Byla 2-524-368/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo bei duomenų ligos istorijoje panaikinimo priėmimo klausimą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, spręsdamas ieškovės E. A. ieškinio atsakovams viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei, S. K. įmonei bendrosios praktikos gydytojo centrui, viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, uždarajai akcinei bendrovei „BTA draudimas“ dėl neturtinės žalos atlyginimo bei duomenų ligos istorijoje panaikinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2011-12-08 nutartimi nustatė ieškovei E. A. terminą pašalinti nurodytus ieškinio trūkumus iki 2011-12-18.

3Šiaulių apygardos teismas 2011-12-29 nutartimi nustatė ieškovei E. A. terminą pašalinti nurodytus ieškinio trūkumus iki 2012-01-25. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-11-24 nutartyje nurodė, jog teismas turėjo pareigą pats patvirtinti ieškovės pateiktų dokumentų kopijas, savo iniciatyva nustatydamas ieškovei terminą pateikti teismui šių dokumentų originalus, taip pat į tai, kad ieškovė savo 2011-12-18 procesiniame dokumente suformavo prašymą išreikalauti iš atsakovų įvardytus dokumentus, nenurodydama ir nepagrįsdama priežasčių, dėl kurių negali jų gauti, bei remdamasis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatomis, įpareigojo ieškovę iki 2012-01-25 pateikti teismui sveikatos priežiūros įstaigų patvirtintas ieškovės medicinos dokumentų, kuriais ieškovė grindžia savo reikalavimus, bei prašomų išreikalauti dokumentų kopijas arba jų originalus.

4Šiaulių apygardos teisme 2011-12-25 gautas ieškovės procesinis dokumentas, įvardytas ieškinio trūkumų pašalinimu, ir jame ieškovė nurodė, kad medicinos įstaigų dokumentų originalus ir patvirtintas dokumentų kopijas ji pateiks teismo posėdžio metu.

5Atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinio Teismo konstatuota, kad pagal Konstituciją bendrosios kompetencijos teismų sistemą, kaip institucijų sistemą, sudaro keturių grandžių teismai: pirmoji (žemiausioji) grandis – apylinkių teismai, antroji grandis – apygardų teismai, trečioji grandis – Lietuvos apeliacinis teismas, ketvirtoji (aukščiausioji) grandis – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas inter alia pažymėjo, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo ir formuoti tokios teismų praktikos, kuriais būtų ištrintas esminis skirtumas tarp bylų proceso pirmosios instancijos teisme, bylų proceso apeliacinės instancijos teisme ir (arba) bylų proceso kasacinės instancijos teisme, taip pat nustatyti tokio teisinio reguliavimo ir formuoti tokios teismų praktikos, kuriais būtų paneigta Lietuvos apeliacinio teismo, kaip apeliacinės instancijos teismo, ir (arba) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kaip kasacinės instancijos teismo, konstitucinė prigimtis (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

6Esant šioms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad procesinis savarankiškumas taikomas ta apimtimi, kiek aukštesnės grandies teismai negali duoti konkrečių, privalomų nurodymų dėl bylos eigos, tam tikrų konkrečių procesinių veiksmų atlikimo. Minėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-11-24 nutartimi panaikinusi Šiaulių apygardos teismo 2011-07-25 nutartį ir ieškovės ieškinio priėmimo klausimą perdavusi Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo, nurodė, jog teismas turėjo pareigą pats patvirtinti ieškovės pateiktų dokumentų kopijas, savo iniciatyva nustatydamas ieškovei terminą pateikti teismui šių dokumentų originalus. Be to, remdamasis CPK 114 straipsnio 2 dalimi, teismas gali pareikalauti pateikti dokumentų originalus.

7Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2011-12-29 nutartyje nurodė, kad ieškovė savo 2011-12-18 procesiniame dokumente suformavo prašymą išreikalauti iš atsakovų įvardytus dokumentus, nenurodydama ir nepagrįsdama priežasčių, dėl kurių negali jų gauti, todėl teismas sprendė, jog negalima daryti išvados, kad ieškovei yra apribota galimybė pateikti teismui įrodymus (dokumentus), pagrindžiančius ieškinio pagrindą. Teismas nurodė konkrečias LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas, pagal kurias paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Nurodė, kad ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 7 str. 1 d., 5 d.). Pabrėžė, kad ieškovės pateiktų ieškinio priedų (medicinos dokumentų) kopijų kopijos yra nekokybiškos, neįskaitomos, dėl to yra neinformatyvios, neaiškus jų turinys. Ieškovė neskundė prieš tai minėtos nutarties, tačiau joje nustatytu laiku nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino, t. y. nepaisė įstatyme įtvirtintų imperatyvių reikalavimų ieškinio turiniui ir formai, todėl nepašalindama kliūčių kreiptis į teismą, prisiėmė neigiamus procesinius teisinius padarinius. Teismo vertinimu, ieškovė akivaizdžiai siekia vilkinti pasirengimą bylai nagrinėti, t. y piktnaudžiauja jai priklausančiomis procesinėmis teisėmis, veikia priešingai proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslams. Tokiu savo elgesiu ieškovė siekia įrodymų rinkimo naštą perkelti teismui, o tai prieštarauja įstatymo leidėjo valiai ir CPK nuostatoms (CPK 112 str. 3 p., 135 str. 1 d. 3 p.). Be to, ši byla nepriklauso kategorijai bylų, kuriose teismas įpareigotas aktyviai dalyvauti įrodymų rinkimo procese. Teismo vertinimu, teismo darbas turi būti racionalus ir veiksmingas, todėl šalims negali būti leidžiama netinkamai naudotis savo procesinėmis teisėmis, vilkinti procesą.

8Teismas pažymi, kad ieškovė nenurodė priežasčių, dėl kurių negali gauti iš atsakovų prašomų išreikalauti dokumentų ir dokumentų, kuriais yra grindžiamas ieškinys, todėl darytina išvada, jog ieškovei nebuvo apribota galimybė pateikti teismui įrodymus (dokumentus, pagrindžiančius ieškinio reikalavimus, bei prašomų išreikalauti dokumentų kopijas arba jų originalus). Tokias teismo išvadas patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2759/2011 ir kt.).

9Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nustatytu laiku (iki 2012-01-25) neištaisė Šiaulių apygardos teismo 2011-12-29 nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžintinas ieškovei.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115, 135, 138, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškovės E. A. ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovei.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai