje nurodyta atsakovo gyvenamąja vieta, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovas nedirba. Teismo 2015-05-26 nutartimi buvo nuspręsta atsakovui įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

8Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Atsakovui ir kitiems butų savininkams kyla įstatyminė pareiga nustatytomis formomis bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) bei administravimo išlaidas (CK 4.84 straipsnio 9 dalis). Ieškovas yra paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratoriumi (CK 4.84 straipsnis).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas teikia namo, esančio ( - ), savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, kuriame yra atsakovui K. M. nuosavybės teise priklausantis butas. Atsakovas tinkamai neatsiskaitė su ieškovu už jo laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. suteiktas paslaugas, todėl už šį laikotarpį susidarė 495,74 Eur skola. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas, todėl, remiantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, ieškovui iš atsakovo priteistina 495,74 Eur skola.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 71,21 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 1,71 Eur išlaidos už duomenis iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ir Gyventojų registro tarnybos ir 54,50 Eur teisinės pagalbos išlaidos.

12Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Remiantis tuo, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“, juridinio asmens kodas 121446576, naudai iš atsakovo K. M., a. k. ( - ) 495,74 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 74 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (495,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,21 Eur (septyniasdešimt vieną eurą 21 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai