Byla e2-354-595/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,

2sekretoriaujant R. K.,

3dalyvaujant ieškovo atstovei A. A.,

4atsakovui V. B.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6kreditorius UAB „Viršuliškių būstas“ 2014-07-21 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas išieškoti iš skolininko V. B. 10 682,51 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 138,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-22 išdavė teismo įsakymą dėl nurodytos skolos išieškojimo.

7Skolininkas V. B. 2014-08-13 pateikė prieštaravimus dėl kreditoriaus reikalavimų. 2014-08-19 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi buvo priimti skolininko V. B. prieštaravimai į kreditoriaus UAB „Viršuliškių būstas“ pareiškimą dalyje dėl 7507,82 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo; panaikintas 2014-07-22 teismo įsakymas dalyje dėl 3174,69 Lt skolos priteisimo iš skolininko V. B. kreditoriaus UAB „Viršuliškių būstas“ naudai ir šioje dalyje civilinė byla nutraukta; pranešta kreditoriui, kad ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šios nutarties kopijos gavimo jis turi teisę pateikti teismui ieškinį dalyje dėl 7507,82 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

82014-09-09 ieškovas pateikė ieškinį prašydamas priteisti iš atsakovo 11314,72 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2013-11-04 Administravimo, eksploatavimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties Nr. VB –SUT-13-014-1 pagrindu buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Ieškovas suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name adresu ( - ), kuriame atsakovas turi nuosavybės teise negyvenamąsias patalpas. Kiekvieną mėnesį atsakovui jam nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų adresu pateikiamas pranešimas su nurodyta priskaičiuota mokėti suma. Atsakovo įsiskolinimas nuo 2013-11-01 iki 2014-07-31 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovui nuosavybės teise priklausančioms negyvenamosioms patalpoms yra 11314,72 Lt. Nurodo, kad mokesčiai apskaičiuoti vadovaujantis 2006-06-07 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1206 priimta Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika. Nurodo, kad Šilumos ūkio įstatymo 25 str. nustato, kad daugiabučio namo buto ir kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Ieškovas pažymi, kad šiluma yra skaičiuojama pagal turimą plotą, tai yra gaunamą bendros sąskaitos sumą padalina į objektus, kuriems skaičiuojama šiluma, pagal esamą plotą.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad 2013-11-04 įsigijo ginčo patalpas. Nuo patalpų įsigijimo iki 2014-07-31 gavo sąskaitas-faktūras bendrai 11314,72 Lt sumai, iš jų 7347,67 suma už šildymą bei 240,21 Lt administratoriaus atlyginimas. Atsakovas nurodo, kad jis 2014-08-11 sumokėjo ieškovui 3174,69 Lt. Atsakovas nurodo, kad jam priklausančių patalpų bendras plotas yra 218,84 kv.m., prie šio ploto priskirtinas bendrojo naudojimo patalpų plotas sudaro viso 34,29 kv.m. Sąskaitose faktūrose neteisingai nurodytas bendrosios dalinės nuosavybės patalpų plotas, vietoj 34,29 kv.m. yra nurodoma 218,84 kv.m. Atsakovui kelia abejones nepagrįstai didelė ieškovo reikalaujama suma už bendrosios dalinės nuosavybės patalpų šildymą per vieną šildymo sezoną-7347,67 Lt. Ieškovas ieškiniu nepagrindžia tokios reikalavimo sumos. Ieškovas savo ieškinį grindžia išimtinai bendrosios dalinės nuosavybės objektų išlaikymo teisiniu reguliavimu. Ieškovo pateikiamose sąskaitose faktūrose nurodomas ieškovui asmeninės nuosavybės teise valdomų patalpų plotas.

112014-10-23 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 8140,03 Lt skolos ieškovo naudai, 5 procentus procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

12Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad atsakovo įsiskolinimas per laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2014-07-31 priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovui nuosavybės teise priklausančioms negyvenamosioms patalpoms yra 8140,03 Lt. Nurodo, kad ieškovas prižiūri ir administruoja namo bendrojo naudojimo objektus, ne atskirų butų ir kitų patalpų savininkų butus ar patalpas. Savininkai savo butus ir patalpas bei jose esančią inžinierinę įrangą turi pareigą prižiūrėti patys. Ieškovas pažymi, kad šiluma yra skaičiuojama pagal turimą plotą, tai yra gaunamą bendros sąskaitos sumą padalina į objektus, kuriems skaičiuojama šiluma pagal esamą plotą.

13Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, motyvais nurodytais atsiliepime į ieškinį.

14Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinį procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas administruoja tik bendrosios dalinės nuosavybės objektus, jis negali būti atsakingas už atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiose patalpose esančios įrangos būklę, nes jis jų neadministruoja. Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovui priklausančios patalpos yra šildomos centralizuotai, todėl jis ir privalo apmokėti už jų šildymą. Mokesčiai už šildymą yra paskaičiuojami sutarties su Vilniaus energija pagrindu gaunamomis sąskaitomis, kuriose nurodyta suma yra paskaičiuojama visiems administruojamo objekto savininkams, kurių patalpos yra centralizuotai šildomos, pagal jų patalpų plotį. Atsakovas nėra deklaravęs atsijungimo, nėra įvedęs individualios apskaitos sistemos, todėl ir skirstomas atlyginimas už šildymą pagal jam priklausančių patalpų plotį.

15Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad jam priklausančiose patalpose esantys radiatoriai iš esmės yra pašalinti, veikiantys tik du radiatoriai. Apie tai ne kartą buvo informuotas ieškovas, be to šią situaciją jis puikiai žinojo, kadangi iki jam įsigyjant patalpas jomis naudojosi pats atsakovas. Tik su ieškovo pritarimu gretimų patalpų savininkai derino atsijungimo projektus, ko pasekoje jo patalpos negali būti pilnai prijungtos prie šildymo sistemos, dėl šių priežasčių jis įsirengė šildymą elektra, nes taip buvo paprasčiau. Ieškovas ne kartą buvo informuotas apie situaciją jam priklausančiose patalpose, tačiau nesiėmė jokių veiksmų, o tai negali būti pripažįstama tinkamu administravimu. Administratorius turi veikti kliento interesams ir jo naudai, o kadangi to nebuvo daroma, todėl ir atlyginimas už administravimą nepriklauso. Neaišku kokiu būdu buvo paskirstomas mokestis už šildymą, kokia metodika yra vadovaujamasi skaičiuojant mokesčius už šildymą. Vilniaus energijos pateiktose sąskaitose iš viso nėra nurodyta, kokio objekto šildymui yra išrašyta sąskaita. Jis nebuvo pavedęs ieškovui, kad jo patalpų šildymui jis sudarytų sutartis su Vilniaus energija.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

17Nagrinėjamoje byloje kilo administratoriaus (ieškovo) ir negyvenamųjų patalpų savininko (atsakovo) ginčas dėl mokesčių už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą bei komunalines paslaugas priteisimo.

18CK 4.83 str. 3 d. nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 str. 3 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti, taip pat įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba CK 4.84 str. nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (CK 4.83 str. 3 d.).

19Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovui 2013-10-21 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, nuosavybės teise priklauso 218,84 kv.m. negyvenamosios-buitinės patalpos nuo 4-36 iki 4-43 ir nuo 4-45 iki 4-52, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 4-17 (1/3 iš 4,39 kv.m.), t.y. 1,46 kv.m.; 4-18 (1/3 iš 25,19 kv.m. ), t.y. 8,40 kv.m.; 4-19 (1/2 iš 6,58 kv.m.), t.y. 3,29 kv.m.; 4-24 (1/3 iš 2,60 kv.m.), t.y. 0,87 kv.m.; 4-33 (597/1000 iš 33,96 kv.m.), 20,27 kv.m., kurių unikalus numeris ( - ), adresu ( - ) (b.l. 16-17). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad patalpos yra šildomos centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų (CK 4.262 str., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. prezumpcija).

20Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013-11-04 šalys pasirašė Administravimo, eksploatavimo ir kitų paslaugų teikimo sutartį Nr. VB-SUT-13-014-1 (toliau-Sutartis) (b.l. 15, 120). Minėtoje Sutartyje nurodyta, kad ieškovas (administratorius) teikia paslaugas daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-35 pagrindu. Sutarties bendrosios dalies 4.2 punkte nustatyta, kad šalys pasirašydamos šią sutartį patvirtina, jog žino ir aiškiai supranta, kad administratorius prižiūrėdamas gyvenamąjį namą, kuriame patalpų savininkas turi patalpas, veikia ne šios sutarties pagrindu, o šios sutarties specialiojoje dalyje nurodyto įsakymo pagrindu bei CK 4.84 str. pagrindu, ši sutartis yra tik papildomas dokumentas, kuriuo šalys papildomai įformina susiklosčiusius santykius dėl gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo bei priežiūros. Sutarties 1.6 punkte numatyti administratoriaus teikiamos paslaugos ir paslaugų tarifai.

21Taigi bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-35 pagrindu. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad ieškovo, kaip daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, ir atsakovo, kaip bendrojo naudojimo objektų bendraturčio, teisiniai santykiai reglamentuojami įstatymo nuostatų – CK 4.82 str. 3 d., 4.83 str. 3 d., 4.84 str. 1-4 d., taip pat įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, tarp jų – Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų.

22Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad už laikotarpį nuo 2013-11-01 iki 2014-07-31 susidarė 8140,03 Lt skola už priskaičiuotus mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą, komunalinius mokesčius. Reikalavimą ieškovas grindžia Suvestiniu apyvartų žiniaraščiu (b.l. 59-60, 67). Atsakovas pripažįsta, kad per laikotarpį nuo 2013-11-30 iki 2014-07-31 atsakovas iš ieškovo gavo sąskaitas – faktūras bendrai 11314,72 Lt sumai, iš kurios suma už šildymą (su PVM) sudaro 7347,67 Lt, o administratoriaus atlyginimas (su PVM) sudaro 240,21 Lt. Atsakovas 2014-08-11, tai yra po teismo įsakymo išdavimo, sumokėjo ieškovui 3174,69 Lt (b.l. 4).

23Ieškinys grindžiamas CK 4.82 str. 3 d. įtvirtinta buto savininko pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

24Atsakovas, ginčydamas ieškovo reikalavimą dėl susidariusios skolos apmokėjimo, nurodo, kad ieškovas paskirstydamas sumas už šildymą neteisingai nurodo bendrojo naudojimo patalpų plotą, vietoj jam priklausančių 34,29 kv. m. bendro naudojimo patalpų ploto, ieškovas nurodo 218,84 kv. m. plotą, o tai yra bendras jam priklausančių asmeninės nuosavybės teise patalpų plotas. Be to, atsakovui priklausančiose patalpose yra tik keli veikiantys radiatoriai, nes kiti yra atjungti prieš tai buvusių savininkų, ko pasekoje yra neteisinga mokestį už šildymą skirstyti proporcingai turimų patalpų plotui, kai patalpų būklė nėra lygiavertė, atsakovas turi mokėti už šilumą kurios negauna.

25Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2014-04-10 kreipėsi su raštiška pretenzija į ieškovą dėl sąskaitų už šildymą (b.l. 94). Pretenzijoje nurodyta, kad jo įgytose patalpose, kurių bendras plotas 218 kv.m. beveik visi radiatoriai buvo susprogę ir atjungti nuo bendros sistemos, išskyrus vieną radiatorių, todėl atsižvelgiant į nurodytą situaciją, kai už vieno radiatoriaus šildymą jis kaip klientas privalo mokėti įprasta tvarka, neatitinka jo interesų, nes faktiškai moka už kitiems pastato patalpų savininkams teikiamą šilumą.

26Ieškovas atsakydamas į atsakovo pretenziją nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose individualios apskaitos už suteiktas patalpų šildymo paslaugas nėra, administratorius mokestį už namo suvartotą šilumos energiją, remdamasis CK 4.82 str. 3 d. paskirsto visiems butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų nuosavybės teise valdomam plotui (b.l. 88). Atsakyme nurodoma, kad administratoriui nebuvo pateikta jokia oficiali informacija apie patalpose galimai nefunkcionuojančius radiatorius, šildymo metu neteikė jokių pretenzijų dėl galimai neteisingo šilumos mokesčio paskirstymo.

272001-05-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 603 Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo (toliau-Nuostatai) 6.4 punktas nustato teisę administratoriui sudaryti sutartis su namo techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais. Toks teisinis reglamentavimas nustatytas siekiant supaprastinti atsiskaitymo tvarką bei vengiant dėl bendrųjų namo reikmių atskirų sutarčių sudarymo su kiekvienu bendraturčiu; įtvirtino ne tik teisę, bet ir pareigą namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui (ieškovui) sudaryti sutartis su konkrečiais paslaugų teikėjais, šių pateiktose sąskaitose nurodytas sumas paskirstyti kiekvienam bendraturčiui, proporcingai jo turimai daliai.

28Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas yra sudaręs sutartį su UAB „Vilniaus energija“ (b.l. 119).

29Nuostatų 8 punktas nustato, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja mokesčius ir įmokas; 8.8 punktas nustato, kad už kitas suteiktas paslaugas mokesčius apskaičiuoja vadovaudamasis su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis.

30Bylos medžiaga įrodo, kad UAB „Vilniaus energija“ ieškovui kas mėnesį pateikdavo sąskaitas už pastatui suteiktas šildymo paslaugas (b.l. 82-87). Ieškovas, UAB „Vilniaus energija“ išrašytų sąskaitų pagrindu, mokesčius už nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymą administruojamame pastate paskaičiuodavo ne visiems pastate esančių patalpų savininkams, o tik tiems, kurie nėra atsisakę šildymo paslaugų, tai yra tiems savininkams, kurių patalpos šildomos centralizuotai. Ieškovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad visas plotas, nuo kurio yra skaičiuojami mokesčiai už šildymą sudaro 1107,52 kv.m., atsakovui tame tarpe priklauso 218,84 kv.m., todėl jam priklausančių patalpų plotui proporcingai ir paskaičiuojamas mokestis už šildymą (b.l. 79-80). Tokia skaičiavimo tvarka atitinka CK 4.82 str. 3 d. įtvirtintą nuostatą. Ieškovas pateikė skaičiuotę, iš kurios matyti UAB „Vilniaus energija“ kas mėnesį paskaičiuota suma už pastato šildymą bei jos proporcingas paskirstymas pagal patalpų, kurios šildomos centralizuotai plotą (b.l. 79-80).

31Bylos medžiaga neginčijamai įrodo, kad atsakovas yra šilumos vartotojas (Šilumos ūkio įstatymo 1 str. 45 p.). Atsakovas savo atsikirtimus, kad jam priklausančiose patalpose veikia tik keli radiatoriai, o jis privalo mokėti už šilumą, kurios realiai negauna įrodinėjo liudytojų J. B. ir N. Č. parodymais, kurie patvirtino, kad tik dalis atsakovo patalpose esančių radiatorių veikia, kiti yra atjungti ir kad jie šias aplinkybes buvo nurodę administratoriaus atstovui, tačiau jis taip ir neatvyko į patalpas įvertinti esamos situacijos. Atsakovas į bylą pateikė antstolės A. S. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame užfiksuotas atsakovui priklausančių patalpų vaizdas (b.l.156-164).

32Ieškovas į bylą pateikė atsakovui priklausančių patalpų apžiūros aktą, kuriame konstatuota, kad atsakovui priklausančiose patalpose yra įrengti 4 radiatoriai iš kurių visi keturi yra veikiantys, kiti radiatoriai yra nupjauti dėl netinkamos priežiūros, komisija taip pat nustatė, jog nėra techninių kliūčių šilumos patekimui į negyvenamąsias patalpas (b.l.146).

33Atsakovas ginčydamas ieškovo reikalavimą nurodo, kad ieškovas paskirstydamas sumas už šildymą neteisingai nurodo bendrojo naudojimo patalpų plotą, vietoj jam priklausančių 34,29 kv. m. bendro naudojimo patalpų ploto, ieškovas nurodo 218,84 kv. m. plotą, o tai yra bendras jam priklausančių asmeninės nuosavybės teise patalpų plotas. Šis atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas atsakovui mokesčius skaičiuoja ne už bendro naudojimo patalpų šildymą, o už atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančių patalpų šildymą, kadangi atsakovas nėra sudaręs individualios sutarties su UAB „Vilniaus energija“. Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovas neturi individualių šilumos apskaitos prietaisų, todėl mokesčiai skaičiuojami pagal namo įvadinio apskaitos prietaiso rodmenis, kurių pagrindu UAB „Vilniaus energija“ išrašo sąskaitas ieškovui jų sudarytos sutarties pagrindu, o ieškovas mokesčius paskirsto visiems pastato savininkams, kurių patalpos šildomos centralizuotai. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad ieškovas nesirūpino jo patalpose esančios šildymo sistemos priežiūra, tuo pažeisdamas atsakovo interesus, kadangi pagal šalių sudarytą sutartį administratoriui nenustatyta pareiga rūpintis bei prižiūrėti atsakovo patalpose esančių šildymo įrenginių priežiūra. Pagal šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles vartotojas privalo tinkamai prižiūrėti savo patalpų šilumos įrenginius bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės (133.1. p.) Pažymėtina, kad iki to momento, kol atsakovas nėra teisės aktų nustatyta tvarka atsijungęs nuo centralizuoto šildymo, jis privalo mokėti už šilumos energiją, nepriklausomai nuo to, kad jo patalpose ir neveikia dalis radiatorių ar jis nesinaudoja šildymo paslauga. Kaip jau pažymėta anksčiau pats atsakovas yra atsakingas už jo patalpose esančių radiatorių būklę. Bylos medžiaga neginčijamai įrodo, kad šiluma atsakovo patalpoms yra teikiama, tą aplinkybę pripažino ir pats atsakovas.

34Nuostatų 7 punkte įtvirtinta, kad administratorius patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo pateikti paaiškinimus (raštu) dėl jiems apskaičiuotų mokesčių ar namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų jiems apmokėti panaudojimo. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas šią pareigą vykdė tinkamai. Į bylą nepateikta įrodymų, kad atsakovas šildymo laikotarpiu nustatyta tvarka raštu būtų kreipęsis į administratorių ar administratoriaus veiklą kontroliuojančią instituciją su pretenzijomis dėl jam teikiamų administravimo paslaugų bei išrašytų sąskaitų nepagrįstumo, o ieškovas į jas nebūtų reagavęs. Atsakovas neigdamas ieškovo teisę reikalauti skolos priteisimo, nepateikė į bylą jokių įrodymų, paneigiančių pareikšto ieškinio pagrįstumą.

35Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, konstatavus, kad atsakovo patalpos yra šildomos centralizuotai, atsakovui neįrodžius, kad ieškovas netinkamai vykdė administratoriaus pareigas, ieškinys tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteistina 2357,51 Eur skolos

36Vadovaujantis CK 6.37 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Byloje nustatyta, kad ieškovas už ieškinio pareiškimą sumokėjo 183 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.). Ieškovas nurodo, kad jis bylos nagrinėjimo metu patyrė papildomų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 254,10 Lt už procesinių dokumentų paruošimą, kuriuos sumokėjo UAB „SKOLOS LT“ ir 2,90 Lt už GRT ir 3 Lt už NTR duomenų peržiūrą bei pažymų suformavimą. Dėl papildomų bylinėjimosi išlaidų prašymas tenkintinas iš dalies. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-04-15 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-212-219/2015 išaiškino, kad CPK 56 str. nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str.1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1–8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiu atveju ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 254,10 Lt už procesinių dokumentų paruošimą, kuriuos sumokėjo UAB „SKOLOS LT“, netenkintinas, kadangi šios išlaidos nepriskirtinos prie kitų būtinųjų išlaidų. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ieškovui iš atsakovo priteistina 54,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškinį patenkinti iš dalies.

40Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“ į.k. 121446576, iš atsakovo V. B., a.k. ( - ) 2357,51 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2357,51 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-22 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 54,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė,... 2. sekretoriaujant R. K.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei A. A.,... 4. atsakovui V. B.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. kreditorius UAB „Viršuliškių būstas“ 2014-07-21 kreipėsi į teismą su... 7. Skolininkas V. B. 2014-08-13 pateikė prieštaravimus dėl kreditoriaus... 8. 2014-09-09 ieškovas pateikė ieškinį prašydamas priteisti iš atsakovo... 9. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2013-11-04 Administravimo, eksploatavimo ir... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 11. 2014-10-23 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį kuriuo prašo priteisti... 12. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad atsakovo įsiskolinimas per laikotarpį... 13. Atsakovas pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo prašė... 14. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinį procesiniuose... 15. Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. Nagrinėjamoje byloje kilo administratoriaus (ieškovo) ir negyvenamųjų... 18. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų)... 19. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta,... 20. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2013-11-04 šalys pasirašė Administravimo,... 21. Taigi bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas administruoja daugiabutį... 22. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodo, kad už laikotarpį nuo 2013-11-01... 23. Ieškinys grindžiamas CK 4.82 str. 3 d. įtvirtinta buto savininko pareiga... 24. Atsakovas, ginčydamas ieškovo reikalavimą dėl susidariusios skolos... 25. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2014-04-10 kreipėsi su... 26. Ieškovas atsakydamas į atsakovo pretenziją nurodė, kad atsižvelgiant į... 27. 2001-05-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 603 Dėl butų ir kitų patalpų... 28. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas yra sudaręs sutartį su UAB... 29. Nuostatų 8 punktas nustato, kad administratorius proporcingai patalpų... 30. Bylos medžiaga įrodo, kad UAB „Vilniaus energija“ ieškovui kas mėnesį... 31. Bylos medžiaga neginčijamai įrodo, kad atsakovas yra šilumos vartotojas... 32. Ieškovas į bylą pateikė atsakovui priklausančių patalpų apžiūros... 33. Atsakovas ginčydamas ieškovo reikalavimą nurodo, kad ieškovas... 34. Nuostatų 7 punkte įtvirtinta, kad administratorius patalpų savininkų... 35. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, konstatavus, kad atsakovo... 36. Vadovaujantis CK 6.37 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. iš atsakovo ieškovo naudai... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 39. ieškinį patenkinti iš dalies.... 40. Priteisti ieškovui UAB „Viršuliškių būstas“ į.k. 121446576, iš... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...