Byla 1A-395-81-2011
Dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21d. nuosprendžio, kuriuo V. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –LR BK) 281 straipsnio 137 MGL (4810 lt) dydžio bauda

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Reginos Cemnolonskienės, teisėjų Reginos Majauskienės, Arūno Paštuolio, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Rimai Žaltauskaitei, nuteistajam V. M., jo gynėjai advokatei Giedrei Kazakevičienei , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. M. apeliacinį skundą dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21d. nuosprendžio, kuriuo V. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –LR BK) 281 straipsnio 137 MGL (4810 lt) dydžio bauda.

2Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkintas pilnai ir priteista iš civilinio atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ valstybinės ligonių kasos naudai 129,11 lt (vienas šimtas dvidešitdevyni litai 11 centų) išlaidų nukentėjusiosios D. Z. gydymui.

3Nukentėjusiosios D. Z. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš UAB DK „PZU Lietuva“ D. Z. priteista 4720 lt (keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt litų) neturtinei žalai atlyginti; iš v. M. priteista D. Z. 100 lt (vienas šimtas litų)advokato darbui apmokėti.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5V. M. už LR BK 281 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą nuteistas, nes jis 2010 m. birželio 5 d. apie 15 val. 20 min. Kelio( - ) 1,686 km ( - )rajone, vairuodamas automobilį VW Passat, valstybinis numeris ( - ) pažeidė kelių eismo taisyklių 108, 106 punktų reikalavimus, tai yra iš pagrindinio kelio suko į kairėje pusėje esantį keliuką link ( - ) fašizmo aukų kapinių, neįsitikinęs, kad tai daryti saugu, kirto pėsčiųjų ir dviračių taką bei nedavė kelio dviračio taku, vedančiu šalia pagrindinio kelio, ta pačia kryptimi važiavusiai dviratininkei D. Z. bei ją partrenkė ir sužalojo, taip D. Z. padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą.

6Nuteistasis V. M. apeliaciniu skundu prašo nuosprendį panaikinti, jį išteisinti. Teigia, jog nuosprendis nepagrįstas, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Nurodo, jog nukentėjusiosios parodymai, kad jis kliudė dviratininkę neatitinka tikrovės. Jų nepatvirtina jokie įrodymai. Teigia, jog dviratininkė nugriuvo nuo dviračio jau nuteistajam pravažiavus kelio ir tako susikirtimą, jokio kontakto nebuvo, nukentėjusiosios parodymai, jog nuteistasis po įvykio prie jos nebuvo priėjęs taip pat neatitinka tikrovės, nes aplinkybę, kad buvo šalia, patvirtina liudytojų parodymai. Teigia, jog jei dviratis ar nukentėjusioji būtų atsitrenkusi į automobilį, ant automobilio būtų sugadinimo žymės, tačiau tokių žymių neužfiksuota.

7Nuteistasis taip pat teigia, jog dviračių takas nepažymėtas atitinkamu ženklu, kaip to reikalauja KT bei neatsižvelgė į KET 67 punkto nuostatas, pagal kurias “ne sankryžoje esančiame nereguliuojamame dviračių tako ir kelio susikirtime dviračio vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems.“ Šiuo atveju, nuteistojo teigimu, nukentėjusioji turėjo būti atsargi.

8Nuteistasis skunde taip pat teigia, jog teismas, nurodydamas, kad nuteistasis nenurodė kokiais kriterijais rėmė savo įsitikinimą, kad buvo saugu ir neįrodė, kad nesuklydo, pažeidė nekaltumo prezumpciją ir perkėlė pareigą nuteistajam įrodinėti, kad jis nekaltas dėl eismo įvykio.

9Nuteistais teigia, jog nukentėjusioji pati buvo neatsargi, iš karto po įvykio pretenzijų neturėjo, policijos nekvietė. Įtarimų, apelianto teigimu, kelia ir tai, kad medicininę pažymą išrašė nukentėjusiosios sutuoktinis, mano, kad tyrimo eigoje įtaką darė tai, kad abu gydytojai yra žinomi žmonės Šakiuose.

10Kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, proceso dalyvių nuomones: nuteistojo ir jo gynėjos, prašiusių apeliacinį skundą dėl jame išdėstytų motyvų patenkinti, prokurorės, prašiusios skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas turi būti atmestas.

11Nuteistasis iš esmės nesutinka su teismo ištirtų įrodymų vertinimu bei mano, jog nepakankami ištirtos aplinkybės dėl įvykio mechanizmo, t.y. dėl sugadinimų ant automobilio nebuvimo. Nuteistojo skundo argumentai dėl neteisingai įvertintų įrodymų bei nepilnai ištirtų aplinkybių ir dėl to nepagrįsto nuosprendžio nepagrįsti ir yra atmetami.

12Pagal Baudžiamojo Proceso Kodekso(toliau tekste BPK) 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

13Išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas šių taisyklių nepažeidė. Teisėjų kolegijos manymu teismas išsamiai ištyrė visas reikšmingas aplinkybes, nustatant nusikalstamos veikos sudėties požymius, išsamiai ištyrė ir išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus ir teisingai juo įvertino.

14Byloje apžiūrėta įvykio vieta, įvykio metu dalyvavęs automobilis, apie visas reikšmingas aplinkybes apklausti tiesioginiai įvykio dalyviai- kaltinamasis, nukentėjusioji, iš karto po įvykio juos matę liudytojai, ištirta specialisto išvada.

15Nuteistasis savo kaltės nepripažino, teigė, jog jokio kontakto nebuvo, tačiau nukentėjusioji nuosekliai tvirtino, jog ją, važiuojančią dviračiu kliudė iš pagrindinio kelio į kairę sukantis kaltinamojo vairuojamas automobilis. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas pagrįstai nustatė šią aplinkybę, kad dviratininkę kliudė kaltinamojo vairuojamas automobilis, nes šią aplinkybę patvirtina ne tik nukentėjusiosios parodymai, tačiau ir liudytojų parodymai, specialisto išvada bei iš dalies kaltinamojo parodymai. Liudytojai B. V. ir S. V. parodė, jog matė sankryžoje parkritusią moterį, suprato, jog tai eismo įvykis. Matė šalia stovėjusį vyruką, šalia nukentėjusiosios dviratį ir netoliese automobilį. Liudytojai patvirtino, jog kaltinamasis ir nukentėjusioji ginčijosi, buvo nervingi. Tai, kad iš tiesų eismo įvykis buvo ,t.y. tai, kad nukentėjusiąją partrenkė kaltinamojo automobilis patvirtina tiek nukentėjusiosios parodymai, tiek liudytojų parodymai, tiek ir ta aplinkybė, kad pats kaltinamasis buvo išlipęs iš automobili, priėjęs prie nukentėjusiosios ir ta aplinkybė, kad kaltinamasis su nukentėjusiąja iš karto po įvykio nervingai kalbėjosi, ginčijosi. Byloje nėra jokių duomenų duodančių pagrindą abejoti nukentėjusiosios ir liudytojų parodymais, nes jie tarpusavyje sutampa ir neprieštarauja vieni kitiems. Byloje nenustatyta jokių aplinkybių, duodančių pagrindą manyti, jog liudytojai ar nukentėjusioji galėtų, turėtų motyvuotų, pagrįstų priežasčių, apkalbėti kaltinamąjį. Kaltinamasis taip pat patvirtino, jog po įvykio buvo sustoję Valaičiai. Be to, teismo medicinos specialisto išvadoje nurodyta, jog išvada dėl sužalojimo pobūdžio ir mechanizmo duodama įvertinus tiek ir VšĮ „Šakių ligoninė“ asmens sveikatos istorijos įrašus, tiek ir ambulatorinės įstaigos asmens sveikatos istorijos duomenis. Iš specialisto išvados tiriamosios dalies aprašymo matyti, jog abiejuose sveikatos istorijose nurodyta, jog į ligoninę nukentėjusioji kreipėsi dar prieš kreipdamasi į ambulatoriją, kurioje dirba jos vyras, tą patį įvykio vakarą. Jau kreipdamasi į ligoninę nurodė, jog ją sužalojo automobilis ant dviračių tako. Šios aplinkybės kartu su nukentėjusiosios ir liudytojų parodymais sudaro vieningą įrodomąją medžiagą patvirtinančią dvi svarbias aplinkybes, t.y. tai, kad įvykio dieną, įvykio metu nukentėjusiąją tikrai partrenkė automobilis, t.y. buvo kontaktas su automobiliu ir tą aplinkybę, kad įvykio metu buvo sužalota nukentėjusios sveikata, t.y. lūžo šonkaulis. Šiuo atveju ta aplinkybė, jog ant automobilio nesimato jokių apgadinimų, nepaneigia tos aplinkybės, kad automobiliu nukentėjusioji buvo kliudyta ir dėlto ji griuvo bei lūžo šonkaulis. Ta aplinkybė, jog automobilis iš tiesų kliudė dviratininkę ,pakankami įrodyta aukščiau painėtų įrodymų visuma.

16Specialisto išvadoje nurodoma, jog odos nubrozdijimai padaryti kritimo pasekoje ant kokio tai pagrindo. Ši aplinkybė taip pat patvirtina nukentėjusiosios parodymus, jog ji dėl to, kad kliudė automobilis, krito ant asfalto ir sustiprina visų nukentėjusiosios bei liudytojų parodymų patikimumą, kurie taip pat teigė, jog matė bėgant kraują nukentėjusiajai iš rankos. Specialisto išvadoje dėl šonkaulių lūžimo nurodoma, jog jis galėjo atsirasti tiek kontaktuojant su automobilio dalimis, tiek ir su dviračio dalimis. Šiuo atveju byloje siekiant nustatyti ar V. M. veikoje yra visi būtinieji LR BK 281 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikaltimo sudėties požymiai, nėra būtina nustatyti, nuo ko tiksliai lūžo šonkauliai, ar nuo to, kad paveikus automobiliui nukentėjusioji atsitrenkė į automobilį ar nuo to, kad ji galėjo susilaužyti griūdama nuo dviračio ir atsitrenkdama į dviračio dalis, nes aukščiau minėti duomenys patvirtina, kad nukentėjusioji griuvo ir susilaužė šonkaulį, nes ją kliudė automobilis, t.y. nusikaltimo subjekto veika-kliudymas vairuojamu automobiliu, lėmęs nukentėjusiosios griuvimą, dėl ko lūžo šonkaulis, buvo pasekmių priežastimi ir būtinąją sąlyga. Dėl šių aplinkybių teismas pagrįstai konstatavo, jog yra priežastinis ryšys tarp pasekmių-šonkaulių lūžio ir nuteistojo neatsargaus veikimo.

17Ta aplinkybė, jog ambulatorijoje nukentėjusiąją apžiūrėjo ir įrašus padarė nukentėjusiosios vyras, nepaneigia nukentėjusiosios parodymų tikrumo ir neduoda pagrindo jais abejoti, nes, kaip jau minėta, jos parodymus patvirtina ir liudytojų parodymai, be to, iš specialisto išvados matyti, jog pirma nei pas savo vyrą gydytoją, nutenėjusioji kreipėsi į ligoninės priėmimo skyrių, kuriame nurodė įvykio eigą, taip kaip pasakojo ir teisme.

18Nepagrįstas ir atmestinas nuteistojo skundo argumentas, jog nukentėjusioji galėjo pažeisti Kelių eismo taisyklių 67 punkto reikalavimus, nes minėtame punkte kalbama apie sankirtą kelio ir dviračio tako, esančią ne sankryžoje. Šiuo atveju įvykis įvyko sankryžoje ir kaltinamajam sukant iš pagrindinio kelio į kairę pusę, jis privalėjo vadovautis 108, 106 kelių eismo taisyklių reikalavimais, t.y. jis privalėjo įsitikinti, kad saugu ir sukant į kairę pusę privalėjo duoti kelią kitiems eismo dalyviams, t.y. privalėjo įsitikinti, kad jis nekliudo šiems asmenim, ir tik tada atlikti manevrą. Ta aplinkybė, jog nėra ženklo, žyminčio dviračių taką, nepanaikina pareigos laikytis šių kelių eismo taisyklių sukantį kairę pusę, t.y. nuteistasis privalo praleisti tiek pėsčiuosius, tiek ir dviratininkus, kurių važiavimo kryptį jis kirto.

19Aplinkybė, kad nukentėjusioji nurodo, jog nuteistasis prie jos nebuvo priėjęs, nepaneigia nukentėjusiosios parodymų tikrumo ir neprieštarauja liudytojų parodymams, nes nukentėjusioji teigė, jog nuteistasis po įvykio stovėjo apie 5 metrų atstumu, liudytojai parodė, jog vaikinas stovėjo šalia, B. V. nurodė, jog 2-3 metrų atstumu nuo įvykio, S. V. konkretaus atstumo nenurodė. Ši aplinkybė, o taip pat ir tai, jog nukentėjusioji iš karto į įvykio vietą nekvietė policijos, nepaneigia paties įvykio fakto ir konkrečių eismo įvykio aplinkybių, nes tai įrodyta kitais aptartais įrodymais.

20Pirmosios instancijos teismas išsamia bylos aplinkybių analize pagrindė išvadą dėl nuteistojo kaltės. Pagrįstai konstatavo, jog kaltinamasis matė važiuojančią nukentėjusiąją, žinojo, jog turi vadovautis Kelių eismo taisyklių 106,108 punktų reikalavimais, suprato, kad turėjo duoti kelią, tačiau nebuvo pakankami atsargus, atidus, nuteistasis netinkamai, netiksliai vertino objektyvias aplinkybes- atstumą dviratininkės ir tai lėmė manymą, jog jis spės pravažiuoti nekliudydamas jos. Todėl teismo išvada, jog nuteistojo psichinis santykis su daroma veika buvo nusikalstamas pasitikėjimas, pagrįsta.

21Pirmosios instancijos teismas nurodė išsamius argumentus dėl nuteistojo kaltės ir formos. Nuteistasis mano, jog teismas nurodydamas, jog kaltinamasis neįrodė, kad jis nesuklydo, perkėlė įrodinėjimo pareigą nuteistajam ir pažeidė nekaltumo prezumpciją. Toks nuteistojo skundo argumentas nepagrįstas ir yra atmetamas. Teismas išsamiai įvertino aplinkybes, pagrindžiančias nuteistojo kaltę, jos formą, nurodė detalų nuteistojo psichinio santykio su daroma veika susiformavimo mechanizmą ir kaip ji pasireiškė. Teismo išvados dėl kaltės pagrįstos surinktų duomenų įrodymų (nukentėjusiosios ir nuteistojo parodymų) vertinimu atsižvelgiant į ištirtas aplinkybes, todėl pagrindo teigti, jog kaltinamajam buvo perkelta pareiga įrodinėti savo nekaltumą tuo pažeidžiant nekaltumo prezumpciją, nėra.

22Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, teisingai ir tinkamai nustatė įvykio aplinkybes, išsamiai, nešališkai ištyrė ir įvertino surinktus įrodymus ir todėl pagrįstai nustatė, jog V. M. veiksmuos yra visi LR BK 281 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties požymiai. Nuteistojo veika pagal LR BK 181 straipsnio 1 dalį kvalifikuota tinkamai.

23Skirdamas bausmę teismas bendrųjų bausmė skyrimo taisyklių nepažeidė, atsižvelgė ir tinkamai įvertino visas LR BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes-asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumą, elgesį po nusikaltimo padarymo, atsakomybę lengvinančių ir sunkiančių aplinkybių nebuvimą ir pagrįstai skyrė 37 MGL (4810 lt) dydžio baudą. Tokia bausmė, teisėjų kolegijos manymu, įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes yra būtina ir pakankama realizuoti LR BK 41 straipsnyje numatytus tikslus.

24Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį ar naikinti apeliacinio skundo motyvais pagrindo nėra.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

26nuteistojo V. M. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys tenkintas pilnai ir priteista... 3. Nukentėjusiosios D. Z. civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir iš UAB DK... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. V. M. už LR BK 281 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą... 6. Nuteistasis V. M. apeliaciniu skundu prašo nuosprendį panaikinti, jį... 7. Nuteistasis taip pat teigia, jog dviračių takas nepažymėtas atitinkamu... 8. Nuteistasis skunde taip pat teigia, jog teismas, nurodydamas, kad nuteistasis... 9. Nuteistais teigia, jog nukentėjusioji pati buvo neatsargi, iš karto po... 10. Kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, proceso dalyvių nuomones:... 11. Nuteistasis iš esmės nesutinka su teismo ištirtų įrodymų vertinimu bei... 12. Pagal Baudžiamojo Proceso Kodekso(toliau tekste BPK) 305 straipsnio 1 dalies 2... 13. Išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija... 14. Byloje apžiūrėta įvykio vieta, įvykio metu dalyvavęs automobilis, apie... 15. Nuteistasis savo kaltės nepripažino, teigė, jog jokio kontakto nebuvo,... 16. Specialisto išvadoje nurodoma, jog odos nubrozdijimai padaryti kritimo... 17. Ta aplinkybė, jog ambulatorijoje nukentėjusiąją apžiūrėjo ir įrašus... 18. Nepagrįstas ir atmestinas nuteistojo skundo argumentas, jog nukentėjusioji... 19. Aplinkybė, kad nukentėjusioji nurodo, jog nuteistasis prie jos nebuvo... 20. Pirmosios instancijos teismas išsamia bylos aplinkybių analize pagrindė... 21. Pirmosios instancijos teismas nurodė išsamius argumentus dėl nuteistojo... 22. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 23. Skirdamas bausmę teismas bendrųjų bausmė skyrimo taisyklių nepažeidė,... 24. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 26. nuteistojo V. M. apeliacinį skundą atmesti....