Byla 2-383-860/2012
Dėl palūkanų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2sekretoriaujant A.Tankevič, dalyvaujant ieškovui V. D., atsakovei K. Z., jos atstovui adv. S. G., vertėjai L.Jasnauskienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovei K. Z. dėl palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas V. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės K. Z.: 18 321,85 Lt palūkanų; 5 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimo išlaidas (b.l. 2 - 4).

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, pakeisdamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą, 2010-12-30 nutartimi priteisė jam iš atsakovės K. Z. 54 500 Lt paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 54 500 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 450 Lt delspinigių ir 2 093,25 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teigia, kad atsakovė CK 6.872 str., 6.200 str., 6.37 str. 1 d. pagrindu privalo jam mokėti palūkanas kaip atlyginimą už naudojimąsi pinigais iki sutarties termino pabaigos, o pažeidus sutarties terminą ir laiku negrąžinus pinigus – mokėti palūkanas už tolesnį neteisėtą naudojimasis kreditoriaus pinigais ir tokiu būdu kompensuoti dėl tokio naudojimosi atsiradusius nuostolius. Pažymėjo, kad atsakovė jokių palūkanų už naudojimąsi pinigais jam nemokėjo. Ieškovas, vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir pridedamais duomenimis iš Lietuvos banko internetinės svetainės dėl palūkanų dydžio, prašo iš atsakovės priteisti metines 7,65 Lt proc. dydžio palūkanas nuo 54 500 Lt sumos už laikotarpį nuo 2007-02-07 (suteikta paskola) iki 2011-06-30 (grąžinta paskola), bet ne daugiau kaip už 5 metus (CK 1.125 str. 9 d.). Teigia, kad atsakovė taip pat privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

6Atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovas savo reikalavimus pilnai palaikė.

8Atsakovė nesutiko su ieškiniu, atsisako ieškovui mokėti palūkanas.

9Atsakovės atstovas nurodė, kad ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra pagrįstas, tačiau neturėtų būti priteisiamos palūkanos nuo palūkanų.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje nustatyta, kad 2007-02-07 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas V. D. paskolino atsakovei K. Z. 54 500 Lt sumą, kurią pastaroji privalėjo grąžinti iki 2007-05-07 (b.l. 6). Tačiau atsakovė nustatytu terminu paskolos negrąžino, ieškovas kreipėsi į teismą. Vilniaus apygardos teismas 2010-12-30 nutartimi, pakeisdamas Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010-02-18 sprendimą, priteisė ieškovui V. D. iš atsakovės K. Z. 54 500 Lt paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 54 500 Lt skolos nuo bylos iškėlimo teisme 2008-08-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 1 450 Lt delspinigių ir 2 093,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, ieškovo reikalavimą dėl 14 495,31 Lt delspinigių atmetė (b.l. 7 - 12). Visa skola priverstine tvarka išieškota 2011-06-30 (b.l. 13).

12Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.872 str., 6.210 str. ir 6.37 str., prašo priteisti iš atsakovės 18 321,85 Lt palūkanų už naudojimąsi paskolintais pinigais nuo paskolos sudarymo (2007-02-07) iki kol buvo grąžinta paskola (2011-06-30) ir 5 proc. procesinių palūkanų nuo 18 321,85 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Sprendžiant dėl ieškovo ieškinio reikalavimo priteisti palūkanas pagrįstumo teisiškai yra reikšmingi du laikotarpiai: nuo paskolos sutarties sudarymo, t.y. 2007-02-07, iki paskolos grąžinimo termino, t.y. 2007-05-07; nuo prievolės neįvykdymo laiku, t.y. 2007-02-08 iki jos pilno įvykdymo, t.y. 2011-06-30.

14Dėl palūkanų nuo paskolos sutarties sudarymo iki paskolos grąžinimo termino

15Paskolos sutartis, kurios dalykas yra pinigai, yra atlygintinė, išskyrus jeigu sutartis numato ką kitą (CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str. 3 d.). Paskolos sutarties atlygintinumo prezumpcija gali būti paneigta byloje nustačius, kad paskolos sutarties šalys susitarė, jog paskola suteikiama neatlygintinai.

16Šalių sutartyje palūkanų mokėjimo klausimas nebuvo aptartas. Ieškovo pozicija akivaizdi, jis laiko, kad paskolos sutartis yra atlygintinė. Atsakovė iš esmės to neneigia, tačiau teigia, kad ji ieškovui jau yra sumokėjusi palūkanas. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas ėmė 3 proc. palūkanų nuo paskolintos sumos, ji mokėdavo palūkanas po 1 500 Lt, tačiau teigia, jog palūkanas ji jau yra sumokėjusi ieškovui, todėl ji daugiau nieko neprivalo mokėti. Šalys nėra giminaičiai, ar kokie nors kiti geri pažįstami, kurie vienas kitam esant reikalui galėtų paskolinti pinigų ir be palūkanų. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarydamos piniginę paskolos sutartį, nebuvo sutartyje numačiusios, kad sutartis yra neatlygintinė, į šalių išsakytus argumentus ir kitas nurodytas aplinkybes, laikytina, jog šalių sudaryta paskolos sutartis yra atlygintinė. Nors ieškovas ir ne iš karto pradėjo reikalauti palūkanų iš atsakovės, o tik praėjus tam tikram laiko tarpui, tačiau tai nepaneigia aukščiau padarytos išvados, kad šalių sudaryta sutartis buvo atlygintinė. Taigi, piniginės paskolos sutarties atlygintinumo prezumpcija nepaneigta. Tokiu atveju, nors šalys sutartyje nesusitarė dėl palūkanų ir jų dydžio, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šalių sudaryta paskolos sutartis yra atlygintinė, konstatuotina, jog ieškovas turi reikalavimo teisę į įstatymo nustatytą palūkanų dydį.

17CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu.

18Šalys palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką, kaip minėta, nėra nustačiusios susitarimu. Todėl palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Ieškovas pateikė išrašą iš Lietuvos banko internetinės svetainės (b.l. 14), iš kurio matyti, kad paskolos sutarties sudarymo metu (2007 m. vasario mėnesį) galiojo ne mažesnės kaip 7,65 proc. dydžio metinės palūkanos už suteikiamas paskolas. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas ieškovo naudai iš atsakovės priteisti metines 7,65 proc. dydžio palūkanas nuo 54 500 Lt sumos už laikotarpį nuo 2007-02-07, kai buvo suteikta paskola, iki 2007-05-07, kai baigėsi piniginės prievolės įvykdymo terminas. Šios palūkanos atlieka mokėjimo funkciją, t.y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi. Taigi, iš atsakovės už minėtą laikotarpį (89 dienas) priteistina 1 016,61 Lt ((54 500 Lt x 7,65 proc.) x 89 d. : 365 d.).

19Dėl palūkanų nuo prievolės neįvykdymo laiku iki jos pilno įvykdymo

20Ieškovas prašo priteisti tokio paties dydžio palūkanas (7,65 proc.) ir už likusį laikotarpį, t.y. nuo 2007-05-08 iki 2011-06-30. Atsakovė nesutinka ieškovui mokėti palūkanų.

21Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensavimo (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007).

22CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 straipsnio 2 dalis), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai).

23Šalys sutartyje nebuvo numačiusios palūkanų už paskolos sutarties neįvykdymo termino praleidimo laikotarpį. Šiuo atveju ieškovas turi reikalavimo teisę į palūkanas pagal įstatymą. Tačiau jis nepagrįstai prašo priteisti palūkanas, numatytas CK 6.872 straipsnyje, kurios atlieka mokėjimo, t.y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi, funkciją. Šiuo atveju ieškovui priteistinos palūkanos, kurios atlieka kompensavimo, t.y. minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo, funkciją.

24CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007).

25Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė praleido sutartyje nustatytą terminą paskolai grąžinti, šalys nebuvo sutarusios šį terminą pratęsti. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo mokėjimo, tačiau priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos, o ne 7,65 proc., kaip prašo ieškovas. Taigi, ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 54 500 Lt sumos, t.y. 11 310,62 Lt ((54 500 Lt x 5 proc.) x 1515 d. : 365 d.) (CK 6.210 str. 1 d.).

26Atsižvelgiant į išdėstytą, iš viso ieškovui iš atsakovės priteistina 12 327,23 Lt (1016,61 + 11 310,62 Lt) palūkanų.

27Nors atsakovė teigia, kad ji ieškovui jau yra sumokėjusi palūkanas, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, todėl laikytina, jog ši atsakovės nurodyta aplinkybė nėra įrodyta (CPK 178 str.). Taip pat laikytinas nepagrįstu ir atsakovės teiginys, kad palūkanos buvo įskaičiuotos į 54 500 Lt paskolos sumą. Kaip matyti iš byloje esančių teismų sprendimų, teismai priteisė ieškovui iš atsakovės 54 500 Lt, teismai nekonstatavo tokios aplinkybės, kad šią paskolos sumą sudaro paskola ir palūkanos už paskolą. Todėl teismas šioje byloje neturi teisės kvestionuoti teismų priimtų sprendimų ir juose nustatytų faktinių aplinkybių.

28Taip pat ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo 12 327,23 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2011-09-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovės atstovo teiginys, kad procesinės palūkanos nuo procesinių palūkanų nepriteisiamos, atmestinas kaip nepagrįstas. Paprastai palūkanos nuo palūkanų nepriteisiamos (CK 6.37 str. 4 d.), tačiau šuo atveju paskolos sutarčiai taikytina išimtis, numatyta CK 6.874 str. 1 d., todėl yra pagrindas priteisti procesines palūkanas.

29Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

30Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (2 d.).

31Ieškovas teismui pareiškė reikalavimą, kurio suma yra 18 132,85 Lt (b.l. 2). Ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies, t.y. jam priteista 12 327,23 Lt. Todėl yra pagrindas konstatuoti, kad ieškovo ieškinys tenkintas 2/3, o atsakovės naudai sprendimas priimtas 1/3. Ieškovas prieš kreipdamasis į teismą sumokėjo 550 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1). Atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 366,67 Lt žyminio mokesčio (bylinėjimosi išlaidų). Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl jos nepriteistinos iš šalių į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 6 d.).

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 15) palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, tačiau sumažinant jų taikymo apimtį iki 12 327,23 Lt, likusioje apimtyje nutartį palikti galioti iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

34Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 268 str., 270 str.,

Nutarė

35Ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovės K. Z., a.k. ( - ) ieškovui V. D., a.k. ( - ) 12 327,23 Lt (dvylika tūkstančių tris šimtus dvidešimt septynis litus ir 23 ct) palūkanų; 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (12 327,23 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-09-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 366,67 Lt (tris šimtus šešiasdešimt šešis litus ir 67 ct) bylinėjimosi išlaidų.

37Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, tačiau sumažinant jų taikymo apimtį iki 12 327,23 Lt, likusioje apimtyje nutartį palikti galioti iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. sekretoriaujant A.Tankevič, dalyvaujant ieškovui V. D., atsakovei K. Z., jos... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. D.... 4. Ieškovas V. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, pakeisdamas... 6. Atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovas savo reikalavimus pilnai palaikė.... 8. Atsakovė nesutiko su ieškiniu, atsisako ieškovui mokėti palūkanas.... 9. Atsakovės atstovas nurodė, kad ieškovo reikalavimas dėl palūkanų... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje nustatyta, kad 2007-02-07 tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis,... 12. Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.872 str., 6.210 str. ir 6.37 str., prašo... 13. Sprendžiant dėl ieškovo ieškinio reikalavimo priteisti palūkanas... 14. Dėl palūkanų nuo paskolos sutarties sudarymo iki paskolos grąžinimo... 15. Paskolos sutartis, kurios dalykas yra pinigai, yra atlygintinė, išskyrus... 16. Šalių sutartyje palūkanų mokėjimo klausimas nebuvo aptartas. Ieškovo... 17. CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį... 18. Šalys palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką,... 19. Dėl palūkanų nuo prievolės neįvykdymo laiku iki jos pilno įvykdymo... 20. Ieškovas prašo priteisti tokio paties dydžio palūkanas (7,65 proc.) ir už... 21. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad... 22. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos... 23. Šalys sutartyje nebuvo numačiusios palūkanų už paskolos sutarties... 24. CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos... 25. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė praleido sutartyje nustatytą... 26. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš viso ieškovui iš atsakovės priteistina... 27. Nors atsakovė teigia, kad ji ieškovui jau yra sumokėjusi palūkanas, tačiau... 28. Taip pat ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos 5 proc. metinių... 29. Ieškovas taip pat prašo priteisti jam iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 30. Pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 31. Ieškovas teismui pareiškė reikalavimą, kurio suma yra 18 132,85 Lt (b.l.... 32. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-28 nutartimi taikytas laikinąsias... 34. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 268 str.,... 35. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš atsakovės K. Z., a.k. ( - ) ieškovui V. D., a.k. ( - ) 12... 37. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-28 nutartimi taikytas laikinąsias... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...